Jan 2, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 49 Comments

Thư gửi các trò số 8: Gửi Trọng

Thư gửi các trò số 8: Gửi Trọng Thân gửi Trọng! Thầy được Mật Linh gửi đến 2 quyển tập, trong đó Trọng có viết tôn hiệu A mi đà Phật và thần chú Om mani padme hum. Thầy thật hoan hỷ khi thấy đầy ắp những dòng chữ nén nót, dễ thương và đầy tâm thành của Trọng. Đây là 1 trong 10 hoạt động tâm linh gọi là chép kinh, đem lại công đức cho người viết vô cùng tận. Tại sao gọi là chép kinh trong khi chỉ có duy tôn hiệu A mi đà Phật và thần chú Lục tự đại minh gọi là thần chú Mani? Bởi vì kinh điển nhà Phật xác quyết rằng, 6 chữ Nam mô A mi đà Phật và Om mani padme hum là bao gồm tất cả 12 tạng kinh do Phật thuyết. Do đó, Thầy gọi như thế là hoàn toàn chính xác. Trong thời mạt


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status