Jun 2, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 63 Comments

Thư Sài Gòn: CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!

Kính bạch Thầy,

Con nhớ cũng đã khá lâu con có cài một phần mềm bảo mật cho trang nhà. Phần mềm hoạt động tốt theo thiết kế, đã giúp chống lại hàng ngàn đợt tấn công theo kiểu dò mật khẩu cũng như một số kiểu tấn công khác trong thời gian qua.


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status