Apr 15, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo, SONG NGỮ ANH VIỆT | 50 Comments

Thư từ Ấn Độ: ĐÃ HIỂU NHƯ THẾ

Đạo sư là người dẫn đường cho con.

Phật là cuộc sống của con

Pháp là con đường của con

Tăng là tinh thần của con

Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

Con là Tantra Nirvadeva.

Đạo hữu Jane từ nước Đức, sau khi đọc bài viết của Thầy trên chanhtuduy.com, đã hứng khởi, mong muốn học đạo Phật và hiểu được đạo Phật không phải là tôn giáo mà là phương pháp thực hành trong cuộc sống để được bước đi trên hành trình giác ngộ. Vì nhận biết ra giá trị đích thực của đạo Phật từ những bài viết của Thầy mà đạo hữu ấy đã quay về nương tựa nơi Thầy, Phật Pháp Tăng. Nhờ đó, đạo hữu ấy cũng hiểu được những nguyên lý căn bản của đạo Phật như sau:

Những bước chân chánh niệm

1. Tầm quan trọng của chánh niệm mang đến sự an lạc nội tại và chuyển hóa tâm thông qua việc thực hành pháp để được khai tuệ trên hành trình giác ngộ.

2. Tứ diệu đế, trong đó có nguyên nhân gây đau khổ và phương thức diệt khổ thông qua bát chánh đạo.

3. Luật tắc nhân quả trong vòng tròn sinh tử.

4. Vô thường – không có gì tồn tại vĩnh viễn, mọi sự vật hiện tượng luôn thay đổi.

5. Bám chấp và tham ái chính là nguồn gốc của khổ đau, phiền não. Niềm vui và hạnh phúc sẽ có được khi chúng sanh học cách “buông bỏ” đúng và thực hành cho đi (xả ly).

6. Lợi lạc của việc thực hành trì niệm thần chú ” Om Mani Padme Hum” và công năng của thần chú Mani giúp hữu tình bước đi trên hành trình giác ngộ.

Cũng vì vậy, rất nhiều đạo hữu nước ngoài cũng giống như đạo hữu Jane nhờ đọc bài viết của Thầy trên chanhtuduy.com mà có được sự hứng thú học Phật pháp và nguyện bước theo chân Thầy cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng.

Om Mani Padme Hum.

Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

Con – C H Lakshminarayan.

(Việt dịch bởi Mật Diệu Hằng)


Nguyên bản tiếng Anh:

Guru is my guide
Buddha is my life
Dharma is my way
Sangha is my Spirit

Respected Guruji, I bow my head at the lotus feet of Guruji.

I am Tantra Nirvadeva.

Thực hành trì niệm thần chú Mani

Dharma friend Jane from Germany, after reading articles by Guruji in Chanhtuduy.com is attracted towards BUDDHISM which is in the real sense is not a religion but a way of life in the path of Enlightenment and Liberation, has taken refuge in the Guru, Buddha, Dharma and Sangha and highly impressed by Buddhist’s basic principles such as :

1. Importance of mindfulness which gives inner wealth and it’s transform by Dharma practices to gain wisdom in the path of Enlightenment and Liberation!

2. Four Noble Truths –the cause of suffering in life and it’s remedy by following the Eight fold path

3. The law of cause and effect in the cycle of birth and death.

4. Impermanence—Nothing is permanent in this world except ” Changing ” is only permanent. !

5. Attachment and Craving is the root cause of suffering and unhappiness and joy and pleasure follows by learning the art of ” let-go every thing ” and practicing ‘ giving ‘ rather than ‘ taking ‘ (Renunciation ).

6. Benefits of the meditation of the Heart Suthra, ” Om Mani Padme Hum ” and it’s significance in the path of Enlightenment for all sentient beings.
Thus, many foreigners like Jane are attracted by Guruji’s Buddhist teachings through Chanhtuduy.com and following the footprints of Guruji to attain Enlightenment.!

Om Mani Padme Hum.

Long live our beloved Guruji for upholding Dharma..

Dr C H Lakshminarayan


Letter from India: NOW I GET IT (Đã hiểu như thế)

Thư nước Đức: ĐÔI ĐIỀU QUÁN NIỆM VỀ XẢ LY (Commentary on renunciation)

 1. Mô Phật!

  Mật Hạnh Giác hoan hỷ với cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Hoan hỷ đạo hữu đã nêu lên những bài học về Phật Pháp mà đạo hữu Jane từ nước Đức cảm nhận từ bài giảng của vị Thầy.

  Ở nước ngoài hiện nay, việc tiếp cận Phật Pháp đã không còn quá khó khăn nhờ có Internet. Thế nhưng việc đưa giáo lý Phật Đà một cách đơn giản và dễ hiểu cho chúng sanh tiếp cận không phải là việc dễ dàng. May mắn cho chúng đệ tử, khi đến với Chanhtuduy.com, chúng con được vị Thầy giảng giải hạ tầng ngữ nghĩa, phù hợp với thời đại, với đời sống cư sĩ. Nhờ đó chúng trò hiểu được bản chất vấn đề một cách nhanh chóng, bất kể quốc độ, văn hóa nào.

  Cầu nguyện đão hữu Tantra Nirvadeva tinh tấn, được lợi lạc từ những bài viết vị Thầy trên chanhtuduy.com.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Ah Hum

 2. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva trong bài viết này, những bài học về Phật Pháp mà đạo hữu Jane cảm nhận từ những bài viết của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tạo dựng lên căn phòng Duy Ma Cật Chanhtuduy.com. Từ đó, bạn đọc hữu duyên từ khắp nơi có cơ hội để tiếp cận chánh kiến, hiểu được đạo Phật là con đường tới giác ngộ. Và quan trọng hơn nữa, qua những bài viết của vị Thầy, học trò chúng con và nhiều bạn đọc hữu duyên trên khắp thế giới có cơ hội tiếp cận những phương pháp đơn giản, dễ dàng để đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyên đạo hữu Tantra Nirvadeva hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 3. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bản dịch tiếng Việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng, comment của đạo hữu Dr C H Lakshminarayan. Thông qua những cảm niệm của đạo hữu Jane từ nước Đức để thấy được cơ hội để thực hành Phật pháp thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Và nhờ có Thầy, chúng con mới có được cơ hội để ứng dụng diễn tập và thực hành Phật pháp để đem lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân.

  Thông qua những bài viết, bài giảng của vị Thầy, được chuyển hóa bằng những bài viết được hạ tầng ngữ nghĩa, không còn khô khan thậm thâm qua những bộ kinh sách, mà được ứng dụng thực tế những bài học vào cuộc sống. Nhờ vậy, chúng con có thể dễ dàng tiếp cận với chánh pháp Phật đà thông qua những nguyên lý cơ bản Phật đà tạo được hứng thú cho chúng học trò và đệ tử.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội được diễn tập, thực hành Phật pháp.

  Cầu nguyện đạo hữu Jane, đạo hữu Dr C H Lakshminarayan viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng viên thành mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh viên thành Phật đạo.

  Om Mani Padme Hum!

 4. Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin hoan hỷ  với  những  cảm  niệm  của  đạo  hữu  Tantra nirvadeva

  Con xin hoan hỷ  và  tán  thán thiện hạnh  của  huynh Mật  Dịu  Hằng  đã  chuyển  ngữ

  Con xin cầu  nguyện  cho sức khỏe  và  sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lac của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng sanh thành  tựu hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani padme hum

 5. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết Thư từ Ấn Độ: Đã hiểu như thế. Con hoan hỷ với những cảm niệm, tấm lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva sức khỏe, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 6. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva và tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Bài viết đã nêu lên những cảm nhận của đạo hữu Jane về bài học Phật pháp trong các bài viết của vị Thầy trên trang mạng chanhtuduy.com.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài ”  Thư từ Ấn Độ : Đã hiểu như thế nào :” rồi ạ

  Mật Mai hoan hỷ với những dòng cảm niệm về phật pháp mà đạo hữu Tantra Nirvadeva qua việc đọc và nghe những bài giảng của vị Thầy thông qua căn phòng duy ma cật.

  Qua bài chia sẽ của đạo hữu Tantra  Nirvadeva thì con cảm thấy may mắn cho chúng con khi được hạnh ngộ vị Thầy và được Thầy từ bi chỉ dạy, để cho chúng con dễ hiểu và ứng dụng phật pháp Thầy đã hạ ngữ nghĩa xuống tầng thấp để cho chúng con dễ hiểu và dễ tiếp thu.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật. Om Ah Hum!

 8. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva và tán thán thiện hạnh của dạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ sang tiếng  Việt.

  Con xin cầu nguyệnnsuwsc khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mô Phật!

  Mật Nhuận Quang hoan hỷ với những chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Hoan hỷ với tấm lòng Sùng kính Đạo Sư chân thành của đạo hữu. Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng và đạo hữu Tantra Nirvadeva luôn tinh tấn thực hành pháp, viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 10. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva và  con xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt.

  Qua đó con cảm niệm được sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của Căn phòng Duy Ma Cật trang mạng Chanhtuduy.com đã đem lại ánh sáng chánh pháp lan tỏa  đến với chúng sanh hữu duyên  khắp thế giới .

  Con xin tán thán công hạnh , trí tuệ, bồ đề tâm rộng lớn của   vị Thầy đã từ bi tạo ra căn phòng Duy Ma Cật mang đến cho chúng sanh sự lợi lạc không thể nghĩ bàn. Với sự hạ tầng ngữ nghĩa đã  giúp chúng sanh dễ hiểu , dễ dàng tiếp cận với giáo lý nhà Phật .Từ đó giúp họ  tìm cho mình nơi nương tựa chân thật,   được bước đi trên đại lộ tiến về  thành phố  giải thoát lìa xa  khỏi luân hồi khổ đau này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho ánh sáng chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Kính bạch Thầy .

  Con hoan hỷ đọc thư từ  Ấn Độ. của đạo hữu Tantra Nirvadeva .

  Con hoan hỷ sự hiểu của Jane từ nước Đức, khi được đọc bài viết trên chanhtuduy. com đạo Phật không phải là tôn giáo, mà là phương pháp thực hành trong cuộc sống, để được bước đi trên hành trình giác ngộ.

  Con tán thán công hạnh vị Thầy đã truyền trải bộ môn yoga thanh trí, phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ, không chỉ trong nước mà còn ngoài nước.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 12. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ “Thư từ Ấn Độ: Đã hiểu như thế” của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tạo ra trang mạng chanhtuduy.com giúp chúng học trò và các bạn đọc hữu duyên trong nước và quốc tế được có cơ hội đọc, nghe những bài pháp lợi lạc của Thầy để được tiếp cận với Chánh pháp Phật đà.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài này sang tiếng Việt. Cầu nguyện huynh tinh tấn tu tập, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 13. dohoangchinh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu tantra nirvadeva. 

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng khi dịch bài viết. 

  Nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh. 

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ. 

  Om mani padme hum. 

 14. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc được bài cảm niệm  Thư từ Ấn Độ: “ Đã Hiểu Như Thế” của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Qua những cảm niệm của đạo hữu Jane từ nước Đức khi đọc được những bài viết của vị Thầy. Chúng con  thật may mắn thay khi được hạnh ngộ vị Thầy, dưới sự chỉ dạy của Vị Thầy với nhiều phương pháp sư phạm, phương tiện thiện xảo của Thầy chỉ dạy học trò thực hành giáo pháp đúng, phương pháp đúng một cách dễ dàng mà không ngăn ngại bởi không gian, chúng con, chúng sanh hữu duyên được tiếp cận nền tảng chánh kiến Phật đà trong vườn hoa chánh pháp trang chanhtuduy.com của vị Thầy, chúng con được dưới chỉ dạy của vị Thầy từ bi , trí tuệ, với lòng Bồ đề tâm luôn vì lợi lạc của học trò và tất cả chúng sanh hữu duyên, từ đó chúng con chặt đứt được sợ dây neo cột chặt chúng con vào cuộc đời này, thoát được những cảnh giới khổ đau của luân hồi, để chúng con, đạt được giác ngộ trong những kiếp sống tuơng lai.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cám ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết sang tiếng việt. cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng luôn tinh tấn hanh thông thế sự, đời đạo song hành thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 15. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài và hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva, từ những cảm niệm của đạo hữu, chúng con là những người may mắn khi sở hữu được thân phước khi có đủ những thuận duyên được hạnh ngộ Thầy.

  “Cái này xuất hiện, nên cái kia xuất hiện”, điều này một lần nữa muốn nói rằng, không có cái gì tồn tại tự thân. Việc chuyển hóa những giáo pháp Phật đà trở nên dễ hiểu mà mọi chúng sanh có thể tiếp cận, trên cơ sở đó để  tu dưỡng bản thân là con đường đầy gian nan. Chúng con-chúng sanh nhờ ơn phước của Thầy đã được tiếp cận Chánh pháp một cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ  thẩm nhập, bất kể rào cản, chướng ngại nào. Đó thật là “hữu phước” khi chúng con-chúng sanh hội cả thuận duyên và thuận cảnh

  Con xin đảnh lễ Thầy cô, cầy nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã viết bài, cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết lợi lạc này

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva thành tựu mọi ước nguyện chánh đáng

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác Ngộ

  Om Mani Padme Hum

   

 16. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con hoan hỷ đọc những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva qua phần Việt dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con thành tâm tán thán công hạnh của Thầy đã tạo nên căn phòng Duy Ma Cật Chanhtuduy.com đem ánh sáng Chánh pháp đến muôn nơi, vượt qua rào cản về không gian, địa lý, giúp chúng sanh hữu duyên từ khắp nơi trên thế giới được tiếp cận, được hiểu giáo lý vi diệu nhà Phật theo cách đơn giản, gần gũi với cuộc sống. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giúp cho học trò và đệ tử chúng con được hiểu thực nghĩa của sự vật, hiện tượng, cho phép chúng con được từng bước diễn tập, thực hành Yoga Thanh trí đầy lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Nirvadeva đã chia sẻ.

  Pháp đệ hoan hỷ với công đức dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Cầu nguyện cho huynh ngày một tinh tấn, hanh thông, viên thành ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tìm được về nơi nương tựa chân thật.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 18. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ vời thư chia sẻ từ Ấn Độ của Tantra Nirvadeva với những cảm nhận về Phật Pháp cao quý từ đạo hữu Jane ở nước Đức, sau khi đọc bài viết mà vị Thầy đã khai thị trên Chanhtuduy. com.
  Đại sĩ Liên Hoa Sanh khẳng định “Tìm được vị Thầy (chân chính) chẳng khác nào tìm được viên ngọc như ý”, bởi con hiểu được rằng trong thời đại mạt Pháp này tà sư nhiều như cát sông hằng, cũng cho thấy trên thế giới hiện nay có vô số trang mạng viết về Phật Pháp, mà điều quan trọng là không phải nơi nào cũng viết đúng, nếu có đúng thì không phải ai viết cũng được dễ hiểu. Từ chia sẻ của Tantra Nirvadeva giúp con thêm cảm niệm ơn phước khi hàng ngày được đọc bài, nghe giảng trên Chanhtuduy.com đã được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa ,giúp chúng con dễ dàng hiểu được lời dạy từ đức Phật mà thực hành hay thực tập nhanh đạt kết quả như :”hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội”.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng qua bài Việt dịch này.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 19. Lan Trần says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những cảm niệm của Tantra Nirvadeva qua bài viết của đạo hữu Tantra Mikaya (Jane).

  Cầu nguyện Tantra Nirvadeva hanh thông đời và đạo.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỉ với những dòng cảm niệm của đạo hữu TanTra Ni rvadeva trong bài viết này ,những bài học về Phật Pháp mà đạo hữu đã cảm nhận từ các bài viết của Thầy .

  Con hoan hỉ và tán thán công hạnh,trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã tạo dựng lên căn phòng Duy Ma Cật chánh tuduy.com. Từ đó bạn đọc hữu duyên từ khắp nơi có cơ hội được tiếp cận chánh kiến, hiểu được Đạo Phật là con đường dẫn tới giác ngộ và quan trọng hơn nữa qua bút viết của vị Thầy học trò chúng con và nhiều bạn đọc hữu duyên trên khắp thế giới được tiếp cận chánh kiến

  hiểu được Đạo Phật là con đường dẫn đến giác ngộ .

  Chúng con thật may mắn biết bao khi được hạnh ngộ vị Thầy . Dưới sự chỉ dạy của vị Thầy với nhiều phương pháp sư phạm, phương tiện thiện xảo của Thầy chỉ dạy học trò thực hành giáo pháp đưa phương pháp dđúng một cách dễ dàng mà không ngăn ngại bởi không gian và thời gian.Chúng con, chúng sanh hữu duyên được tiếp cận nền tảng chánh kiến Phật Đà trong vườn hoa chánh pháp,từ đó chúng con chặt đứt được sợi dây neo cột chặt chúng con với cuộc đời này, thoát được những cảnh giới khổ đau của luân hồi để chúng con đạt được giác ngộ trong kiếp sống tương lai .

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết sang tiếng việt.Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng luôn tinh tấn hanh thông thế sự,đời đạo song hành thành tựu mọi ước nguyện chính đáng .

  Cầu nguyện cho đạo hữu TanTra Ni rvadeva cho tâm nền tảng giác ngộ ngày một tăng trưởng vững bước đi trên hành trình giác ngộ theo dấu chân Thầy về Thành Phố giải thoát .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani padme hum !

   

 21. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết ” Thư từ Ấn Độ : Đã hiểu như thế nào” . Con hoan hỷ tán thán tấm lòng sùng kính vị Thầy và sự chân quý giáo pháp của huynh Tantra Nirvadeva . Cảm ơn huynh Tantra Nirvadeva  với những dòng cảm niệm sâu sắc .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 22. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  con hoan hỷ với những chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva khi được đọc, được tiếp cận với ánh sáng chánh pháp lợi lạc từ các bài viết, bài giảng của vị Thầy trên chanhtuduy. com.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm trải rộng của vị Thầy đã từ bi sáng lập nên căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy. com mang ánh sáng chánh pháp Phật đà soi dọi khắp muôn nơi vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng và đệ cảm ơn huynh đã dịch bài viết này sang tiếng Việt.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 23. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con hoan hủy  với cảm niệm của đạo hữu TatraNivadeva

  Con hoan hủy  tán thán thiện hạnh   của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch  bài viết sang tiếng việt

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc  tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đạo hữuTatraNivadeva tinh tấn thực hành và đọc những bài viết của vị Thầy

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc  Phật tánh

  Ommani padme hum

 24. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

  • Nguyên Thành says:

   Trò học đến đâu mà bao lâu nay chỉ được vài câu comment? Trò không hổ thẹn sao?

 25. Mật Định Thuần says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong những dòng cảm niệm của Đạo hữu Tantra Nirvadeva qua bài: Thư từ Ấn Độ -“ĐÃ HIỂU NHƯ THẾ”.

  Con hoàn toàn đồng cảm với Đạo hữu Tantra Nirvadeva về những giáo lý căn bản của đạo Phật, mà Vị Thầy đã từ bi và trí tuệ giảng dạy cho chúng con đó là:

  1-Chánh niệm mang đến sự an lạc nội tại và chuyển hóa tâm

  2-Tứ diệu đế là giáo lý cốt lõi của đạo Phật để đưa các Phật tử tới giác ngộ giải thoát.

  3-Luật tắc nhân quả trong vòng tròn sinh tử.

  4-Vô thường: không có gì tồn tại vĩnh viễn, mọi sự vật hiện tượng luôn thay đổi.

  Bằng phương pháp sư phạm mẫu mực, qua kênh vận chuyển của Vị Thầy chúng con hiểu được con đường tới giác ngộ giải thoát mà Đức Phật xác quyết là:

  1- Biết những gì cần phải biết

  2-Xả ly những gì cần xả ly

  3-Tu những pháp đáng tu

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trụ thế lâu dài để lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nirvadeva viên thành ước nguyện chính đáng.

  OM MANI PADME HUM!

 26. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc chia sẽ của đạo hữu Tantra Nirvadeva qua bài viết ” Thư từ Ấn Độ : Đã hiểu như thế”. Con hoan hỷ với những cảm nhận của đạo hữu Jane sau khi đọc bài viết trên chanhtuduy đã cảm nhận được Đạo Phật không phải là tôn giáo mà là một phương pháp thực hành trong cuộc sống để bước đi tên con đường giác ngộ. Và hiểu ra những nguyên lý cơ bản của Đạo Phật gồm Tứ Diệu Đế, Luật tắc Nhân quả , vô thường và tầm quan trọng của chánh niệm để đem đến sự an lạc nội tại và chúng con thật may mắn khi giữa biển học mênh mông chúng con lại gặp được vị Thầy Mật Giáo để giờ nay chúng con được tiếp cận phương pháp đơn giản phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tạo nên căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Nirvadeva, đạo hữu Jane và đạo huynh Mật Diệu Hằng thành tựu mọi ước nguyện chánh đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

 27. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Tantra Nirvadeva với tinh thần sùng kính đạo sư thật đáng ngưỡng mộ. Con tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 28. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva sau khi được đọc những cảm niệm của đạo hữu Jane từ nước Đức. Con hoan hỷ với nguyên lý căn bản của Đạo Phật mà các đạo hữu đã hiểu và viết ra sau một thời gian được đọc, tìm hiểu cũng như nay đã quay về nương tựa nơi Thầy, Phật, Pháp Tăng. Qua đó con xin tán thán công hạnh của vị Thầy bằng những phương tiện thiện xảo vừa hạ tầng ngữ nghĩa để những lời uyên áo của Đức Phật  chúng con với căn cơ chậm lụt có thể hiểu và ứng dụng vào cuộc sống.  Đồng thời bằng những phương tiện,  trang thiết bị hiện nay hay còn gọi là “thần thông thời @” khi mở ra trang mạng Chanhtuduy.com là một lâu đài Duy Ma Cật để chúng con có thể hiểu, tiếp cận với chánh kiến, kết nối với vị Thầy mà không ngăn ngại bởi khoản cách địa lý, địa vị, giai cấp, không gian, thời gian dù trong nước hay các đạo hữu, bạn đọc người nước  ngoài với cách truyền đạt dể hiểu, đi đúng bản chất vấn đề mà không lạc khỏi quỹ đạo chánh pháp thật đúng như “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp” mà Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa thứ XII đã khẳng định.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu đạo hữu Tantra Nirvadeva hanh thông thế sự, vững tin vào vị Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng, nguyện cầu huynh Mật Diệu Hằng luôn tinh tấn thực hành pháp, thế sự hanh thông.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva.

  Có nói rằng “người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”. Những giáo huấn của chư Phật và Thánh chúng đã được vị Thầy từ bi và trí tuệ hạ tầng ngữ nghĩa để dễ hiểu hơn, phù hợp với tính thời đại và luôn trên tinh thần Pháp là cuộc sống đã truyền cảm hứng cho chúng đệ tử và bạn đọc trong và ngoài nước.

  Con hoan hỷ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài chia sẻ này.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 30. Kính bạch Thầy.

  con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm chia sẽ  về niềm vui nhận thức “mong muốn học đạo Phật và hiểu được đạo Phật không phải là tôn giáo mà là phương pháp thực hành trong cuộc sống để được bước đi trên hành trình giác ngộ” của đạo hữu Tantra Nirvadeva từ khi được tiếp cận giáo pháp phật đà qua trang mạng chanhtuduy.com dưới sự dẫn dắt của vị Thầy. Qua bài chia sẻ càng giúp con cảm thấy  mình thật may mắn khi có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy Mật Giáo là Người Việt Nam. Thầy đã từ bi sáng lập ra căn phòng duy ma Cật phù hợp với tính quốc độ,tính thời đại, giúp cho chúng con, chúng sanh dù bất kỳ trong nước hay ngoài nước đều dễ dang tiếp cận với giáo pháp phật đà ứng dụng pháp vào cuộc sống để có được  Cuộc sống an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con xin tán thán thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Cầu nguyện cho ngọn đuổc trí huệ được thắp sáng muôn nơi thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  OM AH HUM

 31. Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nirvadeva về những cảm niệm của đạo hữu Jane từ nước Đức.

  Con tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài chia sẻ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu với hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 32. Mật Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đã đọc xong bài chia sẻ thư từ Ấn Độ: ” Đã hiểu như thế nào” của đạo hữu Tantra Nirvadeva về những cảm niệm của đạo hữu Jane từ nước Đức.

  Con cảm ơn, tán thán công hạnh của đạo hữu chia sẻ những cảm niệm quý báu về chanhtuduy.com. Sau khi đọc những bài viết của vị Thầy trên chanhtuduy.com huynh ấy và nhiều đạo hữu nước ngoài đã hứng khởi, hứng thú học Phật Pháp và nguyện bước theo chân Thầy cho đến khi giác ngộ tối thượng. “Người Thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng”. Con hoan hỷ với chanhtuduy.com quý báu và lợi lạc mà vị Thầy từ bi đã sáng lập ra ngày càng nhiều đạo hữu và bạn đọc trong và ngoài nước duyên lành được biết đến.

  Con cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài chia sẻ.

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh!

  Con xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

   

 33. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh với huynh Tantra Nirvadeva cùng những dòng chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Jane từ nước Đức.

  Cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện huynh Tantra Nirvadeva mạnh khỏe, tinh tấn, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 34. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỉ khi đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva khi nhận biết được giá trị đích thực của đạo Phật qua các bài viết của Thầy

  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ sang Tiếng Việt

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, thân tâm an tịnh và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 35. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc cảm niệm của đạo hữu Tantra Nivardeva  và hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Nhờ có trang web chanhtuduy.com với những bài viết được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau bao gồm ( Anh, Nhật, Nga, Hàn, Trung ) mà chúng con và các bạn đọc ở khắp nơi trong và ngoài nước có thể dễ dàng đọc hiểu và hoan hỷ chia sẻ những cảm niệm về những lời dạy của vị Thầy về lời dạy của Đức Thế Tôn mà không hề bị ngăn ngại bởi không gian, thời gian và khoảng cách địa lý.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 36. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, con hoan hỉ tán thán đạo hạnh của huynh C H Lakshminarayan và đạo hạnh dịch thuật của huynh Mật Diệu Hằng ạ!

  Con xin theo chân thành bước đi trên con đường tu tập giải thoát tối thượng ạ!

  Con cầu nguyện Thầy và Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

   

  • Nguyên Thành says:

   Trò nên dùng từ “thiện hạnh” thay cho “đạo hạnh”!

 37. Mật Giác Đức says:

  Kính bạch Thầy Cô

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con hoan hỷ với chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Nivardeva,đọc những bài viết của vị Thầy trên chanhtuduy.com, và hiểu Phật giáo theo đúng chánh pháp, qua đó vị Thầy nhiều phương tiện thiện xảo, trí tuệ hạ tầng lớp ngữ nghĩa phù hợp với mọi chúng sanh, tùy theo căn cơ của từng người,

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Nivardeva

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Nivardeva tinh tân đọc và comment trên chanhtuduy.com thành tựu ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padmehum

 38. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva về những cảm nhận của đạo hữu Jane sau khi đọc bài viết từ Chanhtuduy.com.  Con xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài này sang tiếng Việt. Thông qua những phương tiện thiện xảo của Thầy như trang mạng Chanhtuduy.com, con mong ngày có nhiều chúng sanh gặp được chánh pháp, tìm được cho mình nơi nương tựa vững chắc là Thầy, Phật ,Pháp, Tăng để có được hạnh phúc chân thật.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 39. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Trantra Nirvadeva, đã chia sẻ những dòng cảm niệm của mình và nói lên những cảm nhận lợi lạc, hiểu được ý nghĩa thực sự của đạo Phật qua ” Lục diệu pháp môn” tại Mật gia song Nguyễn của một bạn đọc tên Jane người Đức, sau khi đọc và cảm nhận  được giá trị  của những bài viết của Thầy trên chanhtuduy.com và nguyện làm học trò tại Mật gia song Nguyễn để được nương tựa vào Bậc tuệ tri thức.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài này sang tiếng Việt.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Thưa Thầy!

  Con đa đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo hữu Tantran Nirvadeva con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 41. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Nirvadeva. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 42. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thày.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niẹm và tấm lòng sùng kính Đạo sư của bạn đọc TanTta Nirvadeva sau khi đọc những bài viết của vị Thầy về những nguyên lý cơ bản của Đạo Phật.

  Qua đó, con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy tôn quý đã có những phát kiến vi diệu, sự nhìn xa, trông rộng, sự hạ tầng ngữ nghĩa phù hợp tính thời đại, tính Quốc độ, giúp bạn đọc, chúng sanh khắp nơi trên thế giới dễ tiếp cận, dễ hiểu với giáo lý nhà Phật trên trang chanhtuduy.com. Từ đó giúp bạn đọc, chúng sanh tìm cho mình nơi nương tựa chân thật, được bước đi trên đại lộ tiến về thành phố giải thoát.

  Con xin cầu nguyện Thầy cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện bạn đọc TranTra Nivadeva hanh thông thế sự, viên thành mọi ước nguyện.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ sang tiếng Việt. Cầu nguyện đạo huynh tinh tấn tu tập, viên mãn song hành đời đạo.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum.

 43. Vũ Hà Trang says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Như Pháp đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 44. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con  hoan hỉ với chia sẻ của Tantra Nirvadeva cùng  với những lợi lạc mà đạo hữu Jane nhận được khi đọc bài viết trên chanhtuduy.com.  Đạo Phật là một hành trình đến giác ngộ không phải là tôn giáo hay tín ngưỡng.  Để đến được điểm dừng tối thượng người Thầy đóng vai trò kim chỉ nam dẫn đường vô cùng quan trọng cũng như lòng sùng mộ nơi vị Thầy ấy. Chúng con là những người vô cùng may mắn khi có được một chân sư chỉ dạy. Hàng ngày chúng con được tiếp xúc với nguồn chánh pháp phong phú với nhiều chủ đề, nội dung ẩn chứa trong các bài viết trên tinh yếu pháp là cuộc sống. Không bị ngăn ngại bởi yếu tính quan trọng là ngôn ngữ khiến chúng con có thể dễ dàng hơn nhiều so với các đạo hữu người nước ngoài nếu trình độ ngoại ngữ phổ thông không tốt. Bên cạnh đó là tính dân tộc,  tính quốc độ…  chúng con dễ dàng tiếp thu giáo pháp hơn.

  Con  cầu nguyện cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô sớm viên thành.

  Om  Mani Padme Hum.

 45. Mật Sơn Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status