Sep 14, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 6 Comments

Thư Sài Gòn 15: “TUY XA MÀ GẦN”

Mô Phật! Giờ đậy, khi đang được ngồi ở nơi ở mới để comment bài viết của Thầy, trong lòng con trào dâng những cảm niệm sâu sắc về ơn phước của Thầy, Bổn Tôn đã dành cho chúng con. Có thể nói, từ lúc bắt đầu được tu tập dưới sự dẫn dắt của Thầy ở nơi mái nhà Mật Gia Song Nguyễn đến nay, con đã được trải nghiệm rất nhiều điều vi diệu từ những sự việc nhỏ cho đến lớn trong cuộc sống thế sự của con, nhưng dường như chưa bao giờ những trải nghiệm ấy lại rõ rệt như thời điểm này, sau hai pháp hội “Đêm trắng linh thánh – Tinh tấn hành trì” và “ Một ngày tinh tấn”. Kính bạch Thầy! Chỉ cần nghĩ đến việc được tham gia hai pháp hội lớn vừa qua, thì đó cũng đã là một


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status