Jan 21, 2014

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 28 Comments

Thư gửi các trò 75: TỪ ƯỚC MƠ ĐẾN HIỆN THỰC- hóa hiện của Bổn tôn!

  Thư gửi các trò 75:   TỪ ƯỚC MƠ ĐẾN HIỆN THỰC- hóa hiện của Bổn tôn   Các trò thân mến! Buổi sáng chí đông khá lạnh, thật lạ với Miền Nam nắng gió này, nhưng Thầy không ngạc nhiên vì “chư hành đều vô thường”.  Thầy cảm thấy ấm lòng bên tách trà nóng, hàn huyên với cô Đường, Mật Diệu, đặc biệt chỗ ngồi là một khoảng không thoáng mát với nền gạch men bóng láng ở dưới Nhật nguyệt lầu. Mới hôm nào còn mấp mô sóng đất, mà giờ đây tinh tươm sạch đẹp một sân tọa lạc. Có thể với ai đó chỉ là một khoảnh nhỏ giải khát, trà đàm không đáng chi, nhưng với thầy trò mình quả thực là một ơn phước lớn. Trò nào đã thấy những hình ảnh từ khi khởi động pháp sự “Đào hố” 1 từ ngày


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status