Apr 13, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 61 Comments

THƯ GỬI CÁC TRÒ SỐ 14: Trân quý giáo pháp

THƯ GỬI CÁC TRÒ SỐ 14: Trân quý giáo pháp Phước Thành ngày 13.04.2013 Thư gửi các trò! Sáng ngày 08.04.2013 khi Thầy đi pháp sự ở Đà Lạt thì sư cô T.N.T.L gọi điện hỏi thăm để qua Mật gia Trung tâm thọ pháp phát Bồ đề tâm. Nguyên do từ đâu mà có duyên lành nầy? Số là cách đó 2 tuần, trong một lần đàm đạo với sư cô nầy, Thầy Cô luận giải về Bồ đề tâm như một phương tiện thiện xảo tích lũy công đức nhanh và nhiều, sư cô hoan hỷ nghe và bày tỏ ý nguyện muốn học. Vì sao sư cô liền hoan hỷ như vậy? Đó là bởi sư cô hiểu được pháp tu nầy vi diệu, nên khởi tâm như thế! Trong quá trình tu hành giải thoát các pháp tu nào của Phật cũng đều vi diệu, đưa đến giải thoát. Song, do căn cơ đối tượng thọ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status