Feb 21, 2014

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 33 Comments

Thư trò miền Trung: Kết quả chuyển di tâm thức cho hương linh Mật Thường – Nguyễn Thị Lảo

Thư trò miền Trung: Kết quả chuyển di tâm thức cho hương linh Mật Thường – Nguyễn Thị Lảo Kính bạch THẦY! Lẽ ra con viết thư này ngay sau khi nhận được pháp âm “Chuyển di tâm thức” mà Thầy, Cô và chư đạo chúng đã thực hành cho hương linh thân mẫu chúng con: cụ bà Mật Thường! Tuy nhiên, việc tang gia có quá nhiều bận rộn và bộn bề cảm xúc, mãi đến bây giờ chúng con mới tạm đủ tĩnh tâm để lắng lòng viết vội mấy dòng gửi muộn đến Thầy! Sự “vô tâm” này là ngoài ý muốn của chúng con do quá nhiều ngoại duyên tác động, cúi xin Thầy từ bi tha thứ… Kính bạch Thầy, Sau khi nghe pháp âm Thầy chuyển di tâm thức dành cho cụ Mật Thường, chúng con không sao cầm được nước mắt. Dẫu biết sắc tướng và âm thanh cũng chỉ là phương tiện truyền tải, nhưng sự truyền tải của Đạo sư

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status