Sep 23, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 36 Comments

Thư Hà Nội: LẠI THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

Thư Hà Nội:  LẠI THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG Thư Hà Nội: LẠI THÊM MỘT TRƯỜNG HỢP TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG Mật Huệ Pháp đã đọc bài chia sẻ của Mật Hạnh Giác và hoan hỷ với tin vui bất ngờ “từ trên trời rơi xuống” của huynh. Nếu chỉ đọc vài đoạn đầu, cứ ngỡ rằng khoản tiền này đúng là “rơi từ trên cao xuống” thật. Nhưng nếu dõi theo bao bài viết, bài chia sẻ, comment của Mật Hạnh Giác, mới thấy rằng những hanh thông ngày nay chính là sự đơm hoa kết trái từ hoạt động thực hành pháp tinh tấn và tấm lòng sùng mộ Đạo sư thuần thành của huynh trong suốt thời gian qua. Những trăn trở về việc cúng dường lên Thầy của MHG cũng chính là những nỗi niềm ưu tư, khắc khoải của bản thân Huệ Pháp. Còn nhớ những ngày trước Pháp hội Đền đáp Tứ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status