Mar 21, 2014

Posted by in Giáo điển | 19 Comments

Thư gửi các trò 87: NHỮNG CÂU HỎI KHÔNG THỂ TRẢ LỜI BẰNG MẮT THẤY TAI NGHE

Thư gửi các trò 87: NHỮNG CÂU HỎI KHÔNG THỂ TRẢ LỜI BẰNG MẮT THẤY TAI NGHE Thư gửi các trò 87: NHỮNG CÂU HỎI KHÔNG THỂ TRẢ LỜI BẰNG MẮT THẤY TAI NGHE Các trò thân mến! Thế là đại nhựt thánh lễ Quán Âm Tứ Thủ đã trôi qua, thầy trò mình trải nghiệm một ngày đầy ý nghĩa đạo pháp. Giờ đây, ngồi viết những dòng chữ này trong tâm thức Thầy vẫn ngập tràn hỷ lạc khi nhớ lại những gì đã được ân phước của Tam bảo. Thầy cảm động khi ngày tổ chức là thứ Tư mà các trò đều xin nghỉ làm được dễ dàng. Những trò Mật gia Tiền Giang thay vì nghỉ việc để bảo trì cơ xưởng vào tuần trước đó, thì lại tiến hành vào tuần này (15.03.2014 đến 22.04.2014, thì dời lại vào ngày 17.03 2014 đến 24.03.2014), cho nên các trò đến được Pháp hội, thậm chí đến sớm trước 2 ngày để dọn


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status