Mar 27, 2015

Posted by in Giáo điển | 36 Comments

Thư gửi các trò số 128: XÓA MẶC CẢM GÂY TỰ TIN

Dẫn đề: Sau bài viết “Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm“, trò Mật Tịnh Tâm liền viết bài hưởng ứng, sau đó 2 giờ sau trò Tánh Chí Ngộ – Lê Công Khoa liền viết thư xin được theo Thầy học đạo. Tôi hoan hỷ vì sự chuyển hóa tâm thức của các trò... Khoa Le Cong <[email protected]> 10:48 (5 giờ trước) tới tôi Kính gởi Thầy, Sau khi con đọc bài viết “Hãy quẳng đi gánh nặng tâm lý mặc cảm!” thì con quyết định gởi thư đến Thầy, xin phép Thầy cho con được theo học đạo cho đến khi giải thoát giác ngộ. Con biết rằng tuy con cũng còn khó khăn trong cuộc sống nhưng không nên vì thế mà bỏ qua cơ hội hiếm hoi này, cơ hội được theo học với một vị Thầy chánh kiến, cơ hội được chính thức bước lên


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
Please login to read more or kindly send an email of request to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status