Dec 28, 2014

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 17 Comments

Thư Miền Trung: ĐỪNG HIỂU LẦM TINH THẦN VÔ ÚY NHÀ PHẬT

Kính bạch THẦY!
Con kính đảnh lễ tri ân Thầy về bài pháp “Xa lánh tà linh”.
Chủ đề của bài pháp là “Vô úy”. Nội dung bài Pháp con cũng có may mắn được nghe Thầy giảng một số ý trong những bài giảng khác. Nhưng ở đây có 2 điểm nhờ duyên lành mà lần đầu con mới được nghe:
1) Niệm Phật mà chỉ phát dụng quỷ lực, vì tác ý bằng quỷ tâm chứ không phải Phật tâm. Điểm này giải nghi cho rất nhiều người, đặc biệt là người không phải Phật tử. Đa số họ vốn có sẵn tâm hoài nghi Tam Bảo, nghe chuyện hay thì họ lờ đi, còn nghe chuyện dở có dính dáng đến danh hiệu Phật chưa cần suy xét là họ vin ngay vào đó để phỉ báng, và những câu hỏi đại loại “sao người đó niệm Phật hoài mà không hanh thông?”, “sao người đó ăn chay trường và thờ Phật vẫn bị vong nhập?” v.v…lập tức được đưa ra, nếu để học hỏi thì quá tốt, đằng này thường là để bác bỏ giá trị của Phật pháp! May thay, qua bài này một lần nữa Thầy đã trang bị chánh kiến ở một tầng bậc sâu hơn để Phật tử hữu duyên nói chung và đệ tử chúng con nói riêng có một hiểu biết đối luận với tà kiến, không phải vì tâm hơn-thua-được-mất hay ngã mạn, mà vì thực hành Bồ-đề-tâm góp sức đưa chúng sanh xa lìa tà kiến, quay về chánh kiến, tiến dần đến quay về nương tựa ngôi Tam Bảo.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status