Apr 15, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 50 Comments

Thư từ Ấn Độ: ĐÃ HIỂU NHƯ THẾ

Đạo sư là người dẫn đường cho con. Phật là cuộc sống của con Pháp là con đường của con Tăng là tinh thần của con Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý! Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy. Con là Tantra Nirvadeva. Đạo hữu Jane từ nước Đức, sau khi đọc bài viết của Thầy trên chanhtuduy.com, đã hứng khởi, mong muốn học đạo Phật và hiểu được đạo Phật không phải là tôn giáo mà là phương pháp thực hành trong cuộc sống để được bước đi trên hành trình giác ngộ. Vì nhận biết ra giá trị đích thực của đạo Phật từ những bài viết của Thầy mà đạo hữu ấy đã quay về nương tựa nơi Thầy, Phật Pháp Tăng. Nhờ đó, đạo hữu ấy cũng hiểu được những nguyên lý căn bản của đạo Phật như sau: Những bước


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status