Mar 23, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 38 Comments

Thư gửi các trò 88: HƯỚNG TÂM và ĐỂ TÂM

Thư gửi các trò 88:  HƯỚNG TÂM và ĐỂ TÂM Các trò thân mến! Các trò dự Pháp hội Đại nhật Thánh lễ Quán Âm Tứ Thủ đã thấy Thầy truyền pháp “Quán tưởng Bổn tôn bên ngoài” như thế nào, nhưng những trò chưa đến được sẽ hình dung qua mô tả từ những dòng chữ này. Trước tiên Thầy và các trò chí tâm đảnh lễ chư Phật, thánh chúng, sau đó Thầy tuyên bạch với Bổn tôn danh sách những ai được truyền pháp. Mỗi trò đều đọc bản văn tán thán vi diệu giáo pháp về “Lợi ích tâm linh trong sự chiêm ngưỡng thánh tưởng Bổn tôn với lòng sùng mộ”. Dù cùng một nội dung, mỗi trò đọc lên 1 lần nhưng không bao giờ thừa đối với những ai sùng mộ Bổn tôn. Tại sao phải làm như vậy? Bởi lẽ không hiểu


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status