Sep 9, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 31 Comments

Thư gửi từ Phú Yên: VẤN NẠN CHẤP PHÁP

Dẫn lộ: Nhận thấy rằng chấp tướng đã là sai, chấp pháp không phải đúng, nay Thầy nhận được kiến giải từ Mật Kiên, trân trọng giới thiệu đến các trò… ****************************** Vấn nạn chấp pháp không phải chỉ riêng trong Phật giáo, mà ở mọi lĩnh vực. Trong “Nam hoa kinh” của Trang Tử có câu chuyện thú vị: “Cái đạo mà người đời quí được chép ở trong sách. Sách chẳng qua chỉ là lời. Lời sở dĩ quí là nhờ ý. Ý tuỳ thuộc một cái gì không dùng lời mà truyền được. Nhưng người đời quí lời mà truyền lại trong sách. Mặc dù mọi người quí sách, tôi vẫn cho nó không đáng quí, vì cái mà người ta quí trong sách, tôi cho không phải là quí. Nhìn mà thấy được là hình và sắc; nghe mà thấy được là tên và tiếng. Buồn


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status