Apr 21, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 16 Comments

Thư gửi từ Sài Gòn số 9: HẠNH DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP

Thư gửi từ Sài Gòn số 9: HẠNH DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP Thư gửi từ Sài Gòn số 9: HẠNH DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP   “Không khổ đau thì không tìm nguyên nhân khổ. Không rõ nguyên nhân khổ làm sao để đối trị nỗi khổ? Nếu không có pháp tu diệt khổ làm sao đạt cảnh giới thoát khổ?” Tại sao Đức Phật chỉ rõ quy trình từ khổ đến không khổ như thế? Thực ra ý nghĩ sâu xa của nó tức là nếu không có khổ đau, thì người đời hiếm khi đặt chân tới cửa Chùa, nơi mà dân mình thường nghĩ là chốn nương tựa để thoát khổ. Tới chùa tìm ai? Đương nhiên là tìm Phật mà Phật tức là giác ngộ! Vậy tìm Phật để làm gì? Phải chăng để tìm nơi nương tựa, mong cầu thoát khỏi khổ đau? Giống như người bệnh phải đi tìm đại phu xin thuốc? Tôi cho rằng, khi


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status