Oct 14, 2013

Posted by in BÀI MỞ, Trang chủ | 88 Comments

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO

Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO

Các trò thân mến!

Tối hôm qua, lúc 20.00 ngày 13/10/2013 có 3 trò đến từ huyện Đất Đỏ xin quy ngưỡng Mật giáo Tây Tạng. Họ đã thọ lễ quy y nhưng vẫn tha thiết muốn được quy y ở Mật gia Song Nguyễn bởi họ cho rằng lần đó chỉ có một vị thầy tu đứng trước bàn thờ Phật của gia đình, làm lễ quy y và truyền giới cho họ.

Thực sự quy y như vậy không sai, nhưng chưa hoàn chỉnh. Hôm qua, sau khi chí tâm đảnh lễ chư Phật và Thánh chúng, Thầy giới thiệu đạo chúng gồm một lạt ma, bốn hành giả Bồ tát giới, và 10 đạo hữu Mật gia Song Nguyễn tham dự buổi lễ quy y này. Sau khi giảng thuyết về ý nghĩa và lợi ích của quy y, Thầy đặt pháp danh Mật giáo cho họ là Mật Niệm, Mật Sở, Mật Cát, ngoài ra còn có Thiện Trí ở Vũng Tàu. Riêng trò Pháp Đức đã quy y rồi, chỉ đặt pháp danh mới là Mật Độ.

Lễ Quy y lúc 20.00 ngày 13/10/2013 tại Mật gia Vũng Tàu

Nhân dịp này, Thầy bảo Mật Độ đọc lớn bài viết “Khuyên người quy y” để mọi người cùng nghe. Sau đây là toàn bộ nội dung…

Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 20.08.2009

Kính gửi đến chị Lữ Thị Toàn!

Thật hoan hỷ khi tôi được tin cháu Trần Phú Bắc, pháp danh là Mật Trí, cho biết chị là mẹ cháu, cũng muốn đi theo con đường của Phú Bắc. Sau đó một ngày, tôi lại nghe chị nói qua điện thoại về nguyện vọng ấy. Tôi lại càng vui mừng hơn nữa!

Vì sao như vậy? Trước hết tôi mừng cho Phú Bắc, tức là Mật Trí, là môn đệ (học trò thọ pháp nhà Phật) của tôi đã làm được công đức vô lượng vô biên. Vì sao như vậy? Bởi vì theo kinh điển đạo Phật, khi người con khuyên cha mẹ đi theo chánh pháp tức là cách trả hiếu tốt nhất. Giả sử, Mật Trí cung cấp đồ ngon vật lạ cho cha mẹ suốt một trăm năm, một trăm kiếp cũng không thể sánh bằng cách làm như trên. Vì sao như vậy? Bởi vì anh chị cho dù ăn ngon, ngủ kỷ rốt lại rồi cũng phải chết. Sau khi chết linh hồn (gọi đúng chữ là thần thức) về đâu làm sao mà biết được. Trong kinh HOA NGHIÊM, Phật khuyến cáo rằng con người hễ mở miệng động tay là phạm lỗi rồi. Nếu giả sử tội lỗi có hình dạng thì cả bầu trời cũng không chứa nỗi!  Bởi vậy, đa số người chết , khoảng 80% đều đọa vào cảnh thấp như địa ngục, ngạ quỹ, súc sinh.

Tiện đây tôi mô tả 3 cảnh giới đó theo lời kinh để chị được thấy rõ. Cõi địa ngục thống khổ vô cùng, ngày đêm bị cực hình hành hạ, nơi đây chỉ có lửa đỏ và tiếng khóc; trải qua cảnh khổ như vậy khoảng 3 tỷ năm . Cõi ngạ quỷ cả chục năm không có ăn, hàng trăm năm không được uống nước. Loài quỷ đầu to như vại, cổ nhỏ như cọng rơm, đi đứng xiêu vẹo, đói khát đọa đày triền miên. Qua hàng ngàn năm loài quỷ mới hết nghiệp khổ. Cõi súc sanh luôn sợ hãi dù đó là con sư tử rừng xanh. Chúng luôn bị loài người săn bắt lột da, ăn thịt, nấu xương; còn giữa chúng với nhau thì giết hại vì miếng ăn. Do vậy, cuộc sống của nó thực khổ và thiếu tự do. Chết rồi súc sanh lại rớt xuống làm loài quỷ, càng khổ hơn. Như những con chó nhà, con gà, con vịt, con heo, con bò con dê vì gần gũi loài người mới có cơ may trở thành người sau này. Song, những kẻ từ súc sanh tái sinh làm người thì cũng không được sung sướng, họ còn thói quen cũ của mình là đời sống cơ cực, sợ hãi và ăn uống tạp nhạp…

Nay chị được làm người, thật sự quý báu bởi vì khó có thể được trở thành người. Trong một lần giảng pháp, Phật ví dụ rằng đất trong móng tay thật quá ít so với đất của địa cầu, cũng vậy làm được loài người so với các loài khác. Nếu chị để ý một chút sẽ thấy loài cá trong một ao nhỏ có đến hàng vạn con, nhưng trong một làng quê rộng lớn chỉ vài trăm hộ gia đình. Do vậy, chị hãy vui mừng vì mình là con người. Tuy nhiên, ý nghĩa đích thực của loài người không phải chỉ ở số ít, mà ở chỗ họ có nhiều ưu điểm hơn các loài khác trong tu tập Phật pháp. Kinh Phật chỉ rõ nguyên nhân sau đây: loài ở địa ngục bị hành hình ngày đêm không thể tu tập; loài quỷ đói khát suốt năm không thể tu tập; loài súc sanh ngu si và sợ hãi không thể tu tập, loài thần sân hận và ưa đấu đá nên không thể tu tập; loài trời phóng dật dục lạc nam nữ nên không thể tu tập. Chỉ có loài người mới có thể tu tập. Tuy làm người những bị hoàn cảnh ngăn trở không thể tu tập. Đó là người bị khuyết tật, người được sinh ra ở nơi biên giới xa xôi, không có lưu hành Phật pháp; người sinh ra trong gia đình tà kiến (ví dụ sinh ra trong gia đình vô thần; gia đình tà kiến có nghĩa là chỉ biết thờ cúng ông bà; gia đình trong nước không có Phật giáo như Ả Rập, Do Thái, I Rắc, I Ran…; người nô lệ, tức là người phụ thuộc nhiều vào người khác; người không đầy đủ tay chân; người bị tâm thần…). Chiếu theo kinh Phật, chị là người sinh ra nơi không lưu hành Phật pháp và tà kiến. Tuy nhiên, nhờ Mật Trí – Trần Phú Bắc vào Nam làm việc, có duyên lành theo học Phật pháp, đã cảm nhận được ân đức của Tam bảo (tức là Phật, Pháp, Tăng) nên muốn khuyên mẹ mình theo Phật để được lợi lạc như mình. Do đó mà chị mới phát tâm quy ngưỡng, nhờ vậy mà tôi mới viết lá thư này phân tích cho chị hiểu rõ ngọn ngành.

Muốn được ơn lành của chư Phật ban phát, trước tiên chị cần quy y Tam bảo. Quy y có nghĩa là nương tựa vào ai đó, trong trường hợp này là nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng. Nương tựa vào Phật giống như nhà có người thân làm lớn nên không sợ kẻ ngoài lấn áp; nương tựa vào Pháp giống như nhà có nhiều văn bản quan trọng, nhờ đó khi xây dựng không bị chính quyền làm khó, giống như nhà có sách quý dạy làm người mà nhờ đó mình biết cách xây dựng cả đời sống gia đình tốt đẹp; nương tựa vào Tăng giống như nhà có duyên gặp được khách quý là người hiểu rõ mọi sự, giúp mình điều chỉnh đúng hướng phát triển tiến bộ, lợi mình, lợi người. Như vậy gọi là mục đích của Quy y Tam bảo. Đây là bàn về sự sống hiện tại, còn sau khi mất đi người đã quy y Tam bảo được chư Phật bảo hộ để không rơi vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Ngoài ra, khi chị đã quy y rồi, chị sẽ được vị Thầy đặt cho một pháp danh, tức là tên đạo. Tôi nương theo oai thần chư Phật đặt chị pháp danh là MẬT TÍN. Có nghĩa là người có niềm tin vào Phật giáo Mật tông mà chúng tôi đang theo và thực hành trong nhiều năm qua. Theo lời Phật dạy, đã là quy y Tam bảo thì trở thành một Phật tử chính cống, tức là người con của Phật. Con Phật khi còn làm thân người cần phải giữ được 5 điều cấm sau đây gọi là 5 giới cấm. Một là cấm giết người, hai là cấm trộm cắp, ba là cấm tà dâm, bốn là cấm nói dối hại người, năm là cấm dùng nhiều chất gây nghiện như  rượu, thuốc lá. Chừng nào chị còn tuân thủ chấp hành 5 giới cấm, chừng đó chị còn được sự bảo vệ của hộ pháp chư tôn, là những vị quỷ thần oai đức, những vị trời cao, những thần hoàng, thổ địa . Tại sao như vậy? Bởi vì các bậc Quỷ vương đã cam kết trước Đức Phật là sẽ gìn giữ những ai quy y Tam bảo, thực hành Phật pháp, quyết không cho tai họa xâm phạm đến cửa nhà, đừng nói gì chạm đến người ấy! Đó là xác quyết được nêu ra trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Vì vậy, sau khi được quy y Tam bảo, chị không cần thờ cúng, lễ lạy bất kỳ một vị thần nào, vị trời nào.

Là một Phật tử, không chỉ quy y trong buổi lễ rồi hết! Mỗi sáng chị ngồi trước linh ảnh của Quán Thế Âm Bồ tát mà chúng tôi gửi ra, rồi đọc 3 lần: ĐỆ TỬ LÀ MẬT TÍN – LỮ THỊ TOÀN, QUY Y ĐẠO SƯ, QUY Y PHẬT, QUY Y PHÁP, QUY Y TĂNG, TỪ ĐÂY CHO ĐẾN KHI GIÁC NGỘ TỐI THƯỢNG.

Như vậy, cả ngày hôm đó chị luôn được Tam bảo gia hộ, không bị rủi ro, tai nạn. Nếu giả sử chị bị tai nạn hoặc rủi ro nào đó là bởi vì kiếp trước chị gây ra rồi, kiếp này tất nhiên phải trả lại. Ví dụ kiếp nào đó chị đã trộm cắp tiền bạc của ai đó, nay phải bị mất cắp. Tuy nhiên, thay vì chị bị mất nhiều nhưng vì đã quy y Tam bảo cho nên nay bị mất ít. Nếu gặp họa lớn thì đã quy y sẽ giảm thành họa nhỏ, nếu gặp họa nhỏ sẽ giảm thành không có chi. Vì vậy, người con Phật luôn luôn biết mình may mắn dù bị gặp tai nạn, rủi ro. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là vì ngại rằng sau khi chị quy y nhỡ như bị xảy ra chuyện không may mang tính chất ngẫu nhiên trùng hợp, chị mất lòng tin cho rằng quy y Tam bảo không ích lợi gì mà đã gặp rủi ro. Trên đường đi của nghiệp quả, ai gieo gió sẽ gặt bão, có nghĩa là đã gây việc xấu nào đương nhiên sẽ bị gánh chịu lại quả xấu như vậy. Người đã quy y rồi, hiểu biết như thế mà không dao động trước mọi biến cố! Nếu có xảy ra mà chị vẫn một lòng cảm ơn Tam bảo thì tạo được công đức vô biên vì đã thể hiện niềm tin sắt đá vào Phật. Bởi vậy không tự nhiên mà Phật dạy: “NIỀM TIN LÀ MẸ TẤT CẢ CÁC CÔNG ĐỨC”.

Tuy vậy, rủi ro thì không biết bao giờ đến để thử thách niềm tin, để mình có cơ hội tích lũy công đức. Nhưng điều quan trọng mà biết rõ là mỗi ngày chị sẽ có công đức nhiều qua việc tác pháp quy y như tôi đã nêu trên. Mỗi lần như vây, trong kinh “Trường A hàm”, Phật đánh giá là xướng ngôn quy y Tam bảo có phước đức nhiều hơn việc bỏ tiền cúng chùa xây dựng phòng ốc cho chư Tăng ăn ở.

Sau khi quy y Tam bảo có được công đức rồi, chị cần phải tích lũy trí huệ. Đối với Phật pháp trí huệ mới là chính yếu. Trí huệ mới có thể thành Phật. Ở đây tôi nương theo oai thần của chư Phật, đạo sư mà chỉ dẫn cho chị cách tích lũy trí huệ đơn giản nhất:

Chị chỉ cần đọc câu Mật chú sau đây là đủ: OM MANI PADME HUM (đọc là UM MA NI PÊ MÊ HÙM). Câu mật chú này chị đọc lúc nào cũng được, đi đứng nằm ngồi hoặc cả khi chị quét nhà cũng đọc được. Có điều là nên đọc thầm trong đầu, không cần đọc lớn. Trường hợp ở nơi vắng vẻ, trong lòng sợ ma quỷ rình rập chị có thể đọc lớn để đối phó. Còn đọc để tích lũy trí tuệ thì chỉ đọc thầm là đủ. Nếu muốn đọc có nhiều công đức hơn nữa thì chị ngồi trước ảnh của Quán Âm Bồ tát mà vừa đọc vừa nhìn vào ảnh với lòng sùng mộ vô biên.

Tóm lại, qua lá thư này tôi đề cập đến công đức lớn lao của con chị là Mật Trí – Trần Phú Bắc đã khuyên chị đến với Đức Phật; sau đó tôi giải thích nỗi thống khổ của 3 cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và giá trị khi được làm thân người. Trong việc học Phật, tu Phật tôi đã giải thích cho chị hiểu ích lợi, ý nghĩa và mục đích quy y Tam bảo. Và cuối cùng tôi chỉ dẫn chị cách tích lũy công đức và trí huệ. Nếu có gì chưa hiểu, hoặc muốn hỏi bất kỳ vấn đề gì, chị nên gọi điện thoại số 0165 717 6263 nêu rõ để tôi viết thư trả lời. Tôi sẽ gửi ảnh, sách viết về Phật pháp đến chỗ chị. Mong rằng bà con họ hàng của chị chưa có duyên lành tìm đến Phật, có khi thông qua chị họ lại được lợi lạc biết bao!

Cuối cùng, tôi cầu chúc chị và gia quyến vạn sự cát tường, thân tâm an lạc.

Nay gửi

Thinley – Nguyên Thành

Mật Độ đọc lớn bài viết “Khuyên người quy y” để mọi người cùng nghe.

Các trò thân mến!

Một số người học Phật, tu Phật mà không quy y Phật xem như vô nghĩa. Điều này chẳng khác chi ở trong nước mà không có quốc tịch, có nghĩa là kẻ vô quốc, vô cư trên danh nghĩa, cho nên không thể gọi họ là công dân! Có chuyện gì liên quan đến cá nhân mình, chẳng hạn như xin việc làm chính thức, quyền lợi y tế, xã hội cộng đồng… đều không thể được cứu xét.

Nếu như được làm công dân chính thức bị trở ngại bởi thủ tục hành chánh, thì người học Phật, tu Phật bị lực cản của tính ngã mạn. Không ít người cho rằng mình học sâu, hiểu rộng, thực hành tốt nên chưa chịu bất kỳ vị thầy nào làm lễ quy y cho đến khi tìm gặp. Song, họ đã ngộ nhận một cách trầm trọng bởi vì quy y đầu Phật, khác với học đạo, tu đạo. Cho nên bất kỳ chùa nào, đạo tràng nào, vị thầy nào đủ tư cách, nơi chốn quy y đủ điều kiện thành phần, diễn trình đúng theo nghi lễ, đều có thể làm lễ quy y.

Quy y là bước đầu quan trọng của người học Phật, tu Phật, nếu thiếu sẽ không có kết quả ở các bước sau. Người học Phật, tu Phật mà chưa quy y Phật, chẳng khác chi ngoại đạo ham mê nghiên cứu và thực hành Phật pháp, chẳng được Phật lực gia trì.

Cách đây 25 năm, Thầy quy y ở một am thất của một sư cô già, chỉ một mình sư cô làm lễ. Sau đó 10 năm, khi hiểu ra vấn đề trọng yếu của đường tu, Thầy quy y chính thức với đầy đủ các điều kiện tâm linh tại một tu viện Hiển giáo thuộc thành phố Biên Hòa. Về sau, tu Phật tùy theo căn cơ, duyên sự  Thầy đi vào con đường Mật tông.

Vài dòng chúc mừng Mật Niệm, Mật Sở, Mật Cát, Thầy dừng bút tại đây. Hẹn thư sau.

Làng Phước Thành ngày 14/10/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

 1. Mật Hải says:
  Mô Phật,

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp về Quy y thật dễ hiểu và vô cùng ý nghĩa, giúp chúng con hiểu rõ và trân quý hơn giá trị của thân người, càng quý giá và tự hào biết bao khi được quy y đầu Phật, được trở thành một Phật tử chân chánh!

  Con xin bày tỏ niềm hoan hỷ với công đức quy y Tam Bảo của các đạo hữu Mật Niệm, Mật Sở, Mật Cát; Hoan hỷ trước thiện hạnh của đạo hữu Mật Độ đã làm chiếc cầu nối nhịp hai bờ duyên lành giúp cho 3 vị đạo hữu kia đến với Mật giáo Tây Tạng thông qua sự gia trì, ban phước của vị Thầy tâm linh, Bổn tôn, Dakini.

  Chúng con cảm tạ Thầy đã từ bi làm lễ Quy y truyền giới cho chúng con và chúng sanh hữu duyên.

  Cầu mong tất cả chúng sanh sẽ đều có được duyên lành quay về quy y nơi Tam Bảo, nơi nương tựa chân thật.

  Om Mani Padme Hum!

 2. Mật Châu says:
  Mô phật!
  Con vô cùng hoan hỷ khi Mật Gia có thêm các đạo hữu mới là Mật Độ, Mật Niệm, Mật Sở và Mật Cát. Nhờ duyên lành mà các đạo hữu mới gặp được Thầy. Con cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho các đạo hữu ấy tu tập tin tấn, vững niềm tin vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng.
  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã làm lễ Quy y và truyền pháp cho chúng con. Từ đây chúng con được nương tụa nơi Thầy, Phật, Pháp, Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hữu duyên với Phật pháp sẽ sớm được quy y nơi Tam Bảo.
 3. Mat Dung says:
  Mật Dung hoan hỷ các đạo hữu mới Mật Niệm,Mật Độ, Mật Cát. Cầu mong cho các đạo hữu luôn tin tấn, niềm tin vững chắc vào Thầy, Phật,Pháp,Tăng từ nay cho đến khi giác ngộ tối thượng.
  OM AH HUM!
 4. MAT HUNG says:
  MẬT HÙNG vô cùng hoan hỷ với công đức quy y của các đạo hữu Mật Niệm,Mật Độ,Mật Cát,và cảm tạ ơn đức của Thầy từ bi đả cho chúng con được quy y nơi tam bảo,nơi nương tựa chân thật.và được làm học trò của Mật Gia được học những bí pháp của Mật Tông,chúng con vô cùng cảm tạ ơn đức của Thầy.OM AH HÙM.
 5. Mật Thủy says:
  Rất nhiều người quy ngưỡng Phật nhưng không biết hoặc không chịu quy y Phật. Họ cho tự cho rằng cứ ăn hiền ở lành là Phật chứng cho rồi, cần gì phải hình thức! Nhưng bài viết của Thầy đã giảng giải rõ: Người học Phật, tu Phật mà không quy y Phật xem như vô nghĩa.
  Con rất hoan hỷ với bài viết của Thầy! Mong rằng những ai có tâm hướng Phật, sùng mộ Phật sẽ có duyên đọc được bài viết này, từ đó mong muốn được quy y Phật, cũng như làm hộ tịch cho mình, trở thành một công dân chính thức dưới sự bảo hộ của đức Phật.
 6. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Mật Lễ hoan hỷ trước thiện hạnh của các đạo hữu Mật Sở, Mật Niệm, Mật Cát đã quy y tam bảo và gặp được giáo pháp Mật Tông, cầu chúc các đạo hữu tinh tấn từ đây đến khi giác ngộ tối thượng, cầu mong vị Thầy từ bi dẫn dắt chúng con trên đạo lộ giải thoát.
  Um Mani Pê Mê Hùm!
 7. matthang says:
  Mô Phật .
  Mật Thắng thật sự hoa hỷ với các đạo hữu Mật Sở, Mật Niệm, Mật Cát có được niềm tin nơi Tam Bảo ,nay đủ duyên lành được gặp vị Thầy tâm linh và thọ lễ quy y làm học trò của ngài , giờ đây được nương tựa trong ngôi nhà Chánh pháp .Cầu nguyện Thầy gia hộ cho chúng con luôn được tin tấn thực hành pháp từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng . OM AH HUM
 8. Mật Ngộ says:
  Mô Phật!
  Mật Ngộ hoan hỷ trước thiện hạnh của đạo hữu Mật Sở, Mật Niệm, Mật Cát. Cầu chúc các đạo hữu nhanh chóng tiến tu trên lộ trình giải thoát dưới sự hướng dẫn của Đạo sư và sự giúp đỡ của các huynh đệ Kim Cang. Cầu mong các đạo hữu sẽ cảm nhận được hương vị giải thoát và đem nó đến với những ai có duyên lành.
  Hoan hỷ cùng các đạo hữu.
  Mật Ngộ.
 9. Mật Hạnh Giác says:
  Mô Phật!
  Hoan hỷ thay choc các đạo huynh được nương tựa vào Hồng Ân Tam Bảo. Xin cảm tạ Vị Thầy đã từ bi chỉ ra cho chúng con thấy được ơn phước lớn lao từ Tam Bảo. Nếu không nhờ Duyên lành, ơn phước Bổn Tôn, Dakini dẫn dắt, có lẽ con không bao giờ có thể thấu hiểu được Nhân Quả, không hiểu được sự cao quý của Thân Người này và nghĩa vụ thiêng liêng đến với giải thoát. Từ đó vô tình đi từ hết cái mê này đến cái mê khác.
  Kinh Bát Đại Nhân Giác có nói “Cõi sinh tử rực lửa, Vô lượng khổ vây quanh”. Nay con đã ngày càng vững tin hơn vì biết được con đường mình đang đi ngập tràn ánh sáng của trí huệ, xua tan bóng đêm vô minh và giải thoát tâm ta khỏi vô lượng khổ.
  Con Mật Hạnh Giác nguyện quy y Đạo Sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ đây cho đến khi Giác Ngộ Tối Thượng. Nguyện cho Hồng Ân tam Bảo soi sáng cho chúng sanh sớm được thành tựu Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 10. Nguyễn Tất Kiểm says:
  Mô phật !
  Kính bạch thầy ! đọc bài của thầy quả đúng như tình trạng của con trước đây .Con tin vào phật và có đọc 1 số sách nói về phật do vậy niềm tin và lòng sùng mộ ngày càng tăng .Tuy nhiên trong bản thân con cảm thấy bứt rứt , cho dù con đi chùa hoặc ở tại chùa một vài ngày nhưng con vẫn cảm thấy bứt rứt khó hiểu ,con cảm thấy mình như đang đi trên một con đường vô hướng và không có điểm đến .Nay con có cơ duyên được biết đến thầy .Càng gần đến ngày vào Vũng Tày lòng con lại càng bồi hồi để được gặp thầy và quy y . Nguyện thành tâm hồi hướng và xin được Tam Bảo che chở .
  Om mami padme hum !
 11. Mật Tịnh Giác says:
  Kính bạch Thầy,
  Trước đây, con đã nghe rất nhiều lần bài pháp “NƯƠNG TỰA VÀO ĐÂU” do Thầy giảng luận; sau đó con đã xin phép Thầy cho phép con được trình bày trên văn tự những yếu nghĩa thực hành quy y Tam Bảo qua bài viết “YẾU NGHĨA THỰC HÀNH QUY Y TAM BẢO”.
  Hôm nay, con được đọc lá thư Thầy viết gửi cho Đạo huynh Mật Tín quá hay, thật cảm động và từ bi vô lượng.
  Kính bạch Thầy,
  Con nhận thấy lá thư này sẽ lợi lạc vô song nếu được in ra giấy đẹp và gửi tặng cho những người thân quen đọc và chiêm nghiệm, giúp họ quay về nẻo giác.
  Con xin phép Thầy cho phép con được in ra giấy lá thư này để gửi tặng những người thân của con, ngõ hầu giúp họ tăng trưởng niềm tin nơi Tam bảo, tinh tấn tu tập.
  Con xin chân thành cảm tạ ơn đức Vị Thầy!
  Nguyện cầu Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế dài lâu!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  OM AH HUM
 12. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Việc ” quy y” hết sức là quan trọng đối với người tu Phật, với những người ngã mạn tự cho rằng mình ” uyên thâm” nên không chịu quy y, nhưng họ đâu biết rằng họ muốn sống ở quốc gia đó mà lại không được cấp bằng công dân. Và với bóng lành Tam Bảo, 1 nơi vững chắc đáng nương tựa, lại đi nương tựa bản ngã, tựa lâu ắt sẽ té sầm. Thân người thật quí báu, được làm người, được biết Phật Pháp, được gặp minh sư là 1 ơn phước lớn lao. Cầu ơn vị Thầy, hồng ân Tam Bảo luôn soi sáng giúp con giữ vững được lòng sùng mộ và sự tinh tấn.
  Con cảm tạ Thầy đã truyền ban!
  Cầu nguyện cho Thầy,Cô khỏe mạnh và trường thọ!
  Cầu nguyện cho chúng sanh tìm được ánh sáng Phật Pháp!
  OM MANI PADME HUM!
 13. Thanh thuy says:
  Thua thay Con doc song bAi nay toi
 14. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc thư 47 rồi ạ.
  Có được thân người thật là hiếm như “Rùa mù lọt vào bọng cây” mà không tu tập thật là một điều đáng tiếc. Niếu đã có duyên lành tìm đến Phật Pháp mà không được thọ nhận quy y đủ lễ và đúng Pháp, thì dù có học, thực hành tinh tấn thì cũng không bao giờ có được kết quả, cũng như người ngoại đạo.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hum.
 15. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Trò cảm tạ Đạo Sư đã nhiều lần khai thị tầm quan trọng của Tu Pháp Quy Y. Trò cảm phục bức thư Thầy viết cho huynh Mật Tín, dù bức thư ngắn gọn, nhưng con cảm nhận được rất nhiều tinh hoa Tu học trong đó, nói thật chỉ bao nhiêu đó thôi đối với trò cũng quá đủ để tu học.
  Trò xin đảnh lễ Thầy vì Bồ Đề Tâm và Công Hạnh của Thầy!
  Om Mani Padme Hum
 16. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con thấy được khổ đau của 3 cõi: điạ ngục, ngạ quỷ, súc sinh; và càng trân trọng giá trị thân người. Con cảm tạ ân đức Thầy từ bi đã cho con được quy y Tam Bảo, nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Con hoan hỷ với các huynh Mật Niệm, Mật Sở, Mật Cát, Mật Độ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Pháp Vân(Như Mai) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Phật Pháp quả là kì diệu. Con đã từng ghi lại rất nhiều câu hỏi mong gặp Thầy để được giải đáp, nhưng hầu như rất nhanh chóng con được dẫn đến các bài giảng của Thầy và tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

  Sau khi trở về từ Pháp hội, sau nghi lễ quy y – một cột mốc đáng ghi nhớ trên con đường đi đến giác ngộ tối thượng, con có chút băn khoăn, sau ngày hôm nay cần làm gì để con đường tu tập là một con đường liền mạch, không đứt đoạn. Và tuân theo lời Thầy dạy, đọc bài trên chanhtuduy, con đến với bài giảng này; qua đó ôn lại về những lợi ích của quy y Tam bảo, phương thức trưởng dưỡng trí huệ một cách đơn giản qua câu thần chú.

  Con tự cảm thấy mình may mắn đã hội đủ duyên lành được làm học trò của Mật Gia Song Nguyễn, nhờ vậy mà quy y không chỉ là một nghi lễ đơn thuần, xa hơn nữa đó là một pháp tu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 18. Mật Đạo Pháp says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài trên đây !
  Qua bài viết con mới hiểu hơn nhiều về 3 cõi, đặc biệt là cõi trần đến 80% sau khi mất sẽ đoạ vào các cõi thấp hơn
  Con xin cảm tạ ân đức Thầy đã cho con và chúng con được Quy y Tam Bảo, nương tựa ba ngôi báu Phật Pháp Tăng
  Con cầu nguyện cho con và tất cả chúng sanh được thoát khỏi cõi thấp
  Om Ma Ni Pad Me Hum
 19. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO”. Qua thư số 47, con hiểu rằng người tu Phật vẫn được coi là ngoại đạo bởi lẽ người đó không quy y Tam bảo: “Một số người học Phật, tu Phật mà không quy y Phật xem như vô nghĩa. Điều này chẳng khác chi ở trong nước mà không có quốc tịch, có nghĩa là kẻ vô quốc, vô cư trên danh nghĩa, cho nên không thể gọi họ là công dân!”, “Người học Phật, tu Phật mà chưa quy y Phật, chẳng khác chi ngoại đạo ham mê nghiên cứu và thực hành Phật pháp, chẳng được Phật lực gia trì”.
  Qua thư số 47, con cũng hiểu thêm được giá trị của việc được sinh ra làm thân người và thân người này chỉ thật sự có ý nghĩa khi dùng để tu tập Phật pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu nỗi khổ của 3 loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và lợi ích của việc quy y Tam bảo.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều có duyên lành quy y Tam bảo và tu tập Phật pháp.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư gửi các trò số 47 rồi thưa Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp nhũ thật quý báu.Qua bài này,con biết được lợi ích và tầm quan trọng của việc quy y và những phương pháp tu tập mà Thầy đã dạy để chúng con tích tập công đức và trí tuệ làm hành trang về Tây phương cực lạc.Con cảm thấy mình may mắn biết bao khi được làm thân người,được 8 tự do và 10 thuận cảnh và may mắn hơn là gặp được vị Thầy Mật Giáo và được Thầy nhận làm đệ tử và truyền pháp.Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho Thầy,Cô được nhiều sức khỏe vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 21. Mật Kỳ Duyên says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài giảng pháp vô cùng lợi lạc, từ đó con hiểu được sự cần thiết và công năng của pháp Quy y.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, thân tâm an tịnh.

  Om mani padme hum.

 22. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi ạ.
  Con xin cám ơn sự khai thị của Thầy qua lá thư 47, con đã hiểu sự cần thiết và công năng của Quy Y. Nếu không quy y mà nhận là Phật tử thì chẳng khác gì vượt biên trái phép vào đất nước mà mình không có quyền công dân, là đi học “lụi” nên không có tên khi đi thi và không được cấp bằng.
  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Kính Thầy.

 23. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!
  Một lần nữa con lại vô cùng xúc động khi đọc xong bài “Thư gởi các trò số 47 : Vì sao tu Phật vẫn xem là ngoai Đạo”
  Quy y đầu Phật mà lợi lạc đêm lại vô cùng to lớn giúp người Phật tử khi mạng chung không bị rơi vào ba cỏi thấp.
  Quy y Phật chúng ta có được thân phận cao quý, thần trời, quỷ oai đức sẽ theo mà hộ mạng cho chúng ta.
  Thân người quý hiếm chúng ta phải biết tu tập để được giải thoát khỏi sáu nẻo luân hồi mà đến được với Tây Phương Cực Lạc Quốc.
  Cầu nguyện cho chúng sanh có được hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 24. Mật Hoàng Tâm says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thư 47 rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp thật quý báu về sự cần thiết của Quy y Tam Bảo. Bên cạnh đó con thấy mình thật may mắn khi có đủ điều kiện thuận lợi để tu tập, lại may mắn hơn nữa khi còn chút duyên lành gặp được vị Thầy Mật giáo chân chính, được Thầy để tâm dạy dỗ, tích luỹ công đức và trí tuệ để làm hành trang về Tây phương cực lạc quốc.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme hum!

 25. Hoàng Thị Minh Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con sinh ra trong gia đình vô thần, chỉ biết thờ cúng ông bà tổ tiên bằng cái tâm của mình, không biết gì về Phật pháp.
  Nay, con được con gái của con cho đọc bài viết của Thầy. Con đã hiểu được một phần nhỏ về Phật pháp. Con cảm ơn Thầy! Con mong tiếp tục được đọc bài viết của Thầy để mở rộng hiểu biết.

  Hoàng Thị Minh Phương – Thái Nguyên.

  • Chánh Tri says:

   Thầy hoan hỷ, khuyên trò nên tiếp tục đọc bài, cũng không được lơ là giỗ ông bà mà chỉ không lạm dụng và phô trương.

   • Hoàng Thị Minh Phương says:
    Kính bạch Thầy,

    Con hoan hỷ khi đọc được hồi âm của Thầy. Con xin nghe và làm theo lời Thầy dạy. Con cảm ơn Thầy! Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.

    Hoàng Thị Minh Phương

 26. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,

  Qua thư, Thầy đã hướng dẫn rất chi tiết lý do tại sao chúng ta nên quy y Tam Bảo, lợi lạc và những công năng mà quy y mang lại cho người con Phật. Quả thật, chưa quy y thì chưa là Phật tử, dù có đọc rộng hiểu nhiều cũng chỉ là kẻ ngoại đạo mà thôi. Con cám ơn thầy đã mang đến cho chúng con bài giảng vô cùng ý nghĩa.

  Om mani padme hum.

 27. Mật Hà Tiến. says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này.
  Om Mani Padme Hum.
 28. Mật Tuấn Giác says:
  Thưa Thầy.
  Con hoan hỷ với thư gửi các trò số 47 ạ, con xin cảm tạ Thầy.
  Con cầu mong cho Thầy luôn mạnh khỏe ạ.
  Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đang bị bệnh duyên, mong tất cả sớm vượt qua bệnh duyên.
  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh xin hướng tâm con về phật pháp.
  Hỡi những bậc toàn giác đừng để tâm con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng giới các Ngài chẳng khác hãy để tâm đến con.
  Om mani padme hum.
 29. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:
  Kính bạc thầy, con đã đọc bài viết ạ!
  Con cầu nguyện thầy cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh!
  Om Mani Pahme Hum!
 30. Mật Phê Rô says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài : TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO.
  Con hiểu rằng dù có tu Phật thờ Phật đi chùa tụng kinh và làm nhiều việc thiện nhưng không quy y Tam Bảo thì vẫn chỉ là ngoại đạo. Như một học trò dự thính, có học giỏi đến mấy thì củng chỉ là dự bị .
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!
 31. mật ấn says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết nầy rồi ạ
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Om mani pedme hum
 32. Mật Tự Thanh says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc hết bài viết rồi ạ.
  Con xin chúc sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cúng sanh.
  Om mani padme hum!
 33. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài.con đã hiểu được yếu nghia và những lợi ích to lớn khi được quy y Tam bảo.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum.
 34. Mật Cẩm Hồng _Mật Cẩm Hùng. says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Đọc xong thư gửi các trò 47. Con cảm thấy bảng thân con được thân người quí báo mà không lo tu tập tin vào phật Pháp tăng để sau khi lâm mạng chung không rơi vào ba cõi thấp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giảng dạy sâu sắc cho chúng con hiểu được nhiều.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái và giác ngộ.
  Om maniPadme hum..
 35. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Liễu Nguyên đã đọc bài này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ với phần luận giảng của Thầy, từ đó con hiểu rằng đời là vô thường và thân người là quý báu, vì thế hãy quy y Tam Bảo dưới sự chỉ dẫn của vị Thầy từ bi trí tuệ. Con cảm ơn Thầy về bài giảng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 36. Dương Thị Hường says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thư gửi các trò 47. Con cảm ơn Thầy! Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe.

  • Chánh Tri says:

   Chào mừng con đến với chanhtuduy.com.Con đọc tiếp bài “Đôi dòng cảm niệm về bạn đọc chanhtuduy.com”!

 37. Mật Pháp Vũ says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài

  con cảm ơn Thầy, con nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cùng các đạo hữu vì lợi lạc của tha nhân

  OM MANI PADME HUM

 38. Mật Quảng Dũng says:
  Nam Mô A Di Đà Phật!!!
  Kính Thưa Thầy!!!
  Con đã đọc bài này.
 39. Hoàng Thị Nguyệt says:
  Thưa Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum
 40. Ngọc Thuyết says:
  Thưa thầy
  Con đã đọc qua bài viết này rồi ạ, con hiểu được ý nghĩa và những lợi ích khi được quy y tam bảo ạ , thưa thầy con muốn quy y tam bảo con phải làm sao ạ, nơi con sinh sống không có chùa , không có thầy làm sao quy y ạ.dạ mong thầy chỉ bảo giúp con ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy, cô vì lợi lac chúng sanh
  Om mani padme hum
 41. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc này.

  Quy y Tam bảo thật lợi lạc như thế, bước vào cổng Mật Gia càng lợi lạc và ơn phước hơn! con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của các huynh đệ Kim Cang đã gieo trồng trong các thời quá khứ và hiện tại; Nhưng con cũng nặng lòng, thầm tiếc cho các huynh đệ đã bước vào cổng Mật gia nhưng lại trở ra do các trở ngại, chướng duyên không vượt qua được! thật đáng tiếc lắm thay!

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

   

 42. Đào tùng lâm says:
  Kính bạch thầy …!!!
  Con là đào tùng lâm , con ở quảng ninh, con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe thầy , cô vi lợi lạc chúng sanh
 43. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:
  kính bạch thầy !
  con đã đọc xong bài này rôi thây ạ .
  con xin cầu nguyên cho sưc khoẻ và sư trương thọ của thầy cô ,vì lợi lạc cưa chung sanh.
  cầu nguyên cho tât cả chúng sanh thành tựu hanh phúc phúc phật tánh .
  um mani padme hùm .
 44. Mật Tường Vân says:
  Kính bạch thầy!

  Từ khi con trở thành đệ tử của Mật Gia Song Nguyễn, con cảm nhận rõ được sự thay đổi lớn trong con. Bất cứ khi nào đi đâu, làm gì, con đều suy nghĩ đến nhân – quả để hành động đúng với chánh pháp, điều ấy giúp cho con vững tin hơn rất nhiều! Con cảm ơn thầy bởi luận giải sâu sắc của thầy qua từng bài viết, con nguyện cầu cho thầy cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối

  Om Mani Padme Hum

 45. Mật Pháp Duyên says:

  kính bạch Thầy
  con đã đọc bài này rồi ạ
  Om mani padme hum

 46. Nguyễn Thị Thanh Hương says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài r ạ
  Om mani padme hum
 47. Đỗ thị Thuỳ linh says:
  Kính bạch thầy
  Con là đỗ thị Thuỳ linh, con đã đọc bài này rồi ạ. Con rất cảm ơn thầy
 48. Mật Thái Xuyên (Trịnh Thị Hiền) says:
  Kính bạch Thầy

  Bài viết “tại sao tu phật vẫn gọi là ngoại đạo”  giúp con hiểu được ý nghĩa và lợi ích của Quy y Tam Bảo mà con không biết trước đó

  Con cảm ơn Thầy

   

 49. Ngô Thị Quỳnh Trang says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc bài viết này của thầy
 50. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô,vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu ,hạnh phúc Phật tánh.
 51. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài “Thư gửi các trò 47: TẠI SAO TU PHẬT VẪN GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO”. Qua bài viết con thấy được sự lợi lạc của Quy y Tam Bảo và tuân thủ giữ giới khi quy y, cũng như việc tin tấn thực hành tác pháp Quy y mỗi ngày không ngưng nghỉ. Và việc hỗ trợ để giúp người khác hiểu và thành tâm quy ngưỡng Tam bảo, Quy y Tam bảo đó chính là dịp để trả hiếu hiệu quả của người con với cha mẹ, vì những gì hiện hữu bằng của cải, vật chất trong hiện kiếp này sẽ không phải là hành trang để giúp người khi họ mạng chung. Bởi những nghiệp quả của họ trong quá khứ, hiện tại tạo tác thì khó có được cơ hội để tái sinh trong kiếp người để tu tập giải thoát hoặc trở lại các cõi lành khi mạng chung.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả những ai khởi phát niềm tin vào Tam bảo có được duyên lành Quy y Tam bảo để hiện kiếp thong dong, an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!.

 52. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Bích Đào_Đào Thị Châu đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cám ơn Thầy về bài viết.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 54. Mạc Thị Duyên says:

  Kính bạch Thầy!
  Đọc thư Thầy con ngộ ra được nhiều điều không chỉ con mà những huynh đệ khác cũng giống con vậy con xin cảm tạ ơn Thầy
  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn khỏe mạnh vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani Padme Hum

 55. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong “Thư gửi các trò 47” rồi ạ, con cảm ơn Thầy.

  Con hoan hỷ với các huynh Mật Độ, Mật Niệm, Mật Sở được quy y  Tam Bảo là chỗ dựa vững chắc của người tu tập Phật Pháp.

  Qua bài con hiểu được, người tu tập Phật Pháp mà không được quy y Tam Bảo cũng giống như người chỉ nghiên cứu Phật Pháp theo sở thích mà không được sự gia hộ của Bổn tôn.

  Con Cầu nguyện  cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 56. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con được hiểu về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của Quy y Tam bảo. Qua nhiều bài viết, bài giảng Thầy đã dạy chúng con về thân người quý hiếm, được làm người thì mục đích lớn lao nhất chính là tu Phật để giải thoát cho mình và tha nhân. Nhưng muốn tu Phật, trở thành người con Phật thì bước căn bản đầu tiên chính là quy y Tam bảo. Người tự nhận là học Phật, ham mê nghiên cứu và thực hành pháp dù miên mật đến đâu mà chưa quy y Tam bảo thì cũng không khác gì ngoại đạo, chẳng có ích gì. Qua luận giảng của Thầy, con hiểu được rằng, quy y Phật chúng con sẽ được nương tựa vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng và nhận được ơn phước gia trì từ chư Phật, Bồ Tát và Thánh chúng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, nhờ vậy mà trong cuộc sống được an lạc, đến khi mạng chung lại không lo sợ bị đoạ vào cõi thấp như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh phải chịu nỗi thống khổ cùng cực. Con hiểu rằng Quy y chính là căn bản của thực hành pháp, không có bước căn bản thì chúng con không thể nào tích luỹ được công đức và trí tuệ, tựa như muốn xây nhà mà không có nền móng thì ngôi nhà đó chẳng thể nào vững chắc.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều được nương tựa dưới bóng lành Tam bảo.
  Om mani padme hum.

 57. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy: thư gửi các tró 47:  Tại sao tu Phật vẫn gọi là ngoại đạo.

  Con hiểu được tầm quan trọng không thể thiếu của việc Quy y đối với Phật tử. Nếu ai đó ngưỡng mộ đạo Phật, ngưỡng mộ trí tuệ Phật đà nhưng chỉ nghiên tầm giáo điển mà không Quy y thì vẫn được xem là ngoại đạo. Như vậy, việc tìm hiểu, nghiên cứu đạo Phật cũng giống như tìm hiểu kiến thức Phật pháp chứ chưa được gọi là Phật tử thực hành Phật pháp để được an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Sau khi đã thọ lễ Quy y từ vị Thầy, Phật tử cũng nên tinh tấn hành trì, trong đó có thực hành tác pháp Quy y hàng ngày để được nương tựa nơi Thầy, Phật Pháp Tăng nhằm tích tập công đức và luôn được nhận sự để tâm, gia trì của Thầy và chư Phật mà vượt qua mọi chướng ngại, chướng duyên trên đường đời cũng như trên đạo lộ giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho con hiểu về ý  nghĩa của Quy y, đồng thời Thầy đã ban cho chúng con phương pháp thực hành dễ dàng, nhiều phương tiện thiện xảo giúp chúng con thực hành tác pháp Quy y hàng ngày, thực hành đọc bài, viết comment để được nương tựa vào Thầy va chư Phật. Trong khi đó, rất nhiều Phật tử thọ lễ Quy y ở chùa cao cổng lớn nhưng không hiểu được ý nghĩa của Quy y, không thực hành tác pháp Quy y hàng ngày, không được thực hành pháp để được an lạc đời này, cực lạc đời sau. Đối với nhiều Phật tử, do không được các thầy chỉ dạy nên Quy y đơn giản chỉ là cầm tờ điệp Quy y về vào cất vào tủ thế là xong; họ không ý thức được là sau lễ Quy y thân phận của họ đã trở nên cao quý là thái tử Pháp vương Hoàn vũ do vậy họ không hể khởi lên niềm kiêu hãnh linh thánh. Hơn nữa, họ cũng không biết thực hành pháp như thế nào để thoát khỏi khổ đau, phiền não Tà Bà.

  Con thấy mình thật ơn phước và may mắn, tự hào khi được là đệ tử của Thầy, được ngày ngày thực hành pháp và kết nối với Thầy qua căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 58. Mật Thuận Như says:
  Kinh Bạch Thầy

  Con Mật Thuận Như Con Đã Đọc Bài – tại Sao Tu Phật Vẫn Gọi là Ngoại Đạo con hiểu Được Tầm quan trọng không thề thiếu của việc quy y đối với Phật Tử , Con Cảm tạ Ơn Thầy Đã luận giảng cho Con hiểu về ý nghĩa của quy y

  con Cầu nguyện cho Thầy Cô Nhiều Sức khoẻ Vì lợi lạc Chúng Sanh

  Om Mani Padme Hum

 59. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 60. Kim Ngân says:
  Kính Bạch Thầy.!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con xin cảm ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum!

 61. Mật Thuận Như says:
  Kinh bạch Thầy

  con đã đọc Thư 47 rồi ạ . Con cảm ơn Thầy đã ban cho con bài giảng pháp vô cùng lợi lạc . Con hiểu được sự cần thiết công năng của pháp quy y

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng Sinh

  Cầu Nguyện cho tất cả chúng Sinh được thành tựu hạnh Phúc Phật Tánh

  Om Mani Padme Hum

 62. Lê thị mai says:
  Kính bạch thầy !

  Con đã đọc bài rồi a. Con cảm ơn thầy đã giúp con hiểu tại sao quy y ạ

  Con chúc thầy sức khỏe ạ

 63. Nguyễn Mai says:
  A Di Đà Phật! Kính bạch Thầy! Con thật hoan hỷ khi đọc xong bài viết của Thầy. Con cám ơn Thầy rất nhiều và con cầu cho tất cả chúng sinh đều được nương nhờ vào Pháp của chư Phật.
 64. Thuan Dinh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hiểu được rằng Quy y là bước đầu quan trọng của người học Phật, tu phật, nếu thiếu sẽ không có kết quả ở các bước sau. Người học Phật, mà chưa quy y Phật thì chẳng khác chi ngoại đạo ham mê nghiên cứu và thực hành Phật pháp, chẳng được Phật lực gia trì.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài khai thị.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh  phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện Thầy cô mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 65. Hoàng thị Hằng says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ. Con tạ ơn thầy đã giảng giải để con hiểu thế nào là tu Phật, thực hành Phật Pháp. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 66. Mật Tuệ Tri says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã đăng đàn luận giảng tầm quan trọng của việc quy y- cột mốc quan trọng để danh chính ngôn thuận thực hành Phật pháp và lợi lạc vô biên của việc xướng ngôn quy y Tam bảo hằng ngày. Nếu không trải qua bước ngoặc quy y thì người học Phật, nghiêm tầm giáo điển vẫn chỉ là ngoại đạo mà thôi.

  Om Mani Padme Hum.

 67. Đinh Huy says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc bài này rồi ạ

  con hoan hỷ khi đọc được lá thư Thầy viết cho mẹ của Mật Trí, từ đó con biết thêm về Tam Bảo, 3 cảnh giới theo lời kinh Phật, và các điều cấm trong kinh Phật…

  con cảm tạ ơn Thầy và chúc Thầy luôn mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 68. Nguyễn Thị Thuyến says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này.. Cầu mong tất cả chúng sanh có được duyên lành quay về  nới chân thật nhất.

  Cầu nguyện sức khỏe, trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  • Nguyên Thành says:

   Tốt

   • Nguyễn Thị Thuyến says:
    Kính bạch Thầy

    Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

    Kính bạch Thầy

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.

 69. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài thư gửi các trò số 47: “Tại sao tu phật vẫn gọi là ngoại đạo” giúp con hiểu và tư duy sâu hơn về lợi lạc khi được quy y tam bảo trở về nương tựa nơi Thầy, Phật, pháp, tăng trở thành một phật tử chính thống, sau đó mọi sự đều tạo ra công đức đơn giản như việc xướng ngôn quy y hằng ngày, giữ 5 giới cấm nhà phật, niệm câu thần chú mọi lúc mọi nơi ngay cả lúc sợ hãi dần dần sẽ tích lũy cả 2 đó là công đức và trí tuệ.

  Vậy nên một khi tu phật học phật mà chưa quy y thì cũng giống như ngoại đạo tựa như giấy tờ thủ tục, tài liệu chưa được chứng nhận vậy. Qua đó con cảm nhận được sự lợi lạc của việc quy y tam bảo và thứ tự lớp lang trong việc thực hành nghi lễ quy y.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân tam bảo

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng con và chúng sanh

  Om mani padme hum

 70. Nguyễn Huy Hoàng says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy, con xin cảm ơn Thầy. Con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô. Om mani Padme Hum
 71. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính bạch Thầy. Con đã đọc bài này rồi. Con cám ơn thầy ạ
 72. Đàm Thị Thà says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 73. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài rồi ạ! Con xin cảm ơn Thầy ạ!
 74. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã giải thích tường tận cho người có tín tâm, nghiên tầm Phật đạo mà không dám quy y Tam bảo, giúp họ thấy được ý nghĩa quan trọng của việc quy y và lợi ích sau quy y (được Phật lực gia trì).

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm ân sủng của Tam Bảo.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và an tịnh.

  Om Mani Padme Hum.

 75. Ngô Ngọc Thúy says:

  Kính bạch Thầy .

  Con vô cùng hoan hỉ được đọc bài thư gửi các trò số 47 “Tại sao tu Phật vẫn gọi là ngoại đạo” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải để cho chúng con hiểu thế nào là tu Phật để cho chúng con hiểu và tư duy sâu hơn về lợi lạc khí được quy y Tam Bảo, được nương nhờ vào Phật , Pháp Tăng để trở thành một Phật tử chính thống để cho chúng con được an lạc đời này và cực lạc đời sau .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô mãi trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh .

  Cầu cho chúng sanh sớm được giác ngộ và được hưởng niềm vui của Phật Tánh .

  Om Mani padme hum!.

 76. Mật Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đã đọc xong bài viết này rồi ạ!

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc của chúng sanh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 77. Mai Gia Huy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này. Con hiểu được ý nghĩa, ích lợi và mục đích của quy y Tam bảo, con hiểu được nếu học Phật mà không quy y Phật xem như vô nghĩa. Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 78. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc Thư gửi các trò 47 của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho Mật Tín cũng như tất cả chúng con hiểu về tầm quan trọng, lợi ích vô biên của Quy y Tam Bảo. Con cầu mong tất cả chúng sanh hữu duyên với Phật Pháp mà vẫn còn phân vân lưỡng lự chưa bước chân vào cửa đạo sẽ mạnh mẽ hơn trong quyết định tâm linh của mình, sớm trở thành Thái tử của Đấng Pháp vương Hoàn vũ cao quý.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 79. Nguyen Thanh Van says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này, con rất vui mừng. Xin cảm tạ ơn Thầy Cô. Om mani padme hum
 80. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy luận giải cho chúng con  hiểu “Tại sao tu Phật Vẫn Gọi Là Ngoại Đạo”.

  Đây là vấn đề nhiều người nhầm tưởng, cứ nghĩ làm việc thiện lành, không gây nghiệp ác, không giết người hại vật, kính ngưỡng Phật pháp, gõ mõ tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, từ thiện bố thí là Phật tử hay gọi là người tu Phật. Đó là một sai lầm trầm trọng khi người ấy không qua tu pháp quy y. Vì quy y là sự khởi đầu của thực hành pháp Phật. Như học sinh đi học phải làm thư tục đăng kí nhập học có học bạ đàng hoàng. Nếu học sinh cũng đến lớp học để học dự thính dù cho có học giỏi vẫn không được ghi nhận dự thi và cấp bằng cấp. Khi quy y sẽ nhận được giới luật, như hàng rào, bức tường thành bảo vệ tâm linh.

  Ngoài ra khi người thực hành Pháp Phật nhưng không quy y nương tựa vào vị Thầy để hướng dẫn thì trên con đường hành trì cũng sẽ gặp nhiều ma chướng như đi trên đường đi gặp phải ổ gà ổ voi, nếu không biết cách để vượt qua chắc chắn sẽ gặp tai nạn. Trên đường tu cũng vậy sẽ có biết bao ma chướng giữa nội tâm và ngoại cảnh diễn ra, nếu không được sự hướng dẫn, chăm sóc tâm linh của vị Thầy chân chánh thì cũng sẽ gặp hiểm họa.  “Vì dù làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ gặp hậu quả thảm khốc” (Bồ tát Long Thọ)  còn nữa sau khi quy y sẽ được sự bảo hộ của Đức Phật lợi lạc vô song, các quỷ vương cũng theo bảo vệ vì đã cam kết với Đức Phật sẽ theo bảo hộ không cho tai họa ập đến cửa nhà người đó, chứ đừng nói chi xâm phạm đến người đó. Ngoài ra sau khi chết sẽ không rơi vào 3 cõi thấp. Khi được làm người đã là một điều hi hữu quý báo lợi lạc vô cùng so với các loài khác, thế nhưng làm người thiện lành lại còn quý hiếm và lợi lạc hơn những người ác theo luật nhân quả, tuy nhiên người quy y Phật lại quý hiếm và cao quý nhận được nhiều lợi ích hơn những người thiện lành. Vì vậy khi quy y Phật quả là một sự ơn phước lớn lao là bước khởi điểm quan trọng. Những ai thực hành pháp Phật nhưng không quy y thì cũng như một sự dạo chơi tâm linh  không nhận được Phật lực gia trì.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

   

   

 81. Mật Tịnh Mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết khi đọc bài viết : Thư gửi các trò 47: tại sao tu phật vẫn gọi là ngoại đạo”.

  Qua bài viết con hiểu được nỗi thống khổ của ba cõi : địa ngục , ngạ quỷ , súc sanh và giá trị được làm thân người quý báu, và hơn hết con hiểu được lợi ích , ý nghĩa của việc tu Phật.Muốn thoát khỏi khổ ải luân hồi, chúng sanh quy y Phật Pháp, đó là con đường giải thoát thân trung ấm thoát khỏi ba cõi khổ ải luân hồi. Muốn được ơn lành của chư Phật ban phát , chúng ta cần quy y Tam Bảo,lương nhờ Phật Pháp Tăng.

  Con cảm thấy vô cùng may mắn khi bản thân được làm thân người quý báu có thể tu tập, và có duyên lành được biết đến vị Thầy cao quý, giúp chúng con đi đúng con đường chánh pháp, cầu mong an lạc đời này và đời sau.

  Con cầu nguyện cho Thầy , Cô sức khỏe trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status