May 17, 2020

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 110 Comments

Thư New Zealand: CẢM NHẬN CỦA MẬT HẢI VỀ CHỮ “LÀNH”

Kính bạch Thầy,­

Con hoan hỷ được nghe bài giảng của vị Thầy nhân mùa đại lễ Phật đản, Phật lịch 2564.

Con hoan hỷ và thán phục với việc sử dụng phương tiện thiện xảo từ công nghệ thông tin đến ngoại ngữ của vị Thầy để giảng pháp, dạy đạo cho chúng đệ tử­ khắp mọi nơi trên thế giới. Có thể bối cảnh hiện đại ngày nay, nhất là sau chướng duyên của dịch bệnh hoành hành đã tạo ra nhiều rào cản lẫn sự thay đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, xã hội… khắp hoàn cầu. Thế nhưng nó không thể ngăn cản được Tuệ quang của bậc Tuệ Tri thức chiếu soi, càng không thể thay đổi được chất tinh túy Bồ đề trong tâm bậc Đạo sư chân chính.

Kính bạch Thầy,

Được nghe bài Thầy giảng vào dịp ơn phước này, con như được tiếp thêm sức mạnh, nhận thêm nguồn năng lượng dồi dào mà vững tin tiến bước trên đạo trình giải thoát.

Qua bài giảng, con được nhìn lên tấm gương vĩ đại của Đức Phật, các bậc Thánh đức ngày trước, đồng thời được vị Thầy “chiếu soi” giúp tỏ tường những góc tối trong tâm mình, cùng các huynh đệ kim cang chung quanh. Nhờ đó con đúc kết được bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân trên hành trình theo bước chân Thầy, theo gót chân sen của các bậc Giác Ngộ.

Bài pháp hôm nay con được học qua bài giảng của vị Thầy là về “chữ Lành trong đạo Phật”, con đường tĩnh thức mà đức Thế Tôn đã chỉ ra từ hơn 2.500 năm trước.

Đầu tiên là “tin LÀNH” Đức Phật đản sinh đã khiến cho Trời, Người hoan hỷ, khiến cho “Ba ngàn Thế giới” nô nức được đón bậc Như Lai, bậc Chánh đẳng Chánh giác. Đức Thế Tôn xuất hiện nơi cõi Ta-bà, mang ánh tuệ quang, từ quang của Ngài trãi rộng khắp muôn phương, vượt qua không gian, thời gian. Trải qua hơn 25 thế kỷ, nay chúng con lại tiếp tục được đón nhận “tin Lành” về bậc Đạo sư, Tổ sư dòng phái Thanh Trí xuất hiện nơi đất nước Việt Nam, tiếp bước công hạnh của đức Thế Tôn, Đại sĩ Liên Hoa Sanh ngày trước mà mang năng lượng cát tường, lan tỏa ngọn đuốc trí tuệ đi khắp muôn phương vì lợi lạc cho chúng sanh.

“tin LÀNH” Đức Phật đản sinh

Thế nhưng con cũng muộn phiền nhận ra rằng, không phải ai cũng đều hoan hỷ với “tin Lành” này, mà từ thuở đức Phật tại thế cho đến tận ngày nay, vẫn luôn còn đó những nhóm chúng sanh tà sư, tà linh, tà lực, tà quyền, tà ma ác kiến… không hề khởi tâm hoan hỷ với bậc Trí. Cũng đúng thôi, bởi họ ở đã trồng “căn ác, duyên ác” quá sâu dày trong muôn ngàn kiếp trước, như loài trùng độc quen sống trong bóng tối nên suốt đời cự tuyệt đời sống dưới ánh dương.

Loài trùng độc quen sống trong bóng tối nên suốt đời cự tuyệt đời sống dưới ánh dương.

Tiếp đến con hiểu được rằng, khi Đức Phật đã đản sinh, bậc Đạo sư tôn quý đã xuất hiện nơi đời. Thế nhưng dù cho không có ‘ác duyên’ với các Ngài, không phải ai cũng có được “Duyên lành” hy hữu ngàn năm mà hạnh ngộ bậc Đạo sư. Không phải ai cũng gặp được “Bạn lành” để nhờ đó mà đến được với bậc Tuệ tri thức (“vị Thầy trọn lành”). Được hạnh ngộ rồi, nhưng  bởi trùng trùng duyên thuận, duyên nghịch dấy khởi (từ bên ngoài lẫn bên trong tâm thức), đâu phải ai cũng có đủ “Căn Lành” mà vượt qua chông gai, thử thách tiến bước về phía trước.

Qua lời Thầy dạy, con hiểu rằng “Căn lành” không phải ở hiện kiếp này mà bởi đã có sự phát nguyện, nối kết với bậc Đạo sư từ các kiếp trước. Nên người học trò, đệ tử có căn lành thì dù có trải qua sóng gió, bão tố cuộc đời, hay được nhận nộ pháp kim cương, bị mặc tẩn.v.v… Họ sẽ không nghi hối giáo pháp, không bị cảm thấy xúc phạm, không hờn dỗi, oán trách vị Thầy, không uất huận bạn đồng môn… Mà trái lại qua những sự tịnh hóa đó, họ sẽ được đào luyện, trui rèn, để kiên cố thêm “căn lành” và “duyên lành” hiện đời của tín, tấn, niệm, định, huệ; Đặc biệt là sẽ được tăng trưởng thêm “Pháp lành” trong tâm thức.

Nộ pháp kim cương

Sau khi nghe Thầy giảng, con hiểu được nguyên nhân vì sao dù người ta đã có ‘duyên lành’ gặp Phật (Thầy, bậc Tuệ tri thức) nhưng lại hay kiêu mạn, ganh tỵ, đố kỵ, chống trái bậc Đạo sư… Con hiểu rằng, vì nguyên nhân sâu xa là họ không có đủ “Căn lành” và không biết trân quý “duyên lành” tuyệt hảo với các Ngài. Thế nên sự tu hành không có kết quả mà lại còn chuốt lấy hậu quả. Những người ấy thường có biểu hiện là hay phạm lỗi lầm, lặp đi lặp lại, vô tàm bất quý. Và dù họ có giỏi dang xuất chúng (giống như Đề bà Đạt đa đắc định tứ thiền, đạt nhiều thần thông, hay như Thiện Tinh tỳ kheo làu thông Tam tạng kinh điển…) nhưng họ lại không có sự Chuyển Hóa Tâm về quỹ đạo chánh pháp. Nên dù có đạt được thần thông, hay thành công (thế gian) nhưng họ lại không có được “Pháp lành” thực sự trong tâm khảm.

Đề bà Đạt đa gánh chịu hậu quả của ác nghiệp đã gieo ra

Pháp lành đó là gì? Sao họ đã “làu thông kinh điển”, thường xuyên đọc tụng, viết hay, nói giỏi, vân vân… mà lại không có pháp lành? Theo con hiểu, pháp lành thực sự đó chính là tấm lòng SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ, trân quý giáo pháp. Pháp lành ấy được sinh ra và lớn lên trong một tâm thức trong sáng, chân thành. Nó sẽ chết đi và tàn lụi trong một tâm thức tối ám giả dối, hư ngụy. Và bởi vì Pháp lành ấy là cội gốc, là nền tảng giác ngộ như Thánh giả Mã Minh, Đại sỹ Liên Hoa Sanh xác quyết. Nên nếu đệ tử chúng con không tích tập được hay đã tích tập rồi mà lại để cho nó bị lụi tàn thì chắc chắn, sớm hay muộn, thân căng huệ mạng của chúng con sẽ sụp đổ theo.

Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ

Do vậy, bài học trọng yếu con học được hôm nay, đó là “Duyên lành quan trọng nhất là duyên lành với bậc Đạo sư” trong đời này và nó cần không ngừng được nuôi dưỡng, vun bồi cho đến khi giác ngộ tối thượng. Bởi bậc Đạo sư Kim cang chính là cội nguồn, là gốc rễ tu trì trong đạo Phật (con đường tĩnh thức), nhất là trong trường phái Kim Cang thừa (Dòng phái Thanh Trí) như đức Dilgo Khyentse và chư Thánh đức đã xác quyết. Nên khi con đã có duyên lành với vị Thầy rồi thì cần phải luôn nghiêm túc mà tinh tấn duy trì sự “nối kết mãi” với Ngài (trong bất kỳ cách nào con có thể, đơn giản nhất là đọc bài và comment, tuân lời thực hành theo pháp Thầy đã dạy) với một thái độ chân thành để vun đắp cội nguồn ấy.

Đức Dilgo Khyentse: “Đạo sư Kim cang chính là cội nguồn, là gốc rễ tu trì trong đạo Phật (con đường tĩnh thức)”

Con cần học theo tấm gương nương tựa bạn lành, trân quý vun bồi duyên lành với bậc Đạo sư (Phật) và đi theo bước chân Ngài như tấm gương của hai thánh giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đi theo bước chân sen của đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hai thánh giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đi theo bước chân sen của đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con cần tránh rơi vào trường hợp như của Sa-nặc, được thuận duyên ban đầu và có nhiều duyên lành gặp Phật (vị Thầy) sớm, được gia nhập đạo chúng (Tăng đoàn) lâu, nhưng lại không biết thực hành, ứng dụng chánh kiến để giữ gìn, phát huy duyên lành ấy, mà lại làm nó thui chột bởi sự bất kính, vô ơn. Giống như kẻ ngu gieo hạt Bồ đề trên vách đá hay sa mạc cằn khô, sẽ không thể nhận được kết quả.

Sa-nặc, được thuận duyên ban đầu

 

Vị Thầy đã từ bi hạ mình để hóa thân đồng dạng mà “làm bạn” với chúng con (Ví dụ như đọc từng bài, từng comment để động viên, sách tấn, nhắc nhở chúng con kịp thời…) Thế mà chúng con lại “Khinh nhờn”, tự biến mình giống như những Sa-nặc thuở xưa thì điều này thật là đáng trách, thật đáng xấu hổ. Làm như thế, chúng con đã cô phụ tấm lòng bi mẫn của bậc Đạo sư, giống như Sa-nặc đã cô phụ tấm lòng từ bi của đức Thế Tôn ngày trước.

Gieo hạt Bồ đề trên vách đá

Con cảm tạ ơn Thầy đã noi theo công hạnh của đức Phật để ra đạo lệnh “Mặc tẩn” (Đóng tài khoản, bài viết CHANHTUDUY.COM…) để chúng con có cơ hội quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Nhằm ngăn chúng con khỏi lỗi phạm (cố ý hay vô tình) chà đạp lên tấm lòng bi mẫn của vị Thầy, dừng lại việc ác đâm giáo thế tục vào tấm lòng Bồ đề của bậc Đạo sư tôn quý.

Cầu mong chúng con sớm loại trừ những tà hạnh, sự chây lười, thờ ơ, vô tâm, vô cảm của mình mà tiếp tục vun bồi, tăng tưởng duyên lành với bậc Đạo sư – mối duyên lành ngàn năm hy hữu, quý hơn muôn châu báu ngọc ngà, giúp chúng con tích tập NHÂN LÀNH tinh túy để tạo ra QUẢ LÀNH an lạc hiện đời, Cực lạc đời sau.

Kính bạch Thầy,

Trong bất kỳ lúc nào con gặp phải chướng ngại thực hành pháp bởi “tám điều trói buộc bởi chướng duyên quấy nhiễu” hay “tám điều trói buộc tâm trí”, con thành tâm cầu nguyện:

Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

Hỡi các Bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

Hỡi vị Thầy từ bi, ĐỒNG VỚI CÁC NGÀI CHẲNG KHÁC, xin để tâm đến con!

Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy và vị phối ngẫu tâm linh của Ngài an tịnh và trường thọ để ngọn đuốc trí tuệ tiếp tục được lan tỏa khắp muôn phương, để tâm pháp Thanh Trí thêm ngát hương tĩnh thức.

Cầu nguyện dịch bệnh COVID-19 sớm được tiêu trừ.

Om Mani Padme Hum.

Đệ tử tàm quý, Mật Hải.


Bản dịch tiếng Anh: Letter from New Zealand: A THOUGHT OF THE “GOOD” BY MAT HAI ( Thư New Zealand : Cảm nhận của Mật Hải về chữ “Lành”

 1. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành của huynh Mật Hải. Thông qua sự việc rút lại tài khoản comment và những giáo huấn đặc biệt của Thầy, là cơ hội để chúng con nhìn lại tâm thức đầy nhiễm ô của mình mà quán xét sao cho đúng với quỹ đạo chánh pháp. Con hiểu rằng dù rằng có căn lành và duyên lành từ những kiếp trước đi nữa, mà lại không chịu nỗ lực trưởng dưỡng trong hiện kiếp vẫn có nguy cơ chúng con sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng. Vậy nên, rất cần thiết là luôn cố gắng tuân theo những lời dạy của vị Thầy, như “ tính tương thuộc bất biến của tánh không” sẽ chảy mãi không ngừng trong chính kiếp sống này. Không quan trọng trước hay sau, căn lành không do ngẫu nhiên mà chính dựa vào những nỗ lực của chúng con như thế nào. Vì vậy dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa con cũng xin được cầu nguyện:

  Hỡi Đại Sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp!

  Hỡi các Bậc Toàn Giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm tới con !

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona được tiêu trừ!

  Om mani padme hum !

 2. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ và cảm động được đọc thư từ New Zealand của đạo huynh Mật Hải. Qua bài chia sẻ của đạo huynh về chữ “lành” trong đạo Phật thông qua bài giảng của Thầy, con hiểu rằng để có thể nhận được ơn phước từ chữ “lành” trong đạo Phật là cả một hành trình đến khi giác ngộ tối thượng. Mặc dù sống trong thời đại có được “tin lành” là Đức Phật đã xuất hiện và “tin lành” bởi ngàn năm hi hữu bậc Đạo sư, tổ sư dòng phái Thanh Trí xuất hiện tại đất nước Việt Nam, có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy thông qua bạn lành chăng nữa, song nếu không có căn lành, không biết trân quý duyên lành thì cuối cùng không thể thành tựu được “pháp lành” trong tâm khảm. Một sự gián đoạn trong mạch ấy sẽ huỷ hoại duyên lành ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ chính hành vi thân ngữ tâm của người học trò, đệ tử, không biết trân quý duyên lành được kết nối với vị Thầy, được tiếp cận giáo pháp, không quán xét và chuyển hoá tâm thức theo quỹ đạo chánh pháp. Giáo pháp và những lời Thầy dạy như những tia sáng mạnh mẽ chiếu rọi vào tâm thức bao đời chìm sâu trong vô minh, ngụp lặn trong luân hồi. Điều đáng lý chúng con nên làm là liên tục quán xét và nhận ra bất cứ điều gì phản chiếu trong tâm thức dẫn đến các hành vi thân ngữ tâm không tương ưng với lời Thầy dạy đều là do sự ương ngạnh, niệm tưởng bất chánh xuất phát từ thói quen, tâm thức phi đạo đức huân tập từ nhiều đời kiếp. Song ngược lại, chúng con đã bị cuốn theo tâm thức phi đạo đức ấy, chưa có thái độ trân quý vị Thầy, những lời dạy của Thầy và giáo pháp một cách đúng mực. Chẳng khác nào nói một đường mà làm một nẻo, làm sao có thể giữ gìn, phát huy duyên lành, làm sao nhận được pháp lành với một tâm thức nặng nề, đen đặc như thế.. Thầy đã quá từ bi, kham nhẫn với chúng con bằng nhiều phương tiện, như huynh Mật Hải đã chỉ ra một trong những phương tiện đó là hoá thân đồng dạng mà “làm bạn”, động viên sách tấn qua các bài viết, thậm chí khen thưởng với các hành vi công đức mà đem lại lợi lạc cho chính chúng con chứ không phải ai khác. Song càng ương ngạnh và có những biểu hiện không xứng đáng với sự cao quý với duyên lành hạnh ngộ vị Thầy và giáo pháp thì hậu quả lãnh nhận là không thể tránh khỏi. Con xin thành tâm sám hối trước Thầy và Bổn Tôn, con cầu nguyện những hậu quả gây ra do những niệm tưởng, hành vi thân ngữ tâm không đúng quỹ đạo chánh pháp của con sẽ do con nhận lãnh mà không ảnh hưởng đến vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức nghe và chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Hải và tấm lòng sùng kính Đạo sư của đạo huynh. Con hoan hỷ với công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội được quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình, ngăn chúng con không tiếp tục vô tình hoặc cố ý phạm thêm lỗi lầm, gây hậu quả nặng nề, thảm khốc trong tương lai. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết với những cảm niệm sâu sắc về lòng sùng kính vị Thầy và trân quý giáo pháp của huynh Mật Hải sau khi được nghe bài giảng: “Chữ Lành trong đạo Phật” của Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn chỉ dạy, giáo huấn chúng con theo chánh pháp của Đức Phật, giúp con hiểu được tinh tuý Phật môn và cảm nhận được sự vi diệu của chánh pháp Phật đà, giúp chúng con thấy rõ được bản chất của “kẻ hạ trí lừa dối đội lốt tu hành”. Con cầu nguyện con được theo bước chân sen của vị Thầy trong hành trình đả tà xây chánh.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện huynh Mật Hải và gia đình sức khoẻ, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid- 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 4. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc thư New Zealand rồi ạ.
  Đệ hoan hỷ với cảm niệm của đạo huynh Mật Hải về chữ “lành” và tâm đắc rằng : “Duyên lành quan trọng nhất là duyên lành với bậc Đạo sư”. Qua đó giúp đệ nhận ra rằng, nếu đã có “căn lành” và “duyên lành” ở hiện đời thì cần phải không ngừng nuôi dưỡng và vun bồi tâm “sùng kính Đạo sư” để có được “pháp lành” thực sự trong tâm khảm.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện huynh Mật Hải – Mật Thủy sớm được viên thành ước nguyện chính đáng của mình.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc hạnh Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 5. Mật Khả Phúc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỉ và xúc động khi đọc bài chia sẻ cảm niệm sâu sắc của đạo huynh Mật Hải sau khi nghe bài giảng của vị Thầy.
  Qua bài viết con cảm nhận sự ơn phước và càng trân trọng ơn phước của bản thân khi sống trong thời đại nhận “tin Lành” về bậc Đạo sư, Tổ sư dòng phái Thanh Trí xuất hiện nơi đất nước Việt Nam sau hơn 25 thế kỷ “tin Lành” Đức Phật đản sinh, có “Duyên lành” hy hữu ngàn năm mà hạnh ngộ bậc Đạo sư thông qua “Bạn lành”. Nhưng để được theo gót chân vị Thầy đến khi giác ngộ tối thượng, người học trò, đệ tử phải có đủ căn lành và trân quý duyên lành gặp được vị Thầy. Cho dù người đệ tử có thực hành pháp nhiều đến cỡ nào, có giỏi giang xuất chúng ra sao nhưng không có “Pháp lành” thực sự trong tâm khảm thì bao nhiêu công đức tích tập cũng lụi tàn, thân căn huệ mạng cũng sụp đổ theo. Con hiểu được rằng “Duyên lành quan trọng nhất là duyên lành với bậc Đạo sư” trong đời này và cần được trưởng dưỡng vun trồng cho đến khi giác ngộ tối thượng. Vị Thầy dành trọn cuộc đời mình, dành hết tâm lực, trí lực, sức lực và cả tài lực để đưa ánh sáng chánh kiến toả khắp muôn nơi, phát kiến và ban cho chúng con những pháp tu đơn giản, thuận tiện nhưng lợi lạc vô ngần. Vị Thầy còn từ bi hạ mình, hoá thân đồng dạng với chúng con để động viên, sách tấn, nhắc nhở, chỉ ra lỗi lầm của chúng con kịp thời. Vị Thầy không những cứu chúng con khỏi khổ đau luân hồi mà còn lo lắng cho thân căn huệ mạng của chúng con nhưng chúng con lại vô tâm, khinh nhờn, ương ngạnh theo tập khí cũ làm cô phụ tấm lòng của vị Thầy. Con cảm tạ vị Thầy từ bi ban cho chúng con cơ hội quán xét, loại trừ lỗi lầm của mình, ngăn chúng con khỏi lỗi phạm (vô tình hay cố ý) để chúng con không bị hậu quả thảm khốc trong tương lai. Con cầu nguyện cho chúng con luôn quán xét hành vi thân, ngữ, tâm, loại trừ lỗi lầm của bản thân, không xa rời Sùng kính Đạo sư, trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp, trân quý giáo pháp, trân quý duyên lành hy hữu hạnh ngộ vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Đăng Tâm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài này. Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã tóm lược cho chúng đệ hiểu được yếu nghĩa của chữ “lành” trong đạo Phật từ bài giảng của vị Thầy. Đọc những chia sẻ, cảm niệm của đạo huynh Mật Hải giúp cho đệ hiểu làm thế nào gieo nhân lành, để gặt quả lành, trái ngọt. Đối với tin lành Đức Phật đản sanh cách đây hơn 2500 năm hay giờ đây là sự hiện hữu của bậc Đạo sư Thanh Trí, bậc Tổ sư của dòng phái Thanh Trí tiếp bước công hạnh của Đức Phật, của Đại sỹ Liên Hoa Sanh mang giáo pháp cao diệu tới cõi Ta bà này, thật không có sự kiện nào đáng hoan hỷ hơn thế. Đối với duyên lành, đặc biệt là duyên lành được theo chân bậc tuệ tri thức sở hữu phương pháp đúng giúp chúng sanh đoạn trừ khổ đau luân hồi là duyên lành ngàn năm hy hữu, còn duyên lành nào đáng trân quý hơn thế. Để được theo chân vị Thầy từ bi trí tuệ từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng, đệ hiểu rằng cần nuôi dưỡng căn lành như cây kia cần thường xuyên chăm bón, bắt sâu, tỉa cành dẫu có lúc những vết cưa tỉa cành ấy khiến thân cây kia đau đớn nhưng giúp cây phát triển khỏe mạnh, vững chãi qua bao bão tố. Đệ hiểu rằng cho cây kia đơm hoa, kết trái ngọt, chúng đệ cần nuôi dưỡng pháp lành như nhựa sống không ngừng lưu chuyển từ gốc, rễ cây xuyên trong lòng đất đó là lòng sùng kính Đạo sư, là nền tảng giác ngộ mà bao bậc thánh đức đã xác quyết. Đệ hiểu rằng, trái với nhân lành ấy, chúng đệ chỉ gặt quả là thất bại trầm trọng như Đề Bà Đạt Đa, như Thiện Tinh tỳ kheo hay như Sa nặc xưa kia… Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã chia sẻ cho chúng đệ hiểu vị Thầy đã kham nhẫn nhường nào, đã từ bi hạ mình hóa thân đồng dạng “làm bạn” với chúng sanh, chúng học trò,  đệ tử để gieo cấy, nuôi dưỡng, vun bồi mầm lành tinh túy, cầu mong chúng đệ không vì vô minh mà khinh nhờn, vô tâm, vô cảm…
  Cầu nguyện cho bản thân con cùng những huynh đệ kim cang luôn ghi nhớ trân quý, trưởng dưỡng nhân lành để được theo chân vị Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện nạn dịch Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.

  Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được tỏa sáng muôn nơi.

  Nguyện cho tâm pháp Thanh Trí ngát hương tỉnh thức.

  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Nhất Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Hải, “CẢM NHẬN CỦA MẬT HẢI VỀ CHỮ ‘LÀNH'”

  Con hiểu rằng, dù con có duyên lành được biết đến Chánh pháp qua vị tuệ tri thức, nếu con không đủ căn lành con sẽ không thể vượt qua những chướng ngại — sóng gió cuộc đời, nộ pháp, mặc tẩn…Nếu con có đủ căn lành, những chướng ngại trên sẽ chỉ càng làm tăng trưởng thêm “Pháp lành” trong tâm thức.” Pháp lành không phải viết hay nói giỏi mà là tấm lòng Sùng kính Đạo sư — nền tảng của Giác ngộ như thánh giả Mã Minh đã xác quyết.

  Vị Thầy đã chỉ cho con 3 móc chìa khóa tâm linh để đưa con lại vào Quỹ đạo chánh pháp trong những lúc gặp chướng ngại. Con xin ghi nhớ để sử dụng khi cần. Nhưng nếu con đã xin vị Thầy để tâm đến mình mà con lại chỉ thờ ơ, giận lẫy, buông lung… thì khác gì “đâm những nhát giao thế tục vào tấm lòng Bồ đề của vị Thầy.” Con xin sám hối với vị Thầy cho những lỗi lầm bất kính của mình dù vô tình hay do quỷ tính. Con biết mình còn được kết nối với vị Thầy là vì Thầy vẫn còn kham nhẫn với con. Xin vị Thầy tư bi chỉ dạy.

  Kính bạch Thầy,
  Dù con không biết căn lành của mình đến đâu vì không thể biết được các kiếp trước, con nguyện Quy y Đạo sư, Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng. Con xin được tiếp tục được bồi dưỡng mảnh đất căn lành của mình dù rằng nó có thể đã sói mòn trong nhiều kiếp và không thể thay đổi được trong 1 kiếp ngắn ngủi này. Vì con biết rằng cơ hội được hạnh ngộ bậc tuệ tri thức là ngàn năm hi hữu, con xin được làm những gì mình còn có thể để hướng theo quỹ đạo Chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam bảo. Nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp!
  Hỡi các Bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Thủy
  Mật Thủy says:

  Mô Phật!

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã có bài chia sẻ “Cảm nhận về chữ “Lành”” sau bài giảng của vị Thầy. Bài viết của huynh đã giúp đệ được thêm cơ hội “nhìn Thầy thấy Phật” qua công hạnh của vị Thầy trên con đường nối tiếp “tin lành” qua mạch “Pháp lành” đến với đệ tử, học trò và những chúng sanh hữu duyên. Từ việc Thầy dùng thần thông giáo hóa qua việc ứng dụng các phương tiện hiện đại, việc Thầy “làm bạn” với chúng trò hay việc ra đạo lệnh “mặc tẩn” đóng tài khoản, bài viết trên chanhtuduy.com, nhất nhất đều có sự tương đồng với Đức Phật thuở xưa, đều vì lòng từ bi mà tạo phương tiện để đệ tử, học trò tiếp tục được vun bồi duyên lành, tiếp thêm căn lành cho chúng trò. Vậy nên việc còn lại là ở sự nỗ lực của tự bản thân người trò để nỗ lực vun bồi duyên lành với bậc Đạo sư, thẩm thấu Pháp lành trong tâm khảm, từ đó mới nhận được quả lành “an lạc đời này, Cực lạc đời sau”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 9. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy dành cho chúng sanh. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức  chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Hải sau khi được nghe bài giảng của vị Thầy. Con ngưỡng mộ tấm lòng sùng kính vị Thầy và niềm tin vững chắc vào vị Thầy, vào Tam Bảo của đạo huynh Mật Hải. Bài viết này giúp con một lần nữa thấy được sự may mắn của bản thân khi được hạnh ngộ vị Thầy và tiếp tục quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm của bản thân để biết trân quý giáo pháp và để không mất đi cơ hội được theo bước chân của vị Thầy cho đến khi giác ngộ tối thượng. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Mật Hải mạnh khoẻ và viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.

  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 10. DƯƠNG VĂN TRẦN says:
  Kinh bach thầy

  Con hoan hỷ khi đoc đươc bài viết này ạ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu và hạnh phúc

 11. Mat Nhi Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “CẢM NIỆM VỀ CHỮ LÀNH CỦA MẬT HẢI” phát khởi từ duyên lành nghe bài giảng “LUẬN VỀ CHỮ LÀNH TRONG ĐẠO PHẬT”của vị Thầy. Qua bài viết con hiểu rằng duyên lành cần được vun đắp bởi tin Lành, đặc biệt là gắn kết bằng chất keo SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ, trân quý giáo pháp qua vị Thầy trọn lành. Bằng việc tuần thủ những chỉ dạy của vị Thầy, hàng hậu học chúng con mới dựng xây lên lâu đài trí tuệ giải thoát thông qua từng viên gạch chánh kiến, chánh tư duy mà không thể không thường ngày cố gắng vun bồi với duyên lành bậc Đạo sư chân chính. Để rồi từ tin Lành, đến duyên lành được gắn kết qua vị Thầy trọn lành cùng bạn lành và xây dựng pháp lành trọn vẹn nhờ đó mà chúng con tích tập được nhân lành tinh túy, tạo ra quả lành hiện đời an lạc, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường trọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho chúng con luôn tích thức, chánh niệm và chú tâm trong quỹ đạo Thầy, Phật Pháp Tăng.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã chia sẻ.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 12. Mật Phụng says:
  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ thiện hạnh với những dòng cảm nhận của đạo huynh Mật Hải qua bài : Cảm Nhận Của Mật Hải Về Chữ ” Lành”. Qua đó con hiểu được ” tin Lành” đầu tiên là Đức Phật đản sinh mang lại ánh tuệ quang , từ quang của Ngài trãi rộng khắp muôn nơi. Còn Ngày nay ” tin Lành” là bậc Đạo sư ,Tổ sư dòng phái Thanh Trí xuất hiện tại nước Việt Nam tiếp bước công hạnh của Ngài mà giáo hóa , phổ truyền bộ môn Yoga Thanh Trí với ” lục diệu pháp môn” giúp cho chúng sanh an lạc đời này , cực lạc đời sau ,trên hành trình giải thoát.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã chia sẻ những cảm nhận , giúp đệ hiểu được và đồng cảm niệm của đạo huynh về hiện nay có rất nhiều bọn tà sư, tà linh, tà lực , tà quyền ,tà ma ác kiến ,… không hề khởi tâm hoan hỷ với bậc Trí, mà chỉ mượn đạo tạo đời ,trục lợi bản thân , …. luôn tạo duyên ác , nguy hại đến thân căn huệ mạng của chúng sanh.
  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi phát tâm bồ đề là vì chúng sanh, chúng con càng cảm niệm ơn phước được duyên lành hạnh ngộ vị Đạo Sư ở kiếp này được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo ( Thầy, Phật ,Pháp , Tăng).
  Để có Pháp lành thật sự chúng con luôn khỏi tâm lúc nào cũng sùng kính Đạo Sư , trân quý giáo pháp , với niềm tin kiên định chân thành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô.
  Con cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy từ bi gia hộ cho con và các huynh đệ kim cang luôn chú tâm , tỉnh thức và chánh niệm trong mọi hành vi thân, ngữ, tâm đi đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
 13. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Hải rồi ạ. Qua bài viết của đạo huynh Mật Hải, con hiểu được rằng duyên lành với bậc Đạo sư là duyên lành quý nhất, hơn muôn vàn ngọc ngà châu báu, ngàn năm hy hữu. Chúng con cần trân quý duyên lành này với một tấm lòng chân thật để được theo bước chân Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn giáo hóa chúng con.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã chia sẻ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 14. Mật Chánh Tấn says:
  Mô Phật!

  Đệ Mật Chánh Tấn hoan hỷ với chia sẻ của đạo huynh Mật Hải trong bài viết này. Cảm ơn huynh đã chia sẻ, giúp đệ hiểu được về lời dạy của vị Thầy về “chữ Lành trong đạo Phật”. Đầu tiên là “tin LÀNH” khi Đức Phật đản sinh và Ngài để lại kho tàng tuệ quang, giúp chúng sanh khắp nơi thoát được nỗi khổ cõi Ta Bà. Và đến nay, huynh đệ chúng ta vẫn có cơ hội để đón nhận, hiểu được ý nghĩa của “tin Lành” ấy qua những lời dạy của vị Thầy, thông qua các tu pháp từ bộ môn Yoga Thanh Trí. 

  Và từ chia sẻ của huynh trong bài viết, đệ hiểu rằng khi đã có “duyên lành” (dù là thuận duyên hay nghịch duyên) được hạnh ngộ, kết nối với vị Thầy, Tổ sư của dòng phái Yoga Thanh Trí thì bản thân mình cần phải nỗ lực, vun trồng, tăng trưởng “Pháp lành” trong tâm thức để có thể tạo dựng lên “Căn lành” vượt sông luân hồi, chạm tới ngưỡng cửa giác ngộ. Và nền tảng “Pháp lành” ấy chính lòng sùng kính Đạo sư đã được xác quyết từ lời dạy của Thánh giả Mã Minh, Đại sỹ Liên Hoa Sanh. Câu chuyện thực tế của Đề bà Đạt đa dù có duyên lành hạnh ngộ Tuệ tri thức (Đức Phật) nhưng bởi thiếu “pháp lành” là lòng sùng kính Đạo sư, để sự cao ngạo chiếm hữu bản thân nên không vun trồng được “căn lành” giác ngộ, rồi nhận quả đắng. Và cũng không thiếu các trường hợp để sự ngã mạn của bản thân chiếm hữu, dần đánh mất đi “pháp lành”, đánh mất đi cơ hội được sử dụng các phương tiện thiện xảo mà vị Thầy đã từ bi phát kiến, lạc lối khỏi con đường chánh pháp. Qua đây, đệ nhận thấy bài học về tài bảo Khiêm cung mà vị Thầy từng chỉ bảo, sự tinh tấn và hoạt động biết quán xét bản thân thực quan trọng biết nhường nào. 

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã chia sẻ bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Hải hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho nạn dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ và mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Thanh Phương says:
  Kính bạch Thầy, 

  Con hoan hỉ với những chia sẻ của huynh Mật Hải. Nhờ bài viết này mà con có cơ hội được hiểu phần nào bài giảng của Thầy. 

  Con cảm niệm ơn phước lớn lao khi có duyên lành với vị Thầy là bậc chân sư trong thời buổi hiện nay, đó là điều hy hữu và cũng là ơn phước từ bao kiếp trước thì đời này con mới được cơ hội quý báu này. Con hiểu mình có duyên thôi chưa đủ mà còn phải vun bồi, trưởng dưỡng duyên lành ấy mỗi ngày bằng sự sùng kính đạo sư. Soi xét lỗi lầm của mình mà sửa chữa để xứng đáng với lòng từ bi và kham nhẫn của vị Thầy. 

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn huynh Mật Hải đã chia sẻ, cầu nguyện huynh hanh thông thế sự. 

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum. 

 17. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo huynh Mật Hải sau khi nghe bài giảng “Luận về chữ lành trong đạo Phật” của vị Thầy nhân mùa Phật đản Phật lịch 2564.

  Qua bài viết, con hiểu được rằng :

  1./ “Tin lành” : Đức Phật đản sinh khiến cho Trời, Người hoan hỷ khi xưa và hiện nay là bậc Đạo sư, Tổ sư dòng phái Thanh trí xuất hiện ở đất nước Việt Nam, tiếp bước công hạnh của các bậc Thánh đức.

  2./ “Duyên lành” trân quý nhất là hạnh ngộ bậc Đạo sư.

  3./ “Pháp lành” : tấm lòng sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp.

  Con cảm niệm mình đã hữu phước có đầy đủ thuận duyên gặp được vị Thầy thì cần trân quý hiện hữu, trưỡng dưỡng “căn lành”, “Pháp lành” để không uổng phí kiếp người quý báu, an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn giáo hoá, cho đệ tử chúng con cơ hội quán xét và loại trừ lỗi lầm nhằm chánh tinh tấn trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Hải – Mật Thuỷ hanh thông thế sự & thành tựu mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 18. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc thư từ New Zealand của đạo huynh Mật Hải, khi nghe bài giảng của Thầy ” Luận về chữ “Lành” trong đạo Phật “. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ của đạo huynh. Hoan hỷ bởi trải qua 25 thế kỷ, kể từ khi “Ba ngàn thế giới” nô nức chào đón Như Lai, bậc Chánh đẳng Chánh giác, thì nay chúng con lại lần nữa được hoan hỷ với “tin lành” đón bậc Tổ sư dòng phái Thanh trí. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy. Qua chia sẻ của huynh Mật Hải, con hiểu rằng, “căn lành” không phải xuất phát từ hiện kiếp này, mà bởi đã có sự phát nguyện, nối kết với bậc Đạo sư từ những kiếp trước. Cho nên người học trò có được “căn lành” thì cho dù có trải qua sóng gió, bão tố cuộc đời, hay nhận được nộ pháp kim cương, bị mặc tẩn… sẽ không nghi hối giáo pháp, không cảm thấy bị xúc phạm, không hờn dỗi, oán trách vị Thầy, không uất hận bạn đồng môn. Mà trái lại qua những sự tịnh hóa đó, họ được đào luyện, trui rèn, để kiên cố thêm “căn lành” và “duyên lành”. Qua bài viết con cũng hiểu rằng, vị Thầy đã luôn hóa thân đồng dạng với chúng con, để đọc từng comment, động viện sách tấn, nhắc nhở chúng con kịp thời. Mọi hành vi của Thầy dù từ bi hay phẫn nộ đều xuất phát bởi tâm pháp sinh, là những phương tiện thiện xảo, giúp chúng con có cơ hội tự quán xét, loại trừ lỗi lầm, mà vun bồi “căn lành” hy hữu của bản thân, để không rơi vào thất bại trầm trọng của một đời người.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã viết bài chia sẻ, cầu nguyện hai huynh viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho dịch bệnh Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

   

 19. Mật Hồng Thức says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm của đạo huynh Mật Hải. Qua đây con hiểu thêm về chữ lành trong đạo Phật, đầu tiên là “tin LÀNH” Đức Phật đản sinh đã khiến cho trời, người hoan hỷ, ngày nay trong thời buổi mạc pháp này tà sư nhiều như cát sông Hằng,  chúng con lại tiếp tục đón nhận “tin Lành” về bậc Đạo sư chân chính, Tổ sư của dòng phái Thanh Trí xuất hiện nơi đất nước hình chữ S này, tiếp bước công hạnh của Đức Phật,  Đại sĩ Liên Hoa Sanh ngày trước. Chúng con thật may mắn có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy, có cùng quốc độ và cùng ngôn ngữ, do vậy chúng con nên trân quý cơ hội hiếm hoi ngàn năm có một này, tinh tấn diễn tập, thực hành pháp, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo Sư, là nền tảng của sự giác ngộ, giúp chúng con có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, an lạc đời này,  đời sau cực lạc, để không cô phụ tấm lòng Bồ đề tâm của vị Thầy. Đệ cảm ơn huynh Mật Hải viết bài chia sẻ lợi lạc.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Diễm says:
  Mô Phật.

  Mật Diễm hoan hỷ với cảm niệm chân thành bằng lòng sùng kính Đạo Sư của đạo huynh Mật Hải qua “Thư New Zealand: CẢM NHẬN CỦA MẬT HẢI VỀ CHỮ “LÀNH” sau khi bài giảng của vị Thầy.

  Cảm ơn huynh Mật Hải đã cho đệ thêm một lần nữa được “nhìn Thầy thấy Phật” thông qua “Tin Lành “.Qua bài viết giúp đệ càng thêm trân quý duyên lành hy hữu khi được hạnh ngộ vị Thầy để từ đó quán xét lại hành vi thân, ngữ, tâm trong tương lai không rời xa quỹ đạo chánh pháp.

  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã vì lợi lạc chúng sanh phổ truyền bộ môn Yoga Thanh Trí cùng với nhiều phương tiện thiện sảo giúp cho con, chúng sanh an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho bệnh dịch corona sớm được tiêu trừ.

  OM AH HUM

 21. Mật Thái Hòa says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán hạnh thiện hạnh của đạo huynh Mật Hải đã chia sẻ bài viết lợi lạc, về cảm nhận chữ “LÀNH” trong đạo Phật, mà vị Thầy đã từ bi luận giải trong dịp đại lễ Phật đản, Phật lịch 2564.
  Qua đó, con tâm đắc với bài học quý báu mà đạo huynh Mật Hải đã cảm nhận được từ bài giảng của vị Thầy là ” bài học trọng yếu con học được hôm nay, đó là “Duyên lành quan trọng nhất là duyên lành với bậc Đạo sư” trong đời này và nó cần không ngừng  nuôi dưỡng, vun bồi cho đến khi giác ngộ tối thượng. Bởi bậc Đạo sư Kim Cang chính là cội nguồn, là gốc rễ tu trì trong đạo Phật (Con đường tĩnh thức), nhất là trong trường phái Kim Cang thừa (dòng phái Thanh Trí)”. Con xem đây  là bài học quý báu cho bản thân để trưởng dưỡng niềm tin, trân quý giáo pháp và tinh tấn hành trì pháp lành là “sùng kính Đạo sư” nhằm vun bồi cội gốc, tích lũy căn lành sâu dày, xây dựng nền tảng giác ngộ cho bản thân theo lời xác quyết của thánh giả Mã Minh và Đại sỹ Liên Hoa Sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
   

   

 22. Mật Ngữ says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài cảm niệm của đạo huynh Mật Hải.

  Bài viết giúp con trân quý giáo pháp, trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thật, để không gián đoạn duyên lành huy hữu hạnh ngộ vị Thầy ở kiếp này mà tận dụng thân người quý báu, nhờ sở hữu được 8 tự do và 10 thuận cảnh, tinh tấn đọc bài và comment, tuân lời thực hành theo pháp Thầy đã dạy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy,Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết Thư New Zealand: Cảm nhận của Mật Hải về chữ “Lành”.

  Con hoan hỷ tán thán công đức chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Hải sau khi nghe bài giảng pháp của vị Thầy.

  Qua bài chia sẻ sâu sắc của huynh Mật Hải giúp con hiểu được lời dạy của Thầy về “căn lành” không phải ở hiện kiếp này mà đã có sự kết nối từ các kiếp trước. Con hiểu rõ ràng hơn về Tin lành; Pháp lành; Duyên lành.

  Qua đây con cảm nhận ơn phước lớn lao trong cuộc đời này được hạnh ngộ vị Thầy- bậc Đạo sư Thanh trí. Con nhận thấy bản thân cần phải trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp hơn nữa để không uổng phí kiếp người quý báu được theo chân Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Hải- Mật Thủy mạnh khỏe, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 24. Mật Diệu Hằng says:
  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ với những cảm niệm sâu sắc của đạo huynh Mật Hải về chữ lành sau khi nghe bài giảng về Thầy. Đệ ấn tượng với “pháp lành” huynh đề cập trong bài.

  Trong tác phẩm Tâm yếu Đại Toàn Thiện: con đường xua tan vô minh có dẫn lời của Tulku Urgyen Rinpoche rằng nếu con không biết đến chánh pháp và không thực hành pháp thì con không làm được gì cả. Con cũng chỉ giống như chú chó,  chú lợn với những hoạt động sinh lý tầm thường. “Pháp lành” Thầy ban cho học trò và đệ tử được bước đi trên hành trình giác ngộ,  giúp học trò và đệ tử thoát kiếp luân hồi nhờ những tu pháp tĩnh thức. Nếu không có Thầy chỉ dạy và để tâm thì hành giả sẽ mãi trôi lăn trong khổ đau sinh tử. Đối với kim cang thừa,  vai trò của vị Đạo sư là yếu tố quyết định trong sự giác ngộ của học trò. Nếu không nhận được ơn phước gia trì thì học trò không thực hành trọn vẹn “Pháp lành”,  không thể “Tĩnh thức”. Hạt giống giác ngộ vốn chôn sâu dưới bao tầng lớp bụi hồng trần của ái ngã, tham sân si; đặc biệt là kẻ dấu mặt mang tên ngã mạn được che đậy vô cùng tinh vi trong nhiều lớp áo với cái tên mĩ miều như phụng sự Đạo sư,  giúp đỡ chúng sanh…; chỉ có sự gia trì vô cùng to lớn của Đạo sư kim cang,  thành trì vô minh đó mới được công phá và hạt giống giác ngộ mới nảy mầm, tỏa ngát hương chánh pháp và kết trái giác ngộ.

  Để nhận được sự gia trì,  gia hộ của vị Thầy, hành giả cần sùng kính Đạo sư theo đúng quỹ đạo tĩnh thức. Sự gia hộ của các vị Đạo sư chân chính luôn hiện hữu, tròn đầy khắp ba thời nhưng để nhận được ơn phước lớn lao đó thấm đẫm trong dòng tâm thức chỉ khi những khái niệm vì tôi,  của tôi,  do tôi trong hành giả được tan chảy trong trạng thái sùng kính. Như câu chuyện người đầu bếp,  hết lòng trong việc phụng sự đạo sư với lòng sùng kính,  không có tâm vị kỷ và luôn thấy mình nhỏ bé trước công hạnh lớn lao của vị Thầy,  hay câu chuyện người học trò nuôi chú chó của Thầy với tấm lòng sùng mộ Đạo sư chân thành. Họ không cần thực hành những tu pháp rắc rối phức tạp, chỉ cần sùng kính Đạo sư trong quỹ đạo tĩnh thức,  sự gia trì của vị Thầy thấm đẫm trong dòng tâm thức họ tạo điều kiện cho hạt giống giác ngộ của họ nảy mầm và phát triển nhanh chóng. Vấn đề không phải là thực hành pháp gì mà quan trọng là thực hành với tâm như thế nào.

  Ngược lại, khi còn mảy may cái ngã hiện hữu trong dòng tâm thức,  cơn mưa ơn phước từ Đạo sư kim cang thừa sẽ không tưới tắm dòng tâm luân hồi và lớp bụi khổ đau, phiền não vẫn dày đặc, hạt giống giác ngộ không có cơ hội nảy mầm. Vì vậy,  dù hành giả có chăm chỉ thực hành nhưng không có sự để tâm của vì Thầy thì mọi sự cố gắng đó đều vô ích, bởi lẽ nó được xây dựng trên nền tảng luân hồi, làm sao có được lâu đài giác ngộ? Điều quan trọng khi thực hành “pháp lành” đó là luôn tĩnh thức trong tu pháp nền tảng giác ngộ,  sùng kính Đạo sư thuần thành,  không pha tạp ái ngã.

  Đệ cảm nhận bản thân thật may mắn khi được Thầy chỉ dạy “Pháp lành”,  pháp tĩnh thức và được theo chân vị Thầy từ bi, trí tuệ; người phát kiến lục diệu pháp môn với 3 phát nguyện cứu giúp hữu tình thoát bể khổ về bờ giác thông qua lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com. Từ những chia sẻ của đạo huynh Mật Hải, đệ có cơ hội quán xét hành vi thân ngữ tâm của mình và điều chỉnh kịp thời để không mất đi viên ngọc như ý trong tay. Đệ sẽ luôn trân quý giáo pháp, “pháp lành” Thầy ban,  không chỉ tinh tấn đọc bài,  viết comment mà còn trân quý hơn nữa cơ hội được thực hành pháp sự Thầy giao,  và thực hiện với sự tận tâm và biết ơn sâu sắc,  sùng kính vị Thầy để hạt giống giác ngộ một ngày nào đó được nảy mầm khi đủ công đức.

  Con thành tâm sám hối với vị Thầy vì sự buông lung giãi đãi,  chưa trân quý “pháp lành” Thầy ban và những hành vi chưa đúng quỹ đạo tĩnh thức mà con đã mắc phải. Con sẽ luôn quán xét hành vi thân ngữ tâm của mình để không cô phụ bồ đề tâm của Thầy đã cho con bước đi trên con đường tĩnh thức.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi và kiên nhẫn uốn nắn con.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện Thầy để tâm gia hộ cho chúng con luôn giữ được tĩnh thức,  đặc biệt trong tu pháp nền tảng tác ngộ.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hải vì bài chia sẻ lợi lạc và ý nghĩa.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Hải và Mật Thủy thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 25. Mật Minh Nguyện says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này sẽ rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 26. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ với bài cảm nhận về chữ “lành” của đạo huynh Mật Hải sau khi nghe bài giảng của vị Thầy. Qua bài viết con hiểu được phần nào về những tầng nghĩa khác nhau về “chữ Lành trong đạo Phật”. Trước tiên là “tin lành”, dụ cho tin mừng về sự đản sinh của Đức Phật, sự xuất hiện của bậc Đạo sư Thanh Trí. Tiếp theo là “duyên lành”, là nói đến ơn phước được hạnh ngộ bậc Đạo sư, Tuệ tri thức. Chữ lành ở một tầng cao hơn nữa đó là “căn lành”, dụ cho sự vượt qua chông gai thử thách trên con đường đạo.
  Tầng nghĩa cuối cùng cũng có thể được xem là cốt lõi nhất của chữ Lành đó là “Pháp lành”, dụ cho tấm lòng sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp. Tuy hiện nay tất cả mọi người đều biết đến “tin lành” nhưng không phải ai cũng có được “duyên lành” hạnh ngộ bậc Tuệ tri thức. Hay dù may mắn có được “duyên lành” cũng chưa chắc hội đủ “căn lành” để vượt chướng duyên bên ngoài lẫn bên trong để làm nở rộ “pháp lành” trong tâm thức.
  Con cũng biết được rằng “duyên lành quan trọng nhất là duyên lành với bậc Đạo sư” bởi Ngài chính là gốc rễ tu trì trong đạo Phật, vì thế chúng con cần tinh tấn vun bồi duyên lành ấy bằng cách “nối kết mãi” với bậc Đạo sư để có cơ hội an lạc đời này, cực lạc đời sau . Đồng thời tránh rơi vào thất bại “chết khát bên cạnh hồ nước mát”, cụ thể là có được thuận duyên ban đầu, gặp vị Thầy sớm nhưng lại giãi đãi buông lung trong việc thực hành pháp để làm cho duyên lành ấy tàn lụi bởi sự bất kính, vô ơn. Con hoan hỷ với bài chia sẻ lợi lạc này của đạo huynh Mật Hải. Con cũng cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn, từ bi dùng phẫn nộ pháp (đóng tài khoản) để chặn đứng hành vi bất thiện, không trân quý duyên lành kết nối với vị Thầy một cách đúng mực, từ đó giúp chúng con có cơ hội quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm vun bồi duyên lành với vị Thầy tâm linh. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
 27. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ được đọc bài viết chia sẻ “Cảm nhận về chữ “Lành”” trong đạo Phật  của đạo huynh Mật Hải sau khi huynh nghe bài giảng của vị Thầy.
  Pháp đệ hoan hỷ tán thán công đức chia sẻ pháp cùng tấm lòng sùng kính Đạo sư,trân quý giáo pháp của đạo huynh Mật Hải, đệ cảm ơn huynh về bài viết lợi lạc, qua bài viết cho đệ có cơ hội được tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy và con cảm tạ tấm lòng từ bi của Thầy đã kham nhẫn chỉ dạy giáo hóa giúp chúng con lìa mê về giác,Thầy đã từ bi cho con cơ hội quán xét và loại trừ lỗi lầm nhằm chánh cho con phạm phải trọng lỗi khi bất tuân,bất kính vị Thầy bậc Tổ sư dòng phái Thanh Trí mà phải nhận lãnh hậu quả nặng nề trong tương lai,qua chia sẻ của đạo huynh đã cho đệ cảm niệm được ơn phước lớn lao của bản thân khi đã được hạnh ngộ vị Thầy và giúp đệ hiểu “Duyên lành quan trọng nhất là duyên lành với bậc Đạo sư trong đời này”cho đệ thêm biết trân quý hiện hữu và tự nhắc nhở bản thân cần trưởng dưỡng vun bồi hơn nữa tấm lòng sùng kính Đạo sư,trân quý giáo pháp để không cô phụ tấm lòng bi mẫn của Thầy và không uổng phí thân người, kiếp người quý báu và được tiếp tục bước theo gót chân vị Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Phê Rô says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Hải.

  Con cảm ơn Thầy đã cho chúng con có được nơi nương tựa vững vàng trước giông bão cuộc đời. Con hiểu khi còn được nương tựa bóng lành của Thầy thì chúng con sẽ thành tựu tất cả các ước nguyện chính đáng, khi không còn được nương tựa nơi Thầy nữa thì khổ đau sẽ lại ngập tràn, vì không còn được kết nối với tâm của vị Thầy thì sẽ không còn nhận được đường truyền từ tâm vị Thầy, như điện thoại không bắt được sóng Wifi thì làm sao lên mạng được.

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã viết bài.

  Cầu nguyện huynh Mật Hải – Mật Thủy luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Hoàng Trúc says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm sâu sắc của đạo huynh Mật Hải về chữ lành sau khi nghe bài giảng pháp của vị Thầy. Qua bài viết giúp con hiểu duyên lành với bậc Đạo sư là duyên lành quý nhất chúng con cần trân quý với một tấm lòng chân thật và không ngừng nuôi dưỡng vun bồi tâm sùng kính Đạo sư.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn chỉ dạy giáo hóa chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 30. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 31. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẽ pháp thấm đẫm lòng sùng kính Đạo sư của đạo huynh Mật Hải sau khi nghe bài giảng pháp của vị Thầy.

  Qua bài viết, con có thêm cơ hội được nhìn nhận để trân quý sư may mắn của bản thân khi trong thời Mạt pháp này không chỉ nhận được Tin Lành, mà còn có cơ hội quý giá là Duyên Lành hạnh ngộ vị Thầy, được găn kết với bạn lành, cùng trưỡng dưỡng Căn Lành nhờ chất keo gắn kết Pháp Lành, không uổng phí kiếp sống hiện tại. Đồng thời qua đó, con con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy với nhiều phương tiện thiện xảo như hóa thân đồng dạng với chúng con từ đọc duyệt từng comment, từ bi sách tấn cho đến kham nhẫn hay “chỉ chổ chôn vàng” khi chúng con có những hành vi lệch quỹ đạo chánh pháp. Nhưng dù vị Thầy thị hiện ở hình tướng hiền minh hay phẫn nộ, đều là từ tâm pháp sinh giúp chúng con có cơ hội “trực diện và xoay chuyển” để quán xét, loại trừ lỗi lầm, gia tăng đức hạnh để được đời này an lạc đời sau Cực lạc. Con nguyện cầu huynh đệ chúng con sẽ luôn tinh tấn, tĩnh thức, chánh niệm  để  có thể “Luôn luôn giữ kẻ như cô dâu trẻ/ Nhút nhát, e dè, hoàn toàn phục tùng” ( Thánh giả Mã Minh – Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư), nhờ đó có thể vun trồng Pháp lành, để Căn lành tăng trưởng qua sự gia hộ của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển, sự để tâm của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cám ơn đạo huynh Mật Hải đã viết bài. Cầu nguyện đạo huynh Mật Hải, đạo huynh Mật Thủy thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 32. Mật Tấn Giác says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ, xúc động khi đọc bài viết “Thư New Zealand: Cảm nhận của Mật Hải về chữ “Lành”” của đạo huynh Mật Hải. Qua bài viết này con hiểu hơn về lời dạy của của vị Thầy trong bài giảng “chữ Lành trong đạo Phật” nhân dịp đại lễ Phật đản 2020. Bài viết của đạo huynh Mật Hải giúp con thêm hoan hỷ và trân quý những “duyên lành”, “căn lành” và “pháp lành” quý giá hy hữu con có được khi được hạnh ngộ ngộ vị Đạo sư Thanh Trí – vị Thầy trọn lành trong kiếp người ngắn ngủi này. Những chữ “Lành” ấy là điều kiện cần, quan trọng để con có thể thoát khỏi khổ đau luân hồi sinh tử. Nhưng nếu không có điều kiện đủ, tiên quyết là tấm lòng “sùng kính đạo sư” thì những chữ “Lành” kia sẽ không còn ý nghĩa trên hành trình giải thoát. Những chia sẻ của đạo huynh Mật Hải trong bài viết này giúp con nhìn nhận lại bản thân, quán xét những hành vi thân ngữ tâm của mình để trân quý những “duyên lành”, “căn lành” và “pháp lành” và đặc biệt là luôn hướng tới vị Thầy “trọn lành” với lòng sùng mộ trong quỹ đạo tĩnh thức.

  Kính bạch Thầy! Con thành tâm sám hối với vị Thầy về việc chưa trân quý giáo pháp Thầy ban, chưa tri hành hợp nhất theo quỹ đạo tĩnh thức. Con cảm tạ Thầy đã luôn từ bi, kham nhẫn giáo hóa con và ban phương tiện thiện xảo để giúp con về đúng quỹ đạo Giải thoát. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình. Cầu nguyện giáo pháp Thanh Trí được lan tỏa đi khắp muôn nơi.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hải về bài viết ý nghĩa, lợi lạc. Cầu nguyện huynh viên thành những ước nguyện chính đáng. Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ. Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ. OM MANI PADME HUM.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 33. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy  !

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết  của đạo huynh Mật Hải thư  New  Zealand  ”  CẢM NHẬN CỦA MẬT HẢI  VỀ CHỮ : LÀNH: ” .

  Qua bài viết cảm niệm của huynh Mật Hải về chữ ” lành” giúp cho bản thân con hiểu và quán xét lại bản thân mình khi đã được duyên lành hạnh ngộ vị Thầy, và phải biết trân quý và vun đồi duyên lành ngàn năm hy hữu ấy, và phải trận dụng duyên lành kiếp người quý báo nhờ sở hữu 8tuj do và 10 thuận cảnh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Hải và huynh Mật Thủy hanh thông thế sự ,viện thành những ước nguyện

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.  Om Mani Padme Hum!

 34. Mật Hữu Tâm says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ những dòng cảm niệm sâu sắc của đạo huynh Mật Hải ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padem Hum

 35. Mật Diệu Hằng
  Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 36. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Qua bài viết con hiểu rằng duyên lành có được là nhờ bạn lành và căn lành trong quá khứ. Căn lành sẽ được kiên cố hơn nếu vượt qua được những tịnh hóa, thử thách. Và khi căn lành được kiên cố hơn tức là pháp lành trong tâm thức được tăng trưởng. Pháp lành tăng trưởng tức lòng sùng mộ tăng trưởng. Lòng sùng mộ tăng trưởng tức tiến gần đến giác ngộ, giải thoát. Giác ngộ, giải thoát là mục đích cao cả của người hành giả.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum.

 37. Mật Thiệu says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo huynh Mật Hải sau khi nghe bài pháp ” Luận Về Chữ Lành Trong Đạo Phật ” của vị Thầy. Qua bài này, con biết được tin lành cách đây hơn 2500 năm trước đó là Đức Phật đản sanh khiến cho Trời, người hoan hỷ, Ngài đã mang ánh sáng từ quang và tuệ quang trãi rộng khắp muôn phương. Ngày nay, con biết được tin lành đó là bậc Đạo sư, Tổ sư dòng phái Thanh Trí xuất hiện tại Việt Nam, những tâm pháp của Ngài phát kiến mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Và con cùng các huynh đệ Kim cang thật may mắn có được duyên lành ngàn năm hy hữu, được hạnh ngộ cùng vị Thầy, được làm học trò, đệ tử Thầy, được học pháp do vị Thầy phát kiến…đây đúng là một ơn phước lớn. Con cầu mong bản thân con cùng các huynh đệ Kim cang trân quý hiện hữu mình đang có, trưởng dưỡng pháp lành cũng là lòng sùng kính Đạo sư để được giác  ngộ trong tương lai. Cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Hải – Mật Thủy hanh thông mọi việc.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om mani padme hum.

 38. Mật Tú Viên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Hải rồi ạ. Qua đó con được hiểu phần nào về nội dung bài giảng của vị Thầy.

  Qua bài của huynh Mật Hải, đối chiếu với bản thân, con nhận thấy mình thật may mắn khi có được 3 yếu tố “lành”. Đầu tiên là được đón nhận “tin lành” (được sinh ra ở Thế giới đã có Phật xuất hiện, và hiện nay con được hạnh ngộ vị Thầy – bậc Tổ sư dòng truyền thừa Thanh trí), sau đó con có “duyên lành” được làm học trò vị Thầy, con có “bạn lành” là những huynh đệ kim cang. Con hiểu rằng, chúng con cần ý thức được duyên lành hy hữu đang có, trân quý và nỗ lực vun bồi để duyên lành ngày càng sâu dày, căn lành ngày càng vững chắc để được theo chân Thầy đi đến Giác ngộ tối thượng. Và để đạt Giác ngộ, chúng con không thể thiếu “Pháp lành” là lòng sùng kính Đạo sư. Nếu thiếu “pháp lành” thì dù chúng con có được duyên lành hạnh ngộ vị Thầy, dù có tinh tấn thực hành, có đọc tụng kinh điển bao nhiêu… thì vẫn không thể chạm đến mép cửa Giải thoát, không thể được an lạc đời này và Cực lạc đời sau. Con hiểu rằng pháp lành thuần khiết không thể tồn tại trong một tâm thức đầy nhiễm ô, nhuốm đầy cặn bẩn của vị kỷ, ngã ái, động cơ thế tục tầm thường, vô ơn, vô tàm bất quý… tựa như hạt giống cây Giác ngộ không thể phát triển trong vùng đất khô cằn đầy sỏi đá. Ngẫm lại, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi “mặc tẩn” thông qua việc đóng tài khoản, bài viết trên chanhtuduy.com để chúng con được quán xét bản thân mình, thanh tẩy những độc tố trong tâm thức để trở thành những bình chứa thích hợp. Con hiểu rằng người trò cần có lòng sùng mộ thuần thành chân thật, trong sáng, thuần thiết để kết nối với vị Thầy và thẩm thấu giáo pháp, bởi “với tín tâm thuần khiết, giáo lý sẽ phát khởi”

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã viết bài chia sẻ lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Đệ cầu nguyện 2 đạo huynh Mật Hải – Mật Thủy tinh tấn thực hành Pháp và hanh thông trong cuộc sống.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã viết bài viết cảm niệm về chữ “Lành” trong bài giảng của vị Thầy.

  Qua bài này con hiểu được: tin lành (Đức Phật đản sinh, vị Thầy tại thế nơi đời), duyên lành (có cơ may gặp được vị Thầy để biết được chánh pháp), căn lành (nhân duyên đã gieo trong quá khứ để đầy đủ niềm tin nghị lực vượt qua những thử thách), pháp lành (lòng sùng kính Đạo sư), nhân lành (sự tinh nghiêm thực hành chánh pháp với lòng sùng mộ), quả lành (an lạc đời này, cực lạc đời sau).

  Con hiểu được tất cả liên kết với nhau như một mắt xích. Dụ như một chuỗi các công đoạn trong quá trình canh tác trồng cây. Muốn có được quả ngọt thì cần có hạt giống tốt và chăm chỉ vun trồng chăm bón, bắt sâu, tưới nước khi nắng hạn, che chắn khi gió bão v.v.. thì cây mới ra hoa kết trái. Ngược lại, nếu bỏ một công đoạn nào thì cây cũng sẽ chết hoặc cằn cõi không ra hoa, kết trái.

  Chúng con có được duyên lành hạnh ngộ vị Thầy nếu như chúng con lười nhát, hoặc bất kính với vị Thầy thì cũng sẽ mãi không được quả lành.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om ah hum!

 40. Mật Thái Lâm says:
  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỉ khi đọc bài viết chia sẻ những cảm niệm của huynh Mật Hải về chữ “Lành”. Qua bài Pháp của vị Thầy, con hiểu thêm được nhiều về chữ Lành. Hiểu thêm về duyên Lành, bạn Lành, căn Lành, Pháp Lành. Tất cả những chủ thể gắn liền với chữ Lành trong bài Pháp của vị Thầy đều có giá trị vô cùng to lớn đối với những người con của Mật Gia. Nhờ duyên Lành mà những tâm hồn lầm lạc như con tiếp cận được ánh sáng của trí tuệ, nhờ bạn Lành mà có thêm huynh đệ Kim Cang giúp con giác ngộ dưới chân sen vị Thầy tôn kính, nhờ Căn Lành mà con có thêm sức mạnh để vượt qua bao ngăn trở trên con đường giải thoát.

  Con hiểu rằng trên con đường tu tập giác ngộ, con phải luôn tỉnh thức để tránh rơi vào cạm bẫy ngã mạn, con cần thường xuyên quán xét bản thân để nhận ra lỗi lầm của mình, mới có thể thong dong trên đại lộ giải thoát.

  Và quan trọng hơn tất cả, là tấm lòng sùng kính Đạo Sư. Con cần bồi vun từng giây từng phút lòng sùng kính Đạo Sư vốn đã thấm đẫm vào tâm trí con.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi với mọi lỗi lầm của chúng con.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu cho đại dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 41. Mật Đức says:
   

  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết” Thư New Zealand: Cảm nhận của Mật Hải về chữ “Lành”.

  Con hoan hỷ và tán thán công đức chia sẻ pháp của đạo huynh Mật Hải sau khi nghe bài giảng của vị Thầy.

  Qua bài viết con cảm niệm niềm ơn phước quá đỗi lớn lao khi chúng con được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này ,vị tổ Sư dòng truyền Thanh Tri ́ với tâm pháp của mình đã mang lại lợi lạc chúng sanh không thể nghĩ bàn .

  Qua bài chia sẻ của đạo huynh Mật Hải giúp cho con được hiểu

  về chữ “Lành” trong đạo Phật mà vị Thầy đã từ bi luận giảng .

  Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ kim cang luôn trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính đạo Sư thuần thành để luôn được noi theo bước chân của vị Thầy ,trân quý mối duyên lành ngàn năm hy hữu này tiến về thành phố giải thoát an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cảm ơn huynh Mật Hải đã chia sẻ bài viết này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Hải luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và vạn sự kiết tường.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

   

 42. Mật Giác Đăng says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức của đạo huynh Mật Hải qua bài viết lợi lạc với những cảm nhận về chữ Lành nhân được nghe Thầy giảng pháp.

  Đọc những chia sẻ của đạo huynh, con xúc động và trào dâng cảm niệm về ơn phước hy hữu bản thân có được trong kiếp sống này. Con được đón nhận tin Lành sự xuất hiện của bậc Đạo sư, Tổ sư dòng phái Thanh Trí tại quốc độ Việt Nam, đã tiếp bước Đức Thế Tôn và Đại sĩ Liên Hoa Sanh ngày trước mà mang ánh sáng trí tuệ và lợi lạc đến khắp chúng sanh. Con được có duyên lành quan trọng nhất trong đời khi được hạnh ngộ vị Thầy, con được ngày ngày nương tựa bạn lành là huynh đệ kim cang cùng theo học chánh pháp dưới sự chỉ dạy của vị Thầy từ bi. Con hiểu rằng, bản thân con cần luôn trân quý duyên lành ngàn năm hy hữu, quý giá hơn muôn vàn châu ngọc này, cần trưởng dưỡng pháp lành – lòng sùng kính chân thật hướng đến vị Thầy để vun bồi căn lành, để giữ được sự “nối kết mãi”, luôn được theo bước vị Đạo sư trên hành trình đi đến giác ngộ tối thượng. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ qua kênh vị Thầy cho bản thân con và huynh đệ chúng con đều luôn tĩnh thức, chánh niệm và chú tâm, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp; luôn nỗ lực tinh tấn trong diễn tập, thực hành pháp dưới sự hướng dẫn của vị Thầy; luôn quán xét, loại trừ lỗi lầm, trực diện và xoay chuyển hành vi thân ngữ tâm về đúng quỹ đạo Chánh pháp, không làm cô phụ tấm lòng Bồ đề nơi Thầy đã luôn kham nhẫn giáo hóa chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã viết bài. Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Hải và người phối ngẫu là đạo huynh Mật Thủy được thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật Nhẫn Hoà says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Hải ạ.

  Đệ hoan hỷ với những chia sẻ sâu sắc và ý nghĩa của huynh Mật Hải. Đệ hiểu được lòng sùng kính vị Thầy là vô cùng quan trọng vì Thầy là người cho chúng con chánh kiến cao diệu, từ bi để tâm sách tấn, truyền cảm hứng với lòng bi mẫn và luôn sẵn sàng nghiêm khắc,nộ pháp mỗi khi chúng con chây lười,làm trái với quỹ đạo chánh pháp.

   Con cảm tạ vị Thầy đã hoá thân đồng dạng ban cho chúng con các pháp phù hợp với tính thời đại tính dân tộc tính quốc độ,phù hợp với đời sống cư sĩ bận rộn. Dạy cho chúng con biết cân bằng , không bị lấn át bởi bát phong hay sự luyến ái luân hồi mà thong dong tích tập công đức trí tuệ tiến tới giác ngộ tối thượng.

   Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

   Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

   Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.

   Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Hoàng Đăng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư New Zealand rồi ạ. Con hoan hỷ khi đọc bài viết này.

  Đệ cám ơn đạo huynh Mật Hải đã viết bài chia sẻ với chúng đệ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện sức  khoẻ và sự trụ thế dài lâu của Thầy và Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp

  Con cầu nguyện cho dịch Covid 19 nhanh bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 45. Mật Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với bài chia sẻ đầy ý nghĩa của huynh Mật Hải đã cho chúng con thấy được một sâu chuỗi được kết nối với nhau một cách chặt chẽ từ chữ ” Lành” trong Đạo Phật . Chúng con quá may mắn khi sanh ra đã có đủ 8 thuận duyên và 10 thuận cảnh để từ đó chúng con có đủ mọi chữ lành bắt đầu từ ” tin lành” Phật đản sanh , ” duyên lành” hi hữu ngàn năm được hạnh ngộ bậc Đạo sư và có đủ ” căn lành” sâu dày được phát nguyện kết nối với vị Đạo sư từ nhiều kiếp trước để từ đó chúng con tiếp tục có thêm một chuỗi ” lành” tiếp theo khi được vị Thầy chỉ dạy ” Pháp lành” mà trong đó sùng kính Đạo sư chính là nền tảng giác ngộ giúp chúng con gieo nhân lành rồi gặt hái được quả lành nhờ sự tinh tấn thực hành pháp để an lạc đời này và cực lạc đời sau. Thật may mắn khi trong cuộc sống bộn bề thế sự lo toan cho cuộc sống hàng ngày mà chúng con vẫn có thể thực hành pháp mọi lúc mọi nơi nhờ những phương tiện thiện xảo của vị Thầy phù hợp với mọi thời đại, dân tộc, quốc độ để chúng con dám thử thách mình trên một con đường mới đến một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ với những gì chúng con từng biết nơi mà ánh sánh chánh pháp lan toả mạnh mẽ  với một điểm tựa vững chắc để chúng con vững bước trên hành trình đến bến bờ giác ngộ dưới sự chỉ đường , dẫn dắt của vị Thầy.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hun

 46. Mật Bích Liên says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc Thư New Zealand : Cảm nhận của Mật Hải về chữ “lành”.
  Qua bài pháp, con hoan hỉ vì trong thời mạt pháp mà tà sư nhiều như cát sông Hằng lại nhận được tin lành về một bậc Đạo sư, Tổ sư của dòng phái Thanh Trí tại đất nước Việt Nam sau hơn 2500 năm Đức Phật đản sanh. Con hiểu rằng không phải ai cũng có duyên lành hy hữu gặp được bậc Tổ sư của dòng phái Thanh Trí. Nếu như họ không thông qua bạn lành hay không có căn lành từ trong kiếp quá khứ bởi sự phát nguyện và nối kết với bậc Đạo sư từ nhiều kiếp trước. Và để duyên lành này được ” nối kết mãi ” hay không thì cần phải có pháp lành trong tâm khảm. Pháp lành chính là lòng sùng kính Đạo sư. Con hoan hỉ và cảm nhận ơn phước khi có duyên lành hy hữu được hạnh ngộ vị Thầy. Với tâm bồ đề rộng lớn, vị Thầy không ngừng hoá thân đồng dạng, kham nhẫn dạy chúng con chánh pháp. Động viên, nhắc nhở chúng con luôn quán xét hành vi thân, ngữ, tâm, chuyển hóa tâm thức theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Vì vậy, bản thân con cần phải nghiêm túc tuân theo lời dạy của vị Thầy không nghĩ suy.Tinh tấn thực hành pháp, nâng cao chánh kiến, phát triển tâm bồ đề với chúng sanh, trân qúy giáo pháp và không ngừng trưỡng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chân thành để có thể theo bước chân Ngài trên hành trình giác ngộ. Ngược lại, nếu con đã có căn lành, duyên lành nhưng không biết trân qúy duyên lành thì pháp lành không thành tựu. Sớm hay muộn, thân căn huệ mạng của con sẽ nguy hại bởi sự bất kính, vô tàm bất quý vì vô tình hay cố ý đều cô phụ tấm lòng từ bi của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho con cơ hội quán xét hành vi thân, ngữ, tâm thông qua việc rút tài khoản comment. Con hoan hỉ tán thán công đức của huynh Mật Hải đã chia sẻ pháp về chữ “Lành” trong đạo Phật. Cầu nguyện cho mọi ước nguyện chánh đáng của huynh được viên thành.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ.Om Mani Padme Hum.
 47. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi sách tấn con ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om mani padme hum!

 48. Nguyễn Cát says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc những cảm niệm sâu sắc của đạo huynh Mật Hải nhân dịp được nghe Thầy giảng “Luận về chữ lành trong đạo Phật”.

  Con thật tâm đắc với những luận giảng của Thầy về những “điều lành” quan trọng cần xuất hiện trong hành trình đi đến giác ngộ của một hành giả. Trong những điều lành ấy, có hai điều lành mang tính thời điểm là “tin lành” và “duyên lành”, còn “căn lành”, “pháp lành” hay “bạn lành” lại cần yếu tố thời gian và nỗ lực bền bỉ để xác quyết và vun bồi, xây đắp, duy trì, trưởng dưỡng. Con cũng thật hoan hỷ khi lần đầu tiên được hiểu thực nghĩa của “duyên lành”, một nhân duyên không quan trọng điểm khởi đầu là thuận hay nghịch mà chỉ cần duyên đó giúp thức tỉnh và chuyển hóa tâm vô minh của một người trở về với quỹ đạo chánh kiến.

  Nếu nói về một thực chứng rõ ràng nhất của biểu trạng “duyên nghịch trở thành duyên lành” mà con có thể thấy rõ nhất có lẽ là ngay tại lâu đài Chanhtuduy.com này. Nhờ phương tiện “tác Pháp chiếu quang” của Thầy trong suốt thời gian qua mà không ít đạo hữu từ duyên nghịch tin lầm tà kiến, bái lầm tà sư ban đầu đã được thức ngộ và quay trở về với quỹ đạo của chánh kiến, chánh tư duy, chánh đạo. Công hạnh “chuyển bại thành thắng”, “hóa nghịch thành lành”, “biến nghiệp thành nguyện” ấy cho biết bao chúng sanh của vị Thầy thật khó có thể dùng lời nào để tán thán hay dùng phương tiện gì để đo lường.

  Ngược lại với sự nghịch, nhưng lành nói trên là sự thuận nhưng chẳng lành bởi thiếu hụt sự vun bồi căn lành là nỗ lực tự thân để duy trì mối duyên lành đã có với vị Thầy và vượt qua những chướng ngại, thử thách trên con đường tầm cầu đạo pháp. Câu chuyện Thầy kể về sự buông lung, giải đãi, thiếu sự trân quý, biết ơn đã dẫn đến hậu quả của một người quá đầy đủ thuận duyên như Sa-nặc để lại trong con bài học khó quên về sự luôn phải quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình, càng trong thuận cảnh, càng phải tĩnh thức để không phạm phải lỗi lầm đáng tiếc.

  Trong chuỗi mắc xích các giai đoạn thành tựu “Pháp lành”, qua bài viết này con hiểu rằng “căn lành” là yếu tố quyết định cho ra kết quả hay hậu quả. Căn lành phụ thuộc vào những nhân lành đã gieo trong quá khứ với vị Thầy, bởi đặc tính tương tục của dòng chảy tâm thức qua các kiếp sống mà căn lành kiếp này sẽ sâu dày nếu chúng con đã từng nhiều lần quyết tâm, phát nguyện mãnh liệt theo bước chân vị Thầy và nỗ lực vun bồi để giữ gìn, trưởng dưỡng duyên lành đó. Tuy rằng chúng con không có được khả năng để thấu thị các đời quá khứ, nhưng con nghĩ rằng, chúng con hoàn toàn có thể tìm thấy dấu vết của những mối liên hệ đời trước với vị Thầy thông qua sự nghiêm túc nhìn nhận những cảm xúc chân thật nảy sinh nơi tâm khảm của mình. Không ai khác ngoài chính bản thân chúng con hiểu rõ cảm xúc của mình khi đối diện với những hoàn cảnh thử thách, những bài kiểm tra, rèn luyện đạo lực từ vị Thầy. Khi ấy, tùy vào mức độ xuất hiện của cảm xúc tích cực như hoan hỷ, xúc động, biết ơn, trân trọng, cố gắng vượt qua, nhận thức lỗi mình, kiên định với niềm tin, không mảy may nghi hối vị Thầy, giáo Pháp… hay tiêu cực như cảm thấy bị xúc phạm, chán ngán, giận dỗi, hờn lẫy, trách cứ, uất hận… thì chúng con có thể phần nào tự mình hiểu được, ước lượng được mức độ sâu dày từ căn lành của mình.

  Có lẽ trong chúng con sẽ có những người cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra mình chưa thể hoàn toàn giữ được tri kiến thanh tịnh, cảm xúc tích cực, luôn luôn, mọi lúc đối với vị Thầy. Nhưng con nghĩ rằng chúng con không nên vì điều đó mà mặc cảm bản thân, cho rằng mình khiếm khuyết căn lành, không xứng đáng theo chân vị Thầy để rồi tự mình bỏ cuộc giữa chừng, lãng phí duyên lành hy hữu được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này. Bởi vậy, càng nhận ra căn lành mỏng manh của bản thân, chúng con càng cần nỗ lực gấp nhiều lần để gìn giữ và tiếp tục vun bồi, bù đắp cho những sự thiếu hụt đó bằng bất cứ cách nào chúng con có thể, và một trong những cách trọng yếu nhất là luôn cố gắng thực hành sùng kính Đạo sư theo tinh thần nhớ ơn và biết trả ơn như lời dạy của Đức Phật trong kinh “Đại phương quảng bất tư nghì cảnh giới” rằng: Người nào biết ơn, tuy còn ở trong sinh tử mà căn lành chẳng mất. Kẻ chẳng biết ơn, căn lành diệt mất. Vậy nên các Đức Phật khen ngợi những người biết ơn và biết trả ơn”.

  Vậy làm thế nào để một người học trò, đệ tử luôn ghi nhớ biết ơn vị Thầy và làm cách nào để đền đáp lại ơn đó? Như mật điển đã dạy, dù phước hay họa cũng là ân đức của Bổn tôn (thông qua kênh vận chuyển vị Thầy), nếu có thể nhận thức và tin tưởng sâu sắc điều này, chúng con sẽ có thể vun bồi được sự biết ơn đến vị Thầy trong bất kỳ hoàn cảnh và điều kiện nào. Còn sự trả ơn tốt nhất, con nghĩ rằng đó là sự nỗ lực để “làm Thầy vui lòng trong mọi lúc, tránh làm những gì Thầy không thích” như lời giáo huấn của Bồ tát Mã Minh trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”. Trong trước tác “Lời vàng của Thầy tôi”, ngài Patrul Rinpoche đã chỉ dạy ba cách để một học trò, đệ tử có thể làm hài lòng vị Thầy và phụng sự Ngài như sau: “Cách tốt nhất được biết đến là cúng dường công phu hành trì, bao gồm việc đưa vào thực hành bất kỳ điều gì Ngài đã dạy bảo với sự quyết tâm bất chấp mọi gian khổ. Cách thức trung bình là phụng dưỡng bằng thân, khẩu, có nghĩa là phụng sự Ngài và thực hiện mọi điều Ngài muốn bạn làm thuộc thân, khẩu, hay ý. Cách thấp nhất là cúng dường vật chất, có nghĩa làm Thầy của bạn vui lòng bằng cách dâng lên Ngài của cải vật chất, thực phẩm, tiền bạc v.v”. Như vậy con hiểu rằng, không gì có thể làm Thầy vui lòng hơn việc chúng con phải nỗ lực để thực hành, ứng dụng những điều Thầy đã dạy để chuyển hóa tâm thức phàm phu, vị kỷ của mình, dù hành trình đó có thể rất nhiều gian khổ và không dễ chịu gì. Đó cũng là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất giúp chúng con có thể giữ gìn và vun bồi được căn lành để không đánh mất cơ hội quý giá trong đời này được nương theo con thuyền bát nhã của Thầy mà vượt qua, vượt qua bờ bến bên kia.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban Pháp lành cho chúng con. Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì đạo nghiệp phổ truyền Tâm pháp Thanh Trí.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã chia sẻ những cảm niệm sâu sắc, giúp đệ có cơ hội nhìn nhận và quán xét lại bản thân. Cầu nguyện đạo huynh tinh tấn hành Pháp và sớm thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Kính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “ Thư New Zealand : Cảm nhận của Mật Hải về chữ “ Lành” của đạo huynh Mật Hải. Qua bài viết, con hiểu được lời dạy của vị Thầy trong bài giảng “ chữ Lành trong đạo Phật” trong  đại lễ Phật đản 2020 và quan trọng nhất là duyên lành với bậc Đạo sư và chúng con phải nuôi dưỡng, vun bồi cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cảm ơn huynh đã chia sẽ bài viết và đệ cầu nguyện cho huynh thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  OM AH HÙM

 50. Mật Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với bài chia sẻ đầy ý nghĩa của huynh Mật Hải đã cho chúng con thấy được một sâu chuỗi được kết nối với nhau một cách chặt chẽ chỉ bằng chữ ” lành ” trong Đạo Phật nhưng lại có thể cứu vớt biết bao chúng sanh đang lầm than, ui mê trong bể khổ tìm được chân lý được mục đích ca cả của thân người quý hiếm này thoát ra khỏi được khổ đau không dứt tìm đến hạnh phúc chân thật. Chúng con quá may mắn khi sanh ra đã có đủ tám tự do và mười thuận cảnh để từ đó chúng con có mọi chữ lành bắt đầu từ ” tin lành” Phật đản sanh, ” duyên lành ” hi hữu ngàn năm được hạnh ngộ bậc Đạo sư và ” căn lành” sâu dày được phát nguyện kết nối với bậc Đạo sư tùe nhiều kiếp trước để từ đó chúng con có thêm một chuỗi chữ ” lành ” tiếp theo khi được vị Thầy chỉ dạy ” Pháp lành” mà trong đó sùng kính Đạo sư chính là nền tảng giác ngộ để giúp chúng con có nhân lành rồi gặt hái quả lành nhờ sự tinh tấn thực hành pháp được an lạc đời này cực lạc đời sau. Thật may mắn khi trong cuộc sống bộ bề thế sự lo toan với cơm áo gạo tiền mà chúng con vẫn có thể thực hành pháp mọi lúc mọi nơi nhờ những phương pháp sư phạm vi diệu của vị Thầy phù hợp với quốc độ, thời đại, dân tộc để từ đó chúng con mới có cơ hội dám thử thách mình trên một con đường mới đến một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ với những gì chúng con từng biết nơi mà ánh sáng chánh pháp lan toả mạnh mẽ với một nơi nương tựa vững chắc để chúng con vững bước trên con đường đi đến giác ngộ dứơi sự chỉ đường dẫn lối của vị Thầy.
  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 51. Mật Bích Thủy. says:
  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc : Thư New Zealand ” Cảm Niệm Của Mật Hải Về Chữ Lành ” sau khi nghe bài giảng của vị Thầy.
  Qua bài chia sẻ và cảm niệm sâu sắc của đạo huynh Mật Hải cho con hiểu hơn lời dạy của vị Thầy về ” Chữ Lành Trong Đạo Phật ” và con đường tĩnh thức mà Đức Phật đã chỉ ra từ hơn 2500 năm về trước . Qua đó con càng thêm trân quý duyên lành hy hữu được hạnh ngộ vị Thầy – Bậc Đạo Sư Thanh Trí, người đã vì lợi lạc của chúng con ,chúng sanh, hữu tình mà thắp lên nguồn ánh sáng chánh pháp trải dài khắp muôn phương , giúp chúng con , chúng sanh thoát khỏi màn đêm vô minh tăm tối về với bến bờ giác ngộ. Và con cũng hiểu được dù có duyên lành nhưng chúng con không biết trân quý và nuôi dưỡng ,vun bồi cây giác ngộ , không có tấm lòng sùng kính Đạo Sư, trân quý giáo pháp thì cũng không nhận được sự gia trì, gia hộ từ bậc Đạo Sư và như vậy chúng con mãi trôi lăn trong dòng chảy luân hồi.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã viết bài chia sẻ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Hải, Mật Thủy nhiều sức khỏe hanh thông thế sự viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme Hum!
 52. Nguyễn Cát says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn.

  Om Mani Padme Hum

 53. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của huynh Mật Hải.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Câu mong huynh Mật Hải sẽ ngày càng tinh tấn.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ khi đọc được những cảm niệm sâu sắc của đạo huynh Mật Hải. Qua bài viết con hiểu được khi đủ duyên lành hạnh ngộ vị Thầy, cần phải có pháp lành, là sùng kính Đạo sư và trân quý giáo pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 55. Mật ấn says:
  Kính bạch Thầy

  Con xin hoan hỷ với bài chia sẻ của Đạo huynh Mật Hải qua bài viết con hiểu rằng khi đủ duyên mới được hạnh ngộ với vị Thầy

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om mani pedme hum

 56. Mật Chánh Cần says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết này ạ.

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã viết bài chia sẻ giúp con hiểu được” Duyên lành quan trọng nhất là duyên lành với bậc Đạo sư trong đời này”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 57. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc những chia sẻ cảm niệm của đạo huynh Mật Hải về chữ “ Lành” trong bài giảng Pháp của vị Thầy nhân mùa đại lễ Phật đản, Phật lịch 2564. Qua đó con hiểu được sự hội tụ lan toả những tầng ý nghĩa sâu xa từ một chữ Lành mà soi rọi toàn bộ hành trình giác ngộ của người con Phật. Khởi nguồn cho con đường Tỉnh thức đó chính là “tin Lành” khi Đức Phật đản sinh và bậc Đạo sư tôn quý thị hiện ở cõi Ta bà này để từ đó chúng con có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy, bậc Tổ sư của dòng phái Thanh Trí, bởi “ Duyên lành quan trọng nhất là duyên lành với bậc Đạo sư”. Nhưng duyên lành và căn lành ấy cần được trưởng dưỡng, bồi đắp bởi pháp lành trong tâm khảm – đó là lòng sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp. Con hiểu rằng vị Thầy với tấm lòng bi mẫn đã bằng nhiều phương tiện thiện xảo khác nhau để ban cho chúng con cơ hội luôn được quán xét bản thân, loại bỏ tà hạnh, bồi đắp và tăng trưởng duyên lành với bậc Đạo sư- mối duyên lành ngàn năm hi hữu để nhờ đó chúng con mới gieo được nhân lành tinh tuý và quả lành là an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình.
  Cầu nguyện chúng con không rơi vào trường hợp giống như Sa- nặc mà cô phụ tấm lòng từ bi của vị Thầy.
  Cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum.
 58. Mật Định Thuần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Định Thuần rất hoan hỷ và xúc động khi đọc thư từ New Zealand của đạo huynh Mật Hải. Sau khi nghe bài giảng của vị Thầy về “chữ Lành” trong đạo Phật, đạo huynh đã chia sẻ cảm niệm. Từ đó chúng con hiểu rõ hơn về ơn phước lớn lao của bản thân khi tới tận 2500 năm sau khi “tin Lành” Đức Phật đản sinh chúng con mới được nhận “Tin lành” về bậc Đạo sư, Tổ sư dòng phái Thanh Trí xuất hiện, có “Duyên lành” được hạnh ngộ bậc Đạo sư thông qua “Bạn lành”. Nhưng để thoát khỏi con đường luẩn quẩn của vòng xoay luân hồi đến được con đường giải thoát, hoàn thành đạo trình giác ngộ người học trò, đệ tử phải có đủ “Căn lành” trong nhiều kiếp; phải tích tập đủ  công đức.  “Duyên lành” thay, chúng con được vị Thầy từ bi và trí huệ ban cho “Pháp lành” mà vị Thầy đã xây dựng sau hơn 25 năm khảo cứu, ứng dụng, thực hành, kết quả. Hơn nữa vị Thầy đã dành hết tâm lực, trí lực, sức lực và cả tài lực để đưa “Pháp lành” – ánh sáng chánh kiến toả khắp muôn nơi, giúp học trò và đệ tử có phương tiện tích tập công đức, vô cùng lợi lạc. Với tinh thần sùng kính Đạo sư chúng con tinh tấn diễn tập, thực hành những pháp tu đơn giản phù hợp với tính quốc độ, dân tộc, thời đại chúng con sẽ có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Hải và Mật Thủy đạt được mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid – 19 sớm tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM!

   

 59. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Hải rồi ạ.
  Qua những cảm niệm của đạo huynh Mật Hải, con hiểu rằng, những gì được gọi là “Lành” theo quan kiến Phật đà chính là những điều có thể đưa con người đến sự giải thoát. Trong những phân tích từ đạo huynh Mật Hải, con thật sự ấn tượng bởi thuật ngữ “Pháp lành”, dụ cho tinh thần Sùng kính Đạo sư. Con nhận ra, dù cho may mắn biết được “tin lành”, có được “duyên lành”, gặp được “bạn lành”, nhưng chỉ khi sở hữu “Pháp lành” thì “căn lành” mới thực sự tăng trưởng, lớn dần theo thời gian, và ngược lại.
  Con hiểu rằng, khi mà ngay cả bản thân chúng con dù không thể biết được “căn lành” của mình như thế nào, thì đó cũng không phải là vấn đề để chúng con cảm thấy sợ hãi, lo lắng cho tương lai chưa đến, mà thay vào đó là chúng con nên sống với hiện tại, tinh tấn thực hành “Pháp lành” bằng cách trưởng dưỡng tinh thần sùng kính Đạo sư một cách trong sáng, tuân lời và làm theo lời dạy của Ngài, luôn biết quán xét và loại trừ lỗi lầm mà không phải là thực hành pháp với động cơ “của tôi, do tôi và vì tôi”.
  Cũng qua đây, một lần nữa con cảm niệm được, nếu không có Thầy, cuộc đời này của chúng con sẽ chẳng có gì được gọi là “Lành” khi mà xung quanh là những bóng đen của vô minh và những khổ đau của luân hồi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn chỉ dạy chúng con!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh và cảm ơn đạo huynh Mật Hải với bài viết!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om mani padme hum!
 60. Mật Thúy says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Mật Thúy hoàn hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Hải , cảm ơn huynh đã viết bài này cho Mật Thúy hiểu thêm về chữ duyên và lòng sùng kính vị đạo sư bằng cách thực hành viễn tập chánh kiến quang minh tâm muộn hằng ngày để kết nối với vị Thầy và làm vui lòng Thầy mội lúc mọi nơi  kính Bạch Thầy con thành tâm sám về sự lười biến của con trong việc đọc bài comment cho sẽ tự mình quáng sét lại bản thân . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm .

 61. Mật Khánh Văn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài cảm niệm của đạo huynh Mật Hải rồi ạ. Để có được chữ “Lành” trong đạo Phật là một hành trình nhân – quả, hành trình để đạt giác ngộ tối thượng.

  Trước tiên đó là “Tin lành” về bậc Đạo sư, Tổ sư dòng phái Thanh Trí xuất hiện cùng thời đại, cùng quốc độ với chúng con. Với tấm lòng từ mẫn, Người đã mang ngọn đuốc trí tuệ đi khắp muôn phương làm lợi lạc chúng sanh. Nhưng không phải ai cũng có “Duyên lành” hy hữu được hạnh ngộ bậc Đạo sư. Không phải ai cũng có “Duyên lành” để có thể gặp được “Bạn lành” nhờ đó mà đến được với “Thầy lành” – bậc Tuệ tri thức. Đâu phải ai cũng đủ “Căn lành” để có thể vượt qua những chông gai, thử thách trên hành trình giác ngộ.

  Nhờ có “Bạn lành” mà chúng con có được “Duyên lành” được hạnh ngộ “Thầy lành” – bậc Tuệ tri thức, được ánh sáng tuệ quang của Người chiếu soi. Nhưng nếu chúng con không trân quý, bồi đắp và trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư thì “Căn lành” sẽ khó mà sâu dày, “Pháp lành” khó mà tăng trưởng trong tâm thức.  Bởi sùng kính Đạo sư là nền tảng của giác ngộ.

  Từ đây chúng con đã hiểu rõ diễn trình nhân – quả ấy nhưng tri hành phải hợp nhất chứ không phải như con vẹt.

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp vô cùng lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Hải đã viết bài cảm niệm. Cầu nguyện cho huynh và huynh Mật Thủy được viên thành mọi ước nguyện chính đáng!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum!

 62. Mật Quảng Lượng says:
  Kính bạch Thầy, con xin hoan hỉ tán thán đạo hạnh của đạo huynh Mật Hải ạ!

  Con xin được sám hối và tịnh hoá lỗi lầm trên con đường tầm cầu học đạo!

  Con cảm tạ ơn phước vị Thầy với trí tuệ Phật đà và tấm lòng từ bi vô hạn đã luôn để tâm đến các học trò đang còn nhiều ương ngạnh vì bám chấp vào thế tục mà giải đãi tront việc thực hành pháp như chúng con!

  Con cầu nguyện Thầy và vị phối ngẫu tâm linh của ngài  thân tâm luôn an tịnh và tr ị trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Con cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớn được tiêu trừ!

  Om Mani Pahmr Hum!

 63. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.
 64. Mật Huệ Như says:
  Kính bạch Thầy.
  Con rất hoan hỷ được đọc những dòng cảm niệm sâu sắc của đạo huynh Mật Hải về chữ “Lành” nhân dịp được nghe Thầy giảng pháp: “Luận về chữ lành trong đạo Phật”.
  Qua bài viết này, con hiểu được rằng: Con đã vô cùng may mắn khi trong thời mạt pháp nhiễu nhương này, con có đầy đủ các điều kiện cần: Đức Phật đã đản sinh, bậc Đạo sư tôn quý xuất hiện nơi đời, có “duyên lành” được hạnh ngộ vị Thầy, gặp được “bạn lành” để nhờ đó mà đến được với bậc Tuệ Tri Thức. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện đủ “căn lành”, con sẽ không đạt được “Pháp lành” SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ, là nền tảng để giải thoát khỏi khổ đau luân hồi.
  Và con cảm thấy thật bàng hoàng khi nhận ra rằng: Nếu con bị rơi xuống vực sâu và may mắn có được một sợi dây thừng thì chắc chắn con sẽ níu chặt lấy sợi dây ấy, cố hết sức mình để thoát ra khỏi nguy hiểm. Nhưng khi huệ mạng của con ở hiểm cảnh tương tự nơi cõi Ta Bà vô lượng khổ vây quanh và duyên lành ngàn năm hy hữu với bậc Đạo Sư là “sợi dây thừng” quý giá duy nhất thì con lại không biết trân quý và nỗ lực để thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Con vẫn nhởn nhơ, rong chơi dưới đáy vực mà không biết rằng thời gian đang cạn kiệt và cơ hội đang mất dần.
  Con thành tâm sám hối trước Thầy, Bổn Tôn về sự lười biếng, buông lung, giãi đãi của con. Con cầu nguyện các Ngài ban cho con vũ khí chú tâm, tỉnh thức và chánh niệm giúp con vượt qua những chướng ngại thực hành pháp:
  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp.
  Hỡi các Bậc Toàn Giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém.
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi đã dùng nhiều phương tiện thiện xảo để cảnh tỉnh chúng con. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã chia sẻ một bài viết thật ý nghĩa. Cầu nguyện hai đạo huynh Mật Hải và Mật Thủy được viên thành ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
 65. Mật Thanh Ngân says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc những cảm niệm của đạo huynh Mật Hải về chữ : ” lành ”

  Con hiểu rằng chúng con đã có duyên lành kết nối với vị Thầy, với chư Phật thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, chúng con đã có được những tự do và thuận cảnh nhưng lại khiến mình bị trói buộc bởi những bận tâm thế sự. Nếu chúng con không thoát ra được những trói buộc đó duyên lành với vị Thầy tôn quý, với Phật pháp cũng theo đó mà chăm dứt. Còn gì đáng sợ hơn sự thất bại này. Con cũng hiểu rằng chúng con cần phải thực sự nghiêm túc và tinh tấn thực hành pháp theo lời dạy của Thầy mới mong có cơ hội đạt giác ngộ. Những lần nộ pháp hay những hình thức Thầy đưa ra cũng chỉ nhằm cứu vãn duyên lành của chúng con không bị đặt dấu chấm hết trước bờ vực thẳm. Con cảm tạ Thầy đã kham nhẫn chỉ dạy chúng con những năm qua. Con cũng cầu nguyện cho tất cả các huynh đệ kim cang luôn đặt lòng sùng mộ vị Thầy một cách chân thật cũng như luôn tinh tấn thực hành pháp để không phụ công hạnh vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 66. Lê Đình Trung says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ với những lời Pháp Nhũ thầy truyền dạy chúng con về Tin Lành và Căn Lành mà chúng con đang được thọ nhận. Cám ơn đạo hữu từ New Zealand đã chia sẻ về nhân duyên được gặp bậc Đạo Sư đáng kinh truyền thừa từ Ngài Liên Hoa Sanh và chúng ta cần trân trọng chánh đi vào vết xe đổ của Sa Nặc.

  Con Lê Đình Trung

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Lâu nay ít thấy trò lên mạng.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Không, Thầy không là truyền nhân mà là người sáng lập một trường phái mới gọi Thanh Trí, thuần chất Việt Nam, dựa trên giáo pháp Kim cang thừa!

 67. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài chia sẻ của huynh Mật Hải rồi ạ. Khi có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy mà không biết phải tu đến bao nhiêu kiếp mới có thể đạt được chúng con phải biết trân quý cơ hội, kết nối tới vị Thầy không ngừng nghỉ để có thể hanh thônh trong tu tập, đạt giác ngộ tối thượng. Thầy luôn từ bi cảnh tỉnh chúng con, những với những người không hiểu được sẽ chạm vào lòng tự ái, cái tôi cao ngất ngưởng thì họ sẽ tự động vất đi chiếc chìa khoá về bước vào lâu đài Duy Ma cật, nơi có vị thầy tâm linh mà ở ngoài kia biết bao người đang vất vả tìm kiếm nhưng cũng không gặp được.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 68. Mật Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bức thư New Zealand của đạo huynh Mật Hải. Con hoan hỷ với những cảm niệm chân thành, thấm đẫm lòng Sùng kính Đạo Sư của huynh Mật Hải sau khi nghe bài pháp của Thầy. Qua bài viết đã giúp con hiểu rằng: bản thân mình cần nỗ lực tinh tấn thực hành pháp, trưởng dưỡng lòng Sùng kính Đạo Sư để bồi đắp căn lành, có gieo nhân lành thì mới gặt quả lành trong tương lai. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi chỉ dạy chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hải với bài chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc. Cầu nguyện huynh luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 69. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài: ” Thư New Zealand: CẢM NHẬN CỦA MẬT HẢI VỀ CHỮ LÀNH!”
  rồi ạ
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Hải đã chia sẽ cảm niệm về chữ ” Lành” với đầy lòng sùng kính Đạo sư đáng được học hỏi.
  Qua bài viết con cảm thấy mình thật ơn phước biết bao khi gặp vị Thầy đáng kính có duyên lành được gặp vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho hạn nước mặn sớm được tiêu trừ
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.
 70. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết cảm niệm về “chữ Lành trong đạo Phật” của đạo huynh Mật Hải. Qua bài viết con hiểu nhiều hơn về chữ ” Lành ” “tin lành” sau 2500 Đức Phật Đản sanh chúng con lại được sinh ra ở Thế giới đã có Phật xuất hiện lại nhận được “tin lành” sự xuất hiện của bậc Đạo sư, Tổ sư dòng phái Thanh Trí tại quốc độ Việt Nam Ngài thị hiện nơi cõi ta bà này tiếp bước công hạnh của các Bậc Thánh đức để giáo hóa chúng sanh, dẫn dắt học trò, chúng sanh hữu tình trên con đường tu học giải thoát, giác ngộ. ” Duyên Lành” có cơ may hạnh ngộ được vị Thầy để biết được Chánh pháp, ngay cho trong thời kỳ đại mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng, mượn đạo tạo đời, gieo giắc tà kiến, quả thật ơn phước hi hữu ngàn năm chúng con lại có được “duyên lành” hạnh ngộ, lại được là học trò của vị Thầy trong thời mạt pháp này, được gắn kết với “bạn lành” cùng trưởng dưỡng căn lành nhờ chất keo gắn kết “Pháp lành” lòng sùng kính Đạo sư trân quý giáo pháp với niềm tin kiên cố để nhận được quả lành, không uổng phí kiếp người quý báu cũng như “Duyên lành” hi hữu ngàn năm. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con cơ hội được quan xét và loại trừ lỗi lầm của mình, để không mất đi cơ hội quý báu được theo bước chân của vị Thầy cho đến khi giác ngộ tối thượng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Đệ cám ơn đạo huynh Mật Hải đã chia sẻ bài viết nhiều lời lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện đạo huynh Mật Hải, Mật Thủy viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om mani padme hum!
 71. Lê Đình Trung says:
  Dạ vâng ạ. Con sám hối Thầy ạ. Chúng con quả thực không biếy tiền kiếp tạo được căn lành gì mà được thọ Pháp Nhũ của một Vị Tổ như Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
 72. Mật Tuấn Giác says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Hải về duyên lành trong đạo Phật, qua đây con hiểu được nhờ có duyên lành, căn lành, nên chúng con mới có cơ hội để làm đệ tử của vị tổ sư của bộ môn yoga thanh trí, và được vị Thầy từ bi chỉ dạy những pháp thoát khỏi u mê tà kiến, có cuộc sống thông dong và theo đúng vĩ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Con cầu nguyện cho virut corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 73. Mật Đoan Hạnh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ bài viết chia sẻ cảm niệm trong chữ ” lành ” của huynh Mật Hải . Qua bài Pháp của vị Thầy con đã hiểu thêm nhiều về ” chữ Lành trong Đạo Phật ” , con hiểu thêm được duyên lành , bạn lành , căn lành , Pháp lành . Nhờ có duyên lành mà những kẻ vô minh như con mới tiếp cận được ánh sáng trí tuệ ,được gắn kết với bạn lành . Nhờ có căn lành mà con có niềm tin , sức mạnh để vượt qua cản trở trên con đường giải thoát .

  Con hiểu rằng trên con đường tu tập chúng con phải thường xuyên quán xét , nhìn nhận lại những lỗi lầm của bản thân và quan trọng hơn hết là tấm lòng sùng kính Đạo Sư và trân quý giáo Pháp và được vun đắp từng ngày từng giờ để có được quả lành .

  Con cảm tạ ơn Thầy !

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cảm ơn huynh Mật Hải đã viết bài chia sẻ

  Cầu nguyện covid-19 sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 74. Mật Đoan Hạnh says:
  Kính bạch Thầy !
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.
  Om Mani Padme Hum .
 75. Mật Tịnh Mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tịnh Mai đã đọc bài : “ Cảm nhận của Mật Hải về chữ lành”

  Qua bài viết con hiểu được thế nào là chữ “ Lành” trong Đạo Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy, Cô mạnh khỏe , trị thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 76. Mật Tường Vi says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ khi đọc được bức thư của đạo huynh Mật Hải tư New Zealand xa xôi. Qua những chia sẻ của đạo huynh Mật Hải, con đã hiểu được chữ “lành” trong đạo Phật thông qua bài giảng của Thầy. Con hiểu được rằng “Duyên lành quan trọng nhất là duyên lành với bậc Đạo sư”, và khi chúng con may mắn được gặp vị Thầy thì cần phải luôn nghiêm túc, tinh tấn duy trì sự kết nối với Thầy, như đọc bài và viết comment đều đặn; trưởng dưỡng lòng Sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp, không phụ lòng vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn có những phương pháp thiện xảo để giúp chúng con có cơ hội tu tập hay quán xét lại bản thân. Con xin được sám hối vì sự vô ơn, lười biếng của bản thân con trong quá trình tu tập.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe trường thọ và thân tâm an tịnh!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có thái độ khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!
  Con cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
 77. Mật Hoàng Phương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết:Thư New Zealand: Cảm nhận về chữ ”lành” của đạo huynh Mật Hải ạ. Qua bài viết của đạo huynh, con hiểu hơn về thực nghĩa của chữ lành, tin lành, duyên lành , căn lành, pháp lành, quả lành,… và con thấy được may mắn khi con có duyên lành được là học trò của Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 78. Mật Tâm Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

   

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Ma ni Padme Hum

 79. Mật Tường Vi says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con. Con sẽ cố gắng tu tập để không phụ tấm lòng vị Thầy ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 80. Mật Thuận Lễ says:
  Kính bạch Thầy ! 

  Con đọc xong bài này rồi ạ . Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Hải về ý nghĩa của chữ “Lành ” trong đạo Phật từ bài giảng của vị Thầy .Qua bài chia sẻ cho con thêm một lần nữa được “Nhìn Thầy thấy Phật ” thông qua “Tin Lành ” và con thật may mắn có được duyên lành là được gặp vị Đạo sư là Tổ sư dòng phái Thanh Trí ở nước Việt Nam , và còn được gắn kết với bạn lành ,con hiểu được sùng kính Đạo sư ,trân quý giáo pháp để trưởng dưỡng “căn lành ” rồi sẽ nhận được “pháp lành ” từ vị Thầy và con không để uổng phí thân người quý hiếm sẽ nỗ lực để tu tập và luôn luôn quán xét lại những lỗi lầm của bản thân trên con đường giác ngộ cùng với tấm lòng sùng kính Đạo sư ,trân quý giáo pháp để có được quả lành ,an lạc đời này ,cực lạc đời sau . Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn và giáo hoá ,cho đệ tử chúng con có cơ hội quán xét và loại trừ lỗi lầm ,và tinh tấn trên con đường giải thoát 

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Hải viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện đại dịch virus Corona được tiêu trừ 

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh 

  Om mani padme hum !

 81. Mật Lưu Ly says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết của đạo huynh Mật Hải về chữ lành sau khi nghe bài giảng của vị Thầy. Qua bài viết, con đã hiểu thêm về “chữ Lành trong Đạo Phật”, và con hiểu thêm được: tin lành, duyên lành, bạn lành, pháp lành. Con hiểu được rằng duyên lành quan trọng nhất là duyên lành với bậc Đạo sư. Duyên lành này cần được nuôi dưỡng không ngừng, vun bồi cho đến khi giác ngộ tối thượng, bởi bậc Đạo sư chính là cội nguồn, gốc rễ tu trì trong Đạo Phật, sùng kính Đạo sư chính là nền tảng giác ngộ. Con cần nuôi dưỡng duyên lành của mình như cái cây cần chăm bón, bắt sâu, tưới nước… để giúp cây phát triển khoẻ mạnh, đơn hoa kết trái và có được quả lành.

  Con cảm tạ  vị Thầy đã kham nhẫn, từ bi hạ mình hoá thân đồng dạng “làm bạn” với chúng sanh. Cầu nguyện cho con luôn quán xét hành vi thân, ngữ tâm của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp, nhìn nhận và sửa chữa lỗi lầm của bản thân, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 82. Mật Nhã Nguyệt says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài chia sẻ cảm niệm của đạo huynh Mật Hải về chữ “ Lành” trong Đạo Phật. Qua bài viết con đã hiểu được rằng chúng  con đã quá đỗi may mắn khi có được duyên lành hạnh ngộ Vị Thầy trong kiếp người này. Thầy đã mang ánh sáng của chánh kiến soi rọi những mảnh đời tăm tối , u mê của chúng con, Thầy luôn để tâm và chỉ dạy cho chúng con từng bước trên đạo trình giác ngộ , bởi vậy mà chúng con ngày ngày có thể rèn luyện và bồi đắp thêm” căn lành” và cùng gắn kết với những người “ bạn lành”. Nếu chúng con không trân quý “ duyên lành” hy hữu này, chúng con chẳng khác nào tự  bào mòn “ căn lành” của mình và dần đánh mất đi “ pháp lành” trong tâm khảm.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm bị tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 83. Mật Tích says:
  Kính Bạch Thầy

  Con thật hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Hải với những dòng chia sẻ thật sâu sắc

  Qua bài viết chia sẻ của đạo huynh về chữ lành con hiểu được có duyên lành hạnh ngộ được vị Thầy dùng hết tâm lực trí lực sức lực và cả tài lực để cho chúng con có được ánh sáng chánh kiến và những Pháp tu đơn giãn mà chúng con không biết trân quý thực hành tuân theo lời dạy của vị Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí tỏa khắp muôn nơi

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 84. Mật Tịnh Giác says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc và hoan hỷ với bài cảm niệm của đạo huynh Mật Hải!

  Nhờ đọc bài viết này, con đã hiểu thêm về chữ “lành” trong đạo Phật, bao gồm: “tin lành”, “căn lành”, “duyên lành”, “bạn lành”, “pháp lành”…

  Con tâm đắc với những cảm niệm sâu sắc của đạo huynh Mật Hải: “Duyên lành quan trọng nhất là duyên lành với Bậc Đạo sư trong đời này và nó cần không ngừng được nuôi dưỡng, vun bồi cho đến khi giác ngộ tối thượng.”; “Pháp lành thực sự đó chính là tấm lòng sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp. Pháp lành ấy được sinh ra và lớn lên trong một tâm thức trong sáng, chân thành. Nó sẽ chết đi và tàn lụi trong một tâm thức tối ám giả dối, hư ngụy.”,…

  Con nhớ Vị Thầy đã từng khai thị “Đi đúng hay đi lệch quỹ đạo Giải thoát là do Vị Đạo sư, còn đi nhanh hay đi chậm là do người đệ tử”. Chúng con may mắn có được duyên lành hạnh ngộ Bậc Minh sư trong đời này, được truyền dạy “giáo pháp đúng và phương pháp đúng”…; nhưng nếu chúng con “đi chậm” thì hoàn toàn là do chúng con không biết thực hành, ứng dụng chánh kiến để giữ gìn, phát huy duyên lành ấy; thậm chí còn làm cho nó thui chột bởi sự bất kính, vô ơn, giống như kẻ ngu gieo hạt Bồ đề trên vách đá hay sa mạc cằn khô, sẽ không thể nhận được quả lành.

  Kính bạch Thầy!

  Trong bất kỳ lúc nào con gặp phải chướng ngại thực hành pháp bởi “tám điều trói buộc bởi chướng duyên quấy nhiễu” hay “tám điều trói buộc tâm trí”, con thành tâm cầu nguyện:

  – Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!

  – Hỡi những Bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!

  – Hỡi Vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc!

  Cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã viết bài cảm niệm hay, chánh lý, thấm đẫm lòng sùng kính Đạo sư!

  Cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Hải và huynh Mật Thủy sẽ viên thành mọi ước nguyện chính đáng của mình, dẫu là thầm kín.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM

 85. Maria Mật Thủy Tiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài chia sẻ thấm đẫm tấm lòng sùng kính vị đạo sư của huynh Mật Hải qua bài giảng của Thầy về chữ “lành” trong Phật pháp.
  Cảm tạ ơn đức Bổn Tôn đã cho con được duyên lành đến với chanhtuduy và thật may mắn cho con hơn nữa được làm học trò Thầy, được Thầy chỉ dạy nhiều điều mới và cho con đặc ân được tu tập giáo pháp. Con cảm tạ vị Thầy từ bi.
  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

   

 86. Mật Định Kiên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua những chia sẻ của huynh Mật Hải con cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn để “Duyên lành” không trở thành duyên lành cạn cợt.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Hải đã chia sẻ bài viết, cầu nguyện huynh luôn tinh tấn viên thành ước nguyện chính đáng.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 87. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán và cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã có bài chia sẻ sâu sắc và xúc động sau khi nghe thời pháp của vị Thầy nhân ngày đại lễ Phật đản  – Phật lịch 2564.

  Đạo huynh Mật Hải đã nương theo trí tuệ vị Thầy mà gióng lên hồi chuông để huynh đệ Kim cang chúng con cùng quán xét và loại trừ những lỗi lầm của mình để không uổng phí duyên lành ngàn năm hy hữu với một vị Thầy, với một bậc Đạo sư chánh pháp đã đủ đầy công hạnh và đạo hạnh – Đạo sư Thanh Trí Thinley Nguyên Thành.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Hải – Mật Thủy hanh thông thế sự, hạnh phúc tự tâm, thành đạt xã hội và an lạc đời  này, cực lạc đời sau.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy,

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh nCovid-19 sớm được tiêu trừ.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 88. Mật Huệ Pháp
  Mật Huệ Pháp says:

  Mô Phật

  Mật Huệ Pháp hoan hỷ tán thán bài cảm niệm sâu sắc của đạo huynh Mật Hải từ duyên khởi bài giảng của vị Thầy về chữ Lành trong đạo Phật. Huệ Pháp hiểu rằng khác với chữ Lành thông thường chỉ phước báu thế gian, chữ Lành trong đạo Phật còn cao siêu, cao diệu hơn thế. Từ “duyên lành” biết đến Phật pháp, biết đến “bạn lành”, từ đó được giới thiệu đến vị Đạo sư chân chính, được biết đến “Pháp lành”,  rồi đến “căn lành” để có thể theo bước chân vị Thầy ấy đến khi giác ngộ tối thượng. Chỉ có chữ “Lành” vi diệu ấy mới có thể giúp ta có được an lạc đời này và niềm hạnh phúc miên viễn nơi miền cực lạc đời sau, điều mà chữ Lành thế gian không bao giờ có được bởi nguyên nhân chỉ là những phước đức thế gian hữu lậu được tích tập từ những kiếp trước mà thôi. Đó là lý do nhiều người dù có cuộc sống những tưởng rất “lành”, an yên đến cuối đời nhưng  cuối cùng vẫn phải tái sinh vào một trong sáu cõi luân hồi do: không có duyên lành biết đến Phật pháp; có duyên lành biết đến Phật pháp nhưng lại gặp phải vị tà sư, kẻ đạo đức giả đội lốt cà sa nên học phải tà pháp thay vì Pháp lành; có duyên lành gặp được một vị Thầy chân chính nhưng nhưng lại không có căn lành theo học vị ấy… . Qua đây, Huệ Pháp thấy mình thật may mắn khi được hạnh ngộ và theo học vị Thầy với phương pháp sư phạm tuyệt vời, với nhiều phương tiện thiện xảo để mang ánh sáng Chánh pháp đến với chúng sanh vốn  nhiều căn cơ khác nhau. Điều kiện cần đã có: duyên lành, pháp lành, bạn lành, giờ đây điều kiện đủ nằm ở chính sự tự lực của người học trò trong việc vun bồi căn lành với vị Thầy, với Pháp Phật để có thể gặt được quả ngọt trong tương lai. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu. Cảm ơn huynh Mật Hải đã viết bài cảm niệm hay và ý nghĩa này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện huynh Mật Hải sức khoẻ, sớm viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện chúng sanh trọn thành Phật đạo.

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm bị tiêu trừ

  Om Ah Hum

 89. Mật Chánh Hoa says:
  Mô Phật!

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Hải đã viết bài cảm niệm qua bức thư từ New Zealand: “Cảm nhận của Mật Hải về chữ “Lành”” qua việc nghe bài giảng “Chữ Lành trong đạo Phật” của vị Thầy nhân mùa đại lễ Phật đản, Phật lịch 2564.

  Qua bài đã giúp đệ hiểu hơn về ý nghĩa của “tin Lành”, “bạn lành”, “căn lành” là không phải ở hiện kiếp này mà bởi đã có sự phát nguyện, nối kết với bậc Đạo sư từ các kiếp trước. Đặc biệt là “duyên lành” với bậc Đạo sư cần phải luôn vun bồi, tăng trưởng và “Pháp lành” chính là tấm lòng Sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp, là cội gốc, là nền tảng giác ngộ như Thánh giả Mã Minh, Đại sỹ Liên Hoa Sanh đã xác quyết và có được “nhân lành”, “quả lành”- An lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp nhằm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Hải về bài viết lợi lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện cho huynh hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tâm pháp Thanh Trí ngát hương tĩnh thức

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 90. Phan Thọ says:
  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy bởi mỗi lần đọc bài trên trang web con đều cảm thấy bình an.
  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Như vậy chắc trò đọc nhiều nhưng sao bây giờ mới comment? Ồ, gắng lên một chút vậy!

 91. Mật Khả Tuệ says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của huynh Mật Hải về chữ “Lành” trong đạo Phật.

  Chúng con may mắn khi có được duyên Lành hạnh ngộ vị Thầy từ bi và trí huệ. Con cảm tạ Thầy đã dạy dỗ, dìu dắt chúng con thoát khỏi bóng tối của vô minh, đi về phía ánh sáng của sự giải thoát.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Cầu nguyện đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 92. Mật Hoàng Đăng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư New Zealand cảm nhận về chữ “LÀNH” của đạo huynh Mật Hải  rồi thưa Thầy. Con hoan hỷ khi đọc bài.

  Qua bài viết con như được hiểu sâu sắc hơn về thế nào là duyên lành, bạn lành, căn lành và Pháp lành. Với “Pháp lành “con đã hiểu thực sự đó chính là  tấm lòng SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ chân thành và trong sáng.

  Với duyên lành, quan trọng nhất là “duyên lành “với bậc Đạo Sư trong đời này và nó cần không ngừng được nuôi dưỡng vun bồi cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Qua lời Thầy dạy, con được hiểu rằng “căn lành ” không phải ở hiện kiếp này mà bởi đã có sự phát nguyện, nối kết với bậc Đạo sư từ các kiếp trước.

  Kính bạch Thầy!

  Đệ tử con đã nhận được ra rằng con cần học theo tấm gương của hai ngài thánh giả Xá Lợi Phất , Mục Kiền Liên và con cần tránh rơi vào trường hợp của Sa-nặc được thuận duyên ban đầu nhưng lại không biết thực hành, ứng dụng chánh kiến để gìn giữ.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi phát kiến tâm pháp Thanh Trí giúp chúng con thoát khỏi đêm tối trầm cảm, khổ đau và được đón nguồn sáng của chân hạnh phúc.

  Con thành tâm cầu nguyện sức  khoẻ và sự trụ thế dài lâu của Thầy và Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp

  Đệ cám ơn đạo huynh Mật Hải đã viết bài cho chúng đệ.

  Cầu nguyện tới huynh Mật Hải cùng người phối ngẫu tâm linh được viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho dịch Covid 19 nhanh bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 93. Mật Thúy says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Hải , cảm ơn huynh đã viết bài này cho Mật Thúy hiểu thêm về tấm lòng bồ đề tâm của vị Thầy qua bài này Mật Thúy tâm đắc nhất là đọn huynh nói là dù cho có bảo tố không ba và sự nộ pháp Kim cương  của vị Thầy  học trò đệ tử chúng ta nên kiên nhẫn lắng nghe  làm theo lời dạy của vị Thầy và không hờn dỗi Mật Thúy cũng tuần bị vị Thầy nộ pháp nên cảm niệm được rằng nếu như huynh đệ chúng ta dược qua những trận nộ pháp của vị Thầy thì chúng ta ra đời đi làm không sợ bị cấp trên là mà chiệu không nổi nữa con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho con học pháp yoga thanh trí con tự nhủ với lòng là tín tấn đọc bài comment trên chanhtuduy để không cô phụ tấm lòng bồ đề tâm của vị Thầy . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 94. Mật Diệu Hà (Nguyễn Hồng Hà 10 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Sau khi đọc bài viết của huynh Mật Hải con thấy rằng khi tu Phật mà không có chánh pháp và một vị Thầy chân chính thì khó có thể đi đúng quỹ đạo chánh pháp và rát dễ lọt vào các kiếp thấp như địa ngục ,ngạ quỷ,súc sanh,.. .

  Con cầu nguyện cho chúng sanh thoát khỏi vòng xoáy luân hồi.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô để tiếp tục dẫn đường cho chúng con về trạng thái giác ngộ tối thượng.

  Con cầu nguyện cho nạn dịch covid-19 sớn được tiêu trừ .

  Om Mani Padme Hum.

 95. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc lại bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 96. Mật Thúy says:
  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .
  Mật Thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Hải , qua bài này Mật Thúy cứ suy ngẫm mải và hiểu được rằng bản thân mình rất mai nắng khi có được duyên lành hạnh ngộ vị Thầy của dòng yoga thanh trí ngày đã từ bi đạo ra các phương tiện xuyền xảo để học trò đệ tử kết nối với ngày bằng cách đọc bài comment trên chanhtuduy hằng ngày để trang bị chánh kiến cho bản thân và làm lợi mình lợi người nhưng có đôi con lười biến độc bài con thành xám hối trước vị Thầy mông Thầy từ bi cho con được tịnh hóa . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.
 97. Mathanh says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Thư New Zealand : CẢM NHẬN CỦA MẬT HẢI VỀ CHỮ ” LÀNH ” của đạo huynh Mật Hải.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo huynh Mật Hải, sau khi được nghe bài giảng : ” Luận về chữ lành trong đạo Phật ” của Thầy, nhân ngày Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564 .

  Con cảm ơn đạo huynh Mật Hải đã giúp con hiểu thêm ý nghĩa chữ ” Lành ” trong đạo Phật cũng như trong cuộc sống đời thường của mỗi con người chúng ta . Hiện nay , dù đã có ” Tin lành ” là cơ hội quý hiếm được hạnh ngộ cùng vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí, với Lục diệu Pháp môn , phù hợp với tính thời đại 4.0 mang lại nhiều lợi lạc vô song . Thế nhưng , trong cuộc sống vô thường , nhiều nghịch cảnh , dù thuận hay trái , cũng làm xáo động tâm ta , và nếu như ta không vun bồi và trưởng dưỡng duyên lành hy hữu này với tấm lòng sùng kính Đạo sư , với sự trân quý giáp pháp của Ngài , mà ngược lại vì bản ngã của mình , vì cái tôi của mình , cố chấp pháp thì duyên nghiệp của ta không có đủ ” Căn lành ” để được cùng Thầy tiếp bước đến sự giác ngộ tối thượng , mặc dù Thầy đã nhiều lần hóa thân đồng dạng , dùng phương tiện thiện xảo , tấm lòng kham nhẫn độ lượng của Thầy để giáo hóa chúng ta .

  Con cảm tạ ân đức từ bi của Thầy, trên bước đường tu tập để tìm đến đạo lộ giải thoát còn dài vô tận , nhiều chướng duyên trói buộc tâm trí cả bên ngoài lẫn bên trong , những khi gặp trở ngại này , con xin nương theo vị Thầy để cầu nguyện :

  Hỡi Đại sĩ Liên Hoa Sanh , xin hướng tâm con về Phật pháp .

  Hỡi các Bậc Toàn Giác , đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém .

  Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các Ngài chẳng khác , xin để tâm đến con .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu và thân tâm an tịnh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh và tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MANI PADME HUM.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status