Aug 15, 2019

Posted by in Giáo điển | 58 Comments

Thư Sài Gòn: THƯỢNG TỌA KHÔNG SAY RƯỢU NHƯNG BỊ SAY MÈM BỞI “CHẤT NGHIỆN” TÀ KIẾN.  

 

Đối luận với thượng tọa Thích Nhật Từ”

THƯỢNG TỌA KHÔNG SAY RƯỢU NHƯNG BỊ SAY MÈM BỞI “CHẤT NGHIỆN” TÀ KIẾN.

 

Kính thưa thượng tọa Thích Nhật Từ!

Tôi là Minh Châu, một Phật tử đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tình cờ được nghe màn diễn thuyết “Góc nhìn Phật giáo Kỳ 30: Rượu bia với các vấn nạn xã hội – Thích Nhật Từ”(https://www.youtube.com/watch?v=3pjxiiGiOCg), tôi mạn phép gửi lá thư đơn phương thứ 4 đến thượng tọa với đôi lời cảm niệm từ bài giảng này, mong thượng tọa hoan hỷ đón nhận trên tinh thần có người nói thì có người nghe, có người đăng đàn thì có người phản biện!

 1. Rượu không có hại, hại là do say rượu:

Thưa thượng tọa Thích Nhật Từ! Trong lá thư trước tôi đã gửi thượng tọa định nghĩa của khái niệm văn hóa và cũng đã phản bác phát minh “văn hóa ăn chay” của thượng tọa, mà đến nay sau gần một tuần, vẫn chưa nhận được một hồi âm nào. Điều đó có nghĩa rằng những gì tôi phân tích là chuẩn xác và khái niệm văn hóa được thượng tọa gán ghép khiên cưỡng cho người ăn chay thay vì từ “thói quen” chỉ là một hình thức thỏa mãn kiêu mạn mà thượng tọa đang cố gắng để nâng mình lên và chê bai người, hạ bệ người. Nay, cũng với chiêu thức bẩn thỉu đó, thượng tọa lại tiếp tục “cầm đèn chạy trước ô tô” khi mạnh mẽ lấn sân cùng một lúc các lĩnh vực ngôn ngữ học, xã hội học, tâm lý học, gia đình học, an toàn giao thông, luật pháp học, y tế học, tội phạm học… về một chủ đề mới là “tác hại của rượu bia” trong khi thượng tọa vốn là Tiến sĩ TRIẾT HỌC! Chưa cần biết những phân tích của thượng tọa trong bài giảng này ra sao nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến tôi phải trăn trở một câu hỏi, vì sao người thấp mà tay lại dài thế?

Thưa thượng tọa Thích Nhật Từ, tôi không phải là một người ưa dùng rượu bia và bản thân tôi cũng không bao giờ cổ súy cho văn hóa đó. Tuy nhiên, dù không phải tiến sĩ Triết học, tôi vẫn biết đến khái niệm nổi tiếng của học thuyết Mác Lê đó là “Phủ định có chọn lọc chứ không phủ định sạch trơn!”, chẳng hay thượng tọa tốt nghiệp xong thì đã gửi lại kiến thức cho trường hay sao giờ đây lại ứng dụng lạ đời đến thế? Cả một bài giảng dài trước đạo chúng chỉ để ông chỉ trích cho “đã đời” những người uống rượu bia là vô văn hóa, là nghiện ngập, là tội đồ xã hội, là ngu dốt, là mầm mống dẫn đến rủi ro cho xã hội… Thượng tọa đang còn trong cõi dục giới này chứ đã ra khỏi tam giới đâu mà cứ như đấng bề trên ban lệnh xuống nhân gian như vậy? Xin thưa thượng tọa, tác hại của rượu bia chỉ được chứng minh khi con người LẠM DỤNG chứ không phải sử dụng nó, điều này đã được chứng minh bằng rất nhiều nghiên cứu khoa học thực tiễn (Ví dụ https://thoidai.com.vn/dung-ngac-nhien-voi-loi-ich-cua-ruou-bia-76637.html), thượng tọa có thể Google thêm để nâng cao kiến thức, tránh bị lệch con mắt vì cái nhìn “hờn dỗi”, cực đoan, Gato với mọi đối tượng khác biệt mình trong xã hội, tôi không tranh luận thêm ở đây bởi đó là kiến thức cơ bản mà người có “văn hóa” nào cũng hiểu được, thưa thượng tọa!. Đó là minh chứng ở khoa học thế gian, còn “Góc nhìn Phật giáo” thì như thế nào, sau đây là lời dạy của Đạo sư Tilopa

Tilopa

“Ngũ dục tự chúng không gây ra tai hại, lỗi lầm là ở chỗ thái độ người thọ lạc đối với chúng”. Như vậy, xin thưa thượng tọa, Phật tử chúng tôi nên tin lời của một bậc Đạo sư chứng đắc hay tin lời của một tiến sĩ Triết học dài tay?

 1. Cơn say rượu bia sao bằng “cơn say” tà kiến? Ngộ độc rượu bia sao bằng ngộ độc tà kiến?

Thưa thượng tọa Thích Nhật Từ, nghe bài giảng này, tôi lại thêm một lần chấn động với định nghĩa mới về hàng “tu sĩ” do thượng tọa tự mình “lộ xuất”, đó là “tu sĩ là người tư vấn cho các vấn nạn con người, trong đó có vấn nạn do rượu bia gây ra”. Từ bao giờ mà một tỳ kheo lại trở thành một nhà tư vấn cho vấn nạn con người? Nhà tư vấn phải là người có kiến thức uyên thâm kết hợp với kinh nghiệm thực tế trong một lĩnh vực nào đó, còn một người luôn tự hào với danh xưng tu sĩ cắt ái ly gia sao lại lạm bàn một chủ đề mà chính mình chưa từng thực nghiệm? Chưa nói đến những quan kiến mà thượng tọa đưa ra lại hoàn toàn chủ quan, khinh suất, một chiều, phiến diện, ví dụ như chủ đề ăn chay hay rượu bia này, vậy mà cũng mạnh miệng lên tiếng cho được, thật là “nể” cho một trái tim nhiệt huyết với ý chí “phải có danh gì với núi sông” của thượng tọa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm người đã cần biết vị trí của mình ở đâu trong đời để hành xử cho đúng, phương chi là một thượng tọa, tự nhận là tỳ kheo đạo Phật, mà suốt ngày chỉ nhiệt tâm với những chủ đề ăn, uống, mơ mộng từ showbiz đến chính trị. Theo tôi thấy, thượng tọa nên về đóng cửa tìm cách chữa cơn say của mình đi, đừng lo thay cơn say rượu bia của người khác, họ có say đến đâu cũng làm sao nhiễm độc bằng thượng tọa khi cánh cửa địa ngục đã mở sẵn rồi? Tất nhiên tôi không theo đuổi “văn hóa” tự ý lập ngôn, tôi chỉ dẫn chứng lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Chủng Tử như sau: “Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại, này các Tỷ-kheo, như TÀ KIẾNVới người có tà kiến, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại”; “Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheodo pháp ấy, các chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, này các Tỷ-kheo, như tà kiến. Các chúng sanh có đầy đủ tà kiến, này các Tỷ-kheo, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”

    Như vậy, Đức Phật đã xác quyết, Ngài không thấy một pháp nào khác mà làm tổn hại đến chúng sanh, khiến chúng sanh khi mạng chung đọa cõi thấp như Tà kiến. Còn tà kiến là gì? Tà kiến là hành vi trái với chánh kiến, nằm ngoài quỹ đạo lời dạy của chư Phật và các bậc Thánh đức, bao gồm 4 phương diện mà Đức Phật đã dạy: Tà kiến về thờ tự (quy y Phật nhưng vẫn thờ thiên, thần, quỷ, vật), tà kiến về tôn kính (không kính những bậc đáng kính, không hoan hỷ với công hạnh Bồ đề của người khác), tà kiến về luận điểm (nói, viết theo tâm ý mình, không y cứ theo thánh giáo lượng) và cuối cùng tà kiến về giải thoát (tu tập hoặc hướng dẫn người tu tập không nhằm mục tiêu giải thoát mà chỉ chăm hưởng phước, thanh danh lợi dưỡng, quây quẩn chốn luân hồi…), như vậy, trong 4 luận đề này, không có luận đề nào liên quan đến tác hại rượu bia, chỉ có ai đó vì mãi lo nghiên cứu triết học, lo chạy show truyền hình, bận tâm theo dõi dự luật Quốc Hội, số liệu thống kê Bộ Công an, tình hình hoạt động Bộ y tế,… mới không thấu đáo mà đánh đồng sứ mệnh Như Lai cao quý của người con Phật với vị trí “tư vấn tệ nạn xã hội” mà thôi!

Lại nữa, rượu bia chỉ là nguyên tố thô, còn tà kiến là phạm trù vi tế, nguyên tố thô có tổn thất cùng lắm cũng chỉ là hủy hoại thân căn đời này, còn nguyên tố vi tế thì sao? Bồ tát Long Thọ cũng đã khuyến cáo rồi “Hãy làm theo chánh kiến nếu mong muốn lên cõi cao và giải thoát. Mọi hành vi dù phước đức nhưng ngang qua tà kiến vẫn phải chịu hậu quả khủng khiếp” (Thư gửi bằng hữu Hoàng đế) Tất nhiên hậu quả ấy không chỉ dừng lại ở thân xác đời này, mà còn kéo dài miên viễn theo sự hủy hoại của huệ mạng đời sau.

Bởi vậy, giờ đây tôi mới càng thêm thấu đáo lời dạy của Đức Phật rằng “Có một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là ai? Người có tà kiến, người có điên đảo kiến. Người ấy làm cho đông người xa lìa diệu pháp, an trú phi pháp” (kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Makkhali), như vậy người đưa đến bất hạnh, khổ đau lớn nhất cho loài người không phải là ai nghiện rượu, nghiện bia mà chính là những người có tà kiến, người có điên đảo kiến, người có ác kiến! Và thật xin lỗi, thưa thượng tọa, pháp đối trị tà kiến chỉ có duy nhất chánh kiến, còn dịch cân kinh sao? có tập 1000 lần mỗi ngày cũng vô dụng mà thôi! Nếu thượng tọa hồi tâm chuyển ý mà muốn học chánh kiến, tôi rất sẵn lòng để giới thiệu tịnh trú của vị Đạo sư đã lộ xuất pháp môn Chánh kiến quang minh tam muội, chữa bệnh tà kiến cho bao hữu tình, để thượng tọa đến kính cẩn cầu pháp, thế nhé!

 1. Xã hội học, khoa học, gia đình học, luật pháp học, dự luật quốc hội, giới hạn dân chủ trong thể chế chính trị … cần gì tỳ kheo lên tiếng?

Thưa thượng tọa Thích Nhật Từ,

Tôn giả Chủng Đôn Ba đã giáo huấn rằng “Thực hành pháp tốt nhất là Đừng Bận Tâm thế sự!” nhưng ở đây tôi thấy thượng tọa chẳng phải bận tâm bình thường mà còn rất rất nhiệt tâm, bằng chứng là để chuẩn bị “pháp liệu” cho buổi diễn thuyết này, thượng tọa đã đầu tư rất nhiều số liệu thống kê về mức độ tiêu thụ rượu bia, về nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, về những sự kiện xã hội đã đang xảy ra, thậm chí về cả tỷ lệ biểu quyết của đại biểu Quốc hội để thông qua dự luật phòng chống tác hại của rượu bia?!. Nói đến đây, tôi lại thấy thượng tọa tiếp tục “chứng nào tật nấy”, “ngựa quen đường cũ” khi cố tình ngó lơ, bỏ qua lời dạy của Đức Phật Trong Phẩm Thiện Ác, Kinh Tăng Nhất A Hàm mà tôi đã nhắc nhở thượng tọa trong lá thư đầu tiên gửi đến ông như sau: Tỳ kheo không được lạm bàn các vấn đề về chính trị bởi: “Các Tỳ-kheo, chớ bàn luận việc ấy. Vì sao? Những điều luận bàn ấy không có ý nghĩa và cũng không dẫn đến pháp lành. Không do những điều luận bàn này mà được tu Phạm hạnh; không đến được chỗ tịch diệt, Niết-bàn; không được đạo Sa-môn bình đẳng. Ðó là những điều luận bàn của thế tục, không phải luận của đường chánh. Các Thầy đã lìa thế tục, xuất gia học đạo, không nên suy nghĩ về những luận bại hoại”

Đức Phật đã dạy đệ tử của Ngài như thế, nhưng thượng tọa lại dường như không đi theo con đường của Ngài, thậm chí quyết tâm đi ngược, thì lấy tư cách gì mà đăng đàn thuyết pháp cho chúng sanh? Họ tu Phật chứ không tu ma, họ là Phật tử, không phải quỷ tử, thượng tọa định dẫn dắt chúng sanh theo con đường “Thích Nhật Từ gốc”, “Thích Nhật Từ nguyên chất” của mình hay sao?. Lại nữa, thượng tọa chẳng màn nhân quả, phát ngôn phong long không trích luật nào, dòng nào, trang nào như thế này thì lấy gì bảo chứng cho mình đây: “Luật bồ tát khích lệ người học Phật dầu là tại gia trong kiếp người cũng ko nên đụng vào môi và lưỡi mình 1 giọt huống hồ là uống như một thói quen nghiện”? Thưa thượng tọa, nếu quả thật Đức Phật ngăn cấm đệ tử của mình (cả xuất gia và tại gia) khắt khe như thế thì làm sao lại có câu chuyện Ngài khen ngợi Mạt Lợi vương phi về việc phạm giới “trang điểm, uống rượu, ca vũ, dục lạc” để cứu sống một người đầu bếp là “phạm giới được nhiều công đức, không có tội” (Kinh Vị tằng hữu thuyết nhân duyên’)? Những gì thượng tọa không thấu đáo thì xin đừng phát ngôn tùy tiện mà rơi vào cái ngu của Hậu hán thư, mong “tam tạng Pháp sư” về nhà xem lại kinh điển Đức Phật đã dạy thế nào là bốn phạm trù giá, khai, trì, phạm trong giữ giới, thế nào là Chánh tư duy trên nền tảng Bồ đề tâm gọi là “Nhiêu ích hữu tình giới” hay “trí huệ phương tiện” trước khi rêu rao khắp nơi tôn chỉ hoạt động để “phụng sự nhân sinh”, “giải quyết nỗi khổ niềm đau” cho chúng sanh nhé!

Cuối cùng tôi xin nhắc nhở thượng tọa, nếu như thượng tọa đã hiểu rằng “Sự uống rượu bia là đào tẩu khỏi thực tại khổ đau mà con người đang vấp phải” thì hãy nhớ lại lời dạy của Đức Phật “Vạn pháp duy tâm tạo” mà hành xử cho đúng. Đạo Phật là đạo giải thoát rốt ráo, là đạo tìm về căn nguyên, cội gốc vấn đề để giải tỏa triệt để, để giúp con người chuyển hóa tâm thức mà từ đó chuyển hóa nghiệp, tìm về hạnh phúc nội tại. Mong thượng tọa đừng suốt ngày chạy theo cái tướng, ăn gì, uống gì, tự mãn với chức danh “tu sĩ” mà cố tình tạo ra rào cản, ngăn trở con đường đến với Phật pháp của hữu tình khi họ đã quá khổ đau bế tắc trong cõi ta bà rực lửa này.

 

Tôi xin kết thúc lá thư này bằng lời dạy của Thánh tăng Thogme Zangpo trong 37 pháp hành Bồ tát đạo gửi đến thượng tọa như sau: “Ác khẩu làm xáo động tâm trí kẻ khác và hư hoại Bồ tát hạnh. Bởi vậy, hãy tránh những lời lẽ khắc nghiệt gây ra sự bất an cho kẻ khác. Đó là pháp hành Bồ tát đạo”. Mong thượng tọa tịnh tâm mà suy ngấm, quán xét!

Tôi cầu nguyện cho khổ đau của chúng sanh được lắng dịu. Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh Pháp được lan tỏa khắp muôn nơi.

Om Mani Padme Hum.

 1. HCM, ngày 14.8.2019

 

Vùng tệp đính kèm

Xem trước video trên YouTube Góc nhìn Phật giáo Kỳ 30: Rượu bia với các vấn nạn xã hội – Thích Nhật Từ

Góc nhìn Phật giáo Kỳ 30: Rượu bia với các vấn nạn xã hội – Thích Nhật Từ

 

 

 1. Nguyên Thành says:

  Thầy Thích Nhật Từ nên giảng luận những gì liên quan đến Phật pháp, nếu đã là Phật pháp thì nên trích dẫn kinh luận, không nên tùy tiện đặt ra câu, ý, lời của mình rồi gắn vào đó là kinh dạy, Phật nói. Đây là xảo biện của thượng tọa, cụ thể là trong bài này có nói luật Bồ tát khích lệ không ném một giọt rượu, đừng nói gì uống rượu (!?). Nếu thượng tọa nêu khơi khơi như vậy, tôi cũng nói rằng kẻ nào phỉ báng những gì Đức Phật đã dạy kiếp sau sẽ làm thân lùn, người nhỏ, tính xấu, thù dai, đâm thọc, hai lưỡi, vọng ngữ, ác khẩu!

  Lại nữa, thượng tọa đánh tráo khái niệm giữa say rượu và dùng rượu, gây hoang mang, lo sợ cho giới Phật học bằng sự hù dọa, vẻ vời hậu quả của say rượu khác với sự hân thưởng rượu. Cổ nhân từng nói có 3 loại rượu khi sử dụng là cuồng tửu, tục tửu, tiên tửu chớ đâu phải cào bằng? Hình ảnh túi thơ, bầu rượu há được nâng thành nghệ thuật đó sao? Lý  Thiết Quài trong bát tiên cầm hồ lô rượu đó sao? Tilopa đại sĩ dạy “Ngũ dục không tai hại, nguy hại là chỗ bám chấp!”.

  Nếu thượng tọa khắc nghiệt với rượu kiểu đó, chắc thượng tọa thành kẻ ngông cuồng rồi vì dám phê bình yến tiệc quốc gia mà các nhà lãnh đạo tiếp đãi thượng khách? Nếu vậy thì thượng tọa nên ở yên trong chùa Giác Ngộ với những thanh quy bá láp của thượng tọa với cái gọi là “từ bỏ thói đời” đi nhé! Ghi nhận bài viết hay của tác giả Minh Châu, tôi bổ sung thêm vài dòng như vậy

   

 2. Mật Tịnh Pháp says:

  Dạ Con kính bạch Thầy

  Con đa đọc bài này rồi ạ

  Bài này hay quá

  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đau khổ chúng sanh được

  lắng diệu

  Um Ma Ni Pê Mê Hum

 3. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu qua bài viết “Đối luận với TT Thích Nhật Từ: Thượng tọa không say rượu nhưng bị say mèm bởi “chất nghiện” tà kiến!”.

  Bằng những lập luận logic, chặt chẽ cùng luận chứng, luận cứ khoa học, đắt giá từ Thánh giáo lượng, đạo hữu Minh Châu đã chỉ rõ bộ mặt đạo đức giả, xảo biện, tiền hậu bất nhất , nghiện “chay – mặn”, “rượu – bia” tà kiến của TT Thích Nhật Từ, người mang trên mình sứ mệnh Như Lai nhưng lại là “Thích Tư vấn Tệ nạn xã hội“?! Từ đó, đạo hữu Minh Châu đã minh định theo quỹ đạo chánh pháp cho hữu tình về 3 luận điểm (1)Rượu không có hại, hại là do say rượu, (2) Say rượu bia sao bằng say tà kiến, ngộ độc rượu bia sao bằng ngộ độc tà kiến và (3) Xã hội học, gia đình học, luật pháp học, dự luật Quốc hội, giới hạn dân chủ cần gì tỳ kheo lên tiếng.

  Đức Phật là bậc Chánh đẳng Chánh Giác, ngài đã chỉ ra cho người tu Phật lấy “trí tuệ là đạo nghiệp” trên đạo trình Giải thoát, mà trí tuệ Giải thoát ấy mở đầu là Chánh kiến. Nhưng những vị tu sĩ như TT Thích Nhật Từ không giảng chánh kiến mà chỉ bám chấp vào ăn uống, vào hình tướng, đặc quyền đầu tròn áo vuông rao giảng những điều tà vạy, dìm hàng cư sĩ thì sự từ bi ấy chỉ là trên con chữ, lời nói thoảng qua. Mong là qua những bài tác pháp chiếu quang của Mật gia Song Nguyễn những vị tỳ kheo như TT Thích Nhật Từ sẽ sớm ngừng dứt những hành vi tà kiến của mình bởi vực thẳm trước mắt.

  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu về bài viết ý nghĩa và lợi lạc. Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ. Om Mani Padme Hum.

 4. Mật Tịnh Hải says:

  Mô Phật !

  Đệ thật tâm đắc với tiêu đề mà mà đạo hữu Minh Châu đặt ra cho bài viết: “THƯỢNG TỌA KHÔNG SAY RƯỢU NHƯNG BỊ SAY MÈM BỞI “CHẤT
  NGHIỆN” TÀ KIẾN” – Vì như thực tế qua 1 quá trình dài, hiện tượng Thích Nhật Từ chỉ có thể giải thích rằng con người ông ta đang ta bị ngộ độc chất gây nghiện (tà kiến), để rồi không làm chủ được thân, tâm trong cơn say, bấn loạn mà phát tiết ra những phát ngôn đầy nghịch đạo và không kém phần dị hợm:

  – Nếu đứng trên bình diện thế học thì những kiến thức cóp nhặt của thượng tọa là quá lùn so với 1 chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan ( khoa học dinh dưỡng, chính trị hay xã hội học…)

  – Dưới góc độ Phật học: vì thượng tọa là phàm tăng nên còn rất nhiều điều thượng tọa chưa thông tỏ, nhưng ngài lại luôn tự ngã lập tri để rồi vọng ngữ cưỡng từ đoạt lý, bẻ cong Phật lý theo tà kiến của mình với những lập luận loạn pháp mê tâm đầy chủ ý.

  Mong thượng tọa sớm tĩnh tâm mà quán xét lại.

  Mong cho đại chúng tỉnh giác đừng bị mê lầm, kẻo rồi ác nghiệp cùng gánh.

  Đệ cảm ơn đạo hữu Minh Châu về bài viết ý nghĩa và lợi lạc này

  Om Mani Padme Hum !

 5. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : THƯỢNG TỌA KHÔNG SAY RƯỢU MÀ BỊ SAY MÈM BỞI CHẤT NGHIỆN “TÀ KIẾN”.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh đạo hữu Minh Châu đã tác pháp chiếu quang đến TT Thích Nhật Từ .

  Rõ là kỳ cục khi một vị Thượng Tọa lại đi giảng về tình yêu hôn nhân gia đình, rồi lại giảng về những vấn đề chính trị xã hội . Tiếc thay những điều ấy thì đã có những người có chuyên môn nói hết rồi chứ không cần đến một Thượng Tọa dài tay để làm thay việc ấy.

  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài . Cầu nguyện cho đạo hữu hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum !

 6. Mật Tịnh Hải says:

  Kính bạch Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Om Mani Padme Hum !

 7. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này và comment của vị Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến Thượng tọa Thích Nhật Từ. Bằng những luận chứng luận cứ sắc đáng, đạo hữu Minh Châu đã hạ tấm màn kịch của kẻ “say”chất nghiện tà kiến mà buông lời vọng ngữ. Kẻ mang danh sứ giả Như Lai như lại tự tiện thêm bớt vào kinh Phật lời nói của mình. Kẻ mang dang giảng pháp như chẳng chút chánh kiến toàn là đánh tráo khái niệm để thỏa mãn cái ngã của bản thân, thóa mạ những người dùng rượi. Kẻ không có trải nghiệm những sự vật hiện tượng cuộc sống ngày thường mà tự cho mình là chuyên gia để bình loạn hết vấn đề này đến vấn đề khác bằng hiểu biết I tờ của bản thân. Kẻ là người công dân nhưng chỉ vì thói quen ăn uống của bản thân mà tự tiện phê bình cả yến tiệc quốc gia vì không có thói quen giống ông ấy. Ôi, qua đó thì  TT Thích Nhật Từ bộc lộ luôn vốn sống và sự hiểu biết “gần đất xa trời” của mình cùng cái danh tà kiến muôn nơi. Con cám ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Nguyện cầu ánh sáng chánh kiến sẽ thiêu rụi tà kiến.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Bích Thuỷ says:

  kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết : ” Thượng Tọa Không Say Rượu Nhưng Bị Say Mèm Bởi ” Chất Nghiện ” Tà Kiến ” rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến Thượng Tọa thích Nhật Từ về những luận điểm sai lầm của Thượng Tọa mà  dài tay lạm bàn về các vấn đề chính trị, xã hội ,dinh dưỡng ,ẩm thực, không có liên quan gì đến Phật pháp ,không có trích dẫn trong kinh điển mà Thượng Tọa tự ý lập ngôn ,tùy tiện biện giải , dẫn dắt chúng sanh vào con đường tà kiến .
  Con mong sao Thượng Tọa Thích Nhật Từ sau khi nhận được những lời phản biện của đạo hữu Minh Châu mà sớm hồi tỉnh khỏi cơn say mà quán xét lỗi lầm không nên tạo nghiệp quả trong tương lai nữa .
  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài phản biện .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 9. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này và phần comments của Thầy rồi.

  Con thành tâm tán thán công đức thiện hạnh của đạo hữu Minh Châu đã tác pháp chiếu quang với thượng tọa Thích Nhật Từ về ” Cơn say mèm bởi chất nghiện tà kiến ” của ông ta trên trang Youtube.

  Bài viết của Minh Châu rất hay và thông thạo rành mạch những chứng cứ trong kinh điển cũng như thực tiễn ngoài đời đều chính xác, không sai trật phần nào. Là thượng tọa trong giáo hội Phật giáo, nhưng Thích Nhật Từ không nắm rõ được giáo lý đạo phật thì lấy đâu mà giảng pháp theo quan điểm chánh kiến nhà Phật .Nên đành phải lấn sang đường khác ,tay ông ta dài mà ,nhằm mục đích che dấu sự ngu xuẩn của mình trong lĩnh vực Phật pháp và cố gỡ gạc sang tiêu đề khác ,nào ngờ cũng chẳng lý giải được gì ,càng gỡ càng lộ rõ bản chất xấu xa của ổng ,lôi kéo các phật tử vào quỹ đạo tà kiến , tội lỗi của ông tràn ngập lòng dân ,mong cho bá tánh tỉnh thức để thấy rõ bộ mặt thật của Thích Nhật Từ.

  Con cảm ơn thiện hạnh của đạo hữu Mật Châu đã noi gương Thầy quyết tâm đả tà xây chánh.

  Con chân thành tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô luôn viên mãn để dẫn dắt chúng con trên bước đường chập chững lộ trình giải thoát.

  Con cầu mong cho tất cả chúng sanh được thành tựu Phật tánh và hanh thông thế sự.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 10. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với bài viết đầy đủ luận chứng, luận cứ của đạo hữu Minh Châu tới “kẻ say mèm” chất nghiện tà kiến, thượng tọa Thích Nhật Từ.
  “Ngũ dục không có hại, lỗi lầm ở thái độ bám chấp vào nó”, lời khai thị của Thánh giả Tilopa vẫn còn đó như tiếng sư tử hống cho những ai nhận thức lệch chuẩn, tà kiến về ngũ dục. Cũng vậy, con hiểu rằng rượu không có hại, tai hại bởi say rượu. Bản thân ngài Thích Nhật Từ cũng là tiến sỹ triết học nhưng không hề có tư duy biện chứng khi đưa ra luận điểm phủ định sạch trơn, quy kết lỗi lầm tại… rượu. Là thượng tọa mang danh gánh vác sứ mệnh Như Lai, không cả thấu đáo nguyên nhân khổ thì sao ngài ấy có thể giúp mình và người khác thoát khổ được đây. Không say rượu nhưng đáng sợ hơn ngài ấy say men tà kiến, say mê nói theo tâm ý mình mà không dựa vào Thánh giáo lượng, làm chúng sanh xa rời con đường giải thoát, vậy thực chất ngài ấy đang đam mê với “sứ mệnh” của ma rồi, và con hiểu cửa địa ngục đang chờ sẵn. Cầu nguyện thượng tọa Thích Nhật Từ sớm hồi quang phản tỉnh.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 11. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này và comment của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu, đã vạch trần sự xảo ngôn và kiêu ngạo của vị tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ (TNT). Vị này dù là tiến sĩ triết học nhưng lại thích lạm bàn những lĩnh vực mà bản thân không phải là chuyên gia. Việc ông ta cho rằng những người uống rượu bia là vô văn hóa, là nghiện ngập thì thực là hà khắc và mang hoàn toàn định kiến cá nhân. Tác hại của bia rượu chỉ được chứng minh khi con người lạm dụng chứ không phải là sử dụng như điều mà vị tiến sĩ này nói. Ngay cả chất nọc độc của loài rắn nếu được sử dụng đúng cách, đúng thời điểm, đúng mục đích cũng có thể trở thành thuốc chữa bệnh (http://antg.cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/Ung-dung-cua-noc-ran-trong-y-khoa-305720/). Do đó, nếu như vị tiến sĩ này nhiệt tình đàm luận tới nhiều lĩnh vực nhưng lại không rành rọt trong những lĩnh vực đó sẽ dễ dẫn tới hậu quả là phá hoại, chứ không hề giúp ích gì cho người khác. Và điều quan trọng là vị tiến sĩ này dù mang chức danh là thượng tọa nhưng đó chỉ là cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, bởi những lời nói mà ông ta đưa ra toàn bám chấp vào các nguyên tố thô, vào các mối bận tâm thế sự và không hề có bất kỳ trích dẫn kinh điển cụ thể nào cả. Những luận cứ, luận chứng rõ ràng, xác thực trong bài viết đã minh chứng rằng lời nói của ông ta đều là tà kiến hay mang tính “chém gió”, không hề có bất kỳ giá trị nào cho cuộc sống của người khác. Cầu mong chúng sanh hữu duyên không bị che mờ bởi những hư danh hão huyền mà rơi vào cạm bẫy luân hồi từ những lời lẽ đầy tà kiến, mang tính nổ của vị tiến sĩ TNT này.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Minh Châu hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 12. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Minh Châu cùng comment của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công đức viết bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến thượng toạ Thích Nhật Từ, giúp chúng sanh thấy rõ được bộ mặt thật đạo đức giả, xảo ngôn, tiền hậu bất nhất, và nghiện tà kiến của thượng toạ Thích Nhật Từ .
  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu về bài viết lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đối với TT Thích Nhật Từ. Tỳ kheo không được lạm bàn đến chính trị vì những điều luận bàn ấy không có ý nghĩa và không mang lại pháp lành. TT không màng nhân quả, tự ý lập ngôn không trích luật nào, dòng nào, trang nào thì lấy gì làm bảo chứng. TT thật thích chen chân vào showbiz, lạm bàn sang vấn đề ăn gì, uống gì để gieo rắc vào chúng sanh tà kiến. Cầu nguyện cho ông TT Thích Nhật Từ tự quán xét lại bản thân để tập trung tu tập, không còn tiếp tục tạo nghiệp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 14. Mật Diệu Hằng says:
  Mô Phật!

  Mật Diệu Hằng hoan hỷ với bài đối luận của đạo hữu Minh Châu.

  Thật đáng buồn khi một tiến sĩ triết học mang danh thượng tọa lại say mềm bởi chất nghiện tà kiến nhưng bản thân không biết quán xét hành vi thân ngữ tâm và mãi chìm trong chất men này, làm hại mình và tha nhân. Bài thuyết giảng này của tiến sĩ Thích Nhật Từ, ông đã dài tay sang lĩnh vực xã hội, chìm trong công việc thế gian, quên con đường tỉnh thức mà đức Thế Tôn đã từ bi chỉ dạy. Càng ngày càng thấy tiến sĩ Thích Nhật Từ chìm đắm trong danh lợi thế gian và men say tà kiến. Những gì tiến sĩ Thích Nhật Từ nói ra đều không luận chứng, luận cứ, tự ý lập ngôn và biểu hiện sự khiếm khuyết tri kiến Phật đà trầm trọng. Do mãi chạy theo showbiz, marketing, các vấn nạn xã hội, chính trị, “say cùng” tà kiến nên tiến sĩ Thích Nhật Từ không còn thời gian nghiên tầm giáo điển cũng như thực hành giáo pháp, nhưng vị tiến sĩ này vẫn thích đăng đàn thuyết pháp để gieo tà kiến cho mọi người, hại mình hại người. Thật kỳ lạ!

  Mong rằng tiến sĩ Thích Nhật Từ nghiêm túc nhìn lại hành vi thân ngữ tâm chứa đầy men say tà kiến và biết dừng lại đúng lúc, thoát khỏi tà kiến, trở về là người con Phật; vì xứ giả vô thường có thể đến bất kỳ lúc nào. Đồng thời, chúng sanh có được trạch pháp nhãn, chánh kiến để không chìm trong men tà kiến hủy hoại thân căn huệ mạng của mình.

  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu viết bài đối luận thật hay và ý nghĩa.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 15. Mật Tường Vân ( Đinh Ngọc Hà An ) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được Thư Sài Gòn: THƯỢNG TỌA KHÔNG SAY RƯỢU NHƯNG BỊ SAY MÈM BỞI “CHẤT NGHIỆN” TÀ KIẾN .

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến thượng tọa Thích Nhật Từ về những quan điểm sai lệch tầm trọng gây ngộ nhận , đầu độc tâm linh cho nhiều chúng sanh lầm tin vào ông ta bởi cơn nghiện tà kiến .

  Thật ngán ngẩm cho một thượng tọa, tiến sĩ phật học với thân lùn nhưng tay lại dài quá mức lạm bàn về các vấn đề chính trị, xã hội ,dinh dưỡng ,ẩm thực cổ súy ăn chay …với sự tự ý lập ngôn tin theo tâm ý mình mà rao giảng lệch lạc , tà kiến gây hại đến vận mệnh tâm linh của nhiều chúng sanh.

  Luật tắc nhân quả không sai chạy mong rằng Thích Nhật Từ sớm dừng lại ác nghiệp của mình trước khi nhận lãnh hậu quả khảm khốc trong tương lai.

  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã chia sẻ bài viết này.

  Cầu nguyện cho cho đạo hữu Minh Châu được nhiều sức khỏe và vạn sự kiết tường.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc khi đọc bài viết : “Thượng tọa không say rượu nhưng bị say mèm bởi chất gây nghiện tà kiến”của đạo hữu Minh Châu. Hoan hỷ khi đạo hữu lại tiếp tục gửi tới vườn hoa đạo pháp của Chanhtuduy.com thêm một bông hoa ngát hương chánh kiến.

  Con hoan hỷ đọc comment của vị Thầy rồi ạ.

  Quả thực là TS TNT đã dài tay lấn sân sang quá nhiều lĩnh vực mà vốn bản thân ông ta “ biết không rành những điều cần biết”. Nếu như việc sử dụng rượu bia bị đánh đồng với những hành vi của một kẻ lạm dụng như kiểu TS TNT đang quy chụp thì khác kiểu lập luận rằng  bệnh nhân không nên sử dụng thuốc giảm đau vì nó sẽ dẫn đến gây nghiện mà trên thực tế điều này chỉ xảy ra khi lạm dụng. Con đang chưa thể tưởng tượng được rằng nếu  không được sử dụng thuốc giảm đau thì TS TNT sẽ ra sao nhỉ nếu căn bệnh đau cổ họng của ông ta bị tái phát và có nguy cơ lại phải lên bàn mổ.  Sử dụng rượu bia đúng cách không hề có hại mà thậm chí còn có lợi cho sức khỏe mà khoa học đã chứng minh. TS TNT không cần phải làm thay công việc của những nhà khoa học, việc của ông ta là kiểm soát tư duy tà kiến ngày càng trở nên điên đảo của mình, tự ý lập ngôn, tin vào tâm ý mình, ngụy tạo lời Phật dạy…những cơn nghiện tà kiến ngày càng gia tăng sẽ khiến cho cánh cửa 3 cõi thấp mở rộng  đón ông ta trở về trong tương lai không xa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh có được ý thức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om mani padme hum.

 18. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Minh Châu . Thượng tọa cứ như người say nên nói lung tung quá , tự bịa chuyện rồi tự xử luôn lẽ ra thượng toạ phải  biết nhục mới phải chứ? Khi biết bao người đã chỉ ra lỗi sai ấy vậy mà . Rồi thượng toạ cứ tỏ vẻ mình cao quý lắm, như thể mình là trung tâm của thế giới này mà thường mấy người như thượng toạ thích nổ bậy , thích kiêu căng khoác lác thì không ai thèm coi ra gì đâu à nha . Hy vọng thượng toạ hãy làm những điều đúng với thân phận của mình, chứ không để một người bình thường vượt hơn mình rồi lật bộ mặt thật của mình ra thì xấu hổ lắm .

  Cầu nguyện chúng sanh biết khiêm cung  và hổ thẹn !

  Om mani padme hum !

 19. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài viết của đạo hữu Minh Châu rồi ạ. Con hiểu rằng tà kiến chính là căn bệnh trầm kha của con người còn nghiêm trọng hơn rượu bia, vì tà kiến hủy hoại thân căn huệ mạng trong kiếp này và cả kiếp sau. Thượng tọa bỏ qua một vấn đề cấp thiết như vậy chẳng khác nào bệnh nhân mang mầm bệnh ung thư mà bác sĩ chỉ chữa phần ngọn mà không chữa phần gốc. Đối với rượu bia bản thân chúng không gây ra tai hại, mà sự lạm dụng rượu bia mới gây ra tác hại. TT TNT nói khơi khơi Luật Bồ Tát khích lệ người học Phật không nên đụng vào môi và lưỡi mình một giọt như vậy mà không trích dẫn cụ thể nội dung kinh, luật sẽ gây ngộ nhận cho người học Phật, tu Phật về giới cấm số 5, trong khi giới có 4 phạm trù: giá, khai, trì, phạm. Một vấn đề có 2 mặt tốt và xấu cần đánh giá khách quan, công bằng, thì TT TNT chỉ chăm chăm xoáy vào mặt tác hại, cho thấy cách nhìn nhận phiến diện của TT.

  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài chia sẻ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Minh Châu tinh tấn tu tập và hanh thông thế sự.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác Pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu về những luận điểm sai lầm chỉ rõ bộ mặt đạo Đức giả của Thượng tọa Thích Nhật Từ

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoẵng dương chánh Pháp

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 21. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này và comment khai thị của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Minh Châu đã có bài đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ, về những hành vi cổ súy tà kiến cho chúng sanh, gây ra rào cản cho chúng sanh hữu tình đến với sự toàn giác. Như lời Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Makkhali: “Có một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài người. Một người ấy là ai? Người có tà kiến, người có điên đảo kiến. Người ấy làm cho đông người xa lìa diệu pháp, an trú phi pháp”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.
   
 22. Kính Bạch Thầy !
  Con hoan hỷ với thiện hạnh “Tác pháp chiếu quang” của Minh Châu đến Thượng Tọa Thích Nhật Từ.
  Góc nhìn của Phật giáo là “Ngủ dục tự chúng không gây ra tai hại, lỗi lầm là ở chỗ người thọ lạc đối với chúng” lời dạy Đạo sư Tilopa. Chỉ có góc nhìn trần trượt của kẻ say tà kiến như TT TNT đây mới nói một cách thô tháo rằng: những người uống rượu bia là vô văn hóa, là nghiện ngập, là tội đồ xã hội, là ngu dốt, là mầm mống dẫn đến rủi ro cho xã hội.
  Nhưng thực chất thì ngược lại, chỉ có những kẻ làm trái lời Phật dạy “tin theo tâm ý của mình” gieo mầm mống tà kiến như TT TNT mới chính là rủi ro cho xã hội, gây hại “thân căn, huệ mạn” của bao người.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu tới Ts Thích Nhật Từ. Hy vọng Ts TNT sẽ hồi tâm mà dừng gieo rắc tà kiến làm hại tới thân căn huệ mạng của bao nhiêu đồ chúng.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 24. Kính bạch Thầy.

  Con tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu, vì quá say tà kiến nên tiến sĩ Thích Nhật Từ,  lại đi dài tay đến chủ đề mình không biết, tự ý lập ngôn về người uống rượu, bia mà không đưa ra được luận chứng nào để chứng minh lời nói của mình, ông Thích Nhật Từ ơi, ông nên hiểu sử dụng mà không lạm dụng,  rượu bia cùng lắm chỉ hủy hoại thân căn đời này, còn tà kiến mà ông gieo rắc không chỉ hủy hoại đời này mà còn cả đời sau, Bồ tát Long Thọ cũng đã khuyến cáo rồi “Hãy làm theo chánh kiến nếu mong muốn lên cõi cao và giải thoát. Mọi hành vi dù phước đức nhưng ngang qua tà kiến vẫn phải chịu hậu quả khủng khiếp” (Thư gửi bằng hữu Hoàng đế).

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Vạn Phúc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này cùng với comment của vị Thầy rồi ạ. Đúng là chẳng có cơn say nào nguy hại bằng say trong “tà kiến”, hy vọng TT Thích Nhật Từ sẽ sớm tỉnh khỏi cơn say nguy hiểm này mà đón nhận những tác pháp chiếu quang để có thể lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 26. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.Con hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu  đến TT Thích Nhật Từ. Từ những luận chứng, luận cứ của đạo hữu đưa ra giúp cho con và bạn đọc thấy được sự lộn ngôn,sảo biện trong cơn say tà kiến TT Thích Nhật Từ đã dài tay vào những phạm trù thế gian lạm bàn về các vấn đề chính trị, xã hội ,dinh dưỡng ,ẩm thực, không có liên quan gì đến Phật pháp ,không có trích dẫn trong kinh điển mà Thượng Tọa tự ý lập ngôn ,tùy tiện biện giải , dẫn dắt chúng sanh vào con đường tà kiến .

  Con cầu nguyện cho bạn đọc  gần xa sẽ hữu duyên đọc được bài viết này để không bị tim nhiễm độc tà kiến mà bị ảnh hưởng đến “thân căn ,huệ mạng” về sau.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  OM AH HUM.

   

 27. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc sông bài này rồi ah .

  Và con cũng đọc comment của vị Thầy rồi ah Mật Thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Minh Châu dành cho thượng tọa thích Nhựt Từ , qua bài này  Mật Thúy cứ suy nghĩ mãi không hiểu nổi ông tích Nhựt Từ là tiến sĩ triết học Phật Giáo là một thượng tọa thì nên giảng về Phật pháp và làm theo những gì Đức Phật dạy vậy mà ông thích Nhựt Từ  lại tin vào tâm ý của mình deo nhân tà kiến cho chúng sanh khác bàng chuyện trính trị và xã hội ông nói  là người uốn rượu bia  là vô văn hóa tội đồ xã hội là ngu dốt  tôi nói cho ông biết nha có những người họ uốn rượu bia nhưng họ học Cao hơn ông rất nhiều sóng  hộ có văn hóa không deo nhân tà kiến cho chúng sanh khác như ông tôi cầu nguyện cho ông luôn tỉnh thức không phải theo showbiz nữa . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm.

 28. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ đọc bài viết của đạo hữu Minh Châu và comments của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Minh Châu qua bài đối luận với Thượng tọa(TT) Thích Nhật Từ. Theo đó, qua những phân tích chi tiết, cùng những luận cứ, luận chứng được trích dẫn từ kinh điển nhà Phật, đạo hữu Minh Châu đã chỉ rõ những lời rao giảng trái với quỹ đạo chánh pháp. Ông tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ mang pháp danh Thượng tọa trong giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được vị Thầy  và đệ tử , học trò Mật Gia Song Nguyễn đối luận nhiều lần (từ năm 2014)đến nay vẫn “im lặng” như “rùa rụt cổ”!; vị Thầy đã chỉ ra: “…vị tăng này đã rơi vào 3 trường hợp mà Hậu Hán Thư đã chỉ ra sự dốt nát của một học giả: (1) biết những gì không cần biết, (2) biết không rành những điều đã biết, (3) không biết những gì cần phải biết”; nên đã dài tay lạm bàn nhiều lĩnh vực như: Chính trị, xã hội, dinh dưỡng, ẩm thực… không liên quan tới Phật pháp; Đặc biệt, TT Thích Nhật Từ đã không trích dẫn được kinh điển mà tự ý lập ngôn, tùy tiện “cuồng ngôn” biện giải gieo rắc tà kiến, dẫn dụ, lôi kéo và làm hại tới thân căn huệ mạng của chúng sanh. Con mong rằng TT Thích Nhật Từ hãy quán xét lại bản thân mà dừng lại những hành vi tà kiến; Đặc biệt cẩn trọng trong lời rao giảng của mình tránh gây nghiệp xấu ác cho bản thân và chúng sanh, bởi luật tắc Nhân – Quả không bao giờ sai chạy!.

  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu về bài viết. Cầu nguyện đạo hữu thế sự hanh thông, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tố và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ comments của Thầy và bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến Thượng tọa Thích Nhật Từ (TT. TNT) về giới cấm rượu bia một cách cực đoan. Bài viết của đạo hữu Minh Châu đã chỉ ra 3 nội dung chính thay vì những vấn đề mà ngài TNT thường hay ngộ nhận, dài tay:
  1. Rượu không có hại, hại là do say rượu
  2. Cơn say rượu bia sao bằng “cơn say” tà kiến? Ngộ độc rượu bia sao bằng ngộ độc tà kiến?
  3. Xã hội học, khoa học, gia đình học, luật pháp học, dự luật quốc hội, giới hạn dân chủ trong thể chế chính trị … cần gì tỳ kheo lên tiếng?
  Con hoan hỉ những luận giải sắc sảo của bài viết thông qua những trích dẫn kinh điển sáng giá, đặc biệt là tựa đề rất khái quát và rất hình ảnh trên quỹ đạo chánh pháp nhà Phật: THƯỢNG TỌA KHÔNG SAY RƯỢU NHƯNG BỊ SAY MÈM BỞI “CHẤT NGHIỆN” TÀ KIẾN!
  Con tâm đắc comment của Thầy trên tinh thần trung đạo nhà Phật : Rượu bia (thọ lạc) không có lỗi, lỗi là do lạm dụng. Lời nhắn nhủ của Thầy dành cho TT. TNT cho thấy thật khôi hài cho vị ấy:
  “Nếu thượng tọa khắc nghiệt với rượu kiểu đó, chắc thượng tọa thành kẻ ngông cuồng rồi vì dám phê bình yến tiệc quốc gia mà các nhà lãnh đạo tiếp đãi thượng khách? Nếu vậy thì thượng tọa nên ở yên trong chùa Giác Ngộ với những thanh quy BÁ LÁP của thượng tọa với cái gọi là “từ bỏ thói đời” đi nhé!”
  Con cảm tạ ơn Thầy; cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã chia sẻ bài viết hay.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh luôn được tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM.

 30. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến thượng tọa Thích Nhật Từ, ông ta mang danh là sứ giả của Như Lai nhưng không lo hoàn dương chánh pháp mà dài tay vào những việc thế sự không liên quan tới giáo pháp bộc lộ sự ngu dốt của bản thân.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và một ý thức biết hỗ thẹn

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani pedme hum

 31. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài :Thư Sài Gòn: THƯỢNG TỌA KHÔNG SAY RƯỢU NHƯNG BỊ SAY MÈM BỞI “CHẤT NGHIỆN” TÀ KIẾN và đọc qua comment của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ khi đọc qua bài tác pháp chiếu quang lợi lạc này và qua đó giúp cho chúng sanh thấy rõ bộ mặt đạo đức giả, cuồng ngôn, xảo biện nghiện đầy tà kiến của thượng tọa Thích Nhật Từ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh!
  Om mani padme hum
 32. Mật Xuân Tưởng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của đạo hữu Minh Châu và hoan hỷ với tinh thần tác pháp chiếu quang của đạo hữu. Qua bài viết đầy đủ những luận điểm , luận cứ, nguồn trích dẫn rõ ràng đã chỉ ra những sai lầm của tiến sĩ TNT. Bác bỏ những khẳng định sai lầm của ông ta, tiến sĩ TNT đã cuồng ngôn loạn ngữ mà dùng những lời lẽ không đúng với quỹ đạo chánh pháp để gieo rắc tà kiến vào chúng sanh . Những việc làm của tiến sĩ TNT không chỉ gây ra nghiệp xấu ác cho thân căn huệ mạng bản thân mà còn làm rào cản đến với chánh pháp của chúng sanh ngày một cao dày. Con mong sao tiến sĩ TNT sẽ sớm phân biệt được chánh – tà, bởi luật nhân quả sẽ không bỏ sót một ai.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 33. Mật Hồng Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ với thiện hạnh của huynh Minh Châu đã tác pháp chiếu quang Thích Nhật Từ qua bài viết “Thượng tọa không say rượu nhưng bị say mèm bởi chất nghiện tà kiến”. Con tiếc cho một nhà sư có ảnh hưởng trong Phật giáo và đại chúng đang mượn danh Phật pháp “dài tay” truyền bá tà kiến, làm u mê Phật tử, đi ngược lại lời dạy của đức Phật. Con cầu mong cho ông Thích Nhật Từ sớm nhận ra lỗi lầm của mình mà trở lại con đường chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả các chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 35. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết ” Thượng Toạ Không Say Rượu Nhưng Bị Say Mèn Bởi “Chất Nghiện” Tà Kiến” Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh công đức tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến cho Thượng Toạ Thích Nhật Từ về sự cuồng ngôn, sảo biện tiền hậu bất nhất chứa đầy men say tà kiến. Với bài viết đầy đủ luận chứng luận cứ đạo hữu Minh Châu đã vạch trần những quan điểm sai lệch trái quỹ đạo chánh pháp của tiến sĩ truyết học mang danh thượng toạ, dài tay lấn sân sang nhiều lĩnh vực ” không biết rành những điều cần biết” gây ra rào cản, dẫn dắt làm hại đến thân căn huệ mạng của chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cám ơn đạo hữu Minh Châu về bài viết hay.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum!

 36. Mật Phương Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phương Mai đã đọc bài: “Thư Sài Gòn: Thượng toạ không sau rượu nhưng bị say mèn bởi chất nghiện tà kiến” của đạo hữu Minh Châu và comment của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh công đứ tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu. Qua bài viết của đạo hữu Minh Châu cũng như những lời chia sẻ của Thầy con thấy rằng việc uống rượu và say rượu là hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng Thượng toạ Thích Nhật Từ lại đang đánh đồng hai việc này làm một với những lời lẽ đầy tà kiến đi ngược giáo pháp cũng như lời dạy của Đức Phật.

  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu về bài viết hay và vô cùng ý nghĩa này.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.

  Om Mani Padme Hum!

 37. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ thiện hạnh của đạo hữu Mật Minh Châu dành cho ông thượng tọa Thích Nhật Từ tự xảo biện tự ý lập ngôn hù dọa phật tử đi trái ngược lời Đức Phật

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trương thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani Padme hum

 38. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Minh Châu. Bài viết có dầy đủ dẫn chứng, nguồn trích dẫn thuyết phục làm áp đảo những lí luận vô căn cứ của TT Thích Nhật Từ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 39. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Con hiểu rằng rượu, bia có tác hại khi lạm dụng chứ không phải sử dụng. Cũng vậy, ngũ dục vốn không gây tai hại mà tai hại ở thái độ bám chấp, lạm dụng của người sử dụng. Bài viết đã cho thấy rõ sự sai lầm của thầy Thích Nhật Từ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu  hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 40. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Minh Châu và comment của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh và công đức  tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu. Comment của Thầy và những lập luận chặt chẽ cùng các luận cứ, luận chứng được trích dẫn từ kinh điển, đạo hữu Minh Châu đã giúp cho con thấy được sự tà kiến của tiến sĩ Thích Nhật Từ, điều nguy hiểm nữa là ông ta đã lỗi kéo các Phật tử khác đi vào quỹ đạo tà kiến. Cầu mong tất cả chúng sanh hữu tình sớm đọc được những bài viết tác pháp chiếu quang trên chanhtuduy.com để lìa mê về giác.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Minh Châu viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 41. Mô Phật,

  Mật Giác Đăng hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu. Bài đối luận chặt chẽ của đạo hữu đã phơi bày trọn vẹn bệnh trạng của ông thượng tọa Thích Dài Tay này. Đó là ông ta đang say mèm vì chất nghiện tà kiến, nên mới liên tục hàm hồ, lộng ngôn không có điểm dừng như vậy. Cầu nguyện bài viết này cùng loạt bài đối luận với tt Thích Nhật Từ trên chanhtuduy.com lan tỏa mạnh mẽ để chúng sanh tránh khỏi mê lầm vì tà kiến đảo điên của ông ta.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Minh Châu hanh thông thế sự, viên thành ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tĩnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Mật Giác Đức, hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu, với những phân tích tỉ mỉ của Minh Châu đã vạch mặt kẻ nghiện tà kiến (TT) Thích Nhật Từ, gieo rắc những suy nghĩ điên rồ lệch lạc về Phật giáo,của TNT làm nguy hại cho chúng sanh! Chắc hẳn ông TNT này tẩu hỏa nhập ma ro nghiện tà kiến, ăn sâu vào tiềm thức ông rồi!

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho đạo hữu Minh Châu thành tựu mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tình thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padmehum

 43. Mật Ỷ Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài “Thư Sài Gòn thượng toạ không say rượu nhưng bi say mềm bởi chất nghiện tà kiến”. Con cầu nguyện cho khổ đau của chúng sanh được lắng dịu, cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh pháp được lan toả khắp muôn nơi.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  om mani padme hum

 44. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rộ ạ.

  Con hoan hỉ với bài đối luận của đạo hữu Minh Châu cho cơn say tà kiến của TT Thích Nhật Từ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 45. Mật Huệ Minh says:

  Kinh bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này và comment của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến TT Thích Nhật Từ qua bài đối luận của đạo hữu bằng những luận điểm, luận cứ trích dẫn rất sâu sắc phản biện vạch trần những lập ngôn đầy cơn say tà kiến trái với quỹ đạo chánh pháp của ông ta. Con cảm ơn đạo hữu Minh Châu với bài đối luận ý nghĩa và lợi lạc này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thư Sài Gòn và comment của vị Thầy. Thượng toạ không say rượu và bị say men bởi chất nghiện tà kiến rồi ạ.

  Con hoan hỉ và tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến Thích Nhật Từ.

  Qua những lập luận, đạo hữu Minh Châu đã chỉ ra những lỗi sai của thượng toạ – người đang mang trọng trách, sứ mệnh Như Lai. Thượng toạ đã không giảng pháp chánh kiến cho Phật tử mà chỉ bám chấp vào ăn ướng và tệ nạn xã hội mà bản thân mình ko phải là chuyên gia.

  Con mong sao, TT TNT sau khi đọc được những lời phản biện của đạo hữu Minh Châu sẽ sớm tỉnh thức, tự quán xét những lỗi sai nghiện tà kiến để không bị huỷ hoại thân căn, huệ mạng của mình và cho tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Minh Châu đã viết bài. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 47. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thàh tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 48. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “ Thư Sài Gòn: Thượng tọa không say rượu nhưng bị say mèm bởi chất nghiện tà kiến”  và comment của Thầy  rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu tới TT, Thích Nhật Từ, chỉ rõ những quan điểm sai lệch với quỹ đạo chánh pháp của ông ta, làm rào cản cho chúng sanh đến với Phật pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 49. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc comment của Thầy và bài viết tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu gửi đến Thượng toạ Thích Nhật Từ. Bài viết với những luận chứng, luận cứ dựa trên kinh điển nhà Phật, cho thấy Thượng toạ Thích Nhật Từ là 1 kẻ “dài tay” khi lần này lại lấn sân nói về “tác hại của rượu bia”. Ông đã dài tay sang lĩnh vực xã hội, say mèm bởi chất gây nghiện tà kiến, gây hại mình hại người. Thượng toạ Thích Nhật Từ tự ý lập ngôn, không có luận chứng, luận cứ, ông ta cứ mải mê reo rắc tà kiến gây hại tới tân căn huệ mạng chúng sanh vô minh. Mong rằng Thượng toạ Thích Nhật Từ hãy dừng lại đúng lúc, sớm tỉnh cơn say tà kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 50. Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc xong bài viết và comment của Thầy tác pháp chiếu quang cho thượng tọa Thích Nhật Từ  rồi ạ.

  Mật Mai hoan hỷ tán thán thiên hạnh của Minh Châu đã tác pháp chiếu quang với  thượng tọa Thích Nhật Từ về điểm sai lệch với quỹ đạo chánh pháp của thượng tọa  dài tay lo những chuyện không đáng lo  qua bài con hiểu rượu bia chỉ tác hại khi ta lạm dụng chúng , cũng như ngủ dục chúng không  tai hại , tai hại là do ta bấm chấp và thái độ sử dụng chúng mới gây ra tai hại mà thôi

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 51. Mật Thanh Luật says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài đối luận, tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu và comment khai thị của vị Thầy đối với Thượng toạ Thích Nhật Từ- trụ trì chùa Giác Ngộ. Mong rằng TT Thích Nhật Từ chấm dứt việc xảo biện, thuyết giảng gieo rắc tà kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện đạo hữu Minh Châu sức khoẻ, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh pháp được lan toả khắp muôn nơi.

  Om mani padme hum!

 52. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán và cảm ơn bài tác pháp chiếu quang của đạo hữu Minh Châu đến TT. Thích Nhật Từ – người tuy thấp người nhưng lại “dài tay” quá đỗi này. Thay vì “biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” thì TT lại khoe cái dốt, cái không rành của mình ra để làm trò cười cho chúng sanh, thật là cạn lời với gia tài tàm qúy cạn kiệt của TT.

  Khi so sánh hậu quả kinh khủng của tà kiến như Đức Phật đã dạy “sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục” với kết quả cao tột của chánh kiến như giáo huấn của Bồ tát Long Thọ “lên các cõi cao và giải thoát” thì đệ tử càng thêm hoan hỷ tán trí tuệ, công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy – Đạo sư Thanh Trí Thinley Nguyên Thành luôn vì hạnh phúc cho chúng sanh mà giương cao ngọn cờ chánh kiến.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thiêu rụi phiền não vô minh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 53. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này  rồi ạ

  Con cảm tạ  ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Mai Bảo Trọng says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của Thầy. Rượu, bia hay bất kỳ thứ nào khác trên cõi thế gian này đều có thể gây hại cho ta nếu ta lạm dụng chúng. Sự điều độ, chừng mực và hợp lý trong ăn uống, cách sống và đối nhân xử thế là những gì chúng ta phải hướng đến cho một cuộc sống thư thả, hạnh phúc.

  Kính chúc Thầy sức khỏe và trường thọ.

 55. Mai Bảo Trọng says:
  Kính bạch Thầy

  Bài này Thấy viết rất hay. Đúng là khi đã chọn nghiệp tu hành mà chưa dứt ra được những hỷ, nộ, ái, ốcủa cuộc đời thì rất khó thành chính quả. Và cũng không dễ để thực sự dứt ra hẳn những thứ thuộc về trần gian vì chung quy chúng ta cũng vẫn chỉ là Con Người.

  Con chúc Thầy dồi dào sức khỏe.

 56. Nguyễn Đức Vinh says:
  Kính bạch thầy

  Con đã đọc hết bài “thư Sài Gòn: Thượng tọa không say rượu nhưng say mèm bởi chất nghiện tà kiến ”

  Con cầu chúc Thầy cô sức khỏe vì lợi lạc cùng chúng sinh ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status