Oct 20, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 36 Comments

Thư gửi các trò 49: LINH DIỆU QUA CẦU NGUYỆN

Thư gửi các trò 49: LINH DIỆU QUA CẦU NGUYỆN Thư gửi các trò 49: LINH DIỆU QUA CẦU NGUYỆN Thực ra đã từ lâu Thầy đã dạy các trò tu pháp cầu nguyện với 2 trạng thái tĩnh và động. Song, để luận giải mạch lạc với đầy đủ luận cứ, luận chứng, Thầy mới bắt đầu viết 2 bài vừa qua. Khi bài thứ hai về “cầu nguyện” qua ngày thứ nhất, thì ngay hôm sau Mật Thắng liền kể sự linh diệu. Thầy giới thiệu nguyên văn bài viết và ghi âm: Mô Phật Con xin cảm tạ ân đức Thầy đã từ bi  với  chúng con,  Thầy đã ban cho chúng con hai bài pháp nhũ về “ Cầu Nguyện “  chúng con càng hiểu rộng nhiều hơn  vì cầu nguyện không chỉ làm lợi lạc cho mình mà  còn lợi lạc cho chúng sanh. Kính bạch Thầy . Thông qua bài pháp cầu nguyện của Thầy và đúng lúc con ứng


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status