Apr 20, 2014

Posted by in Giáo điển | 15 Comments

Thư gửi từ Sài Gòn số 8: BỒNG BỀNH TRÊN MÂY

BỒNG BỀNH TRÊN MÂY   Mặc dù biết tới Phật pháp một thời gian nhưng do nhiều chướng duyên tôi vẫn chưa có dịp quy y. Quy y là gì? Tôi còn mơ hồ về ý nghĩa, nhưng một bài viết trên trang mạng Phật giáo nào đó, khẳng định rằng người tu Phật mà không quy y khác nào ngoại đạo, là kiêu mạn, là cô phụ tấm lòng của Tam bảo.  Tôi nghĩ thật có lý! Mặt khác, cách đây 2 tháng, được chị Tâm Châu Anh ngoài Hà nội cũng gửi cho đường link của trang chanhtuduy.com, tôi cũng vào đọc thử. Là người có thời gian tu Mật lâu hơn nên chị Tâm Châu Anh hiểu khá sâu  và  tâm đắc với rất nhiều bài viết của Thầy (tức là người viết trên trang mạng này). Chị cũng khuyên tôi nên tới tận nơi gặp và


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status