Apr 10, 2015

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 21 Comments

Thư Hà Nội: CẢM NIỆM VỀ TÍNH QUỶ CỦA CHÚNG CON

Sau khi Thầy viết bài “Tính quỷ trong người tu” nhiều trò viết cảm tưởng của mình về góc cạnh tâm linh này, trong đó Mật Diệu Hằng là một thí dụ điển hình về nhận thức sâu sắc. Thầy giới thiệu đến các trò về cảm niệm ấy… Quỷ tính là rào cản làm cho người tu không thể vượt qua bờ giác Kính bạch Thầy, Con vô cùng hoan hỷ và cảm tạ ân đức của Thầy vị Thầy đã giảng cho chúng con một bài pháp quý báu. Qua đó, con hiểu được cặn kẽ hơn về “tính quỷ” trong người tu và cũng giúp con có cái nhìn đúng đắn hơn trong pháp tu “đệ nhất Ba La Mật”. Con xin trình bày sự hiểu của con về bài giảng của Thầy, nếu con có hiểu sai với quỹ đạo chánh pháp, con mong Thầy từ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status