Nov 17, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 31 Comments

Thư Thanh Hóa: NHỮNG BÀI HỌC CỦA TRÒ TỪ NGÀN DẶM VÂN DU CỦA THẦY

Thư Thanh Hóa: NHỮNG BÀI HỌC CỦA TRÒ TỪ NGÀN DẶM VÂN DU CỦA THẦY

Kính bạch Thầy !

Con thành tâm hoan hỷ  và tán thán cuộc vân du của Thầy cô qua bao giang sơn hồ hải trải nghiệm hồng ân Tam Bảo, lắng đọng những bài Pháp lợi lạc hữu tình. Nhờ bức thư Bất ngờ đường xa (2) mà con được chiêm quan một bức tranh toàn cảnh Pháp  thật ngoạn mục. Liên hệ với tri kiến của huynh Mật Kiên về diệu nghĩa đó, con cảm nhận được một chút những điều mà Thầy viết trong thư như sau:


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status