Jul 23, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 117 Comments

THƯ SỐ 24: đặc điểm của tu tiên và thần thông của tiên như thế nào?

THƯ SỐ 24: đặc điểm của tu tiên và thần thông của tiên như thế nào? TIÊN SỰ (3 bài) THƯ 23: có thật những vị tiên nhân?… THƯ SỐ 24: đặc điểm của tu tiên và thần thông của tiên như thế nào? THƯ SỐ 25: đạo Phật khác đạo Tiên chỗ nào? THƯ GỬI CÁC TRÒ SỐ 24:  đôi điều về Tiên sự (tiếp theo) Minh Nhân thân mến! Trong thư trước Thầy đã trả lời phần đầu khúc mắc của trò, còn thư này Thầy sẽ luận giải tiếp phần còn lại để trò hiểu được “vị tiên bay bằng thân nào, tiên và trời khác nhau không?”. Tuy vậy, như mọi lần Thầy đều liên hệ đến giáo pháp Phật đà để các trò có cơ sở tham chiếu. Trước khi phân biệt thế nào là Tiên, Trời, nương theo oai thần của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini, Thầy bổ sung thêm một vài chi tiết. ĐẶC ĐIỂM CỦA TIÊN Không chỉ

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status