Jun 27, 2015

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 32 Comments

Thư Sài Gòn: NHÌN THẤY VAI TRÒ KIM CANG SƯ TỪ ĐÂU?

Kính bạch Thầy, Trò có đọc mẫu chuyện như sau: “Một đạo sĩ và một thiền sư, hai vị cùng đi chung một con đường. Đạo sĩ hỏi thiền sư: – Thầy tu lâu chưa ? – Lâu rồi ! – Thầy chứng thần thông chưa ? – Tôi tu không có thần thông. Vậy đạo sĩ có thần thông không ? – Có. Hai vị cùng đi tới một bến đò, đạo sĩ muốn thi thố thần thông cho thiền sư thấy bèn rủ: – Thôi chúng ta đi qua. Đạo sĩ qua sông mà không đi đò. Thiền sư nói: – Thôi, đạo sĩ cứ qua đi. Đạo sĩ liền vén áo đi trên mặt nước qua bên kia bờ. Còn thiền sư thì đến bến đò mua vé, lên đò, qua sông. Khi qua bờ bên kia, đạo sĩ gặp lại thiền sư, ra vẻ tự đắc,


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
Please login to read more or kindly send an email of request to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status