Oct 26, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 53 Comments

Thư Sài Gòn: CẦU PHÁP HAY CẦU ĂN UỐNG?

Thư Sài Gòn: CẦU PHÁP HAY CẦU ĂN UỐNG? Chủ đề: CẦU PHÁP HAY CẦU ẨM THỰC? Mô Phật! Kính Bạch Thầy, con hoan hỷ với những cảm niệm của Lạt ma Nyinma Sanpo về vấn đề Chay-Mặn. Con hoan hỷ khi một người là Tăng Sĩ, đã đến địa vị lạt ma nhưng vẫn đọc bài chanhtuduy.com và tán thán vị Thầy Mật Giáo. Không chỉ riêng lạt ma Nyima Sangpo mà đã có những vị Tăng Sĩ khác cũng đến học từ vị Thầy. Đây tiếp tục là sự minh chứng cho vai trò “Đạo Sư” của vị Thầy mà nhiều kẻ “Nhất Xiển Để” không chịu thừa nhận như cái hang quay về hướng Bắc. Mật Hạnh Giác hoan hỷ đạo hữu Nyima Sanpo đã khẳng định chính trí tuệ mới là yếu tố quyết định giải thoát luân hồi sanh tử, không phải chuyện chay –mặn. Nếu không gặp được vị Thầy từ bi chỉ dạy, có

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status