Mar 23, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 30 Comments

Thư gửi các trò 88: HƯỚNG TÂM và ĐỂ TÂM

Thư gửi các trò 88:  HƯỚNG TÂM và ĐỂ TÂM Các trò thân mến! Các trò dự Pháp hội Đại nhật Thánh lễ Quán Âm Tứ Thủ đã thấy Thầy truyền pháp “Quán tưởng Bổn tôn bên ngoài” như thế nào, nhưng những trò chưa đến được sẽ hình dung qua mô tả từ những dòng chữ này. Trước tiên Thầy và các trò chí tâm đảnh lễ chư Phật, thánh chúng, sau đó Thầy tuyên bạch với Bổn tôn danh sách những ai được truyền pháp. Mỗi trò đều đọc bản văn tán thán vi diệu giáo pháp về “Lợi ích tâm linh trong sự chiêm ngưỡng thánh tưởng Bổn tôn với lòng sùng mộ”. Dù cùng một nội dung, mỗi trò đọc lên 1 lần nhưng không bao giờ thừa đối với những ai sùng mộ Bổn tôn. Tại sao phải làm như vậy? Bởi lẽ không hiểu


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status