Aug 21, 2018

Posted by in Giáo điển | 43 Comments

Thư Sài Gòn: TIẾNG VỌNG NGÀN NĂM

TIẾNG VỌNG NGÀN NĂM Boong! boong! boong… Tiếng chuông chùa cất lên từng hồi, vang vọng khắp không gian, phá vỡ đi sự tĩnh mịch của núi rừng hoang vắng. Giữa không gian bao la, tiếng chuông ngân lên ấm áp, trầm bổng rồi hòa điệu nhịp nhàng vào lời kinh ngân nga “Chí tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật…” Cứ thế, chúng tôi bắt đầu thực hành Pháp trong chánh điện uy nghiêm của Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ, trước tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Phổ Hiền, dưới sự hướng lễ của vị Thầy tâm linh. Vẫn theo trình tự thực hành Hệ trình Yoga Thanh Trí của viện ITA, sau phần mở đầu đảnh lễ chư Phật, chúng tôi thực hiện tác pháp quy

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status