Sep 17, 2017

Posted by in Giáo điển | 34 Comments

Thư kính gửi Thầy: TỰ VẤN TA & NGƯỜI

Thư kính gửi Thầy: TỰ VẤN TA & NGƯỜI TỰ VẤN TA & NGƯỜI Kính bạch Thầy! Sau những sự kiện tâm linh về đạo nghiệp đả tà xây chánh, đền đáp tứ trọng ân, đặc biệt là thực hành tốt chủ trương chính sách Nhà nước là Nghị định 158/CP/2013 về việc chống hủ tục mê tín có nguồn gốc từ dân Tàu mà núp bóng “văn hóa dân gian”, “tín ngưỡng dân gian” như đốt vàng mã, cúng cô hồn một cách lãng phí, phá hoại môi trường, tàn hại sinh linh bởi hệ lụy từ đó nên gặp phải sự chống đối ác liệt từ những vị thầy tu gọi là “nổi tiếng”, “uy tín” cùng với hàng cư sĩ của họ mang thái độ thù địch mà đáng lý ra phải hoan hỷ. Thay vì ủng hộ lại tỵ hiềm, đố kị nên tìm nhiều góc cạnh ngoài rìa để vu cáo, vu oan, vu


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status