Nov 21, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 53 Comments

CẬN TỬ NGHIỆP

CẬN TỬ NGHIỆP Vừa qua có pháp hữu [email protected] thỉnh vấn về tác dụng niệm tưởng cận tử nghiệp liên quan đến vãng sanh Tây phương Cực lạc. Nhân dịp này Thầy viết đôi dòng minh định để các trò hiểu thêm những gì mà Thầy đã luận giải trước đây về góc cạnh tâm linh này. Còn trên trang Chanhtuduy.com có bài “Làm thế nào để trường sanh bất tử” cũng đề cập đến giải thoát trong thân trung ấm. Thầy khẳng định rằng, tất cả những phương tiện tâm linh do Phật chỉ dạy đều đạt quả vị giải thoát, vấn đề còn lại là do sự nỗ lực tinh tấn của hành giả.  Về pháp môn niệm Phật của Tịnh độ tông thực sự dễ áp dụng với bất kỳ ai, không phân biệt đối tượng giới tính hay xã hội. Đây là phương tiện thù thắng! Tuy nhiên, kết


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status