Mar 21, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 66 Comments

THƯ GỬI CÁC TRÒ SỐ 12B: Tu nhiều được ít

THƯ GỬI CÁC TRÒ SỐ 12B Như ở các chùa khác đã làm, Thầy bắt đầu hướng dẫn các trò dâng hương. Sư cô thấy lạ khi mỗi trò cắm một cây nhang lần lượt từng người, không như những đoàn khác. Dường như nôn nóng, sư cô ra hiệu những trò khác nhanh chân cùng một lượt, nhưng không một ai trong họ vâng theo. Đây cũng là một đặc điểm của Mật gia Song Nguyễn: thực hành pháp dù ở đâu, không có cũng như có Thầy, các trò đều làm đúng theo tình tự tác pháp: rập ràng, thứ tự, quy củ. Thầy và các trò thực hành Pháp Sau đó, Thầy và các trò tác pháp (1) đảnh lễ, (2) quy y (3) phát bồ đề tâm (4) cầu nguyện. Sư cô lạ lẫm với tác pháp của Mật gia, nhất là khi Mật Phổ cầu


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status