Sep 1, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 50 Comments

Thư Hà Nội: TÁC GIẢ SAI HAY DỊCH GIẢ SAI? CẦN XÉT LẠI ĐỘNG CƠ ĐĂNG BÀI CỦA TỜ tinmoi24h.vn

Thư Hà Nội: TÁC GIẢ SAI HAY DỊCH GIẢ SAI? CẦN XÉT LẠI ĐỘNG CƠ ĐĂNG BÀI CỦA TỜ tinmoi24h.vn Tôi là Nguyễn Thị Thúy Nga, là phật tử, pháp danh Mật Diệu Hằng, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Sau khi đọc bài viết: “Khổng Tử bái kiến Lão Tử, sau khi trở về 3 ngày không nói lời nào, cuối cùng phải thốt lên…” theo NTDTV Hải Sơn biên dịch, được đăng tải trên báo điện tử tinmoi24h.vn(http://tinmoi24.vn/khong-tu-bai-kien-lao-tu-sau-khi-tro-ve-3-ngay-khong-noi-loi-nao-cuoi-cungphai-thot-len/news-51-3-20b6f2dc40e08516aa7dd58f9f8b175d), tôi có vài ý kiến về bài viết này. Tôi sẽ trình bày cụ thể như sau. 1, Lập luận tiền hậu bất nhất trong bài viết: Thứ nhất, ngay trong đoạn đầu bài viết, Khổng Tử nói với Lão Tử là ông ấy không thuyết giảng Đạo cho người khác được vì nó không phù hợp tính thời đại: “Khổng Tử nói: “Học trò nghiên cứu “Kinh thi”, “Kinh thư”, “Chu lễ”, “Chu nhạc”, “Kinh dịch” và “Kinh Xuân Thu”, thuyết giảng đạo trị quốc từ thời


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status