Nov 20, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 7 Comments

THƯ GỬI TỪ MALAYSIA 06

THƯ GỬI TỪ MALAYSIA 06 THƯ GỬI TỪ MALAYSIA 06 Đã gần sáu tháng con làm việc tại thủ đô Kuala Lumpur, đất nước Malaysia. Cũng là sáu tháng con được thọ pháp và trở thành đệ tử Mật Gia Song Nguyễn. Nhờ sự gia hộ của Thầy, Bổn Tôn, Dakini, con đã hướng dẫn mẹ con cùng thực hành pháp Kim Cương Thừa. Bước đầu mẹ con cho biết rằng có nhiều chuyển biến tích cực. Tâm được an lạc, không lo lắng và sợ hãi mơ hồ, công việc buôn bán thuận lợi và gương mặt ngày càng sáng. Chính vì vậy, một số bạn bè của mẹ con đã bảo rằng cần gặp con để có thể trao đổi về Mật Tông, vì họ cũng tu tập nhưng không biết là đang tu pháp gì. Giữa tháng mười, con có đợt về nghỉ phép. Họ đã hẹn gặp con tại quán cà


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status