Jan 7, 2015

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 8 Comments

Thư Kiên Giang: “GIẢI THƯỞNG” MÊ TÍN CHO NHÀ PHONG THỦY ĐOÁN TƯƠNG LAI.

Kính bạch Thầy, Đến hẹn lại lên, cứ cuối năm là nhiều trang mạng lại tung ra dự đoán tương lai cho toàn thế giới từ các chiêm tinh gia, phong thuỷ gia. Mặc dù họ chỉ phán đoán hàm hồ, không có căn cứ cụ thể, nhưng nhiều người vẫn tin theo. Con xin trình bày một số luận điểm đối với việc làm mê tín dị đoan này: * Định nghĩa phong thuỷ ? Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam định nghĩa “Phong thuỷ là thuật xem đất để chọn nơi xây thành quách, cất đình chùa hoặc dựng nhà cửa, đặt mồ mả” Theo từ điển Hán Việt thì Phong là gió, thuỷ là nước. Phong thuỷ là một khoa chuyên nguyên cứu về quan hệ giữa gió và nước và ảnh hưởng của nó đối với đời sống con người. * Thấy gì qua những “tiên


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status