Mar 29, 2015

Posted by in Giáo điển | 15 Comments

Thư Hà Nội: VÀI NÉT VỀ TÂM PHÀM PHU CỦA CHÚNG CON

Cốt lõi của tu Phật là chuyển hóa tâm phàm phu thành tâm Phật Kính bạch Thầy! Con vô cùng hoan hỷ và cảm niệm ân đức của Thầy vì Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp nhũ sâu sắc và ý nghĩa. Qua bài viết con hiểu được rằng “Cốt lõi của tu Phật là chuyển hóa tâm phàm phu thành tâm Phật mà điều đó do tự lực của mình, không phải dựa vào người khác, dù đó là Đức Phật” dưới sự chỉ bảo của vị Thầy từ bi, trí tuệ theo lời Phật dạy: “Hãy nương tựa vào bản thân mình, không dựa vào ai khác. Hãy thắp lên mà đi với ngọn đuốc chánh pháp, không phải phi pháp!”. “Tu Phật là chuyển hóa tâm phàm phu thành tâm Phật”. Tâm Phật là tâm thanh tịnh, tâm không phân biệt, vô


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
Please login to read more or kindly send an email of request to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status