Jun 4, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 64 Comments

Thư gửi từ Sài Gòn 20: THẦY BẢO TÔI THEO ĐẠO TIN LÀNH VÌ…

Kính Bạch Đức Thế Tôn Kính Bạch Thầy cùng các huynh đệ Kim Cang! Pháp đệ Mật xxx xin được có đôi dòng chia sẻ về hoàn cảnh tâm linh mà mình đang trải qua. Pháp đệ trước đây cũng có viết vài dòng ngắn ngủi trên trang mạng chanhtuduy, nhưng bài viết này có thể xem là một kinh nghiệm khác hoàn toàn trước đây của pháp đệ, mong các đạo huynh tận tình góp ý. Đọc lại tựa đề bài viết trên là “THẦY BẢO TÔI THEO ĐẠO TIN LÀNH VÌ…”, hẳn các huynh đệ sẽ vô cùng ngạc nhiên vì sao chủ đề về một tôn giáo khác lại được để ở chanhtuduy, trang mạng có lý tưởng hoằng dương Chánh Pháp cao đẹp của nhà Phật. Thưa các đạo huynh, vạn sự trên đời này đều có nguyên do, và đây là một “phương tiện thiện


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status