Dec 21, 2012

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 43 Comments

Thư gửi các trò số 6: Không tin tà thuyết

Thư gửi các trò số 6: Không tin tà thuyết Phước Thành ngày 21/12/2012 Thư gửi các trò Thầy viết những dòng chữ này vào lúc 10.00 ngày 21/12/2012. Vì sao Thầy ghi rõ và chi tiết như vậy? Đó là bởi vì ngày này đánh dấu một mốc đen đại tà kiến: tận thế!? NHỮNG NHÀ TIÊN TRI DỎM!? Khắp nơi trên thế giới có nhiều kẻ bàn tán xôn xao về tận thế mà trong đó họ cho rằng kinh của người Maya (một bộ tộc cổ của người Mexico vùng Trung Mỹ) khẳng định chính xác vào ngày 21/12/2012 sẽ xảy ra. Bây giờ, Thầy đang ngồi viết thư, chắc chắn một điều là không phải tận thế. Thế mà nhiều kẻ mê tín nên “cái thuyết tận thế” mới tồn tại và phát triển, dù là lịch sử chứng minh nó đã bị lật tẩy nhiều lần. Vào năm 1806 ở thị  trấn Leeds của nước


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status