May 16, 2016

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 29 Comments

Thư Kiên Giang: Gửi đến kẻ có tên gọi là “vô tàm bất quý”

Thư Kiên Giang: Gửi đến kẻ có tên gọi là “vô tàm bất quý”

Kính bạch Thầy,

Con đã đọc bài viết “Nguồn gốc lễ Phật đản và những nghi thức nên làm” của tác giả Thuỳ Trang. Sau đây con xin làm bài tập, nếu có gì trái với chánh pháp, xin Thầy từ bi chỉ dạy.

* Tư cách không phù hợp:
Con cứ ngỡ tác giả bài viết phải là Phật tử, am tường giáo điển nhưng hoá ra không phải. Hai chữ “Thuỳ Trang” hoàn toàn không nói lên được điều gì. Tăng sĩ không, cư sĩ cũng không. Hay tác giả là phát ngôn viên của chùa, chiền, tự viện nào? Cũng không nốt. Ngay cả Pháp chủ & Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn không ban hành nghi thức như vậy thì Thuỳ Trang là ai lại đòi “cầm đèn chạy trước ô tô”?

1* Đến những “lời khuyên trời ơi đất hỡi”:
Điểm qua những lời lẽ “đạo to búa lớn” của tác giả, con nhận thấy đầy tính chủ quan và tà kiến :

+ “Vào ngày Phật đản, các Phật tử không sát sinh” : nhận định này hết sức thừa, dể gây ngộ nhận là người tu được quyền sát sinh vào các ngày khác.

+ “Phật tử theo Bắc Tông ăn chay, còn chư tăng ni của Phật giáo Nam Tông vẫn dùng thực phẩm mặn tùy hoàn cảnh, nhưng Đức Phật vẫn khuyến khích ăn chay…” & “Mọi người đều ăn chay” : Lập luận đầy mâu thuẫn, không luận cứ-luận chứng. Nếu Đức Phật khuyến khích thì tại sao lại bác đề nghị ăn chay trường của Đề Bà Đạt Đa? Nếu đức Phật đã khuyến khích, Phật tử dám làm trái lời Ngài sao? Nếu vậy sao Thuỳ Trang công nhận “Phật giáo Nam tông vẫn dùng thực phẩm mặn tuỳ hoàn cảnh”? Mà “mọi người” ở đây là ai? Có bao gồm Thuỳ Trang không? Tại sao lại lấy trợ hạnh để áp đặt cộng đồng Phật giáo?Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status