Mar 3, 2016

Posted by in Giáo điển | 9 Comments

Thư Hà Nội: ÔNG NGUYỄN MINH TIẾN VỚI VẦNG TRĂNG CUỐI THÁNG

ÔNG NGUYỄN MINH TIẾN VỚI VỚI VẦNG TRĂNG CUỐI THÁNG

Kính bạch Thầy!

Đọc bài viết “ NGỘ NHẬN VỀ ÔNG NGUYỄN MINH TIẾN” con không khỏi bàng hoàng về nhân cách cũng như đạo đức nghề nghiệp của ông Nguyễn Minh Tiến. Sự thật được phơi bày quá sức tưởng tượng của con về nhân vật được mọi người lầm nghĩ là một học giả, một dịch giả chuyển ngữ các tác phẩm Phật giáo sang Việt ngữ.

phattinhMột người tự xưng là cư sĩ, cố gắng làm theo những lời đức Phật dạy mà lại “nịnh trên nạt dưới” như ông Nguyễn Minh Tiến sao? Đúng là tri hành bất nhất! Cụ thể, ông Nguyễn Minh Tiến dịch các tác phẩm Phật giáo, rao giảng các giáo lý nhà Phật nhưng hành vi thân ngữ tâm không hề tương ưng. Với vẻ bọc bề ngoài được trang bị bằng những lời hoa mỹ như dịch giả, học giả, cư sĩ phật tử làm mọi người ngộ nhận về nhân cách của ông ấy. Đằng sau lớp sơn phủ bên ngoài là một kẻ cao ngạo, vĩ cuồng, đạo đức giả, hóng hách chỉ biết “ói mửa” lý thuyết, không có sự thực hành.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status