Sep 5, 2014

Posted by in Giáo điển | 4 Comments

Thư gửi từ Cần Thơ: NÓI VỚI ĐẠO HỮU QUẢNG LONG

Kính Bạch Thầy, Đọc được bài đối luận của Thầy, con thật vô cùng hoan hỉ, tâm đắc với mỗi ý tứ Thầy nêu ra. Con rất tán thán tấm lòng từ bi của Thầy đã bỏ qua sự kiêu ngạo, vô lễ của đạo hữu Quảng Long, vẫn kiên nhẫn đưa ra những luận giải sắc bén, thể hiện trí tuệ biện tài vô ngại, vừa lý giải xác đáng từng sở vấn của đạo hữu Quảng Long, đồng thời lại ban cho chúng đệ tử chúng con một bài pháp tuyệt vời. Kính Thưa Thầy, Con chỉ là người sơ cơ học Phật, không dám vô phép lạm bàn. Nhưng thiết nghĩ, vấn đề mà đạo hữu Quảng Long trực tiếp nêu ra với Thầy là sở vấn về nghi thức truyền giới từ xa trong Pháp hội vừa rồi, mà con là một trong những người thọ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status