May 16, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Pháp là cuộc sống, Trang chủ | 44 Comments

Thư gửi các trò số 15: tai nạn đáng mừng

Thư gửi các trò số 15: tai nạn đáng mừng TẤM LÒNG        Ở độ tuổi trên lục tuần hai vợ chồng kệ nệ tay xách nách mang 20 ký gạo. 20 ký bánh ít lá gai, lỉnh kỉnh thêm nhiều phẩm vật khác. Họ đem từ tỉnh Phú Yên đến tận Mật gia Trung tâm để cúng dường trong dịp “ĐÊM TRẮNG MẬT GIA”  vừa qua (27/04/2013). Chưa hết, trên đường đến Trung tâm, hai lần họ chuyển xe khác. Vậy thì các trò thử hình dung là những phẩm vật cúng dường đó, mang nặng một tấm lòng sùng kính không? Trước đây, khi Thầy ra nhà, họ cho thấy một thiền phòng Mật giáo trang nghiêm, kín đáo. Điều này chứng tỏ họ đã dày công đầu tư vào công trình giải thoát. Mật Kiên cho biết, hiếm khi họ vắng mặt trong buổi thực hành chung. Họ tu hành nghiêm túc, chí nguyện giải thoát cao


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status