Nov 13, 2019

Posted by in BÀI MỞ | 63 Comments

Thư Thụy Điển: TRƯỚC KHI NÓI PHẢI UỐN LƯỠI 7 LẦN, TRƯỚC KHI GIẢNG THUYẾT CẦN TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ 6 TIÊU CHÍ CƠ BẢN, TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ & THÍCH HẠNH BÌNH ĐÁP ỨNG ĐỦ CHƯA?

Thư Thụy Điển: TRƯỚC KHI NÓI PHẢI UỐN LƯỠI 7 LẦN, TRƯỚC KHI GIẢNG THUYẾT CẦN TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ 6 TIÊU CHÍ CƠ BẢN, TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ & THÍCH HẠNH BÌNH ĐÁP ỨNG ĐỦ CHƯA?

Kính bạch Thầy,

Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã lần thứ 5 tác pháp chiếu quang đến thượng toạ tiến sĩ Thích Nhật Từ. Từ những phát biểu của tiến sĩ Thích Nhật Từ (TNT), con không khỏi đặt dấu chấm hỏi cho danh xưng học vị “tiến sĩ” của vị thượng toạ này. Bởi lẽ ở vị trí một người đã hoàn tất học vị tiến sĩ, ngoài luận án tiến sĩ cần phải hoàn thiện thì người đó phải đáp ứng 6 tiêu chuẩn cơ bản. Song, một mặt đứng trên cương vị “tiến sĩ” để rao giảng nhiều quan điểm không nhất quán đến đạo chúng và được đạo chúng tin tưởng cũng nhờ học vị này; mặt khác tiến sĩ TNT thể hiện mình không đáp ứng được bất kỳ một tiêu chuẩn cơ bản nào đối với một “tiến sĩ”.

 • Chứng tỏ mình có kiến thức cơ bản về KHOA HỌC và những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nghiên cứu mà mình theo đuổi. Nói về “khoa học” ở đây có nghĩa là khả năng xây dựng và tổ chức kiến thức dưới hình thức những lời giải thích có thể kiểm tra được, dựa trên luận chứng, luận cứ rõ ràng và mang tính hệ thống. Thượng toạ TNT thể hiện mình không có kiến thức cơ bản về khoa học, thể hiện ở việc tự mâu thuẫn trong việc thể hiện các luận điểm và lập luận của mình hết lần này đến lần khác. Cụ thể, trước đây thượng toạ cho rằng “đạo Phật vay mượn của Bà la môn giáo khoảng 6000 câu thần chú từ kinh Vệ đà”, gần đây nhất thượng toạ lại khẳng định “niệm, tụng, đọc thần chú chẳng qua là một phương tiện để rèn luyện “chánh niệm” là một trong tám chánh đạo. Một mặt thượng toạ phủ nhận nguồn gốc của thần chú, cho rằng là của ngoại đạo; mặt khác thượng toạ liên hệ thần chú với “chánh niệm” trong đạo Phật?! Trước đây thượng toạ có nói rằng “thần chú là phương tiện để dẫn dụ Phật tử và hướng dẫn người mê tín vào đạo Phật và nếu nói rằng thần chú là chân lý và chỉ làm điều đó thôi là có được tất cả các phước là đại mê tín” (https://www.youtube.com/watch?v=5pnGi-Qb0Po&feature=youtu.be), mới nhất thượng toạ lại khẳng định thần chú là “phương tiện để đạt chánh niệm”. Không hiểu thượng toạ có hiểu và ý thức được những gì mình đang nói hay không? Đây là khả năng cơ bản của người bình thường, huống chi là một người có học vị “tiến sĩ” như thượng toạ! Thêm nữa, có thể dễ dàng nhận thấy những luận điểm của thượng toạ TNT là không dựa trên một hệ thống kiến thức nào về cả triết học (chưa nói đến sự không liên quan của lĩnh vực này đến chủ đề mà thượng toạ thường đem ra giảng luận) cũng như Phật học; khả năng tự hệ thống của thượng toạ là hoàn toàn không có (thể hiện ở luận điểm rời rạc, sơ hở, không có sự hỗ trợ của luận chứng, luận cứ, hoàn toàn là ý kiến cá nhân).

 • Phải am hiểu các tài liệu cần thiết về lĩnh vực chuyên môn mình theo học, và phải có khả năng cập nhật hoá kiến thức cũng như tất cả những phát triển mới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Ở điểm này, nếu thượng toạ Thích Nhật Từ muốn đủ điều kiện để bàn về “thần chú và công năng của thần chú” ở vị trí tiến sĩ hay thượng toạ thì bắt buộc phải có “tài liệu cần thiết về lĩnh vực chuyên môn” là lời dạy của Đức Phật hay các bậc thánh đức đạo Phật, dựa trên thánh giáo của các Ngài về thần chú nói riêng. Thế nhưng khi trình bày quan điểm của mình, thượng toạ TNT chỉ nói khơi khơi, không đưa ra trích dẫn nằm ở kinh nào, lời của bậc thánh đức nào để lại. Hơn nữa, đây là lĩnh vực mà không hề thuộc “chuyên môn” của thượng toạ, dựa vào đâu mà thượng toạ tự tin thể hiện sự hiểu biết?! Ngay cả Đức Phật cũng đã từng dạy trong pháp hội Lăng Nghiêm rằng ngay cả các bậc Bồ tát cũng cần trì chú. Thượng toạ Thích Nhật Từ là ai mà đưa ra luận điểm trái với lời dạy của Đức Phật?! Ngay cả các bậc Bồ tát cũng cần trì chú thì thượng toạ là ai mà nói rằng “thần chú chỉ là một phương tiện để đạt chánh niệm”?!!

Đức Phật cũng đã từng dạy trong pháp hội Lăng Nghiêm rằng ngay cả các bậc Bồ tát cũng cần trì chú

 • Phải chứng tỏ kĩ năng phát hiện vấn đề hay đặt câu hỏi có ý nghĩa cho nghiên cứu chuyên ngành của mình. Ở vai trò thượng toạ hay đại diện “sứ giả của Như Lai”, thay vì cần phải phát hiện các vấn đề nhức nhối, cảnh báo các vấn nạn tà kiến trong đạo chúng, nêu cao tinh thần đả tà xây chánh thì thượng toạ lại thường xuyên “phát hiện” những vấn đề không liên quan đến mình hoặc bản thân mình không có kiến thức chuyên môn, tai hại hơn thượng toạ thường xuyên tuyên truyền những vấn nạn tà kiến đến đông đảo Phật tử như xuyên tạc về vấn đề chay mặn, xuyên tạc về kinh điển Phật thuyết, phỉ báng kinh điển Đại thừa. Xin hỏi thượng toạ có kinh nghiệm nghiên cứu, có thời gian trải nghiệm hay tác phẩm về lĩnh vực “thần chú” như thế nào mà liên tục cho ra đời những bài giảng hay những “phát hiện” liên quan đến thần chú?

Ba yếu tố còn lại lần lượt là: (4) Phải làm chủ được phương pháp nghiên cứu khoa học hay phương pháp thí nghiệm cơ bản; (5) Phải chứng tỏ đã nắm vững kĩ năng thiết kế một công trình nghiên cứu và độc lập trong nghiên cứu; và (6) Phải chứng tỏ đã đạt được những kĩ năng về truyền đạt thông tin, kể cả trình bày kết quả nghiên cứu trong các diễn đàn khoa học quốc gia và quốc tế, khả năng viết báo cáo khoa học. Nói đến những điểm này, con cảm thấy vô cùng tự hào vì tại Mật gia Song Nguyễn chúng con không chỉ được Thầy trang bị những kiến thức thấu đáo với đầy đủ luận chứng, luận cứ đạo Phật về thần chú là gì, công năng ra sao, kết quả như thế nào khi dùng thần chú làm phương tiện tu đạo và hành đạo mà còn được Thầy chỉ dạy những phương pháp thực hành theo đúng quy trình thí nghiệm cơ bản của khoa học để trải nghiệm kết quả bao gồm: khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả. Bằng việc phương pháp thực hành có sự song hành của thần chú như “Liên hoa bách bộ thần chú Đà La ni” mà chúng con được nhận những lợi lạc của thần chú sáu âm. Công năng của thần chú đã được Thầy trích dẫn trong bài viết với Đại nguyện Quán Âm Bồ Tát và nhiều kinh sách; trong đó có năm chức năng của thần chú mà chúng con đã và đang được trải nghiệm qua quá trình thực hành đó là: Kính ái (ai đọc thần chú sẽ được người, trời, quỷ thần kính trọng và quý mến), Tăng ích (được gia tăng tiện ích đời thường như tuổi thọ, sức khoẻ, thành đạt), Tiêu tai (tai ách sẽ dần tiêu trừ theo diễn trình từ nặng hoá nhẹ, từ nhẹ trở thành không có chi), Hàng phục (trừ tà, tức những thế lực vô hình chuyên tìm cách phá hoại con người), Câu triệu (tập trung được những năng lực tích cực từ cõi giới cao diệu). Thêm nữa, các công trình nghiên cứu tâm linh của Thầy đã được kiểm chứng không chỉ trong và ngoài nước, Thầy có tác phẩm riêng chuyên về đề tài thần chú là “Một đời người một câu thần chú” cùng hàng ngàn bài giảng, bài viết cho thấy kỹ năng điêu luyện về truyền đạt thông tin; kết quả nghiên cứu thể hiện qua những thành công không chỉ nói chung của Mật gia Song Nguyễn mà của tất cả những học trò, đệ tử của Mật gia. Qua đó mới thấy rằng cần đặt nhiều dấu chấm hỏi cho thượng toạ Thích Nhật Từ rằng, ngài thượng toạ đã “làm chủ” được những công năng của thần chú cho dù là chỉ để “giữ chánh niệm” hay chưa? Nếu đã giữ chánh niệm tại sao ngài lại có những phát biểu hời hợt, không nhất quán thể hiện sự thiếu kiểm soát trong tâm thức như vậy? Phương pháp thực hành của ngài cụ thể ra sao, đã trải qua quá trình thực nghiệm và có kết quả chưa? Ai là người đã thực nghiệm, kết quả cụ thể ra sao? Công trình nghiên cứu được công bố ở đâu, chi tiết như thế nào, vv.. Nếu không có phương pháp, cũng không có công trình nghiên cứu thì ngài thượng toạ dựa vào đâu mà lạm bàn một lĩnh vực “quá sức” của mình như vậy?!

Tác phẩm: “Một Đời Người Một Câu Thần Chú”, Đạo sư Thinley -Nguyên Thành

Qua đây, con thấm thía những lời Thầy trong bài viết này “Tôi không đạt học vị tiến sĩ do trường đời cấp bằng như thầy nhưng thà vậy còn hơn là không giữ gìn giới cấm vọng ngữ, lộng ngôn mà gánh hậu quả thảm khốc như nhiều người đã từng trải nghiệm đắng cay”. Học vị tiến sĩ dường như đã gián tiếp trở thành một phương tiện để thượng toạ Thích Nhật Từ thoải mái vọng ngữ, lộng ngôn, không màng đến giới cấm. Thử hỏi sự “bổ sung” qua lại trong học vị và danh xưng của ngài Thích Nhật Từ làm lợi lạc gì cho chúng sanh…

Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

Om Mani Padme Hum.

Đệ tử Mật Từ

 1. Nguyên Thành says:

  Trong đại nguyện của Quán Thế Âm, có dạy rõ: “Hãy liên tục trì niệm thần chú Mani, chỉ một điều đó là đủ”, vậy mà vị thượng tọa  này, cụ thể là Thích Nhật Từ, tiến sĩ Triết học, “phản luận” một cách trâng tráo, bài bác lại giáo huấn của Quán Thế Âm, lại cho đó là “đại mê tín” thì hóa ra Quan Thế Âm là kẻ “đại mê tín” còn Thích Nhật Từ là “chánh tín”? Còn gì xúc phạm nặng nề hơn đối với một lập luận khinh suất và báng bỗ như vậy! Đây không phải là lộng ngôn, cuồng trí thì là gì? Song, trò Mật Từ cũng nên thông cảm khi một người “bất động trước khen chê” vì danh và lợi thì đáng kể gì lập luận quàng xiên của mình. Xem ra 6 tiêu chí cơ bản của một tiến sĩ cần phải trải nghiệm thì tiến sĩ Thích Nhật Từ chẳng có được gì. Song, trò nên thông cảm vì trường đời cấp bằng Triết học chớ không phải Học viện Phật giáo trao bằng. Tuy nhiên, tiến sĩ này còn lạm bàn qua chuyện hôn nhân gia đình, hạnh phúc lừa đôi, tự thân lập nghiệp, chữa bệnh …., những chủ đề không thuộc chuyên môn của thầy ấy! Trò nên thông cảm bởi người “đa tài”, “đa năng” nhưng cũng “đa….”. Thôi nhé, trò viết như thế đủ rồi!

 2. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Từ và comment của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ với dấu chấm hỏi mà huynh Mật Từ đã đặt ra cho danh xưng học vị “ tiến sĩ” của thượng tọa Thích Nhật Từ sau những phát biểu cuồng ngôn, vọng ngữ không màng đến giới cấm của vị này. Thông qua sự phân tích của đạo huynh trong bài, con thấy được rằng  TT TNT không đạt đực bất cứ tiêu chí nào trong 6 tiêu chí cơ bản của một tiến sĩ cần phải trải nghiệm. Chưa kể đến việc đây là học vị được trao của trường đời chứ không phải là từ Học viện Phât giáo bảo sao TT TNT lại ham mê nghiên cứu những đề mục ngoại đạo như hôn nhân gia đình, hạnh phúc lứa đôi, chữa bệnh…Vậy nên học vị của ông ta khi bổ sung vào danh xưng TT chẳng hề mang lại lợi lạc cho chúng sanh trên con đường tầm cầu giác ngộ mà còn khiến chúng sanh bị nhồi nhét thêm “ rác tâm thức” bởi  tư duy tà kiến lệch lạc quỹ đạo chánh pháp. Vị Thầy của chúng con có nói rằng “ Tôi không đạt học vị tiến sĩ do trường đời cấp…” nhưng những phương pháp thực hành vị Thầy chỉ dạy chúng con đã theo đúng quy trình thí nghiệm cơ bản của khoa học để trải nghiệm kết quả bao  gồm: khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, có kết quả. Chính sự lợi lạc bất khả nghĩ bàn của Yoga Thanh Trí đã khiến cho cả những giáo sư tiến sĩ Phật học, tiến sĩ bác sĩ từ đất nước Ấn độ xa xôi cũng  xin được làm học trò của vị Đạo sư tôn quý Thinley Nguyên Thành.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cảm ơn đạo huynh Mật Từ với bài chia sẻ lợi lạc. Cầu nguyện đạo huynh Mật Từ hanh thông thế sự, viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Om mani padme hum.

   

 3. Mật Khuê Minh says:

  Mô Phật!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  Om mani padme hum

 4. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này và comment của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ, đã chia sẻ bài viết và chỉ 6 tiêu chuẩn cơ bản để hoàn thiện một luận án tiến sĩ mà người học vị tiến sĩ nào cũng phải trãi qua.
  Với sự phân tích và luận giải của đạo huynh Mật Từ, đã cho thấy thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ không đạt được một tiêu chuẩn nào trong 6 tiêu chuẩn đó. Như vậy học vị tiến sĩ có xứng đáng dành cho thầy Thích Nhật Từ không?. Hay nó chỉ là một cái mác để đánh bóng lên cái vẻ bên ngoài. Để cho thầy Thích Nhật Từ thuận lợi tác nước theo mưa, tự tung tự tác, tự biên tự diễn theo tâm ý bản, trong một danh phận thượng tọa tiến sĩ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 5. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này và comment của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ, đã chia sẻ bài viết và chỉ 6 tiêu chuẩn cơ bản để hoàn thiện một luận án tiến sĩ mà người học vị tiến sĩ nào cũng phải trãi qua.
  Với sự phân tích và luận giải của đạo huynh Mật Từ, đã cho thấy thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ không đạt được một tiêu chuẩn nào trong 6 tiêu chuẩn đó. Như vậy học vị tiến sĩ có thật sự xứng đáng dành cho thầy Thích Nhật Từ không?. Hay nó chỉ là một cái mác để đánh bóng lên cái vẻ bên ngoài. Để cho thầy Thích Nhật Từ thuận lợi tác nước theo mưa, tự tung tự tác, tự biên tự diễn theo tâm ý bản thân, trong một danh phận thượng tọa tiến sĩ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 6. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư từ Thụy Điển của huynh Mật Từ và comment của Thầy. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ của huynh Mật Từ. Từ bài phản luận lần thứ 5 của Thầy cho tiến sĩ thượng tọa Thích Nhật Từ với những quan điểm sai lầm về công năng của Thần chú. Huynh Mật Từ đã có sự phân tích triển khai, để thấy  được một thực trạng về sự “phù phiếm” của cái gọi là “văn bằng” thế gian. Với danh xưng là tiến sĩ nhưng thượng tọa Thích Nhật Từ thường lập luận khinh suất, trước sau bất nhất, lại dài tay trong các lĩnh vực của người khác. Không những vậy, với bản ngã ngất trời của mình, ngài thượng tọa còn phản bác lại đại nguyện của Quán Thế Âm về Thần chú. Từ đó liên hệ đến Mật Gia Song Nguyễn, để chúng con tự hào về vị Thầy của mình, chẳng học hàm, học vị thế gian nhưng am tường giáo điển, tinh chuyên giáo pháp, với sáu phát kiến tâm linh phù hợp tính quốc độ, tính thời đại và Dân tộc, là bậc Tổ sư duy nhất còn thị hiện trên cõi Ta bà này, với đầy đủ tám phẩm hạnh cao quí của một bậc Đạo sư.

  Cảm ơn huynh Mật Từ với bài chia sẻ ý nghĩa. Cầu nguyện huynh có nhiều sức khỏe, viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 7. Mật Diệu Hằng says:
  Mô Phật!

  Mật Diệu Hằng hoan hỷ vời bài viết của đạo huynh Mật Từ. Cảm ơn huynh đã viết bài chia sẻ.

  Thực sự,  nói cả về đời lẫn đạo,  tư duy của thầy Thích Nhật Từ có vấn đề. Chính những gì thấy ấy giảng tiền hậu bất nhất đã cho thấy tư duy lệch lạc. Ngay bản thân thầy ấy còn không thông được thì làm sao có thể giảng cho người khác?  Mật Diệu Hằng cảm nhận thầy chỉ “ăn theo” trào lưu của danh lợi,  bị trôi theo dòng chảy của danh lợi nên thầy ấy phải “lèo lái” chiếc lưỡi của mình, tự ý lập ngôn phù hợp với “tình hình” hoặc để dìm hàng người khác,  đánh bóng “đạo Phật nguyên chất”. Còn nhớ khi xưa,  thấy vì danh lợi,  sẵn sàng bắt tay với Phan Thị Bích Hằng để được gần “ma quỷ”,  sau này Phan Thị Bích Hằng thất thế,  thầy ấy lập luận địa ngục không có thật,  không có ma quỷ. Giờ thì,  không thực hành kim cang thừa nhưng để “ngăn chặn” sự giác ngộ của người khác,  cản trở sự hoạt dụng Bồ đề tâm của Đạo sư chân chính,  thầy ấy sẵn sàng nói rằng thần chú là của bà la môn,  chỉ là phương tiện đạt chánh niệm. Chính những tà niệm trong tâm thầy ấy đã làm cho thầy ấy bị điên đảo bởi sân si. Thầy ấy dù không chấp nhận hay không muốn chấp nhận thì còn thuyền Bồ tát đạo của Mật gia Song Nguyễn vẫn căng buồm ra biển lớn,  giúp chúng sanh vượt đại dương sinh tử. Trên đường đua sinh tử,  ai còn ôm tà niệm, gato, vọng ngữ, sân hận…thì mãi chìm trong khổ đau luân hồi, không thể thấy được ánh sáng trí tuệ xuất thế gian rực rỡ.

  Cầu nguyện thầy Thích Nhật Từ hay những ai như vậy biết quán xét theo đúng chánh kiến, nhằm lợi mình, lợi người. Vì suy cho cùng,  luật tắc nhân quả luôn công bằng,  người nhận lãnh khổ đau,  hậu quả vẫn là những người tà kiến.

  Cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành says:

   Thật là tri kỷ của Thích Nhựt Từ! Trò thấu đáo bản chất của thầy ấy!

 8. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : THƯ THỤY ĐIỂN : TRƯỚC KHI NÓI PHẢI UỐN LƯỠI 7 , TRƯỚC KHI GIẢNG THUYẾT CẦN TRANG BỊ ĐẦY ĐỦ 6 TIÊU CHÍ CƠ BẢN ,TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ VÀ THÍCH HẠNH BÌNH ĐÁP ỨNG ĐỦ CHƯA ? của đạo hữu Mật Từ .

  Con hoan hỷ và tán thán công đức thiện hạnh của đạo hữu Mật Từ đã tiếp bước gót chân Thầy thêm một lần nữa tác pháp chiếu quang đến tiến sĩ Thích Nhật Từ và Thích Hạnh Bình .Bằng những kiến thức am tường sâu sắc về trình độ tiến sĩ Khoa học và những luận giải dựa ttheo Thánh giáo lượng nhà Phật, đạo hữu Mật Từ đã nêu ra 6 chỉ tiêu mà một vị tiến sĩ phật học phải đáp ứng đầy đủ .Thế nhưng qua bài chia sẻ của đạo hữu Mật Từ và phần comment của Thầy, con cảm nhận rằng vị Thích Nhật Từ này không đạt được một tiêu chí nào cả ,khi thuyết giảng thì lộng ngôn ,tự ý gieo rắc mầm mống tà kiến cho chúng sanh, lại không nắm được giáo pháp Phật đà, không biết được khi nào cần đến kinh Hoa Nghiêm ,khi nào cần đến kinh Pháp cú ..v..v ,coi bộ ông ta không hiểu được gì ,chính vì vậy mà ông dám cho rằng ” đạo Phật vay mượn Bà La môn 6000 câu thần chú từ kinh Vệ Đà ” ,gần đây ông lại giảng thuyết về tụng niệm thần chú chỉ là phương tiện rèn luyện chánh niệm ,thật uổng phí cho một bằng cấp tiến sĩ phật học ,có khi nào cần phải xem xét lại bằng cấp này chăng ?.

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh và tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 9. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết của đạo huynh Mật Từ được chia sẻ trên chanhtuduy.com, cùng comment của vị Thầy. Qua sáu yếu tố để xác định được giá trị “tiến sĩ” được nêu, thì qua đó thấy được giá trị ẩn sau thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ thực tại trong vấn đề thầy này nêu ra từ việc định kiến câu thần chú là thế nào. Có thể thấy, thầy Thích Nhật Từ đã không hội tụ đủ các yếu tố để có thể đưa ra những nhận định riêng rẽ liên quan tới câu thần chú, vốn là bản tâm của chư Phật và các vị thánh giả. Đặc biệt các phát ngôn của thầy Thích Nhật Từ hoàn toàn là những phát kiến cá nhân, không viện được bất cứ luận chứng, luận cứ Phật môn. Điều này không chỉ một mà nhiều lần khác nhau, lỗi sai của thầy trở lên hệ thống cơ bản mà bất kỳ ai cũng nhận ra, có lẽ chỉ thầy Thích Nhật Từ không hiểu, không rõ và dường như đang ở trạng thái mũ ni che tai nên biểu trạng tự ngơ liên quan đến vấn đề này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 10. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỉ với bài viết của đạo huynh Mật Từ. Qua những luận điểm và dẫn chứng cụ thể, đệ có thể thấy thượng toạ Thích Nhật Từ mang danh tiến sĩ nhưng lập luận thiếu khoa học, bình phẩm những chuyện không có tư cách để bình phẩm, thật không đáng tin.

  “Học vị tiến sĩ dường như đã gián tiếp trở thành một phương tiện để thượng toạ Thích Nhật Từ thoải mái vọng ngữ, lộng ngôn, không màng đến giới cấm. Thử hỏi sự “bổ sung” qua lại trong học vị và danh xưng của ngài Thích Nhật Từ làm lợi lạc gì cho chúng sanh”…Ngược lại, vị Thầy tuy không có bằng tiến sỹ do trường đời cấp nhưng sau một quá trình khảo cứu, khảo sát, ứng dụng, thực hành và có kết quả, giờ đây vị Thầy đã là viện trưởng một viện nghiên cứu khoa học, đem lại hiệu quả và lợi lạc cho hội viên khắp thế giới. So giữa một vị Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học và một ông tiến sĩ không đáp ứng nổi những tiêu chuẩn cơ bản, chỉ xét trên mặt thế gian đệ cũng đã thấy Thầy Thích Nhật Từ và vị Thầy cách xa nhau một trời một vực.

  Đệ cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được đức tính tàm quý và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ thiện hạnh đạo huynh Mật Từ đã noi gương vị Thầy mà tác pháp chiếu quang đến TT Thích Nhật Từ.

  Qua các kinh từ kim khẩu của Đức Phật và các Bồ tát đều khẳng định lợi ích to lớn của việc trì niệm thần chú . Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đức Phật xác quyết thần chú “trừ được hết thảy khổ chân thật không hư” . Trong 12 đại nguyện của Quán Thế Âm xác quyết “hãy trì tụng thần chú Mani, chỉ một điều đó là đủ” . Vậy thầy Thích Nhật Từ là ai mà dám bác bỏ những lợi ích to lớn ấy, làm trái với giáo huấn của Đức Phật và các Bồ tát trong khi bản thân mình lại là sứ giả Như Lai mang trọng trách xiển dương chánh pháp. Tai quái hơn là thầy Thích Nhật Từ thay vì xiểm dương chánh pháp thì thầy ấy lại đi xiểm dương : xây dựng hạnh phúc hôn nhân bền vững, thuật nói chuyện trước đám đông, kêu gọi các ca sĩ thể hiện phiên bản mới bài hát độ ta không độ nàng….Đến đây con đã hiểu vì sao trường đời cấp bằng “tiến sĩ triết học” cho thầy Thích Nhựt Từ.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Từ đã viết bài. Cầu nguyện huynh luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 12. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Mật Từ trong bài viết này. Qua đó, 6 yếu tố để xác định giá trị “tiến sĩ” đều không thể thấy được của vị thượng tọa “mang danh tiến sĩ” Thích Nhật Từ. Việc thiếu hụt những yếu tố đó khiến cho người đọc, người nghe phải đặt dấu hỏi thực sự lớn về bằng cấp tiến sĩ của vị thượng tọa này. Tuy nhiên, đó chỉ là bằng cấp thế gian mà thôi nhưng những lời nói vọng ngữ của vị này khi bác bỏ lại giáo huấn của Quán Thế Âm thì thực là một sự phỉ báng Phật Pháp, gieo nhân cõi thấp. Và đúng như huynh Mật Từ đã chia sẻ trong bài viết nếu như thượng tọa Thích Nhật Từ bảo rằng thần chú chỉ để rèn luyện chánh niệm thì hà cớ sao vị này lại có những phát ngôn hời hợt, không nhất quán, đối lập với nhau thể hiện sự thiếu kiểm soát trong tâm thức như vậy! Chẳng lẽ thượng tọa Thích Nhật Từ lại có đa nhân cách nên mỗi khi một nhân cách nổi lên thì lại nói một kiểu (cho dù lời nói nào cũng đều dựa theo tâm ý chủ quan, không theo Thánh giáo lượng)!? Chưa kể đến việc thượng tọa Thích Nhật Từ cũng chả phải chuyên gia về thần chú, cũng không theo học Mật thừa mà lại thích lạm bàn, tỏ vẻ hiểu biết. Điều này giống như: “Tìm cách dạy Giáo pháp cho người khác mà tự mình không trải nghiệm cũng giống như một người mù dẫn dắt một người mù. Đây là một thất bại trầm trọng” (Thánh tăng Gampopa, 14 thất bại trầm trọng). Một người bị rơi vào “thất bại trầm trọng” thì nào ai phải nghe theo cơ chứ. 

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Từ đã chia sẻ bài viết lợi lạc. Cầu nguyện đạo huynh Mật Từ hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 13. Nguyễn Hồng Hà (9 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài của đạo huynh Mật Từ.

  Con đã hiểu ra một số điều mới sau khi đọc bài này.

  Con rất thích bài này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh có thể thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ đã noi theo gương vị Thầy, theo tinh thần tác pháp chiếu quang của kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa phẩm Chuyển Sanh đến thượng tọa (TT) Thích Nhật Từ.

  Qua 6 tiêu chuẩn cơ bản của một người đã hoàn tất học vị tiến sĩ ,để tham chiếu đến các hành vi thân ngữ tâm của TT Thích Nhật Từ, thì TT Thích Nhật Từ đã “ không đáp ứng được bất kỳ một tiêu chuẩn cơ bản nào đối với một vị ‘tiến sĩ””. Hơn thế nữa, TT Thích Nhật Từ lại còn giúp mọi người nhìn thấy bằng cách “gạch chân và tô đậm” sự thiếu hiểu biết, sự lộng ngôn, cuồn ngữ của bản thân khi thích tự lạm bàn những những lĩnh vực, chủ đề mà mình không có trải nghiệm như phát biểu công năng của Thần chú chỉ để giúp chánh niệm. Suy ra bằng cấp học vị ở thế gian ông ấy đã không hoàn chỉnh từ “kiến thức chuyên môn” thì chẳng trách chi ở kiến thức Phật học ông ấy lại I Tờ mà bất chấp hậu quả thảm khốc như lời ngài Long Thọ Bồ Tát đã khuyến cáo. Con cám ơn đạo huynh đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm an tịnh.

  Nguyện cầu đạo huynh Mật Từ được thế sự hanh thông, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc thư Thụy Điển của đạo huynh Mật Từ. Qua bài chia sẻ càng thấy rõ hơn để có được học vị tiến sĩ đòi hỏi có một kiến thức sâu rộng,một quá trình nghiên cứu nghiêm túc  với những công trình khoa học được nghiên cứu,  khảo sát,  ứng dụng, công bố rộng rãi và được công nhận.  Nhưng ở đây Tiến sĩ Thích Nhật Từ nói khơi khơi trước sau bất nhất, rời rạc, sơ hở,  thiếu luận chứng, luận cứ và dẫn chứng kinh sách, nói những lĩnh vực mà bản thân thiếu chuyên sâu . Toàn tự ý lập ngôn,  vọng ngữ, không màng đến giới cấm, rao giảng truyền bá tà kiến cho chúng sanh, không đúng với lời dạy của Đức Phật.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Phan Thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.Con cảm tạ ơn Thầy và Đạo huynh Mật Từ ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

   

 18. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum .

 19. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc thư Thụy Điển của đạo huynh Mật Từ và comment của Thầy.

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang noi gương Thầy của đạo huynh Mật Từ.

  Dựa trên những luận điểm sắc bén huynh đưa ra, đệ thấy rõ ràng Thích Nhật Từ là minh họa sống động cho cái gọi là “hữu danh vô thực”. Bởi, danh xưng “tiến sĩ” của ông ta là hư ngụy, dân gian thường gọi là tiến sĩ giấy, vì có mác tiến sĩ nhưng lại chẳng đáp ứng được nổi một tiêu chuẩn cơ bản nào mà một tiến sĩ cần hoàn thiện. Và, danh xưng “thượng tọa” của ông ta cũng là hư ảo nốt, vì mang danh thầy tu đạo Phật nhưng lại trước sau bao nhiêu lần phát ngôn hàm hồ, xuyên tạc, phỉ báng chánh pháp Phật đà. Ông ta thay vì làm một cây tùng cây bách giúp xiển dương chánh pháp cao quý, đem chánh kiến làm lợi chúng sanh thì lại là một thứ bụi tre bụi trúc ngả nghiêng theo chiều gió, lúc nói vầy khi nói khác, dài tay đủ chủ đề dẫu chẳng liên quan, chỉ tùy theo bát phong, thanh danh lợi dưỡng của riêng ông thổi theo hướng nào, cốt nói làm sao có lợi cho mình là được, chẳng màng chi giới luật vọng ngữ, báng bổ cả Đức Phật, Thánh chúng! Thật là ngao ngán cho kẻ khoác áo cà sa nhưng muốn mua danh từ thế tục, lấy cái danh đó làm “kế sinh nhai”. Nhưng nguy hại thay đã chọn nhầm “thị trường”, bởi đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, dùng tuệ làm nghiệp mà ông ta lại chẳng có được cái nào thì cầm chắc thất bại, hậu quả chực chờ từ luật tắc Nhân quả thật không thể làm lơ.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Từ đã viết bài. Cầu nguyện cho huynh được viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tĩnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Nguyễn Cát says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài phân tích của huynh Mật Từ, cho thấy sự bất tương ưng về nội dung bên trong và hình thức bên ngoài của học vị “tiến sĩ”, vòng hoa trang hoàng của thượng tọa Thích Nhật Từ.

  Từ những luận điểm mà huynh Mật Từ phân tích, có thể khẳng định tiến sĩ Thích Nhật Từ không có kỹ năng nghiên cứu khoa học, một kỹ năng tiêu chuẩn, điều kiện cần (chưa phải đủ) của học vị Tiến sĩ thế gian. Chưa nói đến một công trình nghiên cứu khoa học gì cao siêu của tiến sĩ, chỉ một luận văn tốt nghiệp bình thường của bậc cử nhân đến luận án của bậc Thạc sỹ thì phần “tổng quan tình hình nghiên cứu” đã là cực kỳ quan trọng, không những phải cho thấy được nền tảng lý thuyết vững chắc của nghiên cứu (xuất phát từ những kết quả, công trình học thuật đã được công nhận) mà còn cho thấy định hướng về phương pháp luận được áp dụng. Tuy vậy, trong hầu hết các bài giảng của mình, thượng tọa hoàn toàn bỏ qua bước quan trọng này, tự ý luận giải theo tâm ý cá nhân, phóng tưởng tư duy một cách lệch lạc, phi logic, phi hệ thống.

  Con hoàn toàn tán đồng với kết luận của huynh Mật Từ về sự “bổ sung” qua lại trong học vị và danh xưng của TT Thích Nhật Từ, vì là một “tiến sĩ” nên đủ điều kiện nhận danh xưng thượng tọa, và cũng vì là một thượng tọa nên có thể tạm bỏ qua sự “hụt hơi” với học vị Tiến sĩ. Hóa ra đôi tay nhân gian cũng lắm lúc “độ lượng” như vậy.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.

  Cảm ơn huynh Mật Từ đã chia sẻ bài viết lợi lạc.

  Om Mani Pad Me Hum

 21. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Từ cho tiến sĩ Thích Nhật Từ khi đã có văn bằng học vị của người tiến sĩ và cơ bản là 6 tiêu chí cũng không có, tự rêu rao bài giảng, bài viết của mình một cách ngông cuồng loạn ngữ, nói lời vọng ngữ phỉ báng cả đại nguyện Quán Thế Âm về thần chú sáu âm. Con không thể ngờ mang danh là người con Phật, học hàm chức vị cao mà có thể thoải mái tung hô quả thật không còn một chút về gia tài tàm quý là một trong thất thánh tài nhà Phật

  Cảm ơn huynh đã chia sẻ bài

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai

  Om mani padme hum

 22. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ đã viết nên bài viết này. Ngài tiến sỹ thượng tọa Thích Nhật Từ có cả 2 cái danh đời-đạo trong cách gọi, tuy nhiên nhìn vào hành trạng thực tế là những bài giảng tà kiến, phỉ báng Phật Pháp, tự ý lập ngôn của thầy TNT, không khỏi khiến người khác nghi ngờ về cái “danh” của thầy, bởi “thực” chẳng tương xứng với “danh”. Qua bài phân tích, chứng minh của đạo huynh Mật Từ, người đọc thấy được thầy TNT hoàn toàn không đáp ứng được 6 tiêu chuẩn cơ bản của một người đạt học vị “tiến sỹ”. Con hiểu rằng đối với người tu Phật, cái “danh” chỉ là phương tiện hỗ trợ người tu đưa chánh Pháp đến chúng sanh được thuận lợi, vì lợi lạc của chúng sanh. Thế nhưng thầy TNT lại mượn cái “danh” làm phương tiện để ông ta thỏa thích nói theo ý mình chứ không theo thánh giáo lượng, làm căng phồng bản ngã của ông ấy chứ không đem lại lợi ích chân thật cho chúng sanh.

  Hy vọng thầy Thích Nhật Từ còn chút tàm quý, đừng tự mình bôi đen những cái danh mà thầy có bằng những bài giảng tà kiến nữa.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ.

  Đệ cầu nguyện đạo huynh Mật Từ tinh tấn thực hành Pháp và hanh thông trong mọi việc.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã động viên sách tấn con ạ.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Om Mani Padme Hum.

 24. Phan Ngô Thùy Dung (8 tuổi) Thùy Dung says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ah ,

  Mật Thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo Huynh Mật Từ dành cho tiến sỹ Thích Nhựt Từ ,  nông rằng ông ta sẽ hoan hỉ đón nhận và không deo nhân tà kiến cho chúng sanh khác không phạm lổi vọng ngữ nữa .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm.

 26. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỉ với công hạnh của đạo huynh Mật Từ khi một lần nữa đã chứng minh sự cạy mình là tiến sĩ thượng toạ mà tự ý cuồng ngôn vọng để thoả mãn cái tôi của mình mà gieo giắc tà kiến cho chúng sanh không màng đến luật tắc nhân quả. Thật đáng buồn khi chúng sanh cứ mãi u mê không phân biệt được đúng sai chánh tà mà trao cho những kẻ ngu dốt làm thầy, làm thượng toạ , đại đức để rồi tự mình làm hại đến thân căn huệ mạng không chỉ của mình mà còn bao nhiêu thế hệ tỳ khoe về sau .

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại hanh thông trong tương lại.

  Om mani padme hum

 27. Kính bạch Thầy.

  Con tán thán khi đọc bài viết của đạo huynh Mật Từ, những luận điểm cho thấy tiến sĩ thượng toạ Thích Nhật Từ tự ý lập ngôn, tai hại hơn là thượng toạ thường xuyên tuyên truyền những vấn nạn tà kiến đến đông đảo Phật tử như xuyên tạc về vấn đề chay mặn, xuyên tạc kinh điển Phật thuyết, phỉ báng kinh điển Đại thừa.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài viết của đạo huynh Mật Từ cùng commen của vị Thầy.Đạo huynh Mật Từ một lần nữa tác pháp chiếu quang đến tiến sĩ Thích Nhật Từ.Mật từ đã nêu ra sáu tiêu chí mà một vị tiến sĩ Phật học phải đạt được theo thánh giáo lượng nhà Phật.Thật là buồn cho một trình độ tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ ko đạt được một tiêu chí nào,mang danh “tiến sĩ” thật hổ thẹn.Vì không hiểu biết nên TT Thích Nhật Từ khi giảng đã dùng những lời nói vọng ngữ,lộng ngôn,dám bác bỏ lợi ích tolowns của việc trì niệm thần chú của Quán Thế Âm,thích lạm bàn những chủ đề không thuộc lĩnh vực của mình,…Như vậy đã tự ý reo rắc mầm mống tà kiến cho chúng sanh.rất may chúng con có được vị Thầy uyên thâm hiểu rõ thánh giáo lượng nhà Phật,giúp chúng con phân biệt được trình độ tiến sĩ Phật học thật – giả.
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật Gia đều được hạnh phúc của Phật tánh và tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
  Om Mani Padme Hum

 29. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này và comment của Thầy rồi ạ ! Con hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Từ đã đưa ra 6 tiêu chí cơ bản cần có của một vị tiến sĩ. Qua 6 tiêu chí này và đối chiếu với thượng tọa Thích Nhật Từ con ngao ngán về cái danh xưng của ông ta. Thật đúng với câu ” hữu danh vô thực “khi ông ta liên tiếp rao giảng nhiều quan điểm không nhất quán, bài sau phủ nhận bài trước, những lĩnh vực mà ông ta không am tường.  Con mong rằng chúng sanh không còn bám chấp vào hình tướng bề ngoài mà luẩn quẩn trong vòng luân hồi sinh tử bởi những chiêu trò của tà sư.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Từ hanh thông mọi việc.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 30. Kính bạch Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ !

  Om mani padme hum.

 31. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư Thụy Điển rồi ạ.
  Qua 6 tiêu chuẩn cơ bản của luận án tiến sỹ, huynh Mật Từ đã cho thấy TS TNT không đáp ứng được bất kỳ tiêu chuẩn nào đối với một tiến sỹ, quả thật đáng ngờ cho học vị của ông.
  Phải chăng vì mang danh “tiến sỹ” nên ông cần phải luận, muốn luận, gặp gì cũng luận để chứng tỏ kiến thức theo tâm ý của mình, để chứng tỏ mình là người đa tài. Nhưng tài đó đã bị phơi là “tài lanh” ; “tài lẹo” với những vấn đề không phải chuyên môn của ông, bởi không có khảo cứu, khỏa sát, thực hành, ứng dụng và đạt kết quả. Do vậy mà TS TNT tự làm cho mình còn tệ hơn là cơ bản của người bình thường, vì không ý thức được bởi lời nói bất nhất của ông do “tin theo tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh 42 chương) mà Đức Phật cảnh báo.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu nguyện Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 32. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 33. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tường Vân đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của huynh Mật Từ ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua tịnh hoá hiện tại.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này.

  Mật Ba hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Từ noi gương Thầy tác pháp chiếu quang cho TT Thích Nhật Từ.

  Muốn thưởng lãm nghệ thuật phải am tường nghệ thuật. Người mắc bệnh mắt thì tìm bác sĩ nhãn khoa chứ đâu ai tìm bác sĩ nha khoa. Tiến sĩ Thích Nhật Từ không am tường về thần chú nhưng lại cứ lạm bàn về thần chú. Nếu như, chỉ đơn giản vì sở thích cá nhân tự nói, tự viết làm bộ sưu tập riêng cho bản thân không dính líu đến ai thì cũng không cần để đề cập. Còn đằng này Tiến sĩ Thích Nhật Từ đã “không rành những gì đã biết” nhưng lại liều mình chia sẻ cho cộng đồng thì quả là “người mù dẫn dắt người mù”.

  Qua đây, thêm bài học cho những ai cầu pháp học đạo nên quán xét lại “Đạo sư” thì đủ điều kiện, thậm chí làm Thầy của “Tiến sĩ”, nhưng ngược lại “Tiến sĩ” chưa chắc đủ điều kiện để làm “Đạo sư”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

   

 35. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Từ đã có bài viết gửi đến tiến sĩ, thượng tọa Thích Nhật Từ về 6 tiêu chí cơ bản cần có của một vị tiến sĩ để ông ta tự quán xét lại bản thân.Từ đó mà dừng lại những cuồn ngôn loạn ngữ ,tin theo tâm ý mình đang đầu độc gây hại đến vận mệnh tâm linh của chúng sanh .

  Cảm ơn huynh Mật Từ đã chia sẻ bài viết này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Từ luôn được hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo và những ước nguyện chính đáng sớm được viên thành.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại và được hanh thông trong tương lai.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 36. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài và comment của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Từ đã tác pháp chiếu quang đến TT Thích Nhật Từ. TT Thích Nhật Từ nên quán xét lại bản thân, đừng vì cái bằng cấp ” tiến sĩ ” của mình mà tự ý lập ngôn, tin vào tâm ý của mình mà gieo rắc tà kiến vào chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 37. Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc xong bài viết  và comment của Thầy rồi ạ.

  Mật Mai hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Từ đã tác pháp chiếu quang dành cho tiến sĩ, thương tọa Thích Nhật Nhật Từ,  qua 6 tiêu chí mà huynh Mật Từ nhắc trong bài viết con thấy TT TNT nên quán xét lại bản thân ông ta. Mà đừng cuồng nguồn lộn ngữ cứ theo tâm ý của mình

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại và hanh thông tương lai

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 38. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết  và  comment của Vị Thầy rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ với tinh thần tác pháp chiếu quang của huynh Mật Từ tới TT Thích Nhật Từ. Trong bài viết, huynh Mật Từ đã chia sẻ về 6 tiêu chí cơ bản cần có của một vị tiến sĩ. Buồn thay khi đối chiếu với TT Thích Nhật Từ thì 2 từ “ tiến sĩ”  có lẽ  chỉ có tác dụng xưng danh cho “sang mồm”, bởi thực tế đã chỉ ra TT Thích Nhật Từ không cả có đủ những gì là cơ bản nhất trong các tiêu chí của một tiến sĩ. Những hành động, những phát ngôn của TT Thích Nhật Từ chỉ chứng tỏ được sự tương xứng với cái bằng tiến sĩ được  cấp bởi trường đời của ông ta.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cày nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Om mani padme hum.

 39. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Từ cùng comment của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo huynh Mật Từ đã chỉ ra những khiếm khuyết về trình độ thế gian lẫn sự yếu kém hời hợt về trình độ tâm linh, sự tiền hậu bất nhất, tự ý lập ngôn,cuồng ngôn loạn trí của thượng tọa Thích Nhật Từ.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Từ đã chia sẻ giúp chúng sanh không còn tin lầm tà sư mang danh tiến sĩ,thượng tọa.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp sớm vượt qua khó khăn hiện tại hanh thông tương lai.
  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này. Con hoan hỷ tán thán bài phân tích của đạo huynh Mật Từ qua 6 tiêu chuẩn cơ bản cần có của một người đạt học vị tiến sĩ, từ những lập luận sắc bén dựa trên thánh giáo lượng nhà Phật, đạo huynh Mật Từ đã cho thấy thượng toạ TNT mang danh tiến sĩ nhưng không đáp ứng nổi một tiêu chuẩn cơ bản nào đối một tiến sĩ.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu lâu dài vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh Mật Từ hanh thông thế sự,viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum!

 41. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bức thư từ Thuỵ Điển của đạo huynh Mật Từ và comment của vị Thầy. Qua những phân tích của Thầy và của huynh Mật Từ con thấy rằng ông tiến sĩ Thích Nhật Từ đã phạm giới cấm, cuồng ngôn, vọng ngữ, phỉ báng chánh pháp. Cái chức danh thế gian người ta cho ông ấy là tiến sĩ cũng không xứng, các tiêu chí cơ bản ông ấy không đạt được, đã vậy lại đa sự trong khi không hiểu thấu đáo bản chất của sự vật hiện tượng.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Từ với bài viết chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc. Cầu nguyện huynh luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Anh Tran says:
  Kính thưa thầy,

  Con đã đọc xong bày viết này ạ

   

 43. Đỗ Khương Duy says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy và Cô sức khỏe và trường thọ.

 44. Mật Diệu Trang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Từ và comment của Thầy rồi ạ.

  Con nguyện cầu cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con nguyện cầu cho tất cả các chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om mai padme hum.

 45. Mật Chân Tính(12 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo huynh Mật Từ ạ. Qua bài viết của đạo huynh Mật Từ, con thấy được rằng Thượng tọa Thích Nhật Từ chỉ mang cái danh hiệu ”tiến sĩ” hay ”thượng tọa” chỉ để cho ông ấy tha hồ lộng ngôn vọng ngữ mà không biết đến hậu quả sau này ông truyền bá đến chúng sanh như một người biết tất cả nhưng thực chất ông ta chẳng biết cái gì mà nói theo tâm ý của mình đây là trường hợp ”người mù dẫn dắt một người mù” mà Thánh giả Gampopa đã chỉ ra ở điều thứ 13. Ông ấy không hề biết gì và chưa được trải nghiệm mà dám truyền dạy giáo pháp cho chúng sanh, hi vọng ông ấy sẽ quay đầu là bờ để tranh hậu quả sau này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 46. Mật Tấn Thành says:
  Kính bạch Thầy!

  Trò đã đọc bài viết này rồi ạ. Trò cám ơn kiến thức của huynh Mật Từ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Ôm Mani Padme Hum

   

 47. Nguyễn Vân Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy ạ!

 48. Mật Huệ Bích ( Lê Hải My 7 tuổi) says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự tường thọ của Thầy Cô vì lời lạc

  của chúng sanh .

  Cầu nguyện cho dịnh bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật

  tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 49. Mật Hoa Dung (10 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh  phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 50. Mật Định Thuần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài: “Thư Thụy Điển…” của đạo huynh Mật Từ và comment của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ 6 tiêu chí cơ bản để hoàn thiện một luận án tiến sĩ mà người học vị tiến sĩ nào cũng phải trải qua của đạo huynh Mật Từ. Qua đó một lần nữa cho chúng ta thấy ông TNT đang mặc chiếc áo thượng tọa quá “rộng”, còn mác tiến sĩ của ông đích thị là “tiến sĩ giấy nhám” có chức năng đánh bóng. Ông Thích Nhật Từ đã từng vi phạm nghiêm trọng các giới luật của chánh pháp Phật đà như: chia rẽ tăng đoàn, cản trở giới nguyện giải thoát của cư sĩ, huỷ báng chánh pháp, vọng ngữ xuyên tạc…nay chỉ dùng một gương chiếu ma – 6 tiêu chí đã lột toàn bộ mặt nạ của TT, TS Thích Nhật Từ.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Từ viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho dịch Covid -19 sớm được tiêu trừ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

   

 51. Mật Định Thuần says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn cho con.

  OM MANI PADME HUM!

   

 52. Mật Minh Ánh (7 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài của huynh Mật Từ rồi ạ
  Đệ cảm ơn huynh đã viết bài ạ
  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý cam lồ.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm bị tiêu trừ
  Om Ah Hum.
 53. Mật Hoa Tâm (Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng 9tuổi) ng) says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ

  Om mani pedme hum

   

 54. Nguyễn Trung Khánh says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này ạ!

  Con cảm ơn Thầy!

 55. Tuyền Hồ Văn says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu mong sức khoẻ và trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu cho đại dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status