Mar 28, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo, SONG NGỮ ANH VIỆT | 57 Comments

Thư từ Ấn Độ: NƯỚC HAY MÁU?

Kính bạch Thầy

Om Mani Padme Hum

Tấm lòng từ bi của Thầy và sự chia sẻ chân thành của bạn con đã giúp con vượt qua được nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Con đã thoát khỏi những ảo tưởng, nghi hối cũng như sự ỳ trệ của bản thân. Con xin gửi lại Thầy phần còn lại của comment trước đã bị xoá mặc dù con không thể viết lại như lúc đầu vì một người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, cũng vậy không thể viết lại một dòng suy nghĩ hai lần. Hơn nữa  suy nghĩ của con cũng có sự thay đổi. Vì vậy, con nghĩ rằng mình nên hoàn thành nốt phần comment cho bức thư số 219 còn dang dở vì thời gian và hoàn cảnh eo hẹp.

Kính bạch Thầy

Con cảm tạ Thầy đã từ bi viết bức thư này cho chúng con, giúp vén màn đêm vô minh trong tâm thức chúng con bằng việc chỉ ra rằng chúng ta có thể thay đổi số phận bằng nỗ lực tự thân vì sự vô minh tà kiến chính là khởi thuỷ cho nỗi khổ đau trong kiếp hiện hữu này. Để chấm dứt điều đó, Thầy đã đưa ra hai điều sau:
1. Khái niệm về thời gian
2. Khái niệm về Bản ngã và sự tranh đấu

Như con đã đề cập ở trên, thời gian là một dòng chảy liên tục các khoảnh khắc. Quá khứ và vị lai kết nối với nhau thông qua hiện tại. Thầy dạy chúng con tránh hai thái cực (hồi tưởng về quá khứ, nghĩ tưởng tới tương lai) để hân thưởng cuộc sống hiện tại với tâm quân bình. Điều này là bởi nếu ta nghiêng về một trong hai thái cực trên, việc này sẽ huỷ hoại cuộc sống hiện tại của chính ta, ngăn cản những tư duy tích cực nảy nở trong ta.  Trong quan hệ Sư-đệ cũng vậy. Nếu trong hiện tại, mối quan hệ này phát triển thuận lợi thì cả Thầy và trò đều được tiếp thêm sức mạnh, tạo sự kết nối từ nay đến vạn kiếp sau.

Thực tế không ai muốn chiến tranh. Ai cũng chuộng hoà bình. Nhưng dù muốn hay không, xung đột, chiến tranh hay những diễn biến tương tự đã và đang xảy ra trên khắp thế giới này. Lý do đơn giản là lòng khoan dung, vị tha của chúng ta đã mất đi vì sự  vô minh của mình. Thầy dạy rằng tâm tạo tác, tâm làm chủ trong các hành vi thiện và bất thiện của một con người. Một người không làm chủ được tâm thức mình sẽ mang theo tâm phân biệt như gió cuốn con thuyền trôi trên mặt nước tới nơi nào nó muốn. Bản ngã của con người trở thành phương tiện thổi bùng lên ngọn lửa tham, sân, si với cao trào là sự xung đột với chính bản thân mình. Nếu không quân bình được tâm thức, điều này sẽ gieo mầm cho chiến tranh, xung đột và thù hận. Đức Phật thấy rằng loài người thường sử dụng bạo lực và chiến tranh vì si mê, dục vọng ích kỷ, dũng cảm, bản ngã và vô minh. Hậu quả họ sẽ gánh chịu từ hành vi bất thiện đó ngay trong kiếp sống này và muôn vàn kiếp sau. Thầy đã chỉ ra rằng chỉ vì cái ngã và vô minh mà hai gia tộc Shakya và Koliya (vốn có chung huyết thống) đã giao tranh để sở hữu dòng sông. Quân lính của hai bên đã xông lên đánh giáp lá cà trong trận chiến này. Đức Phật đã hoá giải tranh chấp bằng cách khiến cả hai nhận ra rằng chỉ vì bản ngã và vô minh mà cả hai đã dấn thân vào con đường bạo lực, do vậy không thể tránh khỏi đổ máu và cướp mất mạng sống của nhiều người. Ngài hỏi hai bên rằng vật nào có giá đắt hơn, Nước hay Máu? Cả hai trả lời là Máu. Ngài mới nói vậy tại sao vì Nước mà hai bên lại phải đổ Máu? Sự quả cảm thật sự chính là sự chiến thắng bản ngã và  tham, sân, si. Thầy đã đúng khi dạy chúng con phải biết chiến thắng chính bản thân mình. Với đức Phật, người chiến thắng thật sự không phải là người thắng cuộc trong hàng ngàn trận chiến mà là người chinh phục được bản thân. Khi đó, ta sẽ luôn được an tâm ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống. Một người làm chủ được bản thân sẽ có được sự bình yên trong tâm thức. Khi đó, mọi khổ đau sẽ chấm dứt, tâm trí trở nên sáng suốt, không bám chấp và có nền tảng vững chắc là trí tuệ. Như mọi dòng sông đều chảy ra biển lớn chưa bao giờ bị ngăn trở, một người có tự chủ cũng vậy. Thú vui dục lạc hay xung đột đều bị hoà tan mà không gây cản trở nào, và người đó đạt được tâm an. Trường hợp ở thành phố Tuy Hoà cũng vậy. Thầy được mời đến để nghỉ ngơi và hân thưởng cảnh sắc tươi đẹp nơi vùng đất đã phục hồi sau thảm hoạ chiến tranh kéo dài và đang trong thời kỳ hoà bình, thịnh vượng. Đây cũng là minh chứng cho ý nghĩa trên. Giai đoạn tâm an và trí sáng có thể đạt được qua thiền định. Vị Thầy tâm linh tôn quý muốn các hành giả Mật Giáo đạt được trạng thái Định và chuyển hoá tâm thức còn nhiều bất an thành tâm an. Vì vậy, Thầy đã phát kiến ra 6 pháp tu nhằm chuyển hoá tâm thức của chúng con. Thầy đã từng trải nghiệm hiệu quả của những pháp tu này và vì vậy, với lòng bi mẫn bao la, Thầy đã giới thiệu tới học trò chúng con, thậm chí cho phép chúng con đọc mà chưa xin phép Thầy.

Con kính đảnh lễ Thầy

Kính thư
Tantra Sutra Daka

—————————-
Bản gốc tiếng Anh:

Revered Guru Jee

Om Mani Padme Hum

Thầy hướng dẫn Tantra Sutradka Bồ đề tâm định quán

By your grace and pious thoughts of my friend, for me, I could overcome of my agony and mental brooding.  I am free of my delusion and doubts as well as physical inertia. I submitted the rest of my comment that were deleted. Though, I could not recreate the original one as the momentary stream of thought never comes back. Since, one cannot bath in the same river twice, in the same way one cannot reproduce the same thoughts twice. My thoughts are also not static. Hence I thought it proper to complete the comments of letter No. 219 that was left undone, due to restrain and constrain of time and the existing situation.

Revered Guru, I am thankful to you for being kind enough for sending this letter to me as it leads one to clear the mist of one’s ignorance through pointing out that man can mend his fate through his own efforts as the wrong world view (Mithya dristy) creates suffering in the worldly existence.  Taking this end in view our Guru has given a big blow on the two points, 1. The Concept of time.   2. The notion of the Ego and the war.

As I have mentioned earlier, that Time is the continuous flow of moments. Herein past and the future are interconnected through the present. Guru has advised to avoid  the two extremes (Past and future) and to live a balanced life in the present only because leaning on any of the two will destabilize the the normal way of life, hinder the prosperity and obstruct the positive thinking.  And so is with the relationship of the Guru and the disciple. If it is in the present, it will grow properly, get strength regularly and spread its fragrance in such a way that both may cherish its divine pleasure here and hereafter.

It is a fact that no one want war every one want peace. But despite that there are conflict, war and war like situation all over the world.  The reason is simple. We have gone intolerant because of the unspecified mind. Guru has said that the mind is the fountain head of all the good and bad action. A man of uncontrolled mind and senses takes away his discrimination as the wind carries away the boat, floating on the water, where ever it likes. The internal ego of a man becomes instrumental in flaming the passion, anger and hatred, which culminates in conflict. If it is not pacified it takes a violent turn giving birth to battle and war, conflict and feud.  For Buddha and Buddhism people resort to violence or war on account of passion, selfish desire, gallantry, ego and ignorance, consequently they reap the results of their evil deeds here and here after. Guru has indicated that how on account of ego and ignorance the Shakya and Koliya, who were blood relatives, were to fight for the water of a river. The solders from both  the sides were face to face for fighting the battle. Buddha averted the dispute by making both realize    that on account of ego and ignorance both are resorting to violence wherein blood shed is inevitable resulting in the loss of many lives. He asked the both the opponents which one is more costly, Water or Blood. Both replied blood. Then he said why on account water you both are in mood to shed the blood, which will result in death of many innocent solders and decay of the property. He is of the opinion that real gallantry lies in achieving victory over and one’s own ego and ignorance, passion and desire. Guru has rightly asked to win one’s ego and self. For Buddha the real victor is he who conquers his single self not he who defeats thousands of soldiers in the battlefield. Since the self is the lord of self, a person of subdued self remains peaceful at every stage of life.  The self-controlled man attains placidity of mind. With attainment of such placidity all sorrow comes to an end, mind becomes tranquil intellect withdraws itself from all sides and mind becomes firmly established in wisdom. As the water of all rivers enter the ocean, though, full on all sides, remains undisturbed; likewise a self-controlled person remains undisturbed. His all enjoyments or conflicts merge themselves without causing disturbance and he attains peace. Same is the case of Tuy Hoa city, where Guru has been invited to relax and enjoy the peaceful beauty, which has recuperated after a long catastrophic war and attained peace to wealth. This is its literal meaning too. This stage of peace and mental tranquility can be achieved through meditation.

Our Holy Guru asks the practitioner of Tantric Buddhism to get the state of Smadhi and transform their busy and disturbed mind into peaceful one. For that he has enumerated the methods to practice that will lead to serenity of mind.  They are six in number. Since he too has been benefited through these, he has opened the gait of it for all his disciples even without his prior permission.

I bow before his Kind Compassion.

With warm regards

Tantra Sutra Daka

 ————————-
 1. Mô Phật!

  Mật Hạnh Giác hoan hỷ đạo huynh Mật Huệ Pháp đã dịch thư từ Ấn Độ của đạo hữu Tantra Sutra Daka.

  Hoan hỷ đạo hữu Tantra SutraDaka từ thư gửi các trò 219 của vị Thầy đã có những liên hệ đến Đạo Pháp. Quả thực không có sự điều phục tâm mình, con người ta gây ra quá nhiều cảnh đổ máu đau thương khắp mọi nơi trên toàn thế giới, ngày này qua ngày khác. Nguyên nhân của chúng đến từ sự xui khiến của bản ngã và vô minh. Hoan hỷ đạo hữu đã rút ra từ lời vị Thầy rằng:

  ” Sự quả cảm thật sự chính là sự chiến thắng bản ngã và tham, sân, si. Thầy đã đúng khi dạy chúng con phải biết chiến thắng chính vản thân mình. Với đức Phật, người chiến thắng thật sự không phải là người thắng cuộc trong hàng ngàn trận chiến mà là người chinh phục được bản thân. Khi đó, ta sẽ luôn được an tâm ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống. Một người làm chủ được bản thân sẽ có được sự bình yên trong tâm thức. Khi đó, mọi khổ đau sẽ chấm dứt, tâm trí trở nên sáng suốt, không bám chấp và có nền tảng vững chắc là trí tuệ. ”

  Con cảm tạ vị Thầy đã tạo ra nhiều phương tiện thiện xảo để chúng con tích tập công đức và trí tuệ, đối trị với bản ngã của mình, hướng đến việc tự thắng chính mình.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka tinh tấn, thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

 2. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Huệ Pháp đã Việt dịch bức thư từ Ấn Độ của đạo hữu Tantra Suatra Daka.Hoan hỷ với đạo hữu đã có những chuyển biến liên hệ đến Đạo pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Cao Thái says:

  Mô Phật.

  Mật Cao Thái hoan hỷ tán thánh thiện hạnh với tấm lòng sùng kính Đạo sư của huynh Tantra Sutra Daka. Qua bài viết, cho thấy cách duy nhất để giữ được hòa bình tránh khỏi chiến tranh là điều mà ai cũng đều mong muốn đó là vượt qua được bản ngã, chiến thắng chính bản thân mình. Và để vượt qua được bản thân của mình thì với 6 pháp tu mà vị Thầy phát kiến ra thì quả là không gì sánh được. Cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 4. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ  ”  NƯỚC HAY MÁU?”  của đạo hữu Tantra Sutra Daka đến từ lá thư  Ấn Độ   và  con xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm   đạo hữu Tantra Sutra Daka sau  khi đọc được bài viết  thư gửi các trò 219 của vị Thầy.

  Từ những cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutra Daka  đã giúp cho con hiểu rõ hơn về lời dạy của Thầy và trân quý cuộc sống hiện tại ,  vị Thầy đã giúp cho chúng con thoát khỏi vô minh  và đến với chánh pháp được tiếp cận với giáo lý nhà Phật  được bước đi trên đại lộ tiến về thành phố  giải thoát. Tuy chúng con chỉ là những hành giả còn sơ cơ nhưng nhờ được vị Thầy từ bi chỉ dạy  với sáu phát kiến tâm linh vĩ đại tuy đơn giản nhưng  mang đến lợi lạc vô song phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ, , tính dân tộc  cùng với đó là phương pháp truyền dạy phù hợp  với trình độ căn cơ của mỗi người. Chúng con không cần phải đạt định cấp 9 trong 9 cấp trụ tâm nhưng vẫn có được “tâm yên ” vì chúng con được thực hành pháp và chuyển hoá theo quỹ đạo của Mật Thừa là lấy kết quả làm con đường, lấy phương tiện làm cứu cánh .chúng con được kết nối với từ trường thanh tịnh của cõi giới thù thắng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy để được chuyển hoá dần từ tâm phàm thành tâm Phật.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka  đã chia sẻ bài viết này.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutradaka luôn hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo .

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 5. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ đọc bài chuyển ngữ của đạo huynh Mật Huệ Pháp trong bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Daka. Hình ảnh dòng sông luôn không ngừng biến đổi. Mỗi một sát na khác nhau cũng khác nhau tựa nhưng trạng thái tâm ấy. Do đó không thể lấy quá khứ ngay sau thời khắc hiện tại để bám chấp vào đó. Cũng như dòng chảy cuộc đời sinh, lão, bệnh tử. Dẫu không muốn thì sự đổi thay vẫn cứ diễn ra như thể đó là điều thuộc sự thật hiển nhiên. Vậy cái đáng quý chính là hiện tại, là nhân thiện của tương lai, là tạo tác tốt lành nếu nhân đó được chăm chút, sửa soạn cẩn thận và chuẩn bị chu đáo. Và chúng con may mắn khi được tiếp cận ánh sánh đạo pháp thông qua bộ môn du già Thanh Trí, thông qua những phương tiện không bị ngăn cách bởi thời gian, không gian và khoảng cách. Sự diễn tập và thực hành của chúng con có thể được liên tục như dòng sông đang chảy. Nhờ đó cơ hội nhập hải càng ngày càng rõ nét thông qua nhân lành, quả tốt từ đời sống thế sự hanh thông, gia đình hạnh phúc và thành đạt xã hội cũng như có được tâm thái an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội trở thành những người hữu dụng, biết và trân quý từng thời gian hiện tại, từng giây phút hiện kiếp làm người được học và hành Yoga Thanh Trí vì mình và lợi tha.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutra Daka vượt qua được các khó khăn trong đời sống hiện tại, thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Huệ Pháp viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 6. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển Việt ngữ của đạo hữu Mật Huệ Pháp cho bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Ngay tựa đề bài viết đã cho con nhiều suy ngẫm: thư từ Ấn Độ: nước hay máu? Con người không ai muốn chiến tranh, ai cũng muốn sống trong hòa bình, nhưng vì vô minh, tham sân si mà họ gây ra cảnh máu chảy, cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng cũng như gây ra cảnh ly tán cho biết bao nhiêu gia đình. Câu hỏi nước hay máu đã làm thức tỉnh những người gây chiến tranh vì tham sân si.

  Cũng vậy, tâm con người luôn muốn được bình an, nhưng cũng chính vì vô minh, tham sân si đã làm cho con người đau khổ phiền não. Có thể các cuộc chiến tranh trên thế giới nổ ra, ai ai cũng thấy rõ sự tàn khốc và khổ đau mà chiến tranh gây ra. Nhưng cuộc chiến trong tâm mỗi con người cũng tạo cho con người sự khổ đau dai dẳng, sống với hình tướng thân người nhưng tâm thức có khi đang ở cõi địa ngục, và những khổ đau đó chỉ một mình con người cảm nhận và chịu đựng. Đức Thế Tôn đã từng dạy chiến thắng bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất. Khi đã chiến thắng được bản thân, điều phục được tâm thì mọi chiến tranh sẽ không xảy ra, tâm an thế giới bình.

  Thầy đã dạy chúng con bước đi trên con đường trung đạo, không vọng tưởng quá khứ, không nghĩ tưởng tương lai mà an trú trong từng phút giây hiện tại với tâm quân bình. Và với lục diệu pháp môn Thầy phát kiến ra đã giúp chúng con ngày ngày chiến thắng được bản thân mình từng bước một, từ đó chúng con có được tâm an, thoát khỏi khổ đau sinh tử và thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con có được cơ hội quý báu được thực hành yoga Thanh trí, ban cho con “vũ khí” lợi hại “bi, trí, dũng” giúp con được chuyển hóa tâm.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Huệ Pháp viên thành mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo viên song.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka tinh tấn hành pháp và thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Quảng Dũng says:

  Kính thưa Thầy!

  Con đã đọc bài này! 

 8. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Cầu nguyện chúng sinh an bình.

  Om mani padme hum.

 9. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “thư từ Ấn Độ : Nước hay máu”. Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm sâu sắc của huynh Tantra Sutradaka  sau khi đọc lá thư gửi học trò 219 của vị Thầy . Qua đây cho chúng con hiểu rõ hơn rằng hãy trân quý hiện tại với tâm quân bình và vượt qua được bản ngã , tham, sân, si chính là chiến thắng vang dội nhất. Nếu không có những phát kiến tâm linh của vị Thầy thì chúng con sẽ không bao giờ biết được chiến thắng thực sự trong tâm con người là gì và càng không thể có được chiến thắng ấy. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cảm ơn huynh Tantra Sutradaka  với những chia sẻ lợi lạc. Cầu nguyện huynh Tantra Sutradaka  sức khỏe, thành tựu mọi ước nguyện chánh đáng. Cảm ơn đạo huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài, cầu nguyện huynh sức khỏe và hanh thông thế sự.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 10. Mật Pháp Vũ says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc và hoan  hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Tanra Sutra Daka khi viết bức thư này. Đệ hoan hỷ và cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ nội dung bài viết sang  Việt ngữ, qua đó bắc một chiếc cầu nối liền lại  những Tâm với Tâm còn cách biệt bởi  lằn ranh biên giới

  Kính bạch Thầy. Đức Liên Hoa Sanh(Padmasambhana)  nói:

  “Như dòng sông đổ về biển cả

  Như mặt trời, mặt trăng lướt trên những đỉnh núi ngủ yên

  Như ngày và đêm những phút giây trốn chạy

  Đời người cũng trôi đi, không thể níu kìm”

  Đức Phật cũng sử dụng hình ảnh một lực sĩ tìm cách bắt  4 mũi tên đang bay, được bắn ra cùng lúc bởi 4 dây cung và từ 4 hướng khác nhau. Tuy nhiên Ngài nói: “Còn nhanh hơn nữa là sự trôi đi của thời gian và xích lại gần của cái chết”. Như vậy, đối với chúng con/chúng sanh thời gian là thứ tài sản quý giá nhất, và không được lãng phí giây phút nào bằng sự thờ ơ của kẻ quên đi cái chết đang tới gần.

  Chúng con may mắn khi được là học trò của Thầy được tiếp cận phương tiện thiện xảo là bộ môn Yoga Thanh Trí, trí tuệ thanh sạch không phải là sự tích lũy đơn thuần các dữ liệu khoa học, mà là sự thấu hiểu các các sự vật thể hiện trước chúng ta, sau cùng là sự thấu hiểu bản chất thực của chúng, là sự thấu hiểu trí tuệ của chúng ta và thế giới, đó cũng là điều  mà bồ tát Thánh Thiên đã từng khai thị

  “Người thấy bản chất tối hậu của chỉ một sự vật

  Cũng sẽ thấy bản chất của thế giới”

  Đó chính là cơ hội của chúng con/chúng sanh gieo nhân lành hái quả ngọt, mà diễn biến cụ thể , hiện thị kết quả đó chính là: Thế sự hanh thông, gia đình hạnh phúc, thành đạt xã hội

  Chúng con tri ơn và đảnh lễ Thầy Cô

  Con cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Cầu nguyện đạo hữu Tanra Sutra Daka và huynh Mật Huệ Pháp thành tựu mọi ước nguyện chánh đáng, đời đạo song viên

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  OM MANI PADME HUM

   

   

 11. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Tantra Sutra Daka trong bài chia sẻ: Thư từ Ấn Độ: Nước hay máu? Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dich bài viết sang ngôn ngữ tiếng Việt của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Trong cuộc sống vì vô minh của mình, ngọn lửa tham sân si đã làm cho con người khổ đau phiền não. Chúng con may mắn được theo học vị Thầy, có cơ hội quý báu được thực hành Yoga Thanh Trí giúp chúng con chiến thắng được bản thân mình và thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutra Daka luôn tinh tấn, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .

  Om Mani Padme Hum

 12. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư từ Ấn Độ của đạo hữu Tantra Sutra daka “Nước hay máu”. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài của huynh Mật Huệ Pháp. Hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo hữu Tantra Sutra Daka, những dòng cảm niệm sâu sắc lời dạy của vị Thầy tâm linh để ứng dụng vào cuộc sống.

  Cầu nguyện cho đạo hữu luôn tinh tấn, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 13. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka và thiện hạnh chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt của đạo huynh Mật Huệ Pháp. Sau khi đọc xong bài viết này con cảm niệm rằng: cuộc đời mỗi con người như là một dòng chảy liên tục các hoạt động thân ngữ tâm. Khi thiếu chánh kiến, chánh tư duy con người rất dễ tạo ra các ác nghiệp làm dòng chảy này ngày càng ô trược, điều này sẽ dẫn đến luân hồi. Nhưng nếu mọi người được diễn tập, thực hành bộ môn Yoga Thanh trí sẽ dần dần làm dòng chảy này trở nên trong sạch và có thể trở thành thanh tịnh trong tương lai. Bởi vì bộ môn Yoga Thanh trí giúp cho tịnh hoá các ác nghiệp trong quá khứ, giúp chúng con biết quán xét hành vi thân ngữ tâm của mình theo quỹ đạo chánh Pháp trong hiện tại thì sẽ có được quả lành trong tương lai. Con cảm tạ ơn vị Thầy – người hoa tiêu lão luyện đã luôn chỉ dạy và giúp chúng điều chỉnh dòng chảy các hoạt động thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo Thầy Phật Pháp Tăng. Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka với bài viết chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Huệ Pháp và đạo hữu Tantra Sutradaka luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 14. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : NƯỚC HAY MÁU của đạo hữu Tantra Sutra Daka .

  Con hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Daka và đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyễn ngữ bài viết sang tiếng Việt để xóa đi rào cản về ngôn ngữ .

  Sự so sánh giữa ” nước hay máu” đã cho thấy được kết quả rõ ràng là chọn cái nào lợi lạc hơn vậy mà thời đại hiện nay vẫn còn nhiều nhiều những sự đau thương về tính mạng , gia đình , về đất nước mà nguyên nhân chính là do sự vô minh cộng với ngủ độc tham , sân , si , mạn , đố mà ra .

  Những cuộc chiến tranh phi nghĩa chỉ để tranh dành những miếng đất , hòn đảo , khoáng sản mà tất cả những thứ đó đều không mang được theo sau khi chết , chỉ có cái nghiệp là theo ta qua bên kia cửa tử .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu được rằng ” thắng vạn quân không bằng thắng lòng mình” để con rèn luyện mà chiến thắng bản thân mình một cách dễ dàng nhờ những phương pháp vô cùng đơn giản mà diệu dụng được vị Thầy tạo nên trên chanhtuduy.com .

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka đã viết bài . Cầu nguyện cho đạo hữu và đạo huynh Mật Huệ Pháp luôn được hanh thông đường đạo , thành tựu đường đời , viên thành mọi ước nguyện .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 15. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẽ của đạo hữu Tantra Sutra Daka về những cảm niệm  liên hệ sau khi đọc bài thư gửi các trò 219 vị Thầy đã viết.  Từ cảm niệm về thời gian là dòng chảy liên tục các khoảnh khắc, quá khứ và vị lai được kết nối bởi hiện tại. Quá khứ chẳng thay đổi được còn tương lai thì chưa đến chỉ có hiện tại đang diễn ra. Nếu muốn quá khứ tốt đẹp hay tương lai tươi sáng thì chính ngay lúc này của hiện tại, chúng con cần thực hiện những điều đó. Vì thế nên vị Thầy với lòng từ bi, đã trãi nghiệm và chưng cất ra những tinh túy giúp chúng con có được “tâm an và trí sáng” thông qua 6 pháp tu nhằm chuyển hóa tâm thức của chúng con.  Chúng con được diễn tập hay thực hành những tu pháp này mà không có ngăn ngại bởi không gian, thời gian ,khoảnh cách và thực hành liên tục như một dòng sông không ngừng chảy  về biển cả. Giúp cho chúng con có đầy đủ tư lương là công đức và trí tuệ đến thành phố giải thoát.

  Con hoan hỷ với cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutra Daka  về lợi dạy của vị Thầy khi biết chiến thắng bản thân mình. Vì khi đó “ta sẽ luôn được an tâm ở bất kì giai đoạn nào trong cuộc sống. Một người làm chủ được bản thân sẽ có được bình yên trong tâm thức. Khi đó mọi khổ đau sẽ chấm dứt, tâm trí trở nên sáng suốt, không bám chấp và có nền tảng vững chắc là trí tuệ”.

  Con cảm ơn vị Thầy với bồ đề tâm và trí tuệ đã tạo ra các phương tiện thiện xảo để chúng con được tích tập công đức và trí tuệ, được chiến thắng bản ngã của chính mình.

  Con cám ơn bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Daka.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ bài viết từ tiếng Anh sang tiếng Việt của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu  đạo hữu Tantra Sutra Daka luôn tinh tấn thực hành pháp, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ cảm tạ huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ nội dung bài viết sang Việt ngữ giúp chúng con hiểu sát thực nghĩa.

  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm chia sẻ sâu sắc của đạo hữu Tantra Sutra Daka. Đọc xong bài chia sẻ con rút ra nhiều bài học ý nghĩa giá trị quý báu, lợi lạc cho bản thân. Lời Thầy dạy chúng con tránh hai thái cực ( hồi tưởng về quá khứ, nghĩ tới tương lai) để biết hân thưởng hiện tại với tâm quân bình. Ai ai cũng yêu chuộng hoà bình, nhưng chỉ vì cái bản ngã và vô minh mà cả hai đã dấn thân vào con đường bạo lực.

  Với lời dạy của Đức Phật người chiến thắng thật sự không phải là người thắng cuộc trong hàng ngàn trận chiến mà là người chinh phục được bản thân. Khi đó mọi khổ đau sẽ chấm dứt, tâm trí trở nên sáng suốt, không bám chấp và có nền tảng vững chắc là trí tuệ. Như mọi dòng sông đều chảy ra biển lớn chưa bao giờ bị ngăn trở, một người có tự chủ cũng vậy. Thú vui dục lạc hay xung đột đều bị hoà tan mà không gây cản trở nào, và người đó đạt tâm an.

  Sống giữa môi trường làm việc, mưu sinh của cuộc sống  ắt hẳn trong  chúng con ai ai cũng sẽ phải ít nhiều gặp những cuộc chiến mâu thuẩn (không phải máu hay lửa mà là cuộc chiến lòng người) dù lớn hay nhỏ. Qua bài chia sẻ này con sẽ vận dụng lời dạy của Thầy ”Pháp là cuộc sống, và cuộc sống là Pháp”. Biết linh hoạt,, quán xét giữ thân, ngữ tâm an, trí sáng. Thực hành Pháp đúng quỹ đạo Chánh Pháp với lòng ngưỡng mộ sùng kính Đạo Sư, mọi việc hanh thông.

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của  Thầy Cô vì tất cả chúng sanh!

  Con xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo!

  Con xin cầu nguyện ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi!

  Om Mani Padme Hum!

 17. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc và hoan hỷ với chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka thông qua bản dịch của đạo hữu Mật Huệ Pháp. Con ấn tượng với câu chuyện giữa hai gia tộc Shakya và Koliya khi giao tranh để sở hữu nước từ một dòng sông và câu hỏi đặt ra của Đức Phật là “Nước hay Máu?” và “Tại sao vì Nước mà hai bên lại phải đổ Máu?”. Liên tưởng sang hiện thực trong cuộc sống thì chúng con cũng cần đặt ra hai câu hỏi này cho chính mình vì nhiều lúc để chảy máu “thân căn và huệ mạng” của mình vì những lo toan, phiền não thế sự. “Nước” dụ cho những cám dỗ của ngũ dục, những mối bận tâm thế tục, tám ngọn gió thế gian khiến cho chúng sanh chao đảo, phiền não. Còn “Máu” là sức lực, của cải, thời gian, trí tuệ mà họ đã bỏ ra để đấu tranh cho trận chiến này. Nếu được hỏi rằng “Nước hay Máu?” thì chắc chắn là chúng con chọn “Máu” như hai bên gia tộc kia, song có những lúc chúng con lại uổng phí đổ “máu” của mình để chiến đấu vì “nước”. Qua đó, con cảm tạ ơn Thầy vì thông qua việc đọc bài, nghe bài trên chanhtuduy.com và thực hành pháp mà con được gợi nhớ những bài học quý báu ngõ hầu đưa các hành vi thân ngữ tâm của mình về quỹ đạo chánh pháp. Nhờ vậy mà có được sự tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để biết phân định đâu là “nước” và đâu là “máu” và đâu là cuộc chiến mà bản thân nên dấn thân. Con cũng hoan hỷ với phần chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka ở phần liên tưởng hình ảnh một người hành giả khi thực hành pháp được đến gần hơn với thành quả “tâm yên”, ngõ hầu thoát khỏi những phiền não thế sự thì khi đó những thú vui dục lạc hay những xung đột diễn ra trong tâm thức cũng như ngoài tâm thức của hành giả đều “hoà tan làm một”, tựa như mọi dòng sông đều chảy ra biển lớn không bị ngăn trở. Hình ảnh này cho thấy hành giả đã làm chủ được bản thân, chủ động đối diện và không nao núng trước những cám dỗ của ngũ dục cũng như những ràng buộc, xung đột giữa các mối quan hệ xã hội.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con hoan hỷ tán thán bài chia sẻ hay và ý nghĩa của đạo hữu Tantra Sutradaka và thiện hạnh chuyển ngữ của đạo hữu Mật Huệ Pháp đã đem lại một bản dịch hay và nhiều cảm xúc.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành says:

   Hay! Trò nên viết comment tiếng Anh vào bài này!

   • Kính bạch Thầy, 

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con. Con xin làm theo lời Thầy dạy là comment tiếng Anh vào bài này ạ. 

    Om Mani Padme Hum. 

 18. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka sang Tiếng Việt.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ, những cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka về những lời Thầy chỉ dạy trong “Thư gửi các trò 219: Yên để mà giàu, An để mà tịnh!”. Và từ những lời chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka về lời dạy của Thầy trong bài “Thư gửi các trò 219”, con hiểu được rằng thời gian cũng giống như một dòng nước không ngừng chảy. Bản thân ta không thể tắm trong cùng một dòng nước bởi sự liên tục không ngừng của nó. Bởi vậy, sự bám chấp vào quá khứ hay quá hướng tới tương lai sẽ có thể khiến cho bản thân con quên mất đi những hạnh phúc thực tại mà mình đang có. Do đó, vị Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con nên biết hân thưởng cuộc sống hiện tại với tâm quân bình.

  Con hiểu được rằng sự hân thưởng cuộc sống hiện tại với tâm quân bình cũng có nghĩa là bản thân mình cần nhận biết tâm ta đang trong trạng thái nào trong từng hoạt động của cuộc sống hiện tại để không đi lệch khỏi quỹ đạo Chánh Pháp. Và với các tu pháp mà vị Thầy chỉ dạy giúp cho bản thân học trò chúng con vẫn có thể hân thưởng cuộc sống mà không đi lệch khỏi quỹ đạo Chánh Pháp. Đơn cử như tu pháp “Bồ đề tâm định quán” mà vị Thầy cho phép chúng con được diễn tập, giúp cho chúng con nuôi dưỡng dần dần tâm Bồ đề của bản thân mình trong từng hoạt động cuộc sống hàng ngày. Từ đó, học trò chúng con có cơ hội ứng dụng, hiểu dần thêm tinh thần “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”. Bên cạnh đó, pháp tu “Chánh kiến Quang minh Tam muội” không chỉ giúp học trò chúng con trang bị Chánh kiến, mà còn giúp cho học trò chúng con phát triển tư duy, rèn luyện sự tỉnh thức, quán xét những hành vi thân, ngữ, tâm của bản thân để có được tâm thái an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp cho con hiểu được sự quý báu của kiếp sống này, trân trọng cơ hội quý báu được tiếp cận và thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí vì lợi ích của bản thân mình và chúng sanh hữu duyên.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutradaka hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Huệ Pháp viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 19. Vũ Hà Trang says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Như Pháp đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 20. Mô Phật !

  Mật Mai hoan hỷ với bài chia sẽ ” NƯỚC HAY MÁU ” của đạo hữu Tantra Sutrdaka thông qua bản dịch của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Con cảm tạ Thầy đã  chỉ dạy cho chúng con hiểu thắng vạn quân không bằng thắng lòng mình, với sự từ bi của vị Thầy đã dùng phương tiện thiện xảo để giúp cho chúng con, chúng sanh tự bản thân quán xét và tự thắng bản thân mình bằng việc đọc bài và comments trên trang mạng chanhtuduy.com để tích tập công đức và  chuyển hóa tâm

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh. Om Ah Hum

 21. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ cảm ơn những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã luôn có những bài pháp giúp chúng đệ tử dần dần điều phục tâm mình. Con hiểu rằng chiến thắng bản ngã là chiến thắng quan trọng nhất.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

   

   

 22. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn, con đã đọc xong bài viết

  Con xin hoan hỷ với bài chia sẻ đạo hữu tantra sutrad Daka thông qua bản dịch của huynh mật huệ pháp

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô

  Om mani padme hum

 23. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka. Con ấn tượng với câu hỏi “Nước hay máu?” của đức Phật trong câu chuyện, khiến con phải giật mình ngẫm lại với sự vô minh mà con người đang chìm đắm, vì không hiểu được bản chất của sự vật hiện tượng, bị lôi kéo bởi ngũ dục và sự dấy khởi của ngũ độc. Con cũng hoan hỷ với comment của đạo hữu Mật Từ khi chia sẻ thêm về ý nghĩa ẩn dụ của “nước” và “máu” trong hiện hữu cuộc sống. Từ đó con càng cảm niệm ơn phước khi được là học viên của Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, để ngày càng được hiểu rõ hơn bản chất của sự vật hiện tượng mà không bị nhầm lẫn một cách ngu ngốc đổi “máu” lấy “nước”!

  Con cũng đồng thời hoan hỷ với thiện hạnh Việt dịch của đạo hữu Mật Huệ Pháp!

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí đã giúp chúng con và cộng đồng được nhiều lợi lạc, đặc biệt là lợi lạc về mặt nhận thức, từ nhận thức đúng để hành động đúng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 24. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết “Thư từ Ấn Độ: Nước hay Máu” này. Con hoan hỷ trước sự chuyển hóa tâm và những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Sutradaka từ Ấn Độ sau khi đọc bài pháp của vị Thầy.

  Những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka cho con thêm cảm niệm sâu sắc về mối quan hệ biện chứng tâm linh, thiêng liêng cao quý “Sư – đệ”. Khi người học trò luôn hướng tâm đến vị Thầy theo tinh thần “Sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ” với tri kiến thanh tịnh “tâm thành, trí sáng, lời ngay” thì như đạo hữu đã viết “cả Thầy và trò đều được tiếp thêm sức mạnh, tạo sự kết nối từ nay đến vạn kiếp sau” với ý nghĩa là cho đến khi giác ngộ Tối thượng.

  Qua những dòng cảm niệm của đạo hữu, con hiểu thêm về lời dạy của vị Thầy, của chư Phật Thánh là trân quý từng khoảng khắc trong hiện tại, giữ tâm quân bình, thái độ hân hưởng, để gieo những nhân thiện lành vào tương lai. Trong đó có cơ duyện hiếm gặp là được hạnh ngộ vị Đạo sư Yoga Thanh Trí, được thực hành bộ môn Yoga này dưới sự chỉ dạy của vị Thầy và kết quả có được là “hạnh phúc tự tại, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội” theo luật tắc “Nhân – Quả”.

  Kính bạch Thầy! Đa số con người trong cuộc sống này lúc nào cũng mong muốn được bình an, nhưng chính sự vô minh, tà kiến, tham lam, sân hận và si lầm đã  gây ra muôn nỗi phiền não khổ đau cho bản thân từ đó là tác nhân gây nên những cảnh chiến tranh giết chóc ở khắp nơi trên thế giới. Và trong chính tâm mình, họ không lúc nào có được cảm giác an bình, an lạc. Do vậy “Thắng vạn quân không bằng tự thắng lòng mình”. Chính những phương tiện thiện xảo do vị Thầy từ bi, trí tuệ  tạo ra cùng với lục diệu pháp môn đã giúp con rèn luyện để chiến thắng bản thân mình, giữ cho mình được tỉnh thức, chánh niệm, quán xét các hành vi thân ngữ tâm của mình.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka tinh tấn thực hành pháp để viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Huệ Pháp và cầu nguyện đạo huynh có được thế sự hanh thông, hạnh phúc gia đình, thành đạt xã hội và thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện chúng sanh uống được tinh túy Cam lồ

  OM MANI PADME HUM

 25. Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Mật Hồng  Liên xin hoan hỷ  với  những  chia sẽ  của  Tantra Sutra Daka

  Con xin hoan hỷ  và  tán  thán thiện  hạnh  của  huynh Mật  Huệ  Pháp  đã  chuyển  ngữ

  Con xin cầu  nguyện  cho sức khỏe  và  sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng  sanh thành  tựu hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani padme hum

 26. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 27. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Sutradaka với bài viết “NƯỚC HAY MÁU?” và thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka dựa trên sự tư duy về lời dạy trong thư 219 của Thầy, giúp cho con ghi nhớ được hai bài học, đó là: (1) an trú trong hiện tại và (2) chiến thắng một vạn quân, không bằng tự thắng lòng mình. 

  Từ câu chuyện về hai gia tộc Shakya và Koliya, con hiểu được rằng, mặc dù đều nhận thức được MÁU giá trị hơn NƯỚC, nhưng trước khi được Đức Phật khai thị, bởi vô minh, họ bị cuốn vào vòng xoáy của tam độc nên tâm chẳng an, trí chẳng sáng mà chấp nhận đánh đổi thứ tự thâm tâm mình nhận thức rằng quý giá hơn. Tương tự vậy, khi đứng trước câu hỏi “TIỀN VÀ SỨC KHỎE cái nào quan trọng hơn?”, chắc chắn hầu như người nào cũng sẽ trả lời rằng SỨC KHỎE! Tuy nhiên, con người lại thường lao mình vào những công việc thế sự đến quên ăn quên ngủ, rệu rã thân căn, rồi sau đó mới dùng TIỀN để đi mua SỨC KHỎE(!) Vậy thì, tại sao trước khi xảy ra hậu quả, con người không làm theo những gì mình đã nhận thức? Con hiểu đó là do vô minh, con người không biết rằng cuộc đời là vô thường, họ luôn tin mình còn đủ thời gian, đủ sức khỏe, tin rằng cuộc sống sẽ diễn ra như những gì họ sắp đặt; cũng như mãnh lực của ngũ dục quá lớn, mà họ lại không nhận biết đó chính là “cạm bẫy” hủy hoại nhanh chóng thân căn, huệ mạng nên tự nguyện dấn thân vào.

  Nói đến đây, con cảm thấy những học trò chúng con thật may mắn khi gặp được Chánh pháp. Dưới sự chỉ dạy của Thầy, chúng con biết được sinh ra làm người là khó, làm người mà gặp được chánh pháp càng khó hơn, từ đó luôn biết trân quý thân mạng của mình. Tuy nhiên, bằng cách nào chúng con có thể bảo vệ thân căn, huệ mạng của mình? Thầy giúp chúng con nhận biết được những “hố tử thần”, đó là ngũ dục, là tam độc, là những lỗi lầm tiềm ẩn trong tâm thức chúng con. Nhưng chỉ nhận biết thôi chưa đủ, Thầy ban cho chúng con những phương pháp đối trị, đó là sáu phát kiến tâm linh mà Thầy đã tự mình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả sau hơn 25 năm. Bản thân con, nhờ vào những phương tiện thiện xảo của Thầy từ bi ban cho, đã có lúc nhận ra được những lỗi lầm tiểm ẩn của bản thân, tuy nhiên lắm lúc bão lòng trỗi dậy, con cũng đã chấp nhận thỏa hiệp mà đầu hàng trước những trận chiến với bản thân mình. Những lúc như vậy, con mới thấm thía lời dạy của Đức Phật, rằng: “Chiến thắng một vạn quân, không bằng tự thắng lòng mình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi mà kiên nhẫn với những học trò ương ngạnh, giãi đãi như bản thân con!

  Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ cho con, cũng như tất cả các huynh đệ Kim Cang luôn chuẩn bị tâm thế dũng mãnh để đối diện trước trận chiến với bản ngã của mình!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

   

   

   

 28. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka và hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài này sang tiếng Việt.

  Qua bài con hiểu bản ngã của con người rất nguy hiểm vì vậy cần phải biết cách điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm để chiến thắng cái ngã của mình. Và muốn làm được như vậy cần phải có vị Thầy chân chính chỉ dạy. Con cảm niệm chúng con thật quá may mắn và ơn phước khi được làm học trò của Thầy, được Thầy cho phép diễn tập, thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí để biết cách hân thưởng cuộc sống hiện tại, chuyển hoá tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka đã chia sẻ cảm niệm. Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài này.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutra Daka hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Huệ Pháp tinh tấn tu tập, thong dong trên đạo lộ Giải thoát.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Bích Đào says:

   

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này. Con hoan hỉ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra  Sutra  Daka và hoan hỉ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển bài viết sang Tiếng Việt.

  Qua những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka cho thấy cần phải biết quý trọng hiện tại và không nên bám chấp vào quá khứ cũng như vọng tưởng về tương lai, và luôn phải giữ tâm quân bình để suy xét mọi chuyện để có những quyết định tốt nhất.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 30. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của  đạo huynh Mật Huệ Pháp đã  dịch bài chia sẻ này sang tiếng Việt.

  Mật Thái Hòa hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Sutra Daka đã chia sẻ những dòng cảm niệm của mình khi đọc bài “Thư các trò 219” của Thầy cùng với lời dạy của Đức Phật là phải biết trân trọng sự sống của bản thân, đừng vì lợi ích trước mắt, sự ích kỷ của bản ngã mà gây hiềm khích, xung đột sẽ rơi vào cạm bẫy của tham, sân, si ô trượt của cuộc sống thế gian.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 31. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 32. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ, tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Daka  sang tiếng Việt. qua bài con hiểu rằng vì vô minh và bản ngã con người ta tự mình dấn thân vào khổ đau, không chỉ kiếp này mà vạn kiếp sau. Con thầm nghĩ mình quá mai mắn được duyên lành đến trang chanhtuduy. Com để  tiêu từ dần vô minh.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 33. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 34. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc những cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Tantra Sutra Daka trong bài chia sẽ : “Thư từ Ấn Độ : Nước hay máu “. Và con hoan hỷ với thiện hạnh dịch sang tiếng Việt của huynh Mật Huệ Pháp. Con người ai cũng mong muốn được hạnh phúc nhưng vì vô minh vì tham sân si dấy khởi nên con người gây nên chiến tranh, gây nên cảnh ly tán cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và trong lịch sử có nhiều cuộc chiến đẫm máu.Bên cạnh đó cuộc chiến tranh tâm thức cũng diễn ra một cách khốc liệt hơn khi tham sân si dấy khởi.Và Thầy đã dạy chúng con phải chiến thắng bản thân mình và một người làm chủ bản thân sẽ có được sự bình yên trong tâm thức. Va chúng con may mắn được tiếp cận phương pháp Lục diệu pháp môn giúp chúng con ngày ngày chiến thắng bản thân mình mà luôn giữ cho tâm mình với tâm quân bình, thái độ hân hưởng.
  Con cảm tạ vị Thầy và con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutra Daka và huynh Mật Huệ Pháp thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hùm

 35. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỉ với những cảm niệm và chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka khi đọc bài viết của vị Thầy.
  Con chợt nhớ đến bài báo vừa đọc gần đây về tập đoàn kinh tế gia đình lớn thứ 5 Hàn Quốc Lotte vốn từng như một đế chế vững chãi đã phải rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng vì mâu thuẫn nội tại trong gia đình. Con đã nghĩ thật lạ, sao một tập đoàn lớn vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh lớn nhưng lại lâm vào điêu đứng khó thể cứu vãn chính bởi nội bộ tưởng như khăng khít của mình. Tịnh tiến qua đạo pháp, con mới thêm hiểu lời giáo huấn của Đức Phật khi xưa “Thắng vạn quân không bằng tự thắng lòng mình”, mỗi chúng con như một tập đoàn “đế chế” của những tập khí ương ngạnh, cần nhận diện đúng đắn đây mới là kẻ thù nặng ký thực sự và con đã hiểu lời dạy của vị Thầy rằng luôn phát động cuộc chiến đấu chống lại “cái tôi” (ái ngã) ấy, và kỳ lạ thay khi kẻ thù bên trong đã từng bước được chinh phục thì bão tố bên ngoài cũng sẽ chẳng thể làm chao đảo chúng con mà ngừng bặt trong yên bình, cũng giống như khi xưa cuộc chiến vì “máu” thay vì vì “nguồn nước”. Xong có lẽ dù nhận diện được kẻ thù đích thực, chúng con những chúng sanh còn vô minh chất ngất sinh ra trong cõi ô trược cũng khó có thể phản kháng nói chi đến chiến đấu, khó có thể “tay không bắt giặc” nếu không có phương pháp đúng của vị Thầy Mật giáo với phát minh kỳ đặc là “Lục diệu pháp môn” phù hợp với tính dân tộc, tính thời đại, tính quốc độ, được Ngài dày công chưng cất suốt 25 nghiên cứu, khảo cứu, kháo sát, chứng nghiệm và có kết quả. Dẫu cuộc chiến với “cái tôi” còn gian khó trường kỳ, tựa “Như con tàu giữa biển mênh mông” nhưng con xin nguyện được noi gương vị Thầy Mật giáo, được đi đến cùng cập bến vinh quang. Cảm ơn những chia sẻ ý nghĩa của đạo hữu Tantra Sutra Daka, cầu nguyện đạo hữu thành tựu các ước nguyện thầm kín.
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ. Cầu nguyện cho công cuộc phổ truyền Yoga Thanh Trí của Thầy Cô sớm thành tựu viên mãn.

  Om Mani Padme Hum

   

 36. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka và tán thán thiện hạnh dịch bài sang tiếng Việt của huynh Mật Huệ Pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Pháp đệ cầu nguyện cho huynh Mật Huệ Pháp và đạo hữu Tantra Sutra Daka viên thành ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Mỹ Lạc hoan hỉ khi đọc xong bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka và thiện hạnh dich bài của huynh Mật Huệ Pháp.

  Một người làm chủ được bản thân sẽ có được sự bình yên trong tâm thức. Để làm chủ được bản thân trước tham, sân và si, người thực hành Pháp cần trước hết là sự thấu hiểu bản chất sự tồn tại của sự vật, hiện tượng và một lòng quyết tâm đoạn trừ vô minh. Sự tỉnh thức giúp chúng con định vị nơi hiện tại, chính là nơi kết nối giữa quá khứ và tương lai. Làm chủ được hiện tại, được bình an nơi thân tâm hiện tại sẽ là cơ sở cho sự an lạc trong tương lai. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn hướng tâm chúng con về chánh kiến để chúng con trở nên hữu ích cho mình và tha nhân. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Om mani padme hum.

 38. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka và thiện hạnh dịch bài của huynh Mật Huệ Pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka và thiện hạnh dịch bài của huynh Mật Huệ Pháp.

  Con hoan hỷ khi đạo hữu đã cảm niệm được ý nghĩa sâu sắc trong bài viết của vị Thầy và tán thán rằng: “ Sự quả cảm thật sự chính là sự chiến thắng tham, sân, si. Thầy đã đúng khi dạy chúng con phải biết chiến thắng chính bản thân mình. Với Đức Phật người chiến thắng thực sự không phải là người thắng cuộc trong hàng ngàn trận chiến mà là người chiến thắng được bản thân. Khi đó ta sẽ được tâm an ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống. Một người làm chủ bản thân sẽ có được sự bình yên trong tâm thức. Khi đó, mọi khổ đau sẽ chấm dứt.”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 40. Mật Quỳnh Nguyên (Lê Phương Nhật Oanh) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với bài viết này của đạo hữu Tantra Sutra Daka.
  Qua những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutra Daka đã giúp cho con hiểu được rằng “Với Đức Phật, người chiến thắng thật sự không phải là người chiến thắng được trong mọi trận chiến vì bản ngã và vô minh mà là người chiến thắng được chính bản thân mình, chinh phục được bản thân. Một người làm chủ được bản thân sẽ giữ được tâm an, chấm dứt được khổ đau, tâm trí trở nên sáng suốt, không bám chấp và có nền tảng là trí tuệ”.
  Con hiểu được rằng chúng con phải luôn biết trân quý cuộc sống hiện tại, luôn giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng để tránh mọi khổ đau và đi đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con cảm nhận được rằng chúng con rất may mắn khi có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy, được đón nhận những tia sáng chánh pháp từ vị Thầy để cho chúng con dần thoát khỏi khổ đau, vô minh và được “ An lạc đời này, cực lạc đời sau “.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn quan tâm, dạy bảo chúng con với lòng Bồ đề tâm không ngừng nghỉ vì lợi lạc chúng sanh và vì chúng con.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka đã viết bài viết này.
  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh và cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài viết này sang tiếng việt.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 41. Mật Chánh Hà says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hiểu được rằng cần phải chiến thắng bản thân mình. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho chúng con cơ hội thưc hành pháp, qua những bài đọc, nghe giảng mà chúng con biết và rút ra những bài học cho chính bản thân mình để điều chỉnh lại hành vi thân ngữ tâm cho theo đúng chánh pháp, không bị bản ngã làm bước chân lầm đường lạc lối.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.

  Con xin được hoan hỷ với thiện hạnh đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển đổi bài đọc sang tiếng Việt để huynh đệ chúng con đều có thể được đọc bài.

  Con hoan hỷ với tấm lòng sùng bái biết ơn vị đạo sư đáng kính. Người Thầy với lòng vị tha bao la.

  Con xin được sám hối tội lỗi bản thân.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Con cầu cho chúng sanh luôn tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 43. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với thư chia sẻ cảm niệm “Nước Hay Máu” từ Ấn Độ của Tantra Sutra Daka.
  Qua đó đã cho con thấy được, cũng chính vì bản ngã và vô minh, chỉ biết bám chấp vào dục lạc của thế gian (tài, sắc, danh, thực, thùy) là nguyên nhân khởi phát của tâm “tham, sân, si” mà con người phải đổ máu vì nó và luôn sống trong sự bất an.
  Con xin tán đồng rằng, người chiến thắng thật sự không phải là người thắng cuộc trong hàng ngàn trận chiến mà là người chinh phục được bản thân, như đức Phật đã thuyết “Chiến thắng vạn quân, không bằng tự thắng lòng mình”.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, đã phát lồ “Lục diệu pháp môn” sau nhiều năm khảo sát, khảo cứu, ứng dụng, thực hành và đạt kết quả, giúp chúng con, chúng sanh được an lạc trong đời này và cực lạc đời sau.
  Con xin tán thán thiện hạnh Việt dịch bài viết này của đạo huynh Mật Huệ Pháp.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 44. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết từ Ấn Độ của đạo hữu Tantra Sutradaka “Nước hay Máu” trong đó có khái niệm về thời gian giúp con hiểu phải sống với hiện tại đừng trăn trở về quá khứ hay vọng tưởng về tương lai mà nảy sinh thái độ tiêu cực cũng như mối duyên lành giữa Thầy trò mà nên trân trọng hiện hữu bằng cách tỉnh thức với hành vi thân ngữ tâm của mình. Về khái niệm bản ngã và sự tranh đấu đều chính sự vô minh sinh ra bản ngã rồi nổi lòng sân hận gây ra chiến tranh mà nguy hại đến thân căn huệ mạng của mình. Vì vậy chiến thắng bản thân mình, làm chủ mình trên nền tảng trí tuệ để không bị lung lay bởi các ngọn gió thế gian, chao đảo tâm thức mà cập bến bờ giác ngộ.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka thành tựu mọi ước nguyện của mình

  Om mani padme hum

 45. Kính bạch Thầy

  Con hoan hủy với bài chia sẻ của  đạo hữu TantraSutraDaka

  Con  xin tán thán thiện hạnh  của đạo huynh  Mật Huệ Pháp đã dịch sang tiếng việt

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đạo hữu TantraSutraDaka luôn tinh tấn thực hành  thành tựu ước  nguyện chính đáng

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 46. Thưa Thầy!

  1. Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka qua bài viết này Mật thúy hiểu rằng chỉ vì vô minh  tham lam huyền  lực mà họ sẩn sàn gây ra chiến tranh cốp đi sinh mạng của chúng sanh nước khác Mật thúy mai nắng khi sanh ra ở  đất nước hòa bình  Mật thúy thầm cảm niệm rằng mình thật là ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp sống này được vị Thầy từ bi cho thực hành pháp lục diệu pháp môn mà ngày đã sáng kiến sẽ là một chiết chuyền bác nhả để đưa học trò đệ tử về bến bờ giác ngộ con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum
 47. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài chia sẽ “Thư từ Ấn Độ : nước hay máu?” của đạo hữu Tantra Sutra Daka.

  Con hiểu rằng nếu thời gian quý giá trong cuộc đời bị cuốn theo ngũ dục, chìm trong thế sự hoặc nuối tiếc quá khứ hay sống với những viễn ảnh về tương lai đều là những sự hoang phí vì “Đừng tưởng đến tương lai. Quá khứ đã không cònTương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống. Trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú. Vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay. Kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ. Không thể nào mặc cả” (kinh Người biết sống một mình). Tuy vậy để có thể canh chừng tâm trong cuộc sống thế sự nhiều lo toan, hành giả dù ở bất kỳ tông phái nào đều cần có phương pháp chú tâm, tỉnh thức và chánh niệm, biết tâm ta đang ở trạng thái nào từ đó quán xét, loại trừ lỗi lầm ngõ hầu có hành vi thân-ngữ-tâm theo quỹ đạo chánh pháp, lợi mình lợi người.

  Ở Mật gia Song Nguyễn, đệ tử chúng con được kết nối từ trường thanh tịnh của Bổn tôn thông qua 6 phát kiến tâm linh của vị Thầy đã phát lộ sau nhiều năm tháng trải nghiệm nên yên tâm vì đã đi đúng hướng về thành phố giải thoát, tâm thức dần được chuyển hoá, chiến thắng bản thân để thong dong đời đạo, thoát khỏi luân hồi sinh tử.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi chấp nhận, giáo hoá để chúng con có cơ hội thực hành Du già thanh trí, hiện trú lạc pháp, an lạc đời này-cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Con hoan hỷ thiện hạnh chuyển ngữ của đạo hữu Mật Huệ Pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 48. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka khi đọc bài viết của vị Thầy . và con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka sang tiếng Việt.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka đã viết bài chia sẻ.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài viết.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum!

 49. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc Thư từ Ấn Độ Nước hay Máu của đạo hữu Tantra sutradaka

  Con xin tán thán thiện hạnh huynh Mật Huệ Pháp dịch tiếng .Dạ kính Thầy qua bài viết con hiểu được Một người làm chủ được bản thân sẽ có sự bình yên trong tâm thức. Con tán thán thiện hạnh đạo hữu Tantra sutradaka cảm niệm sâu sắc tấm lòng sùng kính Đạo qua bài viết Vị Thầy tâm linh tôn quý đã phát kiến ra 6 pháp tu nhằm chuyển hóa tâm thức chúng con Thầy đã từng trãi nghiệm hiệu quả của những pháp tu này với lòng bi mẫn

  Con thành tâmcầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  om mani padme hum

 50. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status