Feb 19, 2021

Posted by in Giáo điển | 44 Comments

Thư Sài Gòn: MỘT ÍT CẢM NHẬN VỀ “TÀ”

Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài chia sẻ của huynh Cao Diệu Diệu Hằng. Theo con hiểu, Đức Phật và các Bậc Thánh chúng thoát khỏi sinh tử luân hồi là nhờ thực hành Lục độ Ba-la-mật. Năm độ Ba-la-mật đầu tiên (bố thí, trì giới, an nhẫn, tinh tấn, thiền định) có thể xem là phương tiện, duy chỉ có Trí huệ Ba-la-mật mới là cứu cánh. Ở các ngoại đạo, họ cũng thực hành bố thí – trì giới (tuân thủ các điều răn) – nhẫn nhục – tinh tấn – thiền định, nhưng những thiện hạnh mà họ đã làm không được gọi là Ba-la-mật vì thiếu Trí huệ Ba-la-mật soi đường dẫn lối. – Bố thí, tuân thủ các điều răn (giữ giới) và nhẫn nhục có thể xem là “từ bi”, nhưng sự “từ bi” đó có đúng quỹ đạo Chánh pháp hay khôngĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status