Dec 9, 2014

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 18 Comments

Thư gửi từ Thái Nguyên: KHÔNG CHỈ LÀ CÔNG VIỆC

Kính bạch Thầy, Con vô cùng hoan hỷ khi viết những dòng này. Con xin cúi đầu kính đảnh lễ cảm tạ ơn phước của Thầy, Bổn Tôn, Dakini. Thưa Thầy, nhớ lại 2 tháng trước, con vẫn còn là một cô bé ham chơi, ưa thích sự bao bọc của ba mẹ và có tâm lý ỷ lại. Con lúc đó cứ ung dung và nghĩ rằng chẳng cần tìm kiếm việc làm chi cho mệt, cứ ngồi nhà chơi rồi ba mẹ dựa vào các mối quan hệ quen biết sẽ xin việc cho mình. Thế rồi vào một ngày giữa tháng 10, Thầy gọi cho con, Thẩy bảo rằng: “Con tự kiếm một công việc để làm đi”. Thật sự, chỉ đến khi Thầy bảo, con mới chú tâm vào tìm kiếm việc làm. Sau đó, con tìm kiếm thông tin về việc làm trên các trang


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status