Jul 3, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 61 Comments

THƯ SỐ 25: đạo Phật khác đạo Tiên chỗ nào?

THƯ SỐ 25: đạo Phật khác đạo Tiên chỗ nào? TIÊN SỰ (3 bài) THƯ 23: có thật những vị tiên nhân?… THƯ SỐ 24: đặc điểm của tu tiên và thần thông của tiên như thế nào? THƯ SỐ 25: đạo Phật khác đạo Tiên chỗ nào? Minh Nhân thân mến! Trước khi bàn luận giữa Tiên đạo và Phật đạo, chúng ta trở lại nhận định chung về Đạo giáo từ công trình nghiên cứu của Phó giáo sư Nguyễn Duy Hinh viết trong cuốn “Cơ sở Văn hóa Việt Nam”, và trong quyển “Văn minh Đại Việt”, của học giả Phan Ngọc trong sách “Bản sắc Văn Hóa Việt Nam”, của học giả Nguyễn Tôn Nhan trong sách “ Bách khoa thư Văn hóa cổ đại Trung Quốc”, như sau: Như vậy, có thể tạm tóm tắt về “Đạo giáo” như sau: Đạo giáo là tôn giáo của Trung Quốc, nảy sinh từ tín ngưỡng vu thuật (đồng cốt, bùa chú, cầu đảo để liên

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status