Sep 1, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 50 Comments

Thư Hà Nội: TÁC GIẢ SAI HAY DỊCH GIẢ SAI? CẦN XÉT LẠI ĐỘNG CƠ ĐĂNG BÀI CỦA TỜ tinmoi24h.vn

Thư Hà Nội: TÁC GIẢ SAI HAY DỊCH GIẢ SAI? CẦN XÉT LẠI ĐỘNG CƠ ĐĂNG BÀI CỦA TỜ tinmoi24h.vn

Tôi là Nguyễn Thị Thúy Nga, là phật tử, pháp danh Mật Diệu Hằng, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Sau khi đọc bài viết: “Khổng Tử bái kiến Lão Tử, sau khi trở về 3 ngày không nói lời nào, cuối cùng phải thốt lên…” theo NTDTV Hải Sơn biên dịch, được đăng tải trên báo điện tử tinmoi24h.vn(http://tinmoi24.vn/khong-tu-bai-kien-lao-tu-sau-khi-tro-ve-3-ngay-khong-noi-loi-nao-cuoi-cungphai-thot-len/news-51-3-20b6f2dc40e08516aa7dd58f9f8b175d), tôi có vài ý kiến về bài viết này. Tôi sẽ trình bày cụ thể như sau.

1, Lập luận tiền hậu bất nhất trong bài viết:

Thứ nhất, ngay trong đoạn đầu bài viết, Khổng Tử nói với Lão Tử là ông ấy không thuyết giảng Đạo cho người khác được vì nó không phù hợp tính thời đại:

“Khổng Tử nói: “Học trò nghiên cứu “Kinh thi”, “Kinh thư”, “Chu lễ”, “Chu nhạc”, “Kinh dịch” và “Kinh Xuân Thu”, thuyết giảng đạo trị quốc từ thời Tam Hoàng, hiểu rõ con đường công danh của Chu Công, Triệu Công, học trò đem dâng cho hơn 70 vị vua, nhưng không ai sử dụng. Xem ra con người khó thuyết phục quá!

Lão Tử nói: “‘Lục nghệ’ của ông đều là lịch sử cũ xưa của các đời vua xưa, ông thuyết giảng những cái đó có tác dụng gì? Những thứ ông đang tu luyện, đều là những tích xưa cũ. “Tích” chính là dấu tích vết giày người ta để lại, dấu chân với dấu chân, thì có gì khác nhau?”

* Lục nghệ là sáu tài nghệ dạy học trò thời xưa là lễ, nhạc, xạ (bắn), ngự (cưỡi ngựa), thủ (học chữ), số (học tính).”

Vậy thì những điều mà Lão Tử giảng cho Khổng Tử vào năm 538 TCN so với thể kỷ thứ 21 ngày nay liệu còn có giá trị hay cũng chỉ là: “lịch sử cũ xưa của các đời vua xưa, ông thuyết giảng những cái đó có tác dụng gì? Những thứ ông đang tu luyện, đều là những tích xưa cũ. “Tích” chính là dấu tích vết giày người ta để lại, dấu chân với dấu chân, thì có gì khác nhau?”. Tại sao tác giả bài viết lại khẳng định: “Và hàng ngàn năm sau, những tư tưởng sâu xa, thâm thúy của Lão Tử cho đến ngày nay vẫn là những lời dạy vô giá đối với hậu nhân.” Đó chính là sự tiền hầu bất nhất trong lập luận của bài báo này.

Bài báo đăng trên tinmoi24h

Thứ hai, trong bài này, Lão Tử khuyên Khổng Tử: “Tôi nghe nói, kẻ phú quý tặng người của cải, kẻ nhân nghĩa tặng người lời nói. Tôi không phú cũng chẳng quý, không có của cải tặng ông, muốn tặng ông vài lời. Thời nay, kẻ thông minh mà sâu sắc, sở dĩ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết, là do hay chê cái sai của người; kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc, sở dĩ gặp họa liên miên, là do hay vạch ra cái xấu của người. Là bậc làm con, đừng cho mình là cao; là bậc bề tôi, đừng cho mình là hơn. Mong ông nhớ kỹ”.

Tuy nhiên, ở đoạn dưới Lão Tử lại cho rằng: “Do đó bậc thánh nhân tùy thời mà hành (hành sự tùy theo thời vận), bậc hiền giả ứng sự nhi biến (ứng biến tùy theo sự việc). Bậc trí giả vô vi nhi trị (vô vi mà trị vì cai quản), bậc đạt giả thuận thiên nhi sinh (thuận theo lẽ trời mà sinh ra).”

Nếu đã nói là “tùy thời mà hành”, “giả ứng sự nhi biến”, “thuận thiên nhi sinh” vậy tại sao còn khẳng định:“kẻ thông minh mà sâu sắc, sở dĩ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết, là do hay chê cái sai của người; kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc, sở dĩ gặp họa liên miên, là do hay vạch ra cái xấu của người. Là bậc làm con, đừng cho mình là cao; là bậc bề tôi, đừng cho mình là hơn. Mong ông nhớ kỹ”. Đã nói “tùy thời mà hành” “giả ứng sự nhi biến”, “thuận thiên nhi sinh” thì khi gặp những điều sai trái, bậc trí nên chỉ ra lỗi sai cho người khác để họ biết mà sửa, đó mới là người có đạo đức.

Nếu Lão Tử khăng khăng với luận điểm: “kẻ thông minh mà sâu sắc, sở dĩ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết, là do hay chê cái sai của người; kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc, sở dĩ gặp họa liên miên, là do hay vạch ra cái xấu của người.”, tại sao Lão Tử lại chỉ ra lỗi sai của Khồng Tử? Như câu chê trách: “Lục nghệ’ của ông đều là lịch sử cũ xưa của các đời vua xưa, ông thuyết giảng những cái đó có tác dụng gì? Những thứ ông đang tu luyện, đều là những tích xưa cũ. “Tích” chính là dấu tích vết giày người ta để lại, dấu chân với dấu chân, thì có gì khác nhau?”

Thứ ba, sự bất nhất thể hiện rõ trong câu nói của Lão Tử như sau:

“Một lúc sau Lão Tử chỉ con sông Hoàng Hà mênh mông, nói với Khổng Tử: “Ông sao không học đức của nước?”

Khổng Tử nói: “Nước có đức gì?”

Lão Tử nói: “Cái thiện cao nhất như nước vậy: Nước thiện, có lợi cho vạn vật mà không tranh, ở nơi mà mọi người đều ghét, đó là đức khiêm nhường vậy; Sông biển sở dĩ có thể làm vua của trăm suối khe, là do nó giỏi ở chỗ thấp. Thiên hạ không có gì mềm mại yếu đuối hơn nước, mà những cái rắn chắc mạnh mẽ lại không cái nào có thể thắng được nước, đó là đức nhu vậy. Do đó nhu thắng cương (mềm thắng cứng), nhược thắng cường (yếu thắng mạnh). Vì nước không có hình thái cố định, nên có thể vào mà không bị ngăn cách, do vậy có thể thấy vô ngôn chi giáo (giáo hóa không cần nói), vô vi chi ích (lợi ích mà không cần phải làm)”.

Lão Tử đã nói “vô ngôn chi giáo” (giáo hóa mà không cần nói) vậy thì Lão Tử đang làm gì trong tình huống này? Chẳng lẽ những điều Lão Tử đang thuyết giảng cho Khổng Tử không bằng lời nói? ngôn ngữ? Đạo đức kinh của Lão Tử để lại cho thế hệ sau không phải bằng ngôn ngữ viết hay sao? Hơn nữa, riêng từ giáo hóa đã mang nghĩa “truyền thụ tư tưởng và tri thức và trau giồi tình cảm bằng giáo dục.” (theo định nghĩa củavi.wiktionary.orghttps://vi.wiktionary.org/wiki/gi%C3%A1o_h%C3%B3a#Ti.E1.BA.BFng_Vi.E1.BB.87t). Con cụm từ “vô vi chi ích” (lợi ích mà không cần phải làm) thì thực sự là tôi không hiểu tác giả muốn nói gì? Nếu không làm gì để đóng góp cho xã hội, đất nước thì làm sao mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội? Phải chăng người dịch có sự nhầm lẫn, dịch chưa đúng với nguyên bản?

Tôi đọc lý luận đức của nước tôi thấy rất gượng ép bởi vì nước có tính nhu nhuyến, mềm mại, có thể chảy qua được nhiều nơi, thuận theo lẽ tự nhiên chỗ cao chảy xuống chỗ thấp. Con người cũng vậy “tùy thời mà hành”, “giả ứng sự nhi biến”, “thuận thiên nhi sinh”, tại sao lại phải theo cái thuyết đức của nước? Câu cuối cùng nghe còn vô lý hơn nữa: “Vì nước không có hình thái cố định, nên có thể vào mà không bị ngăn cách, do vậy có thể thấy vô ngôn chi giáo (giáo hóa không cần nói), vô vi chi ích (lợi ích mà không cần phải làm)”. Việc nước không có hình thái cố định chẳng liên quan gì đến việc “vô ngôn chi giáo” hay “vô vi chi ích”. Nếu so sánh việc “không có hình thái cố định” của nước thì chỉ nên nói tính linh hoạt của bậc trí, tùy cơ ứng biến, tùy thời mà hành thì nghe còn hợp lý.

Thứ tư, hãy đọc đoạn trích này: “Lão Tử gật đầu nói: “Ông có thể dạy được! Ông phải nhớ kỹ: Không tranh với đời, thì thiên hạ không ai có thể tranh cùng, đó là học theo đức của nước vậy. Nước gần với Đạo. Đạo không nơi nào không có, nước không nơi nào không có lợi, tránh chỗ cao mà về chỗ thấp, chưa bao giờ trái ngược, là giỏi tìm chỗ đứng. Ở chỗ không, nên trong vắt tĩnh lặng, sâu không thể dò tìm, là giỏi làm vực sâu. Tổn mà không kiệt, làm mà không cầu báo, là giỏi làm việc nhân vậy. Tròn ắt sẽ xoay, vuông ắt sẽ gẫy, bịt ắt sẽ dừng, khơi ắt sẽ chảy, đó là giỏi giữ chữ tín. Gột rửa mọi dơ bẩn, đo chỉnh cao thấp, là giỏi xử lý mọi vật. Dùng để chở thì nổi, dùng để soi thì trong, dùng để công phá thì tất cả những gì kiên cố vững chắc cũng không thể địch nổi, đó là giỏi dùng khả năng. Ngày đêm không nghỉ, tràn đầy rồi mới tiến tiếp, là giỏi chờ thời vậy.”

“Không tranh với đời, làm mà không cầu báo, giỏi làm việc nhân, gột rửa mọi dơ bẩn, giỏi xử lý mọi vật” hoàn toàn khác với việc “kẻ thông minh mà sâu sắc, sở dĩ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết, là do hay chê cái sai của người; kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc, sở dĩ gặp họa liên miên, là do hay vạch ra cái xấu của người.” Nếu là người “giỏi làm việc nhân” thì sẽ không thể làm ngơ trước cái sai của người khác, mà nên chỉ thẳng lỗi lầm để họ sửa, chứ không cổ súy cho điều sai quấy. Thấy một kẻ giết người mà không lên tiếng, chẳng khác nào tòng phạm. Đó không phải là “giỏi làm việc nhân”. Nếu như làm ngơ với cái sai của người khác, thì hệ thống giáo dục ra đời làm gì? Các em nhỏ cắp sách đến trường từ tuổi lên 6 lên 7 để học đạo đức, đọc điều hay lẽ phải, cách sống để trở thành một công dân có trách nhiệm với đất nước và gia đình làm gì?

Đó chỉ là bốn điểm tiền hậu bất nhất nổi bật tôi muốn đề cập đến. Tiếp theo tôi sẽ trình bày tiếp những quan điểm mà Lão Tử đưa ra không phù hợp với tính thời đại, dân tộc, quốc độ.

2, Không phù hợp tính thời đại, dân tộc, quốc độ; tính phê bình và tự phê bình của Đảng và nhà nước vì sự phát triển của đất nước.

A, Không phù hợp tính thời đại:

Đọc đoạn đầu đã thầy rằng những gì Lão Tử nói với Khổng tử vào vào năm 538 TCN chỉ phù hợp với lúc đó, vì Lão Tử nói: “‘Lục nghệ’ của ông đều là lịch sử cũ xưa của các đời vua xưa, ông thuyết giảng những cái đó có tác dụng gì? Những thứ ông đang tu luyện, đều là những tích xưa cũ. “Tích” chính là dấu tích vết giày người ta để lại, dấu chân với dấu chân, thì có gì khác nhau?”

* Lục nghệ là sáu tài nghệ dạy học trò thời xưa là lễ, nhạc, xạ (bắn), ngự (cưỡi ngựa), thủ (học chữ), số (học tính).”

Những điều Lão Tử thuyết giảng trong bài báo này nếu theo tính thời đại, quốc độ, dân tộc hoàn toàn không thể áp dụng được. Do vậy, tác giả cho rằng: Và hàng ngàn năm sau, những tư tưởng sâu xa, thâm thúy của Lão Tử cho đến ngày nay vẫn là những lời dạy vô giá đối với hậu nhân.”, điều này hoàn toàn sai lầm. Chưa kể đến những điều tiền hậu bất nhất trong lời nói của Lão Tử với Khổng Tử.

Hiện nay tinmoi24.vn đã gỡ bài viết, khi vào lại đường dẫn trên thì không còn bài viết nữa, thay vào đó trang tự chuyển sang trang chủ

Khi đăng tải những bài viết kêu gọi làm ngơ trước mọi hành vi sai trái của mọi người: “kẻ thông minh mà sâu sắc, sở dĩ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết, là do hay chê cái sai của người; kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc, sở dĩ gặp họa liên miên, là do hay vạch ra cái xấu của người.”, trang thông tin điện tửtinmoi24h.vn phải chăng muốn chống lại hệ thống pháp luật Việt Nam? Đã làm ngơ trước mọi sai trái thì cần gì phải có tòa án nhân dân, tòa án tối cao? Làm gì cần phải có những hình phạt thích đáng cho những kẻ vi phạm pháp luật? Cuối bài viết này còn khẳng định rằng: “Và hàng ngàn năm sau, những tư tưởng sâu xa, thâm thúy của Lão Tử cho đến ngày nay vẫn là những lời dạy vô giá đối với hậu nhân.” Phải chăng trang thông tin điện tử tinmoi24h.vn đã khẳng định lập trường chính trị của mình?

3, Đăng tải lại bài viết từ nguồn không chính thống.

Lập trường chính trị của trang thông tin điện tử tinmoi24h.vn một lần nữa được khẳng định khi trích nguồn từ Đại Kỷ Nguyên. Chưa nhắc đến nhiều vẫn đề còn tồn đọng trên trang thông tin điện tử Đại Kỷ Nguyên, nhưng nhìn các loạt bài đăng về pháp luân công hiện nhà nước Việt Nam đã và đang cấm lưu truyền đã biết lập trường chính trị của Đại Kỷ Nguyên daikynguyenvn.com.

http://www.daikynguyenvn.com/the-gioi/goc-nhin-the-gioi/phap-luan-cong-tot-cho-suc-khoe-nhung-sao-lai-bi-dan-ap-o-trung-quoc.html

http://www.daikynguyenvn.com/van-hoa/bao-khoa-hoc-doi-song-luyen-phap-luan-cong-bac-si-tim-vuot-cua-tu.html

http://www.daikynguyenvn.com/trong-nuoc/van-de-phap-luan-cong-chu-truong-cua-viet-nam-la-gi.html

Trang điện tử tinmoi24h.vn nên xem xét lại một lần nữa những gì mình đăng tải, đừng vì lợi trước mắt của bản thân mà làm hại mình và tha nhân vì luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy.

Cầu nguyện đau khổ của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

Om Mani Padme Hum.

Hà Nội ngày 01/09/2017

Mật Diệu Hằng

 1. Nguyên Thành says:

  Theo Thầy sai trước hết là tờ tinmoi24h.vn!

  Đầu tiên là tòa soạn này ghi xuất xứ là theo NTDTV, Hải Sơn biên dịch vậy NTDTV là nghĩa gì? Chẳng ai hiểu gì ráo rọi! Họ có thể đọc là “Những thằng dại thăm viếng” được chớ? Thế mà gọi là báo chí? Thầy có thể khẳng định đây là lối dùng chữ ẳm ờ như kẻ ăn vụng chưa kịp chùi mép bị phát hiện, ngây ngô chữa thẹn!

  Kế đến, Thầy muốn nói về Hải Sơn, ông ta là ai, ở đâu, nghiệp vụ là gì, học hàm học vị và nhất là trình độ dịch thuật có gì bảo chứng không? Chúng ta cũng không nghe, không biết, không thấy! Do đó, chúng ta khẳng định rằng ông ta nhiệt tình nhưng thiếu khả năng, tri thức khiến cho những lời dạy của bậc hiền triết trở thành lố bịch vì lập luận tiền hậu bất nhất, mâu thuẩn đầy dẫy trong những gì đã nói ra.

  Nếu thực sự ông Hải Sơn dịch đúng nguyên tác thì tội nghiệp cho Lão Tử bởi vì những gì mâu thuẩn trong luận kiến của ngài tự phản ánh nội lực tư duy của ngài. Chính tướng Lưu Á Châu của chính quyền Trung Quốc hiện nay vẫn khẳng định “Đạo đức kinh” của Lão Tử có vấn đề trong học thuật đó sao? Mật Diệu Hằng, học trò Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang chuẩn xác. Thầy khen ngợi!

  Điều cuối cùng Thầy khẳng định “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Chuyển tải nội dung ẩn nghĩa và hiện nghĩa của những lời hiền triết, không phải dành cho những kẻ chỉ có “nhiệt tình”. Thầy liên hệ có nhưng tay dịch khi chuyển ngữ lệch nghĩa đến trầm trọng như ai đó dịch cụm từ “vô y” thành “lõa thể”, “điểu đạo” thành “đường chim bay”, “tập hội những Bồ tát” thành “hội đồng các thành viên Bồ tát”? Đắng lòng cho tác giả bởi vì dịch giả.

  Điều quan trọng Thầy nhấn mạnh là tờ báo điện tử này lập trường báo chí để đâu? Thái độ chính trị và xã hội theo khuynh hướng nào mà đăng tải bài viết mang tính cổ động tính chất “bàng quan”, “vô cảm” trước những sai lầm gây ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, văn hóa, chính trị của nước ta. Vai trò của nhà báo, của tòa soạn là phản ánh và phê bình cái xấu, điều xấu và ngợi ca cái tốt, điều tốt để định hướng công luận. Thế mà tờ này lại trích lời Lão Tử ra để đe dọa những ai chê bai, chỉ trích, nói xấu người khác thì sẽ bị họa tai, thậm chí chết người, mất mạng? Vậy thì theo đó tờ tinmoi24h.vn nên dẹp vào xó bếp đi chớ đăng bài về những vụ án hình sự, vụ tham nhũng làm gì? Mặt khác, từ tờ “Đại kỷ nguyên” là một tờ báo Hải ngoại có vấn đề cần xét lại về lập trường chính trị , tại sao tinmoi24h.vn lại đăng lên trang báo của mình?

  Chỉ có họ mới tự hiểu bởi họ đã có chủ đích. Tuy nhiên, có câu “ăn cây nào rào cây đó”, tờ tinmoi24h.vn trở thành vô ơn rồi!

  Thinley- Nguyên Thành

  • Mật Diệu Hằng says:
   Kính bạch Thầy!

   Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy. 

   Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã dạy con thực hành tác pháp chiếu quang vì lợi ích của tất cả hữu tình.

   Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

   Om Mani Padme Hum.

  • Mật Diệu Hằng says:
   Kính bạch Thầy!

   Hôm nay, vào lúc 14:58 ngày 01/09/2017, con kiểm tra lại được link: http://tinmoi24.vn/khong-tu-bai-kien-lao-tu-sau-khi-tro-ve-3-ngay-khong-noi-loi-nao-cuoi-cungphai-thot-len/news-51-3-20b6f2dc40e08516aa7dd58f9f8b175d, thì không còn thấy bài viết trên tinmoi24h.vn “Khổng Tử bái kiến Lão Tử, sau khi trở về 3 ngày không nói lời nào, cuối cùng phải thốt lên…”.

   Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang vì lợi lạc của tất cả hữu tình.

   Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

   Om Mani Padme Hum.

  • Kính bạch Thầy!

   Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng tác pháp chiếu quang cho tinmoi24h.vn. Qua đó, đã phơi bày những điểm tiền hậu bất nhất trong bài báo với những lời được cho là của Lão Tử chỉ dạy cho Khổng Tử. Đồng thời, nội dung bài viết cũng đã không thể hiện được tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại mà chủ quan cho rằng “Và sau hàng ngàn năm, những tư tưởng sâu xa, thâm thúy của Lão Tử cho đến nay vẫn là những giá trị vô giá đối với hậu thế. Lời của Khổng Tử khi xưa, thật đúng lắm thay!”. Ngay bản thân tác giả hoặc dịch giả khi đánh giá như vậy thì phơi bày sự bất nhất, nếu tự cho rằng “giá trị vô giá với hậu thế”, vậy mà tác giả lại quên ngay lời dạy của Lão Tử nói với Khổng Tử rằng: “Những thứ ông nghiên cứu đều là sử cũ, từ các đời tiên vương, ông thử nói xem chúng có tác dụng gì không? Thứ mà ông đang tu hiện nay cũng là thứ đã cũ.” Vậy thì theo lời Lão Tử những pháp từ cách đây hơn 2500 “hiện nay cũng là thứ đã cũ”, sao có thể lấy ra mà dùng, được cho là vô giá? Những hủ tục cúng cô hồn, đốt vàng mã, thờ thần tài, thổ địa, xem bói, xin xăm, giải hạn,…vốn là truyền thống vô minh không đáng theo, mà sao không thể dứt bỏ vì “là thứ đã cũ”? Tại sao mỗi dịp tháng 7 Âm lịch lại cho đó là “tháng cô hồn” với những điều kiêng kỵ vô căn cứ, chỉ dựa vào truyền thuyết mà không thể dứt bỏ, bài trừ? Vậy nên, con cảm nhận lời nói cho rằng “giá trị vô giá với hậu thế” này giống với lời của các công công, thái giám khi xưa! Bởi vô giá là thế, vậy mà tác giả, dịch giả đâu có tuân theo?

   Lại nữa, khi tiễn Khổng Tử, Lão Tử tự nhận mình là người nhân nghĩa để tặng cho Khổng Tử vài lời qua câu nói “Tôi nghe nói, người phú quý lấy của cải để tặng cho người, người nhân nghĩa lấy lời nói để tặng cho người. Tôi không phải người phú quý, chẳng có của cái để tặng cho ông, nên chỉ muốn tặng ông vài lời”. Vậy thì hà cớ gì ở đoạn sau, theo nội dung bài viết lại có sự phủ nhận về nhân nghĩa, tôn thờ theo tự nhiên bằng luận điểm “không thuận theo tự nhiên, bận bịu chìm đắm trong nhân và nghĩa, bản tính lúc nào cũng bị gó bó, trói buộc, khó có thể thảnh thơi”. Ngay cả đối với người như Khổng Tử cũng phải thốt lên rằng “Tôi vẫn lo lắng rằng, không hành đạo, không theo nhân nghĩa, nước sẽ loạn vì bất trị, ví như đời người ngắn ngủi, không thể có công với đời, không có ích cho dân thì tiếc lắm thay”. Đoạn trên, tác giả viết Lão Tử cho rằng sinh tử trên đời đều theo lẽ tự nhiên, vì đâu đoạn tiếp lại cho rằng “bậc đạt giả thuận thiên nhi sinh” (thuận theo lẽ trời mà sinh ra). Từ đây, nếu các bậc được xem như thánh nhân ngoại đạo như Khổng Tử và Lão Tử không phạm tiền hậu bất nhất thì tác giả, dịch giả chắc hẳn có vấn đề về dịch thuật, hoặc cố tình bẻ ngòi bút rồi.

   Bên cạnh đó, con hoan hỷ với những luận chứng, luận cứ của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã phân tích về việc bất nhất khi “tuỳ thời mà hành”, “giả ứng sự nhi biến” mà lại phủ nhận, triệt tiêu việc “hay chê cái sai của người”. Ngay chính Tuân Tử cũng từng có câu nói rằng: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”. Như vậy, vì đâu mà tác giả bài viết cho rằng lời khuyên của Lão Tử không chê cái sai của người khác? Nếu theo tinh thần cho rằng “giá trị vô giá đối với hậu thế” thì lẽ nào gián tiếp phủ nhận, lên án tinh thần “phê bình và tự phê bình” của Đảng hay sao? Con thiết nghĩ, một trang thông tin tổng hợp được cấp phép như tinmoi24h.vn vì sao lại đăng nguồn từ hải ngoại không kiểm chứng là daikynguyen.vn và thể hiện rõ việc cổ suý cho hành vi trái đường lối, quan điểm như vậy thì e rằng cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để điều tra rồi. Có lẽ, đó là một trong những lý do trang này âm thầm ngỡ bài mà không một lời cám ơn bạn đọc góp ý, phản ảnh!

   Cuối cùng, đối với nguồn dẫn daikynguyen.vn với hàng loạt bài viết tuyên truyền, cổ suý cho Pháp luân công mà nhiều cơ quan chức năng, cá nhân vạch trần bộ mặt thật, cho rằng đó là tà đạo với những bài viết dưới đây: 

   1. http://cadn.com.vn/news/105_103128_dau-tranh-xoa-bo-phap-luan-cong-.aspx

   2. http://noichinh.vn/cong-tac-noi-chinh/201603/tuyen-quang-mot-so-ket-qua-cong-tac-noi-chinh-thang-2-2016-300196/

   3. http://m.phatgiao.org.vn/y-kien/201702/Vach-tran-tinh-phi-khoa-hoc-xuyen-tac-trong-quang-cao-cua-Phap-Luan-Cong-25768/

   4. http://nguoiphattu.com/van-hoa/y-kien-trao-doi-du-luan/11455-phap-luan-cong-mot-to-chuc-su-dung-truyen-thong-de-du-tin-do-me-muoi.html

   Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy trong comment dưới bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng về dịch giả, tác giả, lập trường báo chí của tờ báo này. 

   Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. 

   Pháp đệ cám ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài tác pháp chiếu quang này cho báo tinmoi24h.vn.

   Cầu nguyện cho đạo huynh tinh tấn tu tập, hanh thông thế sự và viên thành các ước nguyện chính đáng.

   Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

   Om Mani Padme Hum.

 2. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho tinmoi24.vn và comment của vị Thầy rồi ạ. Những lập luận của huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ ra sự tiền hậu bất nhất trong bài viết mà tinmoi24.vn đã đăng. Và đặc biệt là tinmoi24.vn đăng bài không phù hợp tính thời đại, dân tộc, quốc độ. Con hoan hỷ tán thán tinh thần tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng noi theo tấm gương của vị Thầy. Chỉ ra những sai trái, lệch lạc của báo tinmoi24.vn, góp phần xây dựng xã hội – đó cũng là tinh thần đến đáp Tứ trọng ân. Cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài. Cầu nguyện huynh và gia đình luôn tinh tấn thực hành pháp, hanh thông, thành tựu đời đạo song hành.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc những lời dạy của Thầy. Con hoan hỷ với  công hạnh tác pháp chiếu quang của Thầy, thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Và trong những bài viết được đăng tải trên các trang báo mạng, những “dịch giả , giết thật” bởi chưa đủ “trình độ” để rồi một tác phẩm bị “biên dịch” trở thành những viên đá cuội xấu xí. Chưa xét tới nguyên bản thì những lập luận bất nhất trong bài viết, được trích dẫn từ những nguồn không chính thống trên trang tin tinmoi24h.vn cho thấy rõ sự cẩu thả trong công tác kiểm duyệt nội dung. Không rõ ban biên tập báo đang đứng ở vị trí nào khi đăng tải một bài viết cổ súy cho những hành động ngược với chỉnh thể, với đường lối của Đảnh và Nhà nước. Đây cũng như một “thói quen khó bỏ” mà gần đây liên tiếp những tờ báo mạng cổ súy tiếp tay cho các hoạt động mê tín dị đoan, cổ vũ cho những hoạt động cúng tiến sai với chánh pháp, gieo rắc nỗi sợ hãi cho số đông bạn đọc trong tháng bảy âm lịch gần đây.

  Qua sự việc này, con cầu nguyện cho những người cầm bút, những nhà quản lý, biên tập viên, và trực tiếp là chủ biên tờ báo nên quán xét lại các hành vi của mình để đem đến những bài viết có giá trị thực tiễn. Trước để tăng độ tin cậy của trang tin sau là tránh được những hậu quả đáng tiếc do thiếu hiểu biết, trình độ, lợi bất cập hại.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn đi đầu trong công cuộc đả tà xây chánh. Giúp bạn đọc, chúng sanh hữu tình tìm được cơ hội để đọc, và học theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng viên thành mọi ước nguyện chính  đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 4. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment của vị Thầy Mật Giáo. Con hoan hỷ vị Thầy đã chỉ đạo cho chúng con đả phá những quan kiến lệch lạc mà báo đài cổ súy, và có thể có lồng ghép mâu thuẫn chính trị vào trong đó.

  Pháp đệ tán thán đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ ra những điểm “tiền hậu bất nhất” mà bài viết này đưa ra mà “cộp mác” của Lão Tử:

  1/ Lão Tử bác đi “lục nghệ” mà Khổng Tử là các “tích” xưa cũ, chẳng đáng để thuyết. Thế nhưng trong cuối bài viết lại cổ súy cho những câu nói của Lão Tử là “những lời dạy vô giá” đối với hậu nhân. Bên trên đã cho rằng những tích xưa có giá trị bằng “zero” (0) đối với người hậu thế rồi thì làm sao những lời Lão Tử về sau lại có thể thành “vô giá” được.

  Nếu áp dụng vào Phật Pháp thì lẽ nào người tu Phật hiện nay có thể không cần màng đến lời dạy của Phật nữa, không còn màng đến Thánh Giáo Lượng nữa mà có thể tùy nghi làm sao thì làm? Ví dụ như Phật không thuyết phải ăn chay, không thuyết cúng cô hồn, không thuyết Vu Lan báo hiếu, không thuyết cúng sao giải hạn…mà người tu thời nay vẫn làm những hoạt động đó có thể được sao? Đây rõ ràng là một sự báng bổ trầm trọng, chặt gốc giữ lấy ngọn. Nếu không dựa vào lời Phật nữa thì người tu lấy gì mà xác định các hành vi tà vạy của những kẻ thầy tu biến chất? Lấy gì làm căn cứ mà “Duy Tuệ Thị Nghiệp”. Bởi không có Chánh Kiến như vậy, họ càng lún sâu vào vòng xoáy Tà Kiến, nô dịch tâm linh của bọn Tà Sư lúc nào không hay.

  Nếu nói như Lão Tử trong bài viết rằng giống như dấu chân giẫm lên dấu chân, chẳng có gì khác nhau thì con không đồng ý. Chẳng lẽ một người đi đúng đường mà người đi sau vì không muốn giẫm lên dấu chân họ mà đi đường khác, rồi lạc lối luôn sao. Đây cũng là hiện trạng của những kẻ Tà Sư “chế biến” Phật Pháp thành đủ thứ các hoạt động linh tinh, lệch lạc, mang đậm dấu ấn cá nhân của mình. Họ “vẽ” ra đủ thứ đường cho chúng sanh chạy bở hơi tai nhưng riêng quỹ đạo Chánh Pháp lại né ra không đi. Đơn cử như phải từ thiện thật nhiều, sính lễ thật nhiều, tụng kinh thật nhiều, ăn chay trường nguyên tháng,…Tất cả ngày càng xa rời thực nghĩa giải thoát.

  Bạch Thầy, con không khỏi nghi ngờ rằng có kẻ đã làm giả những lời này của Lão Tử, khiến cho Ngài trở thành kẻ lập dị, kiêu ngạo , không biết quý kính tiền nhân trong mắt hậu bối. Người đời sau cũng bắt chước “lấy ngọn bỏ gốc” như thế này thì thật nguy hiểm. Hơn nữa, trong bài viết “Lục Nghệ” là “lễ, nhạc, xạ (bắn), ngự (cưỡi ngựa), thủ (học chữ), số (học tính).”(Wikipedia) Không liên quan tới những tác phẩm mà Khổng Tử đề cập, vậy là “râu ông nọ cắm cằm bà kia” sao. Rõ ràng có sự cắt ghép lộ liễu ở đây.

  2/ Nếu Lão Tử bảo rằng “chỉ lỗi sai” là xấu, là sẽ mang tai họa thì tại sao Lão Tử lại chỉ lỗi sai của Khổng Tử?  Việc gì ông ấy viết ra “Đạo Đức Kinh” chỉ dạy cho người đời? Vả lại, nếu ông thực sự dạy vậy thì sao trong hàng hậu học về sau, có Tuân Tử lại nói rằng:

  “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”.

  Xét về lý thì câu nói của Tuân Tử phán ánh khớp bản chất vấn đề. Lẽ nào một bậc như Lão Tử lại bác đi điều đó? Lẽ nào ông ấy muốn những kẻ thủ ác được người đời khen ngợi, được vuốt ve, nịnh bợ hay sao? Như vậy là đạo đức thật hay đạo đức giả? Một tác giả của “Đạo Đức Kinh” mà hàng niên kỷ qua những người “Quân Tử Tàu” ngưỡng mộ lại cổ súy cho những điều như vậy sao?

  Pháp đệ tán đồng lập luận đạo huynh Mật Diệu Hằng rằng, baomoi24h.vn tung ra bài viết này chẳng khác nào đang đi ngược với chủ trương của pháp luật, với Hiến Pháp Nhà Nước. Ai chỉ lỗi sai cũng gặp tai họa thì làm gì còn có tòa án, làm gì còn có kỷ cương phép tắc. Cứ thế mà theo thì trong nhà cha mẹ không dám dạy con, thầy cô không dám dạy trò, cảnh sát không dám bắt cướp, tệ nạn xã hội tràn lan không ai dám dẹp bỏ. Một xã hội như vậy là một xã hội đại loạn. Cũng chẳng khác chi những kẻ Tà Sư nắm “đặc quyền tâm linh” không ai dám chống đối chúng nên chúng mặc sức làm càn. Cũng chẳng khác chi trang daikynguyen tung hô Pháp Luân Công, đi ngược chủ trương của Nhà Nước mà baomoi24h cứ mặc nhiên tiếp tay cho chúng vậy.

  3/ Phần nói về “Nước” trong bài viết con thấy rối rắm loạn xạ ghê gớm. Nếu đã nói “vô ngôn chi giáo” (lợi ích không cần nói), “vô vi chi ích” (lợi ích không cần làm) thì việc gì Lão Tử dùng đến lời nói để thuyết cho Khổng Tử như vậy. Vả lại lời thuyết rất lòng vòng, người đọc không biết lấy gì làm căn cứ. Ví dụ như lúc nói nước gột rửa dơ bẩn, lúc thì nói nước ở chỗ dơ bẩn nhất, lúc thì nói “tránh cao, về thấp”, lúc thì nói “không nơi nào không có”. Quanh quẩn một hồi, con không biết phải áp dụng cái gì của nước. Đúng như vị Thầy nhận định về nét chữ người Tàu, đâm ngang, xoạc dọc không biết đường nào mà lần. Pháp đệ cũng tán đồng với huynh Mật Diệu Hằng rằng “tùy thời mà hành”, “giả ứng sự nhi biến” thì việc gì phải làm theo nước, mà cũng chẳng biết theo cái gì của nước giữa cả đống tính chất kia.

  Con nhớ lại lời Thầy rằng “lên cao với hành vi, xuống thấp với quan điểm” chứ không nên ngược lại. Từ đây, con nghi ngờ có kẻ giả lời Lão Tử để cổ súy cho việc “không dùng lời nói” để cổ súy cho hành vi tà vạy của chúng. Ví dụ như có người hỏi yếu nghĩa giáo pháp, những kẻ này sẽ viện dẫn việc “không thể nói được”, “bí mật” để che giấu sự Tà Kiến của chúng.

  Kính Bạch Thầy, tổng kết lại, bài viết có quá nhiều chi tiết vô lúy, áp đặt, sai lệch với thời đại. Đặc biệt bài viết cổ súy cho việc “không nói lỗi người” để “chặn họng” những ai muốn đối luận với chúng. Bồ Tát Long Thọ trong “Luận Phương Tiện Tâm” có dạy rằng:

  “Nay tạo luận này không phải vì hơn thua, vì danh lợi, chỉ muốn làm rõ các tướng thiện ác nên tạo luận này. Đời nếu không có luận, người mê lầm đông, bị tà trí biện luận xảo quyệt của thế gian lừa dối làm mê hoặc, khởi các nghiệp bất thiện, luân hồi ác thú mất lợi ích chân thật. Nếu thấu đạt luận thì tự mình phân biệt tướng không của thiện ác. Các ma ngoại đạo, người tà kiến không thể quấy nhiễu phá hoại làm chướng ngại. Cho nên tôi vì muốn lợi ích chúng sinh tạo chính luận này. Lại nữa muốn chính pháp lưu bố ở đời, như để sửa sang chăm sóc cho qủa Yêm-bà-la mà trồng rộng nhiều rừng gai góc để phòng hộ cho quả. Tôi nay tạo luận cũng như vậy, muốn hộ chính pháp mà không cầu tiếng tăm. Việc tranh luận mà ông nói là không phải như vậy. Đây là vì hộ pháp mà tạo luận”

  Kính Bạch Thầy, đúng như Ngài Long Thọ nói, người đời nay quá nhiều tà kiến, ngoại đạo dối lừa mà lúc nào cũng muốn che đậy lỗi ác của mình. Nếu không có người tạo luận để bảo vệ lẽ phải thì tội ác của chúng không cách chi dừng lại được. Con tán thán vị Thầy đã dạy cho chúng con tinh thần “Tác Pháp Chiếu Quang” của Bồ Tát, đã cho chúng con biết vai trò của Chánh Kiến với lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh. Chỉ tính riêng trong 11 ngày đầu tháng 7 Âm Lịch vừa qua, Mật Gia Song Nguyễn đã liên tiếp đối luận với những kẻ Tà Kiến đến 7 bài viết :

  http://chanhtuduy.com/ngam-nhin-nghe-si-mua-duoc-cong-duc-vo-luong-tao-lao-ba-lap-tam-bay-goi-la-dai-vong-ngu/

  http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-224-vach-tran-chieu-tro-cua-ke-buon-ban-trong-cua-den-dien-tho-dao-mau/

  http://chanhtuduy.com/cung-co-hon-thang-7-lich-tin-di-doan-can-phai-bai-tru/

  http://chanhtuduy.com/them-mot-truong-hop-gieo-rac-me-tin-di-doan-can-phai-bai-tru/

  http://chanhtuduy.com/chieu-tro-ram-thang-7-lap-lo-danh-lan-con-den/

  http://chanhtuduy.com/cung-thi-co-hon-co-hon-duoc-khong/

  http://chanhtuduy.com/noi-voi-nhung-ai-nghien-co-hon/

  Tính cả bài viết này là 8, đó là mới chỉ tính các bài đối luận. Con tán thán tấm lòng Bồ Đề của vị Thầy Mật Giáo vì lợi lạc của chúng sanh, đã tuyên chiến với bọn Tà Linh, Tà Sư đã nhũng nhiễu chúng sanh trong hơn hàng trăm năm qua. Chúng gieo rắc vào tâm thức chúng sanh sự nô lệ, sự đớn hèn, sự phục dịch những chiêu trò của chúng.  Vị Thầy cùng các huynh đệ Kim cang đã đấu tranh không ngừng nghỉ, đã dùng những lập luận sắc bén, những lời lẽ hung hồ, những dẫn chứng xác đáng để vạch trần mưu đồ của chúng, ngõ hầu kéo chúng sanh ra xa khỏi vũng lầy Tà Kiến.

  Nếu nói như trong bài viết, “nói lỗi người” sẽ phải chịu quả báo trầm trọng thì vì đâu Mật Gia Song Nguyễn giờ đây phát triển vững mạnh như thế, tiếng vang khắp toàn cầu như thế. Nếu nói việc “tác pháp chiếu quang” là sai thì vì đâu không có ai đối loại mà đồng loạt hàng loạt tờ báo nhận sai và gỡ bỏ bài viết của mình xuống (có cả baomoi24h). Mật Gia bây giờ càng ngày càng có những sự kiện “Chánh Báo Y Báo” tương ưng với sự hanh thông rõ rệt nói chung và của rất nhiều huynh đệ Kim cang  nói riêng là điều không thể bàn cãi. Như vậy thực tế đã chứng minh “nói lỗi của người” không xấu khi điều đó đúng theo quỹ đạo Chánh Pháp, đem lại lợi lạc đích thực cho chúng sanh. Kinh Pháp Cú, Phật đã thuyết rằng:

  “Nếu thấy bậc hiền trí,
  Chỉ lỗi và khiển trách,
  Như chỉ chỗ chôn vàng
  Hãy thân cận người trí!
  Thân cận người như vậy,
  Chỉ tốt hơn, không xấu.”

  Những kẻ không muốn người khác nói lỗi của mình chính là đang tự tách mình ra khỏi bậc trí. Họ trở thành những kẻ như thế nào thiết nghĩ không còn gì để nói. Cầu nguyện chúng sanh không tin vào những lời xằng bậy như vậy mà đánh rơi gia tài Tàm Quý của mình.

  Pháp đệ cảm tạ đạo huynh Mật Diệu Hằng vì bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện huynh thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện ngày càng nhiều chúng sanh được lợi lạc từ sự “tác pháp chiếu quang” của MGSN.

  Cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

   

 5. kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài  viết này và comment của Thầy rồi ạ.

  Mật Diễm xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng  đã  noi gương Thầy ” tác pháp  chiếu quang ” chỉ ra lỗi sai cho  báo tinmoi 24.vn  đã đăng tải nội dung lệch lạc ,  tiền hậu  bất nhất trong bài báo.

  Cầu mong cho các biên tập báo tinmoi 24.vn  làm  Việc công tâm, trung thực ,  có  được đức tính khiêm tốn và ý thức để không dẫn đến  hại người hại mình theo luật tắc nhân quả.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  OM AH  HUM

 6. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết Thư Hà Nội “Tác Giả Sai Hay Dịch Giả Sai Cần Xét Lại Động Cơ Đăng Bài Của Tinmoi24h.vn và comment của Thầy.  Con xin tán thán công hạnh của Thầy, Mật Ba xi tán thán thiện hạnh của đaoh huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang. Qua bài này con thấy được tòa soạn báo tinmoi24h.vn làm việc một cách cẩu thả thiếu nghiệp vụ, không có trách nhiệm với những gì đã đăng lên báo. Ban biên tập đã đưa những bài viết không rõ nguồn gốc xuất xứ, nội dung mà đăng lên cộng đồng. Báo chí là một phương tiện truyền thông phổ biến, thế nhưng về nội dung không được kiểm duyệt một cách nghiêm túc sẽ đem đến hậu quả chứ không phải kết quả cho cộng đồng.
  Mặt khác, dịch giả là ai, trình độ dịch thuật có bảo chứng không, đã qua thời gian nghiên cứu và am hiểu về đề tài mình dịch thuật chưa sẽ làm sai lệch nội dung của tác giả. Qua bài tác pháp chiếu quan này giúp cho chúng con hiểu hơn về lời dạy của Đúc Phật trong kinh Kalama ” Đừng vội tin tưởng một điều gì đó thường nghe nhắc nhở đến luôn. Đừng tin tưởng điều gì mà điều đó là một tập tục đã qua cả ngàn xưa để lại. Đừng tin tưởng những giáo điều hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá. Đừng tin tưởng bất cứ điều gì dù điều cho bút tích của thánh nhân xưa để lại bảo ta phải tin. Đừng tin một điều gì đó ở dưới mãnh lực của ông Thầy và nhà truyefn giáo. Tất cả những sự thật, theo suy nghiệm riêng của mình và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người thì chính đó là sự thật và ta cố gắng sống theo sự thật ấy”.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!
 7. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng dành cho tờ báo tinmoi24h. Bài viết đã chỉ ra rất rõ sự phi lý trong lập luận và tư duy đi ngược xã hội của bài viết trên trang báo điện tử này.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 8.  

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “tác pháp chiếu quang” của đạo hữu Mật Diệu Hằng và comment của Thầy. Quả thật, đọc xong bài viết đăng trên tinmoi24h.vn con thấy rất đáng nghi vấn. Đây có đúng là lời của Lão Tử không, điều này thật đáng ngờ bởi tính chất “tiền hậu bất nhất” cùng nhiều điểm mà đạo hữu Mật Diệu Hằng đã chỉ ra và phân tích. Đồng thời, con cũng đồng tình với những luận điểm mà đạo hữu Mật Hạnh Giác đã nêu ra, rõ ràng có điều gì đó bất ổn và mang tính chắp vá, cắt ghép nội dung ở đây nên mới có một bài lộn xộn, lòng vòng, vài đoạn tối nghĩa, trên dưới “đánh nhau”; hoặc do dịch giả “giết thật”, khiến người đọc cũng muốn “loạn” lên.

  Vậy bài viết này được tinmoi24h.vn đăng lên với mục đích, động cơ gì? Con nhớ lại gần đây, Thầy trò Mật gia Song Nguyễn liên tục tác pháp chiếu quang những bài viết về nạn cúng kiếng, “nghiện” cô hồn đăng trên các báo. Con tự hỏi phải chăng sự mạnh mẽ lên tiếng bài trừ mê tín dị đoan của Mật gia Song Nguyễn đã “đụng chạm” “quyền lợi” của “ai đó”, nên họ đã dùng chiêu trò núp bóng hiền nhân quân tử Tàu để “đá xéo”, “trả thù” Mật gia? Câu “Kẻ thông minh mà sâu sắc, sở dĩ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết, là do hay chê cái sai của người; kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc, sở dĩ gặp họa liên miên, là do hay vạch ra cái xấu của người.” không rõ có phải của Lão Tử không, nhưng đã biểu hiện rõ thái độ “tiểu nhân”, bực tức và hậm hực với thái độ ngay thẳng, chỉ rõ và đả phá tà kiến, những điều gây hại cho dân Việt, cho chúng sanh! Với lời “đá xéo” mang tính chất hù dọa đó, con trộm nghĩ họ đã dọa sai đối tượng rồi! Mật gia Song Nguyễn vốn là nơi tu tập của những hành giả Mật tông Tây Tạng, dòng phái Ninh Mã, pháp hệ Quán Thế Âm, dưới sự hướng dẫn của Giáo thọ tuệ tri thức Thinley Nguyên Thành, Đạo sư Mật giáo, chủ nhiệm Câu lạc bộ Unesco Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng, vốn thấu hiểu luật tắc nhân quả, lẽ nào lại sợ những lời “hù dọa” của người thường không tu Phật như Lão Tử (nếu đây đúng là lời của Lão Tử), hay lo sợ những trò “ném đá giấu tay”? Sao họ không suy ngẫm mà hành theo “lời khuyên” này trước nhỉ? Luật tắc nhân quả không sai chạy, kẻ nhận hậu quả  mới chính là những kẻ “tung bụi ngược chiều gió”, “nhổ nước bọt lên bầu trời”, ngờ đâu bụi bay ngược vào mình, nước bọt rơi trúng mặt mình! Con cầu nguyện cho tất cả khổ đau của chúng sanh được lắng dịu!

  Con tán thán công hạnh của Thầy trong sự nghiệp đả tà xây chánh, ban vô úy thí cho chúng sanh, bài trừ mê tín dị đoan. Con tán thán bài viết tác pháp chiếu quang noi gương Thầy của đạo hữu Mật Diệu Hằng!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 9. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết tác pháp chiếu quang của huynh Mật Diệu Hằng và comment của Thầy.

  Bài viết “Khổng Tử bái kiến Lão Tử, sau khi trở về 3 ngày không nói lời nào, cuối cùng  phải thốt lên…” đã được báo tinmoi24h.vn gỡ xuống. Tuy nhiên từ những lập luận logic, sắc bén mà huynh Mật Diệu Hằng đưa ra, người đọc buộc phải hỏi đặt câu hỏi về lập trường báo chí của tinmoi24h.vn khi họ đăng 1 bài viết có nội dung cổ suý cho tinh thần “bàng quang, vô cảm” trước lỗi sai của người khác. Chưa kể tới những mâu thuẫn trong lời nói của Lão Tử khiến người đọc vô cùng bối rối, mà nếu đây là lỗi của người dịch (NTDTV Hải Sơn??) thì thực sự là “đắng lòng cho tác giả bởi vì dịch giả”. Đồng thời việc này cũng thể hiện sự hời hợt, chủ quan trong việc đọc, duyệt và đăng bài của tinmoi24h.vn.

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của vị Thầy, thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum.

 10. Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy. Những phân tích của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho thấy rõ tính tiền hậu bất nhất trong những lời dạy của Lão Tử dành cho Khổng Tử. Bên cạnh những lời phân tích sâu sắc của huynh Mật Diệu Hằng, con xin có thêm đôi lời về một đoạn lời dạy của Lão Tử mà tác giả Hải Sơn trích dịch: “Thời nay kẻ thông minh mà sâu sắc, sở dĩ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết, là hay chỉ lỗi sai của người; kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc nhưng gặp tai hoạ liên miên là do hay vạch ra cái xấu của người. Là bậc làm con, đừng cho mình là cao. Là bậc bề tôi, đừng cho mình là hơn.”

  Mô Phật,
  Nếu dựa trên lời nói này thông qua bản dịch của tác giả Hải Sơn, thì chưa cần so sánh với các lời dạy khác của Lão Tử trong bài, nội ngay trong lời dạy này cũng đã bộc lộ điểm vô lý:

  Thứ nhất, “kẻ thông minh mà sâu sắc”, “kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc” là những người có khả năng tư duy theo chiều sâu, có phương pháp và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Do vậy lời nói của họ luôn hợp lý, có ý nghĩa và mang tính thuyết phục cao. Những người thông minh, sâu sắc, giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc thường biết điều gì nên hay không nên nói, nên hay không nên làm và tự biết thời điểm nào hợp lý để nói hoặc làm. Do sự suy nghĩ thấu đáo, cẩn thận, tính toán kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào việc nên họ thường dễ thành công trong công việc (bên cạnh yếu tố phước báu theo quan kiến Phật môn). Những người như vậy sẽ không dại gì khiến thân mạng họ tổn hại mà luôn biết cách góp ý một cách chân thành để người khác nhận ra lỗi sai nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận mà thay đổi. Thời Đức Phật tại thế, chẳng phải phu nhân Mạt Lợi bằng sự khéo léo của mình đã giúp vị đầu bếp khỏi tội chết và khiến vua Ba Tư Nặc nhận ra lỗi sai một cách vui vẻ đó sao?

  Thứ hai, nếu ai thấy cái sai đều e ngại mà lảng tránh, liệu trật tự an ninh xã hội còn được duy trì? Những vụ án rút ruột hàng trăm tỷ từ ngân sách nhà nước và cũng là tiền thuế từ mồ hôi nước mắt của người dân liệu có được đưa ra ánh sáng?

  Ngay trên trang web của Hội Nhà báo Việt Nam đã đưa tin ngày 19/5/2017, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng Sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Họp báo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng – giải “Búa liềm vàng” lần thứ hai. Tại cuộc họp này, ông Mai Văn Chính, Phó Ban tổ chức Trung ương đã khẳng định rằng cần cương quyết đấu tranh với những việc làm sai trái để cái tốt phát triển (http://hoinhabaovietnam.vn/Dau-tranh-voi-cai-sai-cai-xau-de-cai-tot-phat-trien_n16698.html?page=2). Vậy việc báo tinmoi24.vn đăng bài viết này phải chăng muốn đi ngược lại chủ trương của Đảng và Nhà nước và nỗ lực ngày đêm của các đồng nghiệp nhằm giữ vững vai trò: phản biện xã hội, giám sát xã hội, góp phần xây dựng một xã hội ổn định, lành mạnh??

  Thứ ba, câu nói “Là bậc làm con, đừng cho mình là cao. Là bậc bề tôi, đừng cho mình là hơn” lại một lần nữa thể hiện sự mâu thuẫn với hai câu trên bởi những người thông minh, sâu sắc, thông hiểu sự việc sẽ không bao giờ có thái độ “là cao”, “là hơn” như vậy. Hơn nữa, người đọc đến câu này sẽ chỉ thấy đây là thái độ của một người không muốn ai hơn mình, thiếu sự khiêm cung, không có thiện chí lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác.

  Mặt khác, dù là con hay bề tôi, nếu thấy người trên mắc lỗi sai mà im lặng, thật chẳng khác nào phạm tội đồng loã. Con vẫn nhớ sự kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã phải gạt nước mắt mà đăng đàn đề nghị những người hâm mộ ca sĩ này ngừng cho mẹ anh ta vay mượn tiền bạc để mẹ anh ta chơi cờ bạc. Món nợ hàng chục tỷ mà Đàm Vĩnh Hưng phải trả hộ mẹ quả khiến con phát ngán những kiểu cha mẹ như vậy. Nếu Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục im lặng để mẹ anh ta tiếp tục vay tiền fan hâm mộ của anh ta cho mục đích trái pháp luật như vậy, liệu sẽ có thêm bao nạn nhân nữa trong tương lai. Cũng vậy trong đạo pháp, lấy ví dụ cụ thể là tháng 7 âm lịch mà dân gian hay gọi là “tháng cô hồn” này, nếu Mật Gia Song Nguyễn không tác pháp chiếu quang, liệu có bao nhiêu chúng sanh tiếp tục đốt tiền vào những hoạt động tà kiến hoặc tự thân rước quỷ vào nhà thông qua sự cúng kiếng, thân cận quỷ thần? Khi mà việc rước quỷ vào thì dễ mà đuổi quỷ ra mới khó?

  Chỉ một đoạn nhỏ trong bài viết đã bộc lộ đầy sự mâu thuẫn, nói chi đến các đoạn khác mà huynh Mật Diệu Hằng và các huynh đệ khác đã chỉ ra nhiều lỗi sai. Con hoan hỷ với tinh thần biết nhận lỗi (dù chưa minh bạch lắm) của báo tinmoi24.vn khi bài báo đã bị xoá khỏi trang mạng. Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng trong công cuộc đả tà xây chánh vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình sức khoẻ, hanh thông thế sự, tinh tấn vui tu
  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý Cam lồ
  Om Ah Hum

 11. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết và comment của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ thán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy và đạo huynh Mật Diệu Hằng. Với những lập luận sắc bén, đạo huynh đã chỉ rõ ra những sai trái, sự tiền hậu bất nhất , sự không phù hợp với tính thời đại, dân tộc, quốc độ mà tinmoi24.vn đã đăng. Con cảm tạ ơn vị Thầy luôn đi đầu trong công cuộc đả tà xây chánh, chỉ rõ nói thẳng những điều không đúng của báo  tinmoi24.vn, cũng như sự gieo giắc cổ xúy những hủ tục mê tín trái với chính sách của nhà nước. Con nguyện cầu các ban biên tâp, quản lý hoặc chủ biên tờ báo quán xét các hành vi của họ để tránh đăng lên những hoạt động mê tín, tránh những hậu quả gây ra do thiếu hiểu biết mà ảnh hưởng không chỉ họ còn cả những độc giả.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng luôn tinh tấn vui tu, hanh thông đời đạo.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này và comment khai thị của Vị Thầy rồi ạ.
  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh noi gương Vị Thầy “Tác Pháp chiếu quang” của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Đã chỉ ra những sai trái, tiền hậu bất nhất, lập luận mâu thuẩn trong bài viết. Đặt biệt là hành vi đăng tải bài viết của tinmoi24h.vn mang tính cổ động, tính chất bàng quan trước những sai lầm gây ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, văn hóa, chính trị của nước ta.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 13. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ và con đã đọc được comment của Thầy  rồi  ạ

  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ ra chỗ  sai của báo  tinmoi24.vn

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 14. Mật Tuệ Tri says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán bồ đề tâm trải rộng của vị Thầy và công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh theo lời Thầy dạy.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 15. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng, cùng comment lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy, và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang chỉ ra lỗi sai cho báo tinmoi. 24.VN.

  Pháp đệ cảm ơn bài viết ý nghĩa, lợi lạc của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Cầu nguyện đạo huynh đời đạo song hành thành tựu đạo Pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 16. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài và comment của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công đức của Thầy và thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Thật không thể ngờ trang báo tinmoi24h lại đăng tải một bài báo cổ súy cho sự “bàng quang”, “vô cảm”. Cụ thể là dọa rằng sẽ gặp họa, thậm chí là sẽ chết do chê bai, vạch cái xấu của người khác. Nếu lời đe dọa của tờ báo này đúng thì chắc trên thế giới sẽ loạn mất, vì tội phạm được dịp tung hoành ngang dọc mà không có sự cản trở của ai cả.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Tịnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài và comment của Thầy ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã vì lợi lạc chúng sanh mà tác Pháp chiếu quang.
  Đọc luận điểm của Lão tử “kẻ thông minh mà sâu sắc, sở dĩ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết, là hay do chê cái sai của người, kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc, sở dĩ gặp hoạ liên miên là do hay vạch ra cái xấu của người…” mà con không khỏi buồn cười. Con chợt nghĩ mục đích của giáo dục hay vai trò sư phạm của một vị Thầy lẽ nào lại không phải là chỉ ra cái sai của người khác so với chuẩn quỹ đạo để họ có cơ hội sửa đổi tốt hơn, trở thành người có ích hơn hay sao? Lão tử cũng là thầy, lẽ nào lại cổ suý cho việc che đậy, giấu diếm cái sai, cái xấu của người, nếu như vậy thì có lẽ từ “giáo dục”, “giáo hoá” phải rời khỏi từ điển ngôn ngữ mới đúng.
  Thật là yếu hèn cho kẻ chẳng dám công khai minh bạch đối luận, chỉ biết núp lùm, mượn lời “vĩ nhân” để che giấu sự yếu kém, bảo thủ trong nhận thức của mình. Họ đâu biết rằng những chiêu trò quá cũ của “tiểu nhân” sao có thể qua mắt được bậc trí. Chỉ cần tư duy một chút là thấy ngay, vì sao Mật Gia Song Nguyễn luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang vì lợi lạc hữu tình nhưng đến nay vẫn chưa thấy hoạn nạn đâu ngoài sự phát triển ngày một mạnh mẽ, vươn ra ngoài phạm vi lãnh thổ đất nước, còn những kẻ nào đó, tự tin với lối sống thoả hiệp, nhượng bộ cái xấu, tận dụng cái sai của người để làm lợi cho mình, thì lại âm thầm, lặng lẽ gỡ bài viết mà không để lại chút vết tích nào?
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 18. DoHoangChinh says:
  Kính Bạch Thầy con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ .

  Om mani padme  hum.

   

 19. Mật Phê Rô says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : TÁC GIẢ SAI HAY DỊCH GIẢ SAI ? CẦN XÉT LẠI ĐỘNG CƠ ĐĂNG BÀI CỦA TỜ TINMOI24H.VN cùng lợi dạy của vị Thầy ở phần comment .

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh đạo huynh Mật Diệu Hằng đã noi theo gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang bài viết và động cơ đăng bài của trang tinmoi24h.vn .

  Con hoan hỷ đồng  tình với comment của đạo huynh Mật Thủy và đạo huynh Mật Hạnh Giác  , con cảm nhận trong vài ngày mà họ nhận được 7 bài tác pháp chiếu quang của chư đạo huynh Mật Gia Song Nguyễn về tinh thần đã phá tà kiến về vấn nạn cúng cô hồn đã làm không ít người bán lá cải trong số họ cay cú . Khi đọc đến đoạn trích luận điểm của Lão Tử :” kẻ thông minh mà sâu sắc , sở dĩ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết , là do hay chê cái sai của người ” con nghĩ người viết nhân đây muốn nhắn gửi những người bảo vệ chánh pháp như học trò Mật Gia rằng “đừng chỉ lỗi người mà gặp nạn ” con chỉ thấy thương cho người viết này bởi vì họ lấy tâm phàm phu ghen ghét những hành giả chân chánh , những người đang bảo vệ chánh pháp , lẽ phải . Họ càng ra sức gây hấn chừng nào thì tựa như hành động ” phun nước bọt lên trời” hư không không hề hạ thấp xuống mà nước bọt lại rơi trúng vào người phun.

  Con cảm ơn vị Thầy đã dạy học trò chúng con luôn biết đấu tranh cho chánh pháp , cho lẽ phải vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài, cầu nguyện đạo huynh luôn được hanh thông trên đường đạo, thành tựu trên đường đời, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Tam Bảo .

  Om Mani Padme Hum!

   

 20. Mật Giác Chung says:

  Con đã đọc bài này thưa Thầy ạ

 21. Nguyễn văn hùng says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này và comment của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tát Pháp chiếu quang để lợi cho chúng sanh.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho huynh Mật Diệu Hằng có nhiều sức khỏe hanh thông thế sự mọi ước nguyện được viên thành.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 22. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comments của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy, thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho tờ tinmoi 24h.vn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng đời đạo song hành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái  giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 23. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho báo tinmoi24.vn và comment của Thầy rồi ạ ! Con xin tán thán công hạnh của Thầy, thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng trong công cuộc đã tà xây chánh. Bằng những phân tích của mình, đạo huynh Mật Diệu Hằng đã cho mọi người thấy được những điểm tiền hậu bất nhất, không phù hợp với tính thời đại, quốc độ, dân tộc của dịch giả Hải Sơn. Con nghi ngờ động cơ đằng sau của tác giả khi đi trái với chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật Nhà nước khi cổ súy thái độ bàng quan, không tố giác tội phạm…Con hy vọng các trang báo lá cải sẽ làm tốt công tác từ viết bài, kiểm duyệt bài trước khi đăng để tránh những hậu quả đáng tiếc.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng viên thành mọi ước nguyện.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 24. Mật Linh Nguyên says:
  Đệ đã đọc bài đối luận của huynh, thật là chứng lý đầy đủ không một kẽ hở, lấy của người trả cho người làm thấu nghĩa ngụy văn, bày ra trước thiên hạ cho tỏ tường bộ mặt lở loét của một giai thoại luôn phủ mờ trong lớp sương khói ngụy trang.

  Lời Thầy luận giải khiến đằng lòng bao người đọc về diễn trạng tâm thức của kẻ dịch, kẻ viết, kẻ đăng và sự đổ vỡ những “khuôn vàng thước ngọc”  bấy nay luôn mang ra lên lớp người không thức thời, vẩn vơ trong tà đạo thấp kém. Nhớ xưa ai đó khuyên Khuất Nguyên “ Ngũ hoàng, ngũ đế giờ đây không hợp thời nữa”  sao nỡ chết uổng chi bởi một chữ Ngu.

  Lại không hiểu tại sao hậu nhân trong thời tiến bộ này còn sùng bái chi mấy điều không hợp thời đại, quốc độ, dân tộc đó. Thật sự thì nhiều thứ đó không phải vô giá trị, nhưng phải biết phân biệt cái gì còn dùng được, dùng trong trường hợp nào , chứ có lẽ đâu ngu hoài không tiến bộ mà để người cách mấy ngìn năm còn sai sử mình trong khi họ không phải là Bậc Giác ngộ

  Đáng buồn thay trí tuệ của những con mọt sách và bọn bồi bút.

  Cảm ơn huynh rất nhiều !

  Cầu nguyện tát cả chúng sinh có một ý thức hổ thẹn !

  OM MANI PADME HÙM !

 25. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này và comment của Thầy rồi.

  Đọc qua bài viết con chợt suy nghĩ có nói rằng “Có tật giật mình”, tờ báo tinmoi24h.vn có mục đích gì khi  đăng bài viết với hàm ý nhắc nhở, khuyên bảo mọi người nên làm theo lời của Lão tử là không nên nói lỗi sai của người khác trong đó cũng không ngoại trừ lỗi của tinmơi24h.vn thì cũng nên thờ ơ, bàng quang như thế sẽ không gặp họa cho bản thân? Giả sử nói rằng người thông minh sâu sắc, giỏi hùng biện thông hiểu sư việc mà phải gặp họa vì vạch ra cái xấu cái xai của người khác thì ngược lại người hay làm sai, phạm lỗi mà không được người thông minh sâu sắc, thông hiểu sự việc chỉ ra lỗi sai còn gặp họa hơn.

  Dưới lăng kính nhà Phật con hiểu rằng người mà chỉ ra lỗi sai của người khác giúp cho họ ngăn chặn những ác nghiệp đã đang và sẽ gây ra thì đó là công hạnh của bậc Bồ tát của những vị Đạo sư, thiện hạnh của một người hành giả, người có tấm lòng. Đó là việc làm đáng hoan hỷ vui mừng. Vậy mà báo tinmoi24h.vn lại không hoan hỷ với việc đáng hoan hỷ là biểu hiện của kẻ tà kiến. Kẻ tà kiến thì luôn gặp những điều thảm hại nếu không biết “quay đầu là bờ”.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, bồ đề tâm, công hạnh của Thầy và thiện hạnh của Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang.

  Cầu nguyện chúng sanh đóng cửa vào các cõi thấp. Om Ah Hum!

 26. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này và comment của Thầy rồi ạ.

  Mật Mai hoan bỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho báo tinmoi24.vn.

  Cầu nguyện cho báo tinmoi24h sẽ sẽ làm tốt cômg việc từ biết bài cho đến khi kiểm duyệt để đang bài viết

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 27. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.  Con hoan hỉ với bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 28. Mật Tuệ Viễn says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comments của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy, luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh vì lợi lạc của chúng sanh .

  Con tán thán bài viết tác pháp chiếu quang, noi gương vị Thầy của đạo huynh Mật Diệu Hằng chỉ ra lỗi sai cho báo tinmoi24.vn đã đăng tải nội dung lệch lạc, tiền hậu bất nhất của họ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn .

  Om Mani Padme Hum !

   

   

 29. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài, qua bài “tác pháp chiếu quang” của đạo huynh Mật Diệu Hằng cho tinmoi24h.vn và lời dạy của Thầy, báo điện tử tinmoi24h.vn đã cho mọi người thấy rõ bản chất của Ban biên tập tờ báo: không có lập trường chính trị, lập trường của người làm báo, trình độ nhận thức thấp, đăng bài với chủ đích xấu: trích lời Lão Tửra để đe dọa những ai chê bai, chỉ trích, nói xấu người khác thì sẽ bị tai họa, thậm chí chết người, mất mạng. Con hy vọng khi gỡ bài họ biết cảm thấy xấu hổ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 30. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Thư Hà Nội: Tác giả sai hay dịch giả sai? Cần xét lại động cơ đăng bài của tờ tinmoi24h.vn” của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ, Bồ đề tâm của Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho trang tinmoi24h.vn nhằm giúp chúng sanh hữu duyên có cơ hội được thấy sự lập luận tiền hậu bất nhất trong bài báo.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự, đời đạo song hành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 31. Mật Dũng Tâm says:
  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết tác pháp chiếu quang của huynh Mật Diệu Hằng dành cho báo tinmoi24h.vn.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 32. Mật Phụng says:

  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy!

  Con đọc xong bài này và comment khai thị của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã noi gương Thầy tác pháp chiếu quang cho tờ tinmoi24h.vn, với những sai lầm ảnh hưởng đến đời sống , văn hóa của ta.

  Nội dung bài viết không thể hiện được tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc mà lại chủ quan trong tri kiến của mình…

  Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã dương cao ngọn cờ đã tà xây chánh phá hủy mọi ý đồ của những kẻ thờ ơ, trục lợi, những ai có trình độ học thuật kém.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 33. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của huynh Mật Diệu Hằng cho báo tinmoi24h.vn.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 34. Mật thúy says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah

  Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng Mật thúy rất mong báo sớm hiểu được và sẽ không đăng những tin như vậy nữa con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 35. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc comment của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ, tán thán thiện hạnh, tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng, đã noi gương theo gương vị Thầy.

  Cầu nguyện cho các nhà báo, nên có đạo đức nghề nghiệp, tránh nhiệm trong công việc để làm lợi mình lợi người.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 36. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết và comment của Thầy rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán với công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã ” tác pháp chiếu quang ” vạch trần những ý đồ bất chính của tờ báo tinmoi24h.vn.

  Bằng những lập luận chính đáng đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ ra những điều  bất nhất trong bài viết qua đó làm lộ rõ động cơ đăng bài viết , đó là mượn bài viết với cách dịch lệch lạc  để  ngấm ngầm đưa ra lời đe dọa trong khi bản thân có nhiều sai phạm cổ súy gieo rắc tà kiến , mê tín dị đoan gây hoang mang lo sợ đến nhiều người và đã được Mật Gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang ngăn chặn kịp thời.

  Qua những lá cải của báo tinmoi24h.vn đã cho thấy rõ  bản chất của ban biên tập tờ báo la đang  đi ngược với   những chủ trương của chính sách của  nhà nước gây tác động tiêu cực đến xã hội khi mà cổ súy cho sự bàn quang vô cảm trước những sai phạm mà không tố giác ngăn chặn.

  Mong rằng ban biên tập báo tinmoi24h.vn  sẽ có được đức tính thổ thẹn  dừng lại những hành vi bất thiện để không phải nhận lãnh hậu quả về sau.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình  luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức thổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum

 38. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết và comment của Thầy rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán với công hạnh của vị Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã ” tác pháp chiếu quang ” vạch trần những ý đồ bất chính của tờ báo tinmoi24h.vn.

  Bằng những lập luận chính đáng đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chỉ ra những điều  bất nhất trong bài viết qua đó làm lộ rõ động cơ đăng bài viết , đó là mượn bài viết với cách dịch lệch lạc  để  ngấm ngầm đưa ra lời đe dọa trong khi bản thân có nhiều sai phạm cổ súy gieo rắc tà kiến , mê tín dị đoan gây hoang mang lo sợ đến nhiều người và đã được Mật Gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang ngăn chặn kịp thời.

  Qua những bài  lá cải của báo tinmoi24h.vn đã cho thấy rõ  bản chất của ban biên tập tờ báo la đang  đi ngược với   những chủ trương của chính sách của Đảng và  nhà nước gây tác động tiêu cực đến xã hội khi mà cổ súy cho sự bàn quang vô cảm trước những sai phạm mà không tố giác ngăn chặn.

  Mong rằng ban biên tập báo tinmoi24h.vn  sẽ có được đức tính thổ thẹn  dừng lại những hành vi bất thiện để không phải nhận lãnh hậu quả về sau.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình  luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức thổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum

 39. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài viết này và comment chỉ dạy của Thầy rồi ạ

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã noi theo gương Vị Thầy tác pháp chiếu quang cho báo tinmoi24h.vn.

  Cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 40. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ đọc bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng và lời dạy của vị Thầy. Suốt tháng 7 này, các trang báo mạng liên tục nhận được tác pháp chiếu quang, những bài viết đả phá tà kiến về tháng cô hồn từ Mật gia Song Nguyễn và phải chăng bài viết “Khổng Tử bái kiến Lão Tử, sau khi trở về không nói lời nào, cuối cùng phải thốt lên…” đăng tải trên trang tinmoi24h.vn là một đòn “đe dọa”, đòn đá xéo hoạt động không mệt mỏi từ Mật gia dưới sự lèo lái từ vị Thầy Mật giáo, bởi trong bài báo có đăng truyền thông điệp “kẻ thông minh mà sâu sắc sở dĩ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết, là do hay chê cái sai của người…”. Ngượng thay bài báo mang bút tích của Lão Tử xưa kia hoặc lời của “dịch giả, giết thật” lại phơi bày mâu thuẫn, tiền hậu bất nhất trong lập luận, câu sau đá câu trước khiến tác giả được phen “đắng lòng” muối mặt. Từ đây, con nhận ra động cơ đen tối của tinmoi24h.vn khi cho đăng bài báo với thông điệp ngầm phản pháo công hạnh bậc Đạo sư Mật giáo vốn được “Chư Phật của ba thời tỏ lòng kính trọng”. Lập trình nhân quả sẽ chẳng sai chạy. Con hoan hỉ bởi một lần nữa những bài báo mang nội dung lệch lạc, gieo rắc tà kiến như thế phải thẹn thùng gỡ xuống. Con xin tán thán công hạnh vị Thầy vì bồ đề tâm với chúng sinh đã luôn thân giáo không dừng nghỉ trong công cuộc đả tà xây chánh, nơi nơi tiếng rền vang chánh pháp công phá mạnh mẽ khắp các thành trì tà kiến đến như thế.
  Pháp đệ Mật Đăng Tâm hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng noi gương vị Thầy tác pháp chiếu quang cho tinmoi24h.vn. Pháp đệ cảm ơn và cầu nguyện đạo huynh viên thành mọi ước nguyện thầm kín.
  Con xin cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum

 41. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment của Thầy rồi ạ

  Con tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã noi gương Thầy tác pháp chiếu quang đã chỉ ra những sai trái

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh  thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 42. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng và comment của Thầy rồi ạ!
  Con xin tán thán công hạnh của Thầy và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang trong việc đã tà xây chánh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tín khiêm tốn và một ý thức biết hỗ thẹn
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 43. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài chia sẻ của đạo hữu Mật Diệu Hằng, đặc biệt là comment lời dạy của Thầy! Con rất hoan hỉ công hạnh của Thầy và thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Đạo hữu Mật Diệu Hằng.
  Con đọc lời Thầy ví dụ cho việc dịch sai: “tập hội Bồ tát” được dịch là “Hội đồng các thành viên Bồ tát” thì quả thật bi hài, là thảm họa dịch thuật. Cũng vậy đối với những người dịch sai ý của Lão tử. Mặt khác, nếu dịch đúng, nhưng tán thành (hoặc nêu ra để ngầm tán thành) những quan niệm không đúng với 3 đặc tính thời đại-dân tộc-quốc độ như Mật Diệu Hằng đã nêu thì lợi bất cập hại. Ví dụ câu của Khổng tử “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung; Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu…”, nếu đưa ra để nghiên cứu thì được, còn đưa ra để ngầm tán đồng trong thời hiện đại thì có khác gì cổ vũ cho sự ngu trung, ngu hiếu; có khác gì muốn kéo thời đại văn minh này trở về với thời kỳ lừa gạt mông muội thuở xưa? Cho nên câu mà bài viết trích dẫn kêu gọi làm ngơ trước mọi hành vi sai trái của mọi người: “kẻ thông minh mà sâu sắc, sở dĩ gặp nạn, thậm chí dẫn đến cái chết, là do hay chê cái sai của người; kẻ giỏi hùng biện lại thông hiểu sự việc, sở dĩ gặp họa liên miên, là do hay vạch ra cái xấu của người” là cổ vũ cho sự bàng quang trong xã hội, thậm chí còn ngầm đe dọa người trí, cổ súy người ngu! Nếu quả thật câu ấy của Lão Tử, cũng không phải là ông sai, bởi thời ông sống là thời của các hôn quân bạo chúa, ông chỉ nói ra thảm trạng. Nhưng thời đại hiện đại, lại dẫn ra lời ấy để “học hỏi”, thì có khác nào muốn kéo nền văn minh nhân loại thụt lùi! Bởi nếu cứ gật gù “con người được tạo từ đất sét, quả đất có hình vuông” v.v…thì loài người sao có thể tiến bộ vượt bậc về khoa học như hiện nay? Có lẽ, việc tiếp thu có chọn lọc mọi trước tác của người xưa vẫn là điều đáng bàn. Nhắc đến vấn đề này, mới thấy nếu không có “trạch pháp nhãn” của Thầy soi rọi, thì ngụy kinh “Vu lan bồn” không biết còn lừa gạt Phật tử đến bao giờ?
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn được tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM.

 44. Mật Sơn Tâm says:

  Thưa Thầy???

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum

 45. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cảm tạ ơn Thầy và hoan hỷ tán thành thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 46. MẬT THẠNH PHƯƠNG says:
  Kính bạch thầy

  Con là Mật Thạnh Phương,con ở thị xã quảng yên,quảng ninh

  Con đọc bài này rồi ạ

  Con cảm ơn thầy ạ

   

 47. Mật Thái Như (Minh Phương) says:
  Kính bạch thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm ơn thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô vì lợi lộc chúng sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status