Dec 3, 2015

Posted by in Giáo điển | 28 Comments

Thư Sài Gòn: BÓC TRẦN NHỮNG VỎ BỌC NGỤY TRANG LỐ BỊCH

Thư Sài Gòn: BÓC TRẦN NHỮNG VỎ BỌC NGỤY TRANG LỐ BỊCH Mô Phật, Con thực sự ấn tượng với bài diễn thuyết của thượng tướng Lưu Á Châu. Sinh trưởng ở một đất nước mà các định nghĩa về tín niệm và đạo đức bị lu mờ, một xã hội “đối ngoại mềm mỏng, đối nội tàn nhẫn” với những luồng tư tưởng cứng nhắc, bất chấp thủ đoạn nhất thế giới lại có một tiếng nói dân chủ, dõng dạc “lạc” vào đó. Với những nhận định sắc bén được phân tích một cách thông minh và rõ ràng, tướng Lưu dám đứng ra chỉ điểm, phân tích, đồng thời tuyên bố đang “phê phán” văn hóa Trung Quốc. Quả thực, qua bài phát biểu quả cảm của tướng Lưu con mới cảm nhận rõ hơn rằng, đôi khi chẳng phải người nào nói lên những quan điểm ngược lại với số đông nghĩa là họ đang thể hiện một


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status