Aug 28, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 18 Comments

Thư Hà Nội: GHI NHẬN MỘT TẤM LÒNG HỘ PHÁP

Dẫn lộ: Các trò thân mến! Mới đây nhất, 28/08/2014 một bạn đọc từ quận Ba Đình gửi thư đến Mật gia Song Nguyễn bày tỏ tâm nguyện thực hiện đệ nhất ba la mật Pháp thí và Tài thí. Thầy hoan hỷ ghi nhận tấm chân tình ấy, song không thể đồng thuận. Thầy giới thiệu các trò biết để hiểu rằng còn nhiều người vẫn sáng ngời chánh kiến để phân biệt đâu là nơi cần hộ pháp. Cầu mong bất kỳ ai dù khởi tâm hoặc thực hành bất kỳ hoạt động tâm linh nào trong đạo Phật (1) lễ bái (2) cúng dường (3) sám hối (4) nghe pháp (5) giảng pháp (6) ấn tống kinh sách (7) niệm Phật (8) trì chú (9) cầu nguyện (10) thiền định, sẽ gầy dựng nền tảng vững chắc trong đạo nghiệp xây dựng lâu đài giác ngộ! từ:Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status