Mar 28, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 56 Comments

Thư từ Ấn Độ: NƯỚC HAY MÁU?

Kính bạch Thầy Om Mani Padme Hum Tấm lòng từ bi của Thầy và sự chia sẻ chân thành của bạn con đã giúp con vượt qua được nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Con đã thoát khỏi những ảo tưởng, nghi hối cũng như sự ỳ trệ của bản thân. Con xin gửi lại Thầy phần còn lại của comment trước đã bị xoá mặc dù con không thể viết lại như lúc đầu vì một người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, cũng vậy không thể viết lại một dòng suy nghĩ hai lần. Hơn nữa  suy nghĩ của con cũng có sự thay đổi. Vì vậy, con nghĩ rằng mình nên hoàn thành nốt phần comment cho bức thư số 219 còn dang dở vì thời gian và hoàn cảnh eo hẹp. Kính bạch Thầy Con cảm tạ Thầy đã từ bi

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status