Dec 30, 2016

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 210 Comments

Thư gửi các trò 61: AI LÀ THIỆN TRI THỨC?

Thư gửi các trò 61: AI LÀ THIỆN TRI THỨC? Thư gửi các trò 61: AI LÀ THIỆN TRI THỨC? Các trò thân mến! Trong trước tác “Ba mươi bảy pháp hành Bồ tát đạo” thánh giả Thogme Zangpo viết: ” Nương cậy nơi thiện tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ, và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện. Hãy quý trọng những vị đạo sư hơn cả thân mạng của mình. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Thiện tri thức là ai mà đóng vai trò quan trọng như thế? Trước hết Thầy muốn nhấn mạnh thực nghĩa của vai trò thiện tri thức trong phạm trù đạo pháp.  “Thiện tri thức là gì”? Theo định nghĩa đạo Phật, thiện tri thức tiếng Phạn là “Kalianamitra”, có nghĩa là người am tường tri kiến giải thoát, và thực hành tâm linh theo quỹ đạo chánh pháp để giải thoát cho mình, và


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status