Oct 18, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 2 Comments

Thư gửi Ni dao- Đào Chanh- Tuấn Anh: ĐẾN BẰNG GÌ VỀ BẰNG ĐÓ

ĐẾN BẰNG GÌ VỀ BẰNG ĐÓ           Gửi đến Ni Dao, Đào Chanh! Trong tuần này tôi đầu tư vào bài viết về 14 điều thất bại trầm trọng của người tu, và nhận được comment của trò với y nguyện tha thiết nên tôi mới hồi đáp vắn tắt để trò tiện giải đáp khúc mắc của trò. Ni dao 7 approved Daochanh8787 x [email protected] 42.119.66.250 Submitted on 2014/10/17 at 02:28 | In reply to Mật An.Thưa thầy con cũng là linh căn 100% có cách nào độ con thoát khỏi kiếp số không ạ   Tôi trả lời: nguyenthanh 468 approved [email protected] 113.170.253.235 Submitted on 2014/10/17 at 09:40 | In reply to Ni dao.Không khó để thoát khỏi sự kềm tỏa của tiền kiếp linh căn và hiện kiếp là linh môi. Nhưng giải pháp này sẽ được chỉ ra khi trò vui lòng cho biết thêm chi tiết sau đây: 1/ Tại sao biết


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status