Mar 28, 2018

Posted by in Lá thư người tâm đạo, SONG NGỮ ANH VIỆT | 135 Comments

Thư từ Ấn Độ: NƯỚC HAY MÁU?

Kính bạch Thầy

Om Mani Padme Hum

Tấm lòng từ bi của Thầy và sự chia sẻ chân thành của bạn con đã giúp con vượt qua được nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Con đã thoát khỏi những ảo tưởng, nghi hối cũng như sự ỳ trệ của bản thân. Con xin gửi lại Thầy phần còn lại của comment trước đã bị xoá mặc dù con không thể viết lại như lúc đầu vì một người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, cũng vậy không thể viết lại một dòng suy nghĩ hai lần. Hơn nữa  suy nghĩ của con cũng có sự thay đổi. Vì vậy, con nghĩ rằng mình nên hoàn thành nốt phần comment cho bức thư số 219 còn dang dở vì thời gian và hoàn cảnh eo hẹp.

Kính bạch Thầy

Con cảm tạ Thầy đã từ bi viết bức thư này cho chúng con, giúp vén màn đêm vô minh trong tâm thức chúng con bằng việc chỉ ra rằng chúng ta có thể thay đổi số phận bằng nỗ lực tự thân vì sự vô minh tà kiến chính là khởi thuỷ cho nỗi khổ đau trong kiếp hiện hữu này. Để chấm dứt điều đó, Thầy đã đưa ra hai điều sau:
1. Khái niệm về thời gian
2. Khái niệm về Bản ngã và sự tranh đấu

Như con đã đề cập ở trên, thời gian là một dòng chảy liên tục các khoảnh khắc. Quá khứ và vị lai kết nối với nhau thông qua hiện tại. Thầy dạy chúng con tránh hai thái cực (hồi tưởng về quá khứ, nghĩ tưởng tới tương lai) để hân thưởng cuộc sống hiện tại với tâm quân bình. Điều này là bởi nếu ta nghiêng về một trong hai thái cực trên, việc này sẽ huỷ hoại cuộc sống hiện tại của chính ta, ngăn cản những tư duy tích cực nảy nở trong ta.  Trong quan hệ Sư-đệ cũng vậy. Nếu trong hiện tại, mối quan hệ này phát triển thuận lợi thì cả Thầy và trò đều được tiếp thêm sức mạnh, tạo sự kết nối từ nay đến vạn kiếp sau.

Thực tế không ai muốn chiến tranh. Ai cũng chuộng hoà bình. Nhưng dù muốn hay không, xung đột, chiến tranh hay những diễn biến tương tự đã và đang xảy ra trên khắp thế giới này. Lý do đơn giản là lòng khoan dung, vị tha của chúng ta đã mất đi vì sự  vô minh của mình. Thầy dạy rằng tâm tạo tác, tâm làm chủ trong các hành vi thiện và bất thiện của một con người. Một người không làm chủ được tâm thức mình sẽ mang theo tâm phân biệt như gió cuốn con thuyền trôi trên mặt nước tới nơi nào nó muốn. Bản ngã của con người trở thành phương tiện thổi bùng lên ngọn lửa tham, sân, si với cao trào là sự xung đột với chính bản thân mình. Nếu không quân bình được tâm thức, điều này sẽ gieo mầm cho chiến tranh, xung đột và thù hận. Đức Phật thấy rằng loài người thường sử dụng bạo lực và chiến tranh vì si mê, dục vọng ích kỷ, dũng cảm, bản ngã và vô minh. Hậu quả họ sẽ gánh chịu từ hành vi bất thiện đó ngay trong kiếp sống này và muôn vàn kiếp sau. Thầy đã chỉ ra rằng chỉ vì cái ngã và vô minh mà hai gia tộc Shakya và Koliya (vốn có chung huyết thống) đã giao tranh để sở hữu dòng sông. Quân lính của hai bên đã xông lên đánh giáp lá cà trong trận chiến này. Đức Phật đã hoá giải tranh chấp bằng cách khiến cả hai nhận ra rằng chỉ vì bản ngã và vô minh mà cả hai đã dấn thân vào con đường bạo lực, do vậy không thể tránh khỏi đổ máu và cướp mất mạng sống của nhiều người. Ngài hỏi hai bên rằng vật nào có giá đắt hơn, Nước hay Máu? Cả hai trả lời là Máu. Ngài mới nói vậy tại sao vì Nước mà hai bên lại phải đổ Máu? Sự quả cảm thật sự chính là sự chiến thắng bản ngã và  tham, sân, si. Thầy đã đúng khi dạy chúng con phải biết chiến thắng chính bản thân mình. Với đức Phật, người chiến thắng thật sự không phải là người thắng cuộc trong hàng ngàn trận chiến mà là người chinh phục được bản thân. Khi đó, ta sẽ luôn được an tâm ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống. Một người làm chủ được bản thân sẽ có được sự bình yên trong tâm thức. Khi đó, mọi khổ đau sẽ chấm dứt, tâm trí trở nên sáng suốt, không bám chấp và có nền tảng vững chắc là trí tuệ. Như mọi dòng sông đều chảy ra biển lớn chưa bao giờ bị ngăn trở, một người có tự chủ cũng vậy. Thú vui dục lạc hay xung đột đều bị hoà tan mà không gây cản trở nào, và người đó đạt được tâm an. Trường hợp ở thành phố Tuy Hoà cũng vậy. Thầy được mời đến để nghỉ ngơi và hân thưởng cảnh sắc tươi đẹp nơi vùng đất đã phục hồi sau thảm hoạ chiến tranh kéo dài và đang trong thời kỳ hoà bình, thịnh vượng. Đây cũng là minh chứng cho ý nghĩa trên. Giai đoạn tâm an và trí sáng có thể đạt được qua thiền định. Vị Thầy tâm linh tôn quý muốn các hành giả Mật Giáo đạt được trạng thái Định và chuyển hoá tâm thức còn nhiều bất an thành tâm an. Vì vậy, Thầy đã phát kiến ra 6 pháp tu nhằm chuyển hoá tâm thức của chúng con. Thầy đã từng trải nghiệm hiệu quả của những pháp tu này và vì vậy, với lòng bi mẫn bao la, Thầy đã giới thiệu tới học trò chúng con, thậm chí cho phép chúng con đọc mà chưa xin phép Thầy.

Con kính đảnh lễ Thầy

Kính thư
Tantra Sutra Daka

—————————-
Bản gốc tiếng Anh:

Revered Guru Jee

Om Mani Padme Hum

Thầy hướng dẫn Tantra Sutradka Bồ đề tâm định quán

By your grace and pious thoughts of my friend, for me, I could overcome of my agony and mental brooding.  I am free of my delusion and doubts as well as physical inertia. I submitted the rest of my comment that were deleted. Though, I could not recreate the original one as the momentary stream of thought never comes back. Since, one cannot bath in the same river twice, in the same way one cannot reproduce the same thoughts twice. My thoughts are also not static. Hence I thought it proper to complete the comments of letter No. 219 that was left undone, due to restrain and constrain of time and the existing situation.

Revered Guru, I am thankful to you for being kind enough for sending this letter to me as it leads one to clear the mist of one’s ignorance through pointing out that man can mend his fate through his own efforts as the wrong world view (Mithya dristy) creates suffering in the worldly existence.  Taking this end in view our Guru has given a big blow on the two points, 1. The Concept of time.   2. The notion of the Ego and the war.

As I have mentioned earlier, that Time is the continuous flow of moments. Herein past and the future are interconnected through the present. Guru has advised to avoid  the two extremes (Past and future) and to live a balanced life in the present only because leaning on any of the two will destabilize the the normal way of life, hinder the prosperity and obstruct the positive thinking.  And so is with the relationship of the Guru and the disciple. If it is in the present, it will grow properly, get strength regularly and spread its fragrance in such a way that both may cherish its divine pleasure here and hereafter.

It is a fact that no one want war every one want peace. But despite that there are conflict, war and war like situation all over the world.  The reason is simple. We have gone intolerant because of the unspecified mind. Guru has said that the mind is the fountain head of all the good and bad action. A man of uncontrolled mind and senses takes away his discrimination as the wind carries away the boat, floating on the water, where ever it likes. The internal ego of a man becomes instrumental in flaming the passion, anger and hatred, which culminates in conflict. If it is not pacified it takes a violent turn giving birth to battle and war, conflict and feud.  For Buddha and Buddhism people resort to violence or war on account of passion, selfish desire, gallantry, ego and ignorance, consequently they reap the results of their evil deeds here and here after. Guru has indicated that how on account of ego and ignorance the Shakya and Koliya, who were blood relatives, were to fight for the water of a river. The solders from both  the sides were face to face for fighting the battle. Buddha averted the dispute by making both realize    that on account of ego and ignorance both are resorting to violence wherein blood shed is inevitable resulting in the loss of many lives. He asked the both the opponents which one is more costly, Water or Blood. Both replied blood. Then he said why on account water you both are in mood to shed the blood, which will result in death of many innocent solders and decay of the property. He is of the opinion that real gallantry lies in achieving victory over and one’s own ego and ignorance, passion and desire. Guru has rightly asked to win one’s ego and self. For Buddha the real victor is he who conquers his single self not he who defeats thousands of soldiers in the battlefield. Since the self is the lord of self, a person of subdued self remains peaceful at every stage of life.  The self-controlled man attains placidity of mind. With attainment of such placidity all sorrow comes to an end, mind becomes tranquil intellect withdraws itself from all sides and mind becomes firmly established in wisdom. As the water of all rivers enter the ocean, though, full on all sides, remains undisturbed; likewise a self-controlled person remains undisturbed. His all enjoyments or conflicts merge themselves without causing disturbance and he attains peace. Same is the case of Tuy Hoa city, where Guru has been invited to relax and enjoy the peaceful beauty, which has recuperated after a long catastrophic war and attained peace to wealth. This is its literal meaning too. This stage of peace and mental tranquility can be achieved through meditation.

Our Holy Guru asks the practitioner of Tantric Buddhism to get the state of Smadhi and transform their busy and disturbed mind into peaceful one. For that he has enumerated the methods to practice that will lead to serenity of mind.  They are six in number. Since he too has been benefited through these, he has opened the gait of it for all his disciples even without his prior permission.

I bow before his Kind Compassion.

With warm regards

Tantra Sutra Daka

 ————————-
 1. Mô Phật!

  Mật Hạnh Giác hoan hỷ đạo huynh Mật Huệ Pháp đã dịch thư từ Ấn Độ của đạo hữu Tantra Sutra Daka.

  Hoan hỷ đạo hữu Tantra SutraDaka từ thư gửi các trò 219 của vị Thầy đã có những liên hệ đến Đạo Pháp. Quả thực không có sự điều phục tâm mình, con người ta gây ra quá nhiều cảnh đổ máu đau thương khắp mọi nơi trên toàn thế giới, ngày này qua ngày khác. Nguyên nhân của chúng đến từ sự xui khiến của bản ngã và vô minh. Hoan hỷ đạo hữu đã rút ra từ lời vị Thầy rằng:

  ” Sự quả cảm thật sự chính là sự chiến thắng bản ngã và tham, sân, si. Thầy đã đúng khi dạy chúng con phải biết chiến thắng chính vản thân mình. Với đức Phật, người chiến thắng thật sự không phải là người thắng cuộc trong hàng ngàn trận chiến mà là người chinh phục được bản thân. Khi đó, ta sẽ luôn được an tâm ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống. Một người làm chủ được bản thân sẽ có được sự bình yên trong tâm thức. Khi đó, mọi khổ đau sẽ chấm dứt, tâm trí trở nên sáng suốt, không bám chấp và có nền tảng vững chắc là trí tuệ. ”

  Con cảm tạ vị Thầy đã tạo ra nhiều phương tiện thiện xảo để chúng con tích tập công đức và trí tuệ, đối trị với bản ngã của mình, hướng đến việc tự thắng chính mình.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka tinh tấn, thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

 2. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Huệ Pháp đã Việt dịch bức thư từ Ấn Độ của đạo hữu Tantra Suatra Daka.Hoan hỷ với đạo hữu đã có những chuyển biến liên hệ đến Đạo pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Cao Thái says:

  Mô Phật.

  Mật Cao Thái hoan hỷ tán thánh thiện hạnh với tấm lòng sùng kính Đạo sư của huynh Tantra Sutra Daka. Qua bài viết, cho thấy cách duy nhất để giữ được hòa bình tránh khỏi chiến tranh là điều mà ai cũng đều mong muốn đó là vượt qua được bản ngã, chiến thắng chính bản thân mình. Và để vượt qua được bản thân của mình thì với 6 pháp tu mà vị Thầy phát kiến ra thì quả là không gì sánh được. Cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 4. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ  ”  NƯỚC HAY MÁU?”  của đạo hữu Tantra Sutra Daka đến từ lá thư  Ấn Độ   và  con xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm   đạo hữu Tantra Sutra Daka sau  khi đọc được bài viết  thư gửi các trò 219 của vị Thầy.

  Từ những cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutra Daka  đã giúp cho con hiểu rõ hơn về lời dạy của Thầy và trân quý cuộc sống hiện tại ,  vị Thầy đã giúp cho chúng con thoát khỏi vô minh  và đến với chánh pháp được tiếp cận với giáo lý nhà Phật  được bước đi trên đại lộ tiến về thành phố  giải thoát. Tuy chúng con chỉ là những hành giả còn sơ cơ nhưng nhờ được vị Thầy từ bi chỉ dạy  với sáu phát kiến tâm linh vĩ đại tuy đơn giản nhưng  mang đến lợi lạc vô song phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ, , tính dân tộc  cùng với đó là phương pháp truyền dạy phù hợp  với trình độ căn cơ của mỗi người. Chúng con không cần phải đạt định cấp 9 trong 9 cấp trụ tâm nhưng vẫn có được “tâm yên ” vì chúng con được thực hành pháp và chuyển hoá theo quỹ đạo của Mật Thừa là lấy kết quả làm con đường, lấy phương tiện làm cứu cánh .chúng con được kết nối với từ trường thanh tịnh của cõi giới thù thắng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy để được chuyển hoá dần từ tâm phàm thành tâm Phật.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka  đã chia sẻ bài viết này.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutradaka luôn hanh thông trên đường đời lẫn đường đạo .

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 5. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ đọc bài chuyển ngữ của đạo huynh Mật Huệ Pháp trong bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Daka. Hình ảnh dòng sông luôn không ngừng biến đổi. Mỗi một sát na khác nhau cũng khác nhau tựa nhưng trạng thái tâm ấy. Do đó không thể lấy quá khứ ngay sau thời khắc hiện tại để bám chấp vào đó. Cũng như dòng chảy cuộc đời sinh, lão, bệnh tử. Dẫu không muốn thì sự đổi thay vẫn cứ diễn ra như thể đó là điều thuộc sự thật hiển nhiên. Vậy cái đáng quý chính là hiện tại, là nhân thiện của tương lai, là tạo tác tốt lành nếu nhân đó được chăm chút, sửa soạn cẩn thận và chuẩn bị chu đáo. Và chúng con may mắn khi được tiếp cận ánh sánh đạo pháp thông qua bộ môn du già Thanh Trí, thông qua những phương tiện không bị ngăn cách bởi thời gian, không gian và khoảng cách. Sự diễn tập và thực hành của chúng con có thể được liên tục như dòng sông đang chảy. Nhờ đó cơ hội nhập hải càng ngày càng rõ nét thông qua nhân lành, quả tốt từ đời sống thế sự hanh thông, gia đình hạnh phúc và thành đạt xã hội cũng như có được tâm thái an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội trở thành những người hữu dụng, biết và trân quý từng thời gian hiện tại, từng giây phút hiện kiếp làm người được học và hành Yoga Thanh Trí vì mình và lợi tha.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutra Daka vượt qua được các khó khăn trong đời sống hiện tại, thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Huệ Pháp viên thành mọi ước nguyện chính đáng

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 6. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển Việt ngữ của đạo hữu Mật Huệ Pháp cho bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Ngay tựa đề bài viết đã cho con nhiều suy ngẫm: thư từ Ấn Độ: nước hay máu? Con người không ai muốn chiến tranh, ai cũng muốn sống trong hòa bình, nhưng vì vô minh, tham sân si mà họ gây ra cảnh máu chảy, cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng cũng như gây ra cảnh ly tán cho biết bao nhiêu gia đình. Câu hỏi nước hay máu đã làm thức tỉnh những người gây chiến tranh vì tham sân si.

  Cũng vậy, tâm con người luôn muốn được bình an, nhưng cũng chính vì vô minh, tham sân si đã làm cho con người đau khổ phiền não. Có thể các cuộc chiến tranh trên thế giới nổ ra, ai ai cũng thấy rõ sự tàn khốc và khổ đau mà chiến tranh gây ra. Nhưng cuộc chiến trong tâm mỗi con người cũng tạo cho con người sự khổ đau dai dẳng, sống với hình tướng thân người nhưng tâm thức có khi đang ở cõi địa ngục, và những khổ đau đó chỉ một mình con người cảm nhận và chịu đựng. Đức Thế Tôn đã từng dạy chiến thắng bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất. Khi đã chiến thắng được bản thân, điều phục được tâm thì mọi chiến tranh sẽ không xảy ra, tâm an thế giới bình.

  Thầy đã dạy chúng con bước đi trên con đường trung đạo, không vọng tưởng quá khứ, không nghĩ tưởng tương lai mà an trú trong từng phút giây hiện tại với tâm quân bình. Và với lục diệu pháp môn Thầy phát kiến ra đã giúp chúng con ngày ngày chiến thắng được bản thân mình từng bước một, từ đó chúng con có được tâm an, thoát khỏi khổ đau sinh tử và thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con có được cơ hội quý báu được thực hành yoga Thanh trí, ban cho con “vũ khí” lợi hại “bi, trí, dũng” giúp con được chuyển hóa tâm.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Huệ Pháp viên thành mọi ước nguyện chính đáng, đời đạo viên song.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka tinh tấn hành pháp và thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Quảng Dũng says:

  Kính thưa Thầy!

  Con đã đọc bài này! 

 8. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Cầu nguyện chúng sinh an bình.

  Om mani padme hum.

 9. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “thư từ Ấn Độ : Nước hay máu”. Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm sâu sắc của huynh Tantra Sutradaka  sau khi đọc lá thư gửi học trò 219 của vị Thầy . Qua đây cho chúng con hiểu rõ hơn rằng hãy trân quý hiện tại với tâm quân bình và vượt qua được bản ngã , tham, sân, si chính là chiến thắng vang dội nhất. Nếu không có những phát kiến tâm linh của vị Thầy thì chúng con sẽ không bao giờ biết được chiến thắng thực sự trong tâm con người là gì và càng không thể có được chiến thắng ấy. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cảm ơn huynh Tantra Sutradaka  với những chia sẻ lợi lạc. Cầu nguyện huynh Tantra Sutradaka  sức khỏe, thành tựu mọi ước nguyện chánh đáng. Cảm ơn đạo huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài, cầu nguyện huynh sức khỏe và hanh thông thế sự.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 10. Mật Pháp Vũ says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc và hoan  hỷ với thiện hạnh của đạo hữu Tanra Sutra Daka khi viết bức thư này. Đệ hoan hỷ và cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ nội dung bài viết sang  Việt ngữ, qua đó bắc một chiếc cầu nối liền lại  những Tâm với Tâm còn cách biệt bởi  lằn ranh biên giới

  Kính bạch Thầy. Đức Liên Hoa Sanh(Padmasambhana)  nói:

  “Như dòng sông đổ về biển cả

  Như mặt trời, mặt trăng lướt trên những đỉnh núi ngủ yên

  Như ngày và đêm những phút giây trốn chạy

  Đời người cũng trôi đi, không thể níu kìm”

  Đức Phật cũng sử dụng hình ảnh một lực sĩ tìm cách bắt  4 mũi tên đang bay, được bắn ra cùng lúc bởi 4 dây cung và từ 4 hướng khác nhau. Tuy nhiên Ngài nói: “Còn nhanh hơn nữa là sự trôi đi của thời gian và xích lại gần của cái chết”. Như vậy, đối với chúng con/chúng sanh thời gian là thứ tài sản quý giá nhất, và không được lãng phí giây phút nào bằng sự thờ ơ của kẻ quên đi cái chết đang tới gần.

  Chúng con may mắn khi được là học trò của Thầy được tiếp cận phương tiện thiện xảo là bộ môn Yoga Thanh Trí, trí tuệ thanh sạch không phải là sự tích lũy đơn thuần các dữ liệu khoa học, mà là sự thấu hiểu các các sự vật thể hiện trước chúng ta, sau cùng là sự thấu hiểu bản chất thực của chúng, là sự thấu hiểu trí tuệ của chúng ta và thế giới, đó cũng là điều  mà bồ tát Thánh Thiên đã từng khai thị

  “Người thấy bản chất tối hậu của chỉ một sự vật

  Cũng sẽ thấy bản chất của thế giới”

  Đó chính là cơ hội của chúng con/chúng sanh gieo nhân lành hái quả ngọt, mà diễn biến cụ thể , hiện thị kết quả đó chính là: Thế sự hanh thông, gia đình hạnh phúc, thành đạt xã hội

  Chúng con tri ơn và đảnh lễ Thầy Cô

  Con cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Cầu nguyện đạo hữu Tanra Sutra Daka và huynh Mật Huệ Pháp thành tựu mọi ước nguyện chánh đáng, đời đạo song viên

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  OM MANI PADME HUM

   

   

 11. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Tantra Sutra Daka trong bài chia sẻ: Thư từ Ấn Độ: Nước hay máu? Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dich bài viết sang ngôn ngữ tiếng Việt của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Trong cuộc sống vì vô minh của mình, ngọn lửa tham sân si đã làm cho con người khổ đau phiền não. Chúng con may mắn được theo học vị Thầy, có cơ hội quý báu được thực hành Yoga Thanh Trí giúp chúng con chiến thắng được bản thân mình và thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutra Daka luôn tinh tấn, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .

  Om Mani Padme Hum

 12. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư từ Ấn Độ của đạo hữu Tantra Sutra daka “Nước hay máu”. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài của huynh Mật Huệ Pháp. Hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo hữu Tantra Sutra Daka, những dòng cảm niệm sâu sắc lời dạy của vị Thầy tâm linh để ứng dụng vào cuộc sống.

  Cầu nguyện cho đạo hữu luôn tinh tấn, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 13. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka và thiện hạnh chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt của đạo huynh Mật Huệ Pháp. Sau khi đọc xong bài viết này con cảm niệm rằng: cuộc đời mỗi con người như là một dòng chảy liên tục các hoạt động thân ngữ tâm. Khi thiếu chánh kiến, chánh tư duy con người rất dễ tạo ra các ác nghiệp làm dòng chảy này ngày càng ô trược, điều này sẽ dẫn đến luân hồi. Nhưng nếu mọi người được diễn tập, thực hành bộ môn Yoga Thanh trí sẽ dần dần làm dòng chảy này trở nên trong sạch và có thể trở thành thanh tịnh trong tương lai. Bởi vì bộ môn Yoga Thanh trí giúp cho tịnh hoá các ác nghiệp trong quá khứ, giúp chúng con biết quán xét hành vi thân ngữ tâm của mình theo quỹ đạo chánh Pháp trong hiện tại thì sẽ có được quả lành trong tương lai. Con cảm tạ ơn vị Thầy – người hoa tiêu lão luyện đã luôn chỉ dạy và giúp chúng điều chỉnh dòng chảy các hoạt động thân ngữ tâm theo đúng quỹ đạo Thầy Phật Pháp Tăng. Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka với bài viết chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Huệ Pháp và đạo hữu Tantra Sutradaka luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 14. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : NƯỚC HAY MÁU của đạo hữu Tantra Sutra Daka .

  Con hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Daka và đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyễn ngữ bài viết sang tiếng Việt để xóa đi rào cản về ngôn ngữ .

  Sự so sánh giữa ” nước hay máu” đã cho thấy được kết quả rõ ràng là chọn cái nào lợi lạc hơn vậy mà thời đại hiện nay vẫn còn nhiều nhiều những sự đau thương về tính mạng , gia đình , về đất nước mà nguyên nhân chính là do sự vô minh cộng với ngủ độc tham , sân , si , mạn , đố mà ra .

  Những cuộc chiến tranh phi nghĩa chỉ để tranh dành những miếng đất , hòn đảo , khoáng sản mà tất cả những thứ đó đều không mang được theo sau khi chết , chỉ có cái nghiệp là theo ta qua bên kia cửa tử .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu được rằng ” thắng vạn quân không bằng thắng lòng mình” để con rèn luyện mà chiến thắng bản thân mình một cách dễ dàng nhờ những phương pháp vô cùng đơn giản mà diệu dụng được vị Thầy tạo nên trên chanhtuduy.com .

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka đã viết bài . Cầu nguyện cho đạo hữu và đạo huynh Mật Huệ Pháp luôn được hanh thông đường đạo , thành tựu đường đời , viên thành mọi ước nguyện .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 15. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẽ của đạo hữu Tantra Sutra Daka về những cảm niệm  liên hệ sau khi đọc bài thư gửi các trò 219 vị Thầy đã viết.  Từ cảm niệm về thời gian là dòng chảy liên tục các khoảnh khắc, quá khứ và vị lai được kết nối bởi hiện tại. Quá khứ chẳng thay đổi được còn tương lai thì chưa đến chỉ có hiện tại đang diễn ra. Nếu muốn quá khứ tốt đẹp hay tương lai tươi sáng thì chính ngay lúc này của hiện tại, chúng con cần thực hiện những điều đó. Vì thế nên vị Thầy với lòng từ bi, đã trãi nghiệm và chưng cất ra những tinh túy giúp chúng con có được “tâm an và trí sáng” thông qua 6 pháp tu nhằm chuyển hóa tâm thức của chúng con.  Chúng con được diễn tập hay thực hành những tu pháp này mà không có ngăn ngại bởi không gian, thời gian ,khoảnh cách và thực hành liên tục như một dòng sông không ngừng chảy  về biển cả. Giúp cho chúng con có đầy đủ tư lương là công đức và trí tuệ đến thành phố giải thoát.

  Con hoan hỷ với cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutra Daka  về lợi dạy của vị Thầy khi biết chiến thắng bản thân mình. Vì khi đó “ta sẽ luôn được an tâm ở bất kì giai đoạn nào trong cuộc sống. Một người làm chủ được bản thân sẽ có được bình yên trong tâm thức. Khi đó mọi khổ đau sẽ chấm dứt, tâm trí trở nên sáng suốt, không bám chấp và có nền tảng vững chắc là trí tuệ”.

  Con cảm ơn vị Thầy với bồ đề tâm và trí tuệ đã tạo ra các phương tiện thiện xảo để chúng con được tích tập công đức và trí tuệ, được chiến thắng bản ngã của chính mình.

  Con cám ơn bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Daka.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ bài viết từ tiếng Anh sang tiếng Việt của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu  đạo hữu Tantra Sutra Daka luôn tinh tấn thực hành pháp, ước nguyện chánh đáng sớm viên thành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ cảm tạ huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ nội dung bài viết sang Việt ngữ giúp chúng con hiểu sát thực nghĩa.

  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm chia sẻ sâu sắc của đạo hữu Tantra Sutra Daka. Đọc xong bài chia sẻ con rút ra nhiều bài học ý nghĩa giá trị quý báu, lợi lạc cho bản thân. Lời Thầy dạy chúng con tránh hai thái cực ( hồi tưởng về quá khứ, nghĩ tới tương lai) để biết hân thưởng hiện tại với tâm quân bình. Ai ai cũng yêu chuộng hoà bình, nhưng chỉ vì cái bản ngã và vô minh mà cả hai đã dấn thân vào con đường bạo lực.

  Với lời dạy của Đức Phật người chiến thắng thật sự không phải là người thắng cuộc trong hàng ngàn trận chiến mà là người chinh phục được bản thân. Khi đó mọi khổ đau sẽ chấm dứt, tâm trí trở nên sáng suốt, không bám chấp và có nền tảng vững chắc là trí tuệ. Như mọi dòng sông đều chảy ra biển lớn chưa bao giờ bị ngăn trở, một người có tự chủ cũng vậy. Thú vui dục lạc hay xung đột đều bị hoà tan mà không gây cản trở nào, và người đó đạt tâm an.

  Sống giữa môi trường làm việc, mưu sinh của cuộc sống  ắt hẳn trong  chúng con ai ai cũng sẽ phải ít nhiều gặp những cuộc chiến mâu thuẩn (không phải máu hay lửa mà là cuộc chiến lòng người) dù lớn hay nhỏ. Qua bài chia sẻ này con sẽ vận dụng lời dạy của Thầy ”Pháp là cuộc sống, và cuộc sống là Pháp”. Biết linh hoạt,, quán xét giữ thân, ngữ tâm an, trí sáng. Thực hành Pháp đúng quỹ đạo Chánh Pháp với lòng ngưỡng mộ sùng kính Đạo Sư, mọi việc hanh thông.

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của  Thầy Cô vì tất cả chúng sanh!

  Con xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo!

  Con xin cầu nguyện ngọn đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi!

  Om Mani Padme Hum!

 17. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc và hoan hỷ với chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka thông qua bản dịch của đạo hữu Mật Huệ Pháp. Con ấn tượng với câu chuyện giữa hai gia tộc Shakya và Koliya khi giao tranh để sở hữu nước từ một dòng sông và câu hỏi đặt ra của Đức Phật là “Nước hay Máu?” và “Tại sao vì Nước mà hai bên lại phải đổ Máu?”. Liên tưởng sang hiện thực trong cuộc sống thì chúng con cũng cần đặt ra hai câu hỏi này cho chính mình vì nhiều lúc để chảy máu “thân căn và huệ mạng” của mình vì những lo toan, phiền não thế sự. “Nước” dụ cho những cám dỗ của ngũ dục, những mối bận tâm thế tục, tám ngọn gió thế gian khiến cho chúng sanh chao đảo, phiền não. Còn “Máu” là sức lực, của cải, thời gian, trí tuệ mà họ đã bỏ ra để đấu tranh cho trận chiến này. Nếu được hỏi rằng “Nước hay Máu?” thì chắc chắn là chúng con chọn “Máu” như hai bên gia tộc kia, song có những lúc chúng con lại uổng phí đổ “máu” của mình để chiến đấu vì “nước”. Qua đó, con cảm tạ ơn Thầy vì thông qua việc đọc bài, nghe bài trên chanhtuduy.com và thực hành pháp mà con được gợi nhớ những bài học quý báu ngõ hầu đưa các hành vi thân ngữ tâm của mình về quỹ đạo chánh pháp. Nhờ vậy mà có được sự tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm để biết phân định đâu là “nước” và đâu là “máu” và đâu là cuộc chiến mà bản thân nên dấn thân. Con cũng hoan hỷ với phần chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka ở phần liên tưởng hình ảnh một người hành giả khi thực hành pháp được đến gần hơn với thành quả “tâm yên”, ngõ hầu thoát khỏi những phiền não thế sự thì khi đó những thú vui dục lạc hay những xung đột diễn ra trong tâm thức cũng như ngoài tâm thức của hành giả đều “hoà tan làm một”, tựa như mọi dòng sông đều chảy ra biển lớn không bị ngăn trở. Hình ảnh này cho thấy hành giả đã làm chủ được bản thân, chủ động đối diện và không nao núng trước những cám dỗ của ngũ dục cũng như những ràng buộc, xung đột giữa các mối quan hệ xã hội.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Con hoan hỷ tán thán bài chia sẻ hay và ý nghĩa của đạo hữu Tantra Sutradaka và thiện hạnh chuyển ngữ của đạo hữu Mật Huệ Pháp đã đem lại một bản dịch hay và nhiều cảm xúc.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay! Trò nên viết comment tiếng Anh vào bài này!

   • Kính bạch Thầy, 

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con. Con xin làm theo lời Thầy dạy là comment tiếng Anh vào bài này ạ. 

    Om Mani Padme Hum. 

 18. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka sang Tiếng Việt.

  Con hoan hỷ với những chia sẻ, những cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka về những lời Thầy chỉ dạy trong “Thư gửi các trò 219: Yên để mà giàu, An để mà tịnh!”. Và từ những lời chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka về lời dạy của Thầy trong bài “Thư gửi các trò 219”, con hiểu được rằng thời gian cũng giống như một dòng nước không ngừng chảy. Bản thân ta không thể tắm trong cùng một dòng nước bởi sự liên tục không ngừng của nó. Bởi vậy, sự bám chấp vào quá khứ hay quá hướng tới tương lai sẽ có thể khiến cho bản thân con quên mất đi những hạnh phúc thực tại mà mình đang có. Do đó, vị Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con nên biết hân thưởng cuộc sống hiện tại với tâm quân bình.

  Con hiểu được rằng sự hân thưởng cuộc sống hiện tại với tâm quân bình cũng có nghĩa là bản thân mình cần nhận biết tâm ta đang trong trạng thái nào trong từng hoạt động của cuộc sống hiện tại để không đi lệch khỏi quỹ đạo Chánh Pháp. Và với các tu pháp mà vị Thầy chỉ dạy giúp cho bản thân học trò chúng con vẫn có thể hân thưởng cuộc sống mà không đi lệch khỏi quỹ đạo Chánh Pháp. Đơn cử như tu pháp “Bồ đề tâm định quán” mà vị Thầy cho phép chúng con được diễn tập, giúp cho chúng con nuôi dưỡng dần dần tâm Bồ đề của bản thân mình trong từng hoạt động cuộc sống hàng ngày. Từ đó, học trò chúng con có cơ hội ứng dụng, hiểu dần thêm tinh thần “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”. Bên cạnh đó, pháp tu “Chánh kiến Quang minh Tam muội” không chỉ giúp học trò chúng con trang bị Chánh kiến, mà còn giúp cho học trò chúng con phát triển tư duy, rèn luyện sự tỉnh thức, quán xét những hành vi thân, ngữ, tâm của bản thân để có được tâm thái an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp cho con hiểu được sự quý báu của kiếp sống này, trân trọng cơ hội quý báu được tiếp cận và thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí vì lợi ích của bản thân mình và chúng sanh hữu duyên.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutradaka hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Huệ Pháp viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 19. Vũ Hà Trang says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Như Pháp đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 20. Mô Phật !

  Mật Mai hoan hỷ với bài chia sẽ ” NƯỚC HAY MÁU ” của đạo hữu Tantra Sutrdaka thông qua bản dịch của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Con cảm tạ Thầy đã  chỉ dạy cho chúng con hiểu thắng vạn quân không bằng thắng lòng mình, với sự từ bi của vị Thầy đã dùng phương tiện thiện xảo để giúp cho chúng con, chúng sanh tự bản thân quán xét và tự thắng bản thân mình bằng việc đọc bài và comments trên trang mạng chanhtuduy.com để tích tập công đức và  chuyển hóa tâm

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh. Om Ah Hum

 21. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ cảm ơn những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã luôn có những bài pháp giúp chúng đệ tử dần dần điều phục tâm mình. Con hiểu rằng chiến thắng bản ngã là chiến thắng quan trọng nhất.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

   

   

 22. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn, con đã đọc xong bài viết

  Con xin hoan hỷ với bài chia sẻ đạo hữu tantra sutrad Daka thông qua bản dịch của huynh mật huệ pháp

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô

  Om mani padme hum

 23. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka. Con ấn tượng với câu hỏi “Nước hay máu?” của đức Phật trong câu chuyện, khiến con phải giật mình ngẫm lại với sự vô minh mà con người đang chìm đắm, vì không hiểu được bản chất của sự vật hiện tượng, bị lôi kéo bởi ngũ dục và sự dấy khởi của ngũ độc. Con cũng hoan hỷ với comment của đạo hữu Mật Từ khi chia sẻ thêm về ý nghĩa ẩn dụ của “nước” và “máu” trong hiện hữu cuộc sống. Từ đó con càng cảm niệm ơn phước khi được là học viên của Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, để ngày càng được hiểu rõ hơn bản chất của sự vật hiện tượng mà không bị nhầm lẫn một cách ngu ngốc đổi “máu” lấy “nước”!

  Con cũng đồng thời hoan hỷ với thiện hạnh Việt dịch của đạo hữu Mật Huệ Pháp!

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí đã giúp chúng con và cộng đồng được nhiều lợi lạc, đặc biệt là lợi lạc về mặt nhận thức, từ nhận thức đúng để hành động đúng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 24. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết “Thư từ Ấn Độ: Nước hay Máu” này. Con hoan hỷ trước sự chuyển hóa tâm và những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Sutradaka từ Ấn Độ sau khi đọc bài pháp của vị Thầy.

  Những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka cho con thêm cảm niệm sâu sắc về mối quan hệ biện chứng tâm linh, thiêng liêng cao quý “Sư – đệ”. Khi người học trò luôn hướng tâm đến vị Thầy theo tinh thần “Sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ” với tri kiến thanh tịnh “tâm thành, trí sáng, lời ngay” thì như đạo hữu đã viết “cả Thầy và trò đều được tiếp thêm sức mạnh, tạo sự kết nối từ nay đến vạn kiếp sau” với ý nghĩa là cho đến khi giác ngộ Tối thượng.

  Qua những dòng cảm niệm của đạo hữu, con hiểu thêm về lời dạy của vị Thầy, của chư Phật Thánh là trân quý từng khoảng khắc trong hiện tại, giữ tâm quân bình, thái độ hân hưởng, để gieo những nhân thiện lành vào tương lai. Trong đó có cơ duyện hiếm gặp là được hạnh ngộ vị Đạo sư Yoga Thanh Trí, được thực hành bộ môn Yoga này dưới sự chỉ dạy của vị Thầy và kết quả có được là “hạnh phúc tự tại, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội” theo luật tắc “Nhân – Quả”.

  Kính bạch Thầy! Đa số con người trong cuộc sống này lúc nào cũng mong muốn được bình an, nhưng chính sự vô minh, tà kiến, tham lam, sân hận và si lầm đã  gây ra muôn nỗi phiền não khổ đau cho bản thân từ đó là tác nhân gây nên những cảnh chiến tranh giết chóc ở khắp nơi trên thế giới. Và trong chính tâm mình, họ không lúc nào có được cảm giác an bình, an lạc. Do vậy “Thắng vạn quân không bằng tự thắng lòng mình”. Chính những phương tiện thiện xảo do vị Thầy từ bi, trí tuệ  tạo ra cùng với lục diệu pháp môn đã giúp con rèn luyện để chiến thắng bản thân mình, giữ cho mình được tỉnh thức, chánh niệm, quán xét các hành vi thân ngữ tâm của mình.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka tinh tấn thực hành pháp để viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Huệ Pháp và cầu nguyện đạo huynh có được thế sự hanh thông, hạnh phúc gia đình, thành đạt xã hội và thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện chúng sanh uống được tinh túy Cam lồ

  OM MANI PADME HUM

 25. Kính  Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Mật Hồng  Liên xin hoan hỷ  với  những  chia sẽ  của  Tantra Sutra Daka

  Con xin hoan hỷ  và  tán  thán thiện  hạnh  của  huynh Mật  Huệ  Pháp  đã  chuyển  ngữ

  Con xin cầu  nguyện  cho sức khỏe  và  sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng  sanh thành  tựu hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani padme hum

 26. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 27. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Sutradaka với bài viết “NƯỚC HAY MÁU?” và thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka dựa trên sự tư duy về lời dạy trong thư 219 của Thầy, giúp cho con ghi nhớ được hai bài học, đó là: (1) an trú trong hiện tại và (2) chiến thắng một vạn quân, không bằng tự thắng lòng mình. 

  Từ câu chuyện về hai gia tộc Shakya và Koliya, con hiểu được rằng, mặc dù đều nhận thức được MÁU giá trị hơn NƯỚC, nhưng trước khi được Đức Phật khai thị, bởi vô minh, họ bị cuốn vào vòng xoáy của tam độc nên tâm chẳng an, trí chẳng sáng mà chấp nhận đánh đổi thứ tự thâm tâm mình nhận thức rằng quý giá hơn. Tương tự vậy, khi đứng trước câu hỏi “TIỀN VÀ SỨC KHỎE cái nào quan trọng hơn?”, chắc chắn hầu như người nào cũng sẽ trả lời rằng SỨC KHỎE! Tuy nhiên, con người lại thường lao mình vào những công việc thế sự đến quên ăn quên ngủ, rệu rã thân căn, rồi sau đó mới dùng TIỀN để đi mua SỨC KHỎE(!) Vậy thì, tại sao trước khi xảy ra hậu quả, con người không làm theo những gì mình đã nhận thức? Con hiểu đó là do vô minh, con người không biết rằng cuộc đời là vô thường, họ luôn tin mình còn đủ thời gian, đủ sức khỏe, tin rằng cuộc sống sẽ diễn ra như những gì họ sắp đặt; cũng như mãnh lực của ngũ dục quá lớn, mà họ lại không nhận biết đó chính là “cạm bẫy” hủy hoại nhanh chóng thân căn, huệ mạng nên tự nguyện dấn thân vào.

  Nói đến đây, con cảm thấy những học trò chúng con thật may mắn khi gặp được Chánh pháp. Dưới sự chỉ dạy của Thầy, chúng con biết được sinh ra làm người là khó, làm người mà gặp được chánh pháp càng khó hơn, từ đó luôn biết trân quý thân mạng của mình. Tuy nhiên, bằng cách nào chúng con có thể bảo vệ thân căn, huệ mạng của mình? Thầy giúp chúng con nhận biết được những “hố tử thần”, đó là ngũ dục, là tam độc, là những lỗi lầm tiềm ẩn trong tâm thức chúng con. Nhưng chỉ nhận biết thôi chưa đủ, Thầy ban cho chúng con những phương pháp đối trị, đó là sáu phát kiến tâm linh mà Thầy đã tự mình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả sau hơn 25 năm. Bản thân con, nhờ vào những phương tiện thiện xảo của Thầy từ bi ban cho, đã có lúc nhận ra được những lỗi lầm tiểm ẩn của bản thân, tuy nhiên lắm lúc bão lòng trỗi dậy, con cũng đã chấp nhận thỏa hiệp mà đầu hàng trước những trận chiến với bản thân mình. Những lúc như vậy, con mới thấm thía lời dạy của Đức Phật, rằng: “Chiến thắng một vạn quân, không bằng tự thắng lòng mình.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi mà kiên nhẫn với những học trò ương ngạnh, giãi đãi như bản thân con!

  Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ cho con, cũng như tất cả các huynh đệ Kim Cang luôn chuẩn bị tâm thế dũng mãnh để đối diện trước trận chiến với bản ngã của mình!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

   

   

   

 28. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka và hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài này sang tiếng Việt.

  Qua bài con hiểu bản ngã của con người rất nguy hiểm vì vậy cần phải biết cách điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm để chiến thắng cái ngã của mình. Và muốn làm được như vậy cần phải có vị Thầy chân chính chỉ dạy. Con cảm niệm chúng con thật quá may mắn và ơn phước khi được làm học trò của Thầy, được Thầy cho phép diễn tập, thực hành bộ môn Yoga Thanh Trí để biết cách hân thưởng cuộc sống hiện tại, chuyển hoá tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka đã chia sẻ cảm niệm. Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài này.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutra Daka hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Huệ Pháp tinh tấn tu tập, thong dong trên đạo lộ Giải thoát.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Bích Đào says:

   

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này. Con hoan hỉ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra  Sutra  Daka và hoan hỉ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển bài viết sang Tiếng Việt.

  Qua những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka cho thấy cần phải biết quý trọng hiện tại và không nên bám chấp vào quá khứ cũng như vọng tưởng về tương lai, và luôn phải giữ tâm quân bình để suy xét mọi chuyện để có những quyết định tốt nhất.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 30. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của  đạo huynh Mật Huệ Pháp đã  dịch bài chia sẻ này sang tiếng Việt.

  Mật Thái Hòa hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Sutra Daka đã chia sẻ những dòng cảm niệm của mình khi đọc bài “Thư các trò 219” của Thầy cùng với lời dạy của Đức Phật là phải biết trân trọng sự sống của bản thân, đừng vì lợi ích trước mắt, sự ích kỷ của bản ngã mà gây hiềm khích, xung đột sẽ rơi vào cạm bẫy của tham, sân, si ô trượt của cuộc sống thế gian.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 31. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 32. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ, tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Daka  sang tiếng Việt. qua bài con hiểu rằng vì vô minh và bản ngã con người ta tự mình dấn thân vào khổ đau, không chỉ kiếp này mà vạn kiếp sau. Con thầm nghĩ mình quá mai mắn được duyên lành đến trang chanhtuduy. Com để  tiêu từ dần vô minh.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 33. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 34. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc những cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Tantra Sutra Daka trong bài chia sẽ : “Thư từ Ấn Độ : Nước hay máu “. Và con hoan hỷ với thiện hạnh dịch sang tiếng Việt của huynh Mật Huệ Pháp. Con người ai cũng mong muốn được hạnh phúc nhưng vì vô minh vì tham sân si dấy khởi nên con người gây nên chiến tranh, gây nên cảnh ly tán cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và trong lịch sử có nhiều cuộc chiến đẫm máu.Bên cạnh đó cuộc chiến tranh tâm thức cũng diễn ra một cách khốc liệt hơn khi tham sân si dấy khởi.Và Thầy đã dạy chúng con phải chiến thắng bản thân mình và một người làm chủ bản thân sẽ có được sự bình yên trong tâm thức. Va chúng con may mắn được tiếp cận phương pháp Lục diệu pháp môn giúp chúng con ngày ngày chiến thắng bản thân mình mà luôn giữ cho tâm mình với tâm quân bình, thái độ hân hưởng.
  Con cảm tạ vị Thầy và con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutra Daka và huynh Mật Huệ Pháp thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Ah Hùm

 35. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỉ với những cảm niệm và chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka khi đọc bài viết của vị Thầy.
  Con chợt nhớ đến bài báo vừa đọc gần đây về tập đoàn kinh tế gia đình lớn thứ 5 Hàn Quốc Lotte vốn từng như một đế chế vững chãi đã phải rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng vì mâu thuẫn nội tại trong gia đình. Con đã nghĩ thật lạ, sao một tập đoàn lớn vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh lớn nhưng lại lâm vào điêu đứng khó thể cứu vãn chính bởi nội bộ tưởng như khăng khít của mình. Tịnh tiến qua đạo pháp, con mới thêm hiểu lời giáo huấn của Đức Phật khi xưa “Thắng vạn quân không bằng tự thắng lòng mình”, mỗi chúng con như một tập đoàn “đế chế” của những tập khí ương ngạnh, cần nhận diện đúng đắn đây mới là kẻ thù nặng ký thực sự và con đã hiểu lời dạy của vị Thầy rằng luôn phát động cuộc chiến đấu chống lại “cái tôi” (ái ngã) ấy, và kỳ lạ thay khi kẻ thù bên trong đã từng bước được chinh phục thì bão tố bên ngoài cũng sẽ chẳng thể làm chao đảo chúng con mà ngừng bặt trong yên bình, cũng giống như khi xưa cuộc chiến vì “máu” thay vì vì “nguồn nước”. Xong có lẽ dù nhận diện được kẻ thù đích thực, chúng con những chúng sanh còn vô minh chất ngất sinh ra trong cõi ô trược cũng khó có thể phản kháng nói chi đến chiến đấu, khó có thể “tay không bắt giặc” nếu không có phương pháp đúng của vị Thầy Mật giáo với phát minh kỳ đặc là “Lục diệu pháp môn” phù hợp với tính dân tộc, tính thời đại, tính quốc độ, được Ngài dày công chưng cất suốt 25 nghiên cứu, khảo cứu, kháo sát, chứng nghiệm và có kết quả. Dẫu cuộc chiến với “cái tôi” còn gian khó trường kỳ, tựa “Như con tàu giữa biển mênh mông” nhưng con xin nguyện được noi gương vị Thầy Mật giáo, được đi đến cùng cập bến vinh quang. Cảm ơn những chia sẻ ý nghĩa của đạo hữu Tantra Sutra Daka, cầu nguyện đạo hữu thành tựu các ước nguyện thầm kín.
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ. Cầu nguyện cho công cuộc phổ truyền Yoga Thanh Trí của Thầy Cô sớm thành tựu viên mãn.

  Om Mani Padme Hum

   

 36. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka và tán thán thiện hạnh dịch bài sang tiếng Việt của huynh Mật Huệ Pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Pháp đệ cầu nguyện cho huynh Mật Huệ Pháp và đạo hữu Tantra Sutra Daka viên thành ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Mỹ Lạc hoan hỉ khi đọc xong bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka và thiện hạnh dich bài của huynh Mật Huệ Pháp.

  Một người làm chủ được bản thân sẽ có được sự bình yên trong tâm thức. Để làm chủ được bản thân trước tham, sân và si, người thực hành Pháp cần trước hết là sự thấu hiểu bản chất sự tồn tại của sự vật, hiện tượng và một lòng quyết tâm đoạn trừ vô minh. Sự tỉnh thức giúp chúng con định vị nơi hiện tại, chính là nơi kết nối giữa quá khứ và tương lai. Làm chủ được hiện tại, được bình an nơi thân tâm hiện tại sẽ là cơ sở cho sự an lạc trong tương lai. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn hướng tâm chúng con về chánh kiến để chúng con trở nên hữu ích cho mình và tha nhân. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.

  Om mani padme hum.

 38. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka và thiện hạnh dịch bài của huynh Mật Huệ Pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka và thiện hạnh dịch bài của huynh Mật Huệ Pháp.

  Con hoan hỷ khi đạo hữu đã cảm niệm được ý nghĩa sâu sắc trong bài viết của vị Thầy và tán thán rằng: “ Sự quả cảm thật sự chính là sự chiến thắng tham, sân, si. Thầy đã đúng khi dạy chúng con phải biết chiến thắng chính bản thân mình. Với Đức Phật người chiến thắng thực sự không phải là người thắng cuộc trong hàng ngàn trận chiến mà là người chiến thắng được bản thân. Khi đó ta sẽ được tâm an ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống. Một người làm chủ bản thân sẽ có được sự bình yên trong tâm thức. Khi đó, mọi khổ đau sẽ chấm dứt.”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 40. Mật Quỳnh Nguyên (Lê Phương Nhật Oanh) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với bài viết này của đạo hữu Tantra Sutra Daka.
  Qua những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutra Daka đã giúp cho con hiểu được rằng “Với Đức Phật, người chiến thắng thật sự không phải là người chiến thắng được trong mọi trận chiến vì bản ngã và vô minh mà là người chiến thắng được chính bản thân mình, chinh phục được bản thân. Một người làm chủ được bản thân sẽ giữ được tâm an, chấm dứt được khổ đau, tâm trí trở nên sáng suốt, không bám chấp và có nền tảng là trí tuệ”.
  Con hiểu được rằng chúng con phải luôn biết trân quý cuộc sống hiện tại, luôn giữ tâm quân bình, thái độ hân thưởng để tránh mọi khổ đau và đi đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con cảm nhận được rằng chúng con rất may mắn khi có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy, được đón nhận những tia sáng chánh pháp từ vị Thầy để cho chúng con dần thoát khỏi khổ đau, vô minh và được “ An lạc đời này, cực lạc đời sau “.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn quan tâm, dạy bảo chúng con với lòng Bồ đề tâm không ngừng nghỉ vì lợi lạc chúng sanh và vì chúng con.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka đã viết bài viết này.
  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh và cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài viết này sang tiếng việt.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 41. Mật Chánh Hà says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hiểu được rằng cần phải chiến thắng bản thân mình. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho chúng con cơ hội thưc hành pháp, qua những bài đọc, nghe giảng mà chúng con biết và rút ra những bài học cho chính bản thân mình để điều chỉnh lại hành vi thân ngữ tâm cho theo đúng chánh pháp, không bị bản ngã làm bước chân lầm đường lạc lối.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.

  Con xin được hoan hỷ với thiện hạnh đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển đổi bài đọc sang tiếng Việt để huynh đệ chúng con đều có thể được đọc bài.

  Con hoan hỷ với tấm lòng sùng bái biết ơn vị đạo sư đáng kính. Người Thầy với lòng vị tha bao la.

  Con xin được sám hối tội lỗi bản thân.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Con cầu cho chúng sanh luôn tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 43. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với thư chia sẻ cảm niệm “Nước Hay Máu” từ Ấn Độ của Tantra Sutra Daka.
  Qua đó đã cho con thấy được, cũng chính vì bản ngã và vô minh, chỉ biết bám chấp vào dục lạc của thế gian (tài, sắc, danh, thực, thùy) là nguyên nhân khởi phát của tâm “tham, sân, si” mà con người phải đổ máu vì nó và luôn sống trong sự bất an.
  Con xin tán đồng rằng, người chiến thắng thật sự không phải là người thắng cuộc trong hàng ngàn trận chiến mà là người chinh phục được bản thân, như đức Phật đã thuyết “Chiến thắng vạn quân, không bằng tự thắng lòng mình”.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, đã phát lồ “Lục diệu pháp môn” sau nhiều năm khảo sát, khảo cứu, ứng dụng, thực hành và đạt kết quả, giúp chúng con, chúng sanh được an lạc trong đời này và cực lạc đời sau.
  Con xin tán thán thiện hạnh Việt dịch bài viết này của đạo huynh Mật Huệ Pháp.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 44. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết từ Ấn Độ của đạo hữu Tantra Sutradaka “Nước hay Máu” trong đó có khái niệm về thời gian giúp con hiểu phải sống với hiện tại đừng trăn trở về quá khứ hay vọng tưởng về tương lai mà nảy sinh thái độ tiêu cực cũng như mối duyên lành giữa Thầy trò mà nên trân trọng hiện hữu bằng cách tỉnh thức với hành vi thân ngữ tâm của mình. Về khái niệm bản ngã và sự tranh đấu đều chính sự vô minh sinh ra bản ngã rồi nổi lòng sân hận gây ra chiến tranh mà nguy hại đến thân căn huệ mạng của mình. Vì vậy chiến thắng bản thân mình, làm chủ mình trên nền tảng trí tuệ để không bị lung lay bởi các ngọn gió thế gian, chao đảo tâm thức mà cập bến bờ giác ngộ.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka thành tựu mọi ước nguyện của mình

  Om mani padme hum

 45. Kính bạch Thầy

  Con hoan hủy với bài chia sẻ của  đạo hữu TantraSutraDaka

  Con  xin tán thán thiện hạnh  của đạo huynh  Mật Huệ Pháp đã dịch sang tiếng việt

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đạo hữu TantraSutraDaka luôn tinh tấn thực hành  thành tựu ước  nguyện chính đáng

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 46. Thưa Thầy!

  1. Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka qua bài viết này Mật thúy hiểu rằng chỉ vì vô minh  tham lam huyền  lực mà họ sẩn sàn gây ra chiến tranh cốp đi sinh mạng của chúng sanh nước khác Mật thúy mai nắng khi sanh ra ở  đất nước hòa bình  Mật thúy thầm cảm niệm rằng mình thật là ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp sống này được vị Thầy từ bi cho thực hành pháp lục diệu pháp môn mà ngày đã sáng kiến sẽ là một chiết chuyền bác nhả để đưa học trò đệ tử về bến bờ giác ngộ con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum
 47. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài chia sẽ “Thư từ Ấn Độ : nước hay máu?” của đạo hữu Tantra Sutra Daka.

  Con hiểu rằng nếu thời gian quý giá trong cuộc đời bị cuốn theo ngũ dục, chìm trong thế sự hoặc nuối tiếc quá khứ hay sống với những viễn ảnh về tương lai đều là những sự hoang phí vì “Đừng tưởng đến tương lai. Quá khứ đã không cònTương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống. Trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú. Vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay. Kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ. Không thể nào mặc cả” (kinh Người biết sống một mình). Tuy vậy để có thể canh chừng tâm trong cuộc sống thế sự nhiều lo toan, hành giả dù ở bất kỳ tông phái nào đều cần có phương pháp chú tâm, tỉnh thức và chánh niệm, biết tâm ta đang ở trạng thái nào từ đó quán xét, loại trừ lỗi lầm ngõ hầu có hành vi thân-ngữ-tâm theo quỹ đạo chánh pháp, lợi mình lợi người.

  Ở Mật gia Song Nguyễn, đệ tử chúng con được kết nối từ trường thanh tịnh của Bổn tôn thông qua 6 phát kiến tâm linh của vị Thầy đã phát lộ sau nhiều năm tháng trải nghiệm nên yên tâm vì đã đi đúng hướng về thành phố giải thoát, tâm thức dần được chuyển hoá, chiến thắng bản thân để thong dong đời đạo, thoát khỏi luân hồi sinh tử.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi chấp nhận, giáo hoá để chúng con có cơ hội thực hành Du già thanh trí, hiện trú lạc pháp, an lạc đời này-cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Con hoan hỷ thiện hạnh chuyển ngữ của đạo hữu Mật Huệ Pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 48. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka khi đọc bài viết của vị Thầy . và con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka sang tiếng Việt.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka đã viết bài chia sẻ.
  Cảm ơn đạo huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài viết.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum!

 49. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc Thư từ Ấn Độ Nước hay Máu của đạo hữu Tantra sutradaka

  Con xin tán thán thiện hạnh huynh Mật Huệ Pháp dịch tiếng .Dạ kính Thầy qua bài viết con hiểu được Một người làm chủ được bản thân sẽ có sự bình yên trong tâm thức. Con tán thán thiện hạnh đạo hữu Tantra sutradaka cảm niệm sâu sắc tấm lòng sùng kính Đạo qua bài viết Vị Thầy tâm linh tôn quý đã phát kiến ra 6 pháp tu nhằm chuyển hóa tâm thức chúng con Thầy đã từng trãi nghiệm hiệu quả của những pháp tu này với lòng bi mẫn

  Con thành tâmcầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  om mani padme hum

 50. Mật Chân Tính says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 51. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka . Câu hỏi của Đức Phật thật ý nghĩa làm sao, tựa như đang hỏi hạnh phúc của bản thân và tranh giành với kẻ thù cái nào quan trọng hơn cũng như giữa việc giải thoát khỏi luân hồi và những thú vui thế gian, đâu là quan trọng hơn. Như vậy chúng con ắt tự có câu trả lời về tầm quan trọng của giáo pháp vị Thầy và sự dấn thân tầm thường vào cuộc chơi thế tục này là như thế nào . Con nhớ Thầy từng dạy người ngu và người trí chỉ khác nhau ở chỗ người trí làm những gì đáng làm còn kẻ ngu thì ngược lại, như vậy thấy được công ơn to lớn của vị Thầy khi giúp chúng con biến những thú vui tầm thường trở thành ý nghĩa cao diệu của đạo pháp thanh trí giúp chuyển hoá cuộc sống hoàn toàn thành con đường tự do hân thưởng, thong dong tiến về thành phố giải thoát.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum !

 52. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 53. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : Thư từ Ấn Độ : ” NƯỚC HAY MÁU ” ? của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka và con cảm ơn sự dịch thuật sang Ngữ Việt của đạo hữu Mật Huệ Pháp .

  Ngay tựa bài , đã cho con hình dung được trong cuộc sống luôn có sự đấu tranh sinh tồn , với bản chất tham , sân ,si , luôn ảo vọng danh lợi ở tương lai , với tâm ngã mạn , với chủ nghĩa cái tôi của mình , luôn thể hiện bản chất háo thắng để rồi trượt dài trong vòng xoay kiềm tỏa luân hồi , khiến tâm chao đảo , không được an tịnh , cuộc đời cứ thế dần trôi , cho đến khi ta cạn tàn sức kiệt , cũng không bao giờ có được nguồn hạnh phúc tự tâm .

  Con cảm tạ ân đức từ bi của Thầy với pháp môn Yoga Thanh Trí, được sự cho phép của Thầy, nhờ vào phương thức thiện xảo , bằng nhiều cách của Thầy chỉ dạy mà con và các huynh đệ Kim Cang đã dần điều chỉnh tâm thức của mình theo hành vi thân , ngữ , tâm , cũng chính là tự mình chiến thắng và chinh phục lấy mình để tạo cho mình một cuộc đời thong dong tự tại , khi mà những bài pháp ngút ngàn chánh kiến dựa vào kinh điển giáo pháp nhà Phật đã dần dần thấm sâu vào tâm thức của chúng con .

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 54. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết Thư Ấn Độ: Nước hay máu?

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Sutradaka với những cảm niệm chân thành thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, biết ơn vị Thầy đã  giúp đạo hữu vượt qua được nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Nhờ có sự chỉ dạy của Thầy mà đạo hữu Tantra Sutradaka đã chuyển hóa tâm thức. Qua bài viết, giúp con thêm trân quý cơ hội được theo học Yoga Thanh trí dưới sự chỉ dạy của vị Thầy. Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka đã viết bài. Cảm ơn đạo huynh Mật Huệ Pháp đã việt dịch bài viết này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka mạnh khỏe, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 55. Mật Hồng Liên says:
  Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin hoan hỷ với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Sutradaka . Qua bài này cho con hiểu cần giữ tâm quân bình , làm chủ được bản thân và có nền tảng vững chắc là trí tuệ khi đó mọi đau khổ sẻ chấm dứt

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Con xin hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om mani padme hum

 56. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka và thiện hạnh Việt dịch của huynh Mật Huệ Pháp.
  Qua bài này con nhận ra rằng thực hành pháp thông qua căn phòng Duy Ma Cật (Chanhtuduy.com) giúp chúng con dần có được “tâm tịnh, trí thanh”. Ngược lại bận tâm thế sự chỉ khiến cho chúng con luôn chìm trong biển lửa của phiền não và đau khổ. Hai việc này cũng giống như giá trị giữa “máu và nước” vậy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona bị tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 57. Mật Thanh Phương says:
  Kính bạch Thầy, 

  Con đã đọc bài này và hiểu được rằng: Ko làm chủ được tâm mình như khi con ngồi trên thuyền mà buông lỏng mái chèo, để mặc cho dòng nước ngũ dục và vô minh đẩy trôi đến tận đâu, dẫn đến những đánh đổi đáng tiếc như là đổi máu lấy nước vậy. Mà ngũ dục thì chẳng bao giờ có điểm dừng, cho đến khi nhận ra đã ở giữa biển nước mênh mông, thật khó để tìm được Tây phương, tìm được hướng rồi sợ chẳng còn thời gian để chèo tới. 

  Con cảm tạ Thầy đã dạy chúng con rằng phải biết chiến thắng chính mình. Bởi vì theo Đức Phật đó mới là người chiến thắng thực sự – chiến thắng bản ngã và tham, sân, si của mình. 

  Con suy ra người không làm chủ được bản thân mình chính là người thất bại thực sự, chứ không phải là những thất bại trong việc thế gian. Vì người càng bị chi phối bởi ngũ dục chính là kẻ yếu đuối nhất, họ có quá nhìu toan tính, tội lỗi, nhiều bí mật, lại càng nhiều phiền não, người nhiều điểm yếu như thế không thể có tâm an trí sáng. Tất cả những gia tài và giang san không thể đổi được phút giây mà tâm ta hân thưởng yên bình, trong khi trạng thái tâm an đó không hề đắt đỏ hay xa xỉ đến vậy. Chúng con dù nhiều hay ít tiền đều “mua” được sự “tâm an trí sáng” nhờ vào những pháp tu Thầy chỉ dạy, nhờ vào sự chuyển hoá tâm diệu kỳ. 

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con.

  Cảm tạ và hoan hỉ với huynh Tantra Sutra Daka đã chia sẻ những cảm niệm này.

  Cảm tạ và hoan hỉ với huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài viết này. 

  Cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái Giác ngộ. 

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum. 

 58. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua ” Thư từ Ấn Độ: NƯỚC HAY MÁU” rồi ạ.
  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Sutra Daka với những dòng cảm niệm chân thành sau khi đọc được bài viết Thư gửi các trò 219 của vị Thấy
  Cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết sang Tiếng Việt để chúng đệ có cơ hội đọc bài này và cho bài học đáng quý.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Con cầu nguyện cho hạn nước mặn sớm được tiêu trừ
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum. ,
 59. Mật Ngữ says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka. Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính bản thân, trước sự vô minh, bản ngã và tham, sân, si  vị Thầy đã phát kiến ra lục diệu pháp môn giúp hành giả chúng con chuyển hóa tâm, giữ tâm quân bình và thái độ hân thưởng, an trú trong hiện tại.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Hải Như (9 tuổi ) says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy , Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum

 61. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Qua bài viết giúp con hiểu hơn về lời dạy của đức Phật ” thắng vạn quân không bằng tự thắng lòng mình ” cho con biết trân quý hơn hiện tại nhờ ơn chỉ dạy của Thầy mà con dần có sự chuyển hóa tâm vượt qua bản ngã,tham,sân, si của chính mình đưa tâm trở về với sự quân bình nếu như không có Thầy chỉ dạy thì con không thể nhận biết được chiến thắng thực sự của một con người.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn để con biết nhìn nhận bản chất chân thực của sự vật hiện tượng và Thầy đã ban cho chúng con cơ hội quý báu được diễn tập,thực hành Yoga Thanh Trí bằng nhiều phương tiện thiện xảo giúp chúng con chiến thắng được bản thân mình và thong dong trên đạo lộ giải thoát.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka đã chia sẻ cảm niệm.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết.
  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 62. Mật Phê Rô says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ thiện hạnh chia sẻ bài viết: NƯỚC HAY MÁU của đạo hữu Tantra Sutra Daka .

  Câu hỏi Nước hay Máu của Đức Phật khi hóa giải sự tranh chấp về dòng sông của hai gia tộc Shakya và Koliya cũng để lại trong con nhiều suy ngẫm. Con cảm ơn Thầy đã tạo dựng căn phòng Duy Ma Cật thời, giúp cho chúng con được tiếp cận ánh sáng chánh kiến để xua tan bóng đen của vô minh. Con hiểu được nếu không nhờ ánh sáng chánh kiến từ những bài viết, bài giảng của Thầy thì con sẽ cắm đầu chọn Nước mà đánh mất đi Máu vốn là thứ quý giá hơn nhưng do vô minh che lấp mà không nhận thức được.

  Con cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka đã viết bài. Cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết. Cầu nguyện huynh luôn hạnh phúc, hanh thông, viên thành mọi ước nguyện.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 63. Mật Hoàng Trúc says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka và thiện hạnh của đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết sang tiếng việt.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 64. Mật Minh Nguyện says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Hoàng Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ và cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutra Daka về câu chuyện trong bài viết. Con hiểu được rằng kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình. Thầy đã nhìn thấu kẻ thù trong tâm chúng con và dùng nhiều phương tiện thiện xảo để giúp chúng con tỉnh thức và diệt dần bản ngã của mình. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sang thức tỉnh trong trạng thái Giác ngộ

  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum.

 66. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch covid19 sớm bị tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 67. Mật Thiền Đức (Nguyễn Vân Linh) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.

 68. Mật Tuấn ( Nguyễn Thanh Thái) 12 tuổi says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã được đọc bài viết chia sẻ của huynh TantraSutraDaka

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om mani padme hum

 69. Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om Mani padme hum

 70. Mật Tích says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài viết của đạo hữu TantraSutraDaka

  Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến lục diệu pháp mônYoga Thanh Trí giúp cho chúng con biết quán xét lại hành vi thân ngữ tâm của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ bài viết tiếng Anh sang tiếng việt của huynh Mật Huệ Pháp

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí

  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 71. Mật Thiệu says:
  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Thư từ Ấn Độ : Nước Hay Máu ?” của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka sau khi đọc bài viết của vị Thầy. Qua câu chuyện trong bài, con thấy được chỉ vì cái ngã và vô minh mà hai gia tộc Shakya và Koliya vốn cùng chung huyết thống đã giao tranh với nhau để giành quyền sở hữu dòng sông. Thật sự máu rất quý và đắc hơn nước, nếu đánh đổi máu với nước thật không đáng. Cũng vậy, chúng con cần phân biệt được những gì là gốc, là ngọn mà trân quý hiện hữu mình đang có, tránh rơi vào trường hợp ” vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong”. Cảm ơn đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết này sang tiếng Việt.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om mani padme hum.

 72. Mật Tuấn Giác says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Đaka qua đây con hiểu được vì bản ngã và bám chấp vào ngọn gió thế gian nên khởi tâm tham sân si để rơi vào vòng xoáy luân hồi, vì chúng sanh vị Thầy từ bi đã phát kiến ra lực diệu pháp môn giúp chúng con dần chuyển hóa thành tâm an tịnh, thắng được bản thân để an trú trong hiện tại, con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 73. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài chia sẽ  của đạo hữu Tantra  Sutradaka , qua bài cho con hiểu được chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng bản thân mình, và kẻ thù lớn nhất là ta. Con cảm tạ ơn Thầy đã tạo ra căn phòng Duy Ma Cật giúp cho chúng con ,chúng sanh tiếp cận với ánh sáng của chánh pháp mà xóa tan màn đêm của vô minh vì tà kiến.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.  Om Mani Padme Hum!

 74. Mật Hữu Tâm says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka qua bài dịch của huynh Mật Huệ Pháp ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy và Cô thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padem Hum

 75. Mật Thúy says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Mật Thúy hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Daka qua tiếng việt của huynh Mật Huệ Pháp ,qua bài này Mật Thúy hiểu được rằng vị Thầy ngày thường dạy học trò đệ tử chúng con rằng hải dữ tâm quân bình thái độ hân thưởng  đừng bám chậc vào bác phong  nên ngày đã phát kiến ra lục diệu pháp ngôn để học trò đệ tử chúng con thực hành viễn tập và trang bị chánh kiến cho bản thân để đọn trừ với vô minh tà kiến .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm .

   

 76. Mật Tú Viên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết này của đạo hữu Tantra Sutradaka. Bài viết của đạo hữu ấy giúp con nhớ lại những lời dạy của Đức Phật “Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lòng mình” và “Quá khứ đã đi qua. Tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống. Trong giờ phút hiện tại. Bậc thức giả an trú. Vững chãi và thảnh thơi” (Kinh Người biết sống một mình). Con hiểu rằng, bản ngã , cái tôi vị kỷ mới chính là kẻ thù đích thực ngăn cản ta đạt đến an lạc nội tại, hạnh phúc tự tâm. Và chiến thắng được chính bản thân mình mới là chiến thắng oanh liệt nhất. Từ tiêu đề bài viết “NƯỚC HAY MÁU” và câu chuyện ý nghĩa thời Đức Phật trong bài, con cảm niệm hiện nay con cũng như nhiều chúng sanh vô minh khác đang hy sinh cái giá trị hơn để đổi lấy cái thấp kém hơn 1 cách mù quáng. Thầy đã nhiều lần nhấn mạnh lời dạy của Ngài Gampopa “Đừng bận tâm thế sự”, vậy mà bản thân con có lúc lại lao vào những mối bận tâm thế tục (nước) thay vì dành thời gian đọc bài và comment, giữ gìn sức khỏe (máu), cũng đồng thời cho thấy con đã không chiến thắng được bản thân mình. Bài viết của đạo hữu Sutradaka đã giúp kéo con về thực tại, giúp con nhớ lại những bài học đã được vị Thầy chỉ dạy qua nhiều bài Pháp, trong đó là “giữ tâm quân bình”, chánh niệm và tỉnh thức trong việc điều phục tâm mình. “Tựu trung, bất luận đang làm gì, ta phải tự hỏi “Tâm ta đang ở trạng thái nào?”. Hãy luôn giữ chánh niệm và tỉnh giác để lợi lạc cho chúng sanh. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo” (37 Pháp hành Bồ Tát đạo – Thánh Tăng Thogme Zangpo).

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài của đạo hữu Tantra Sutradaka và thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 77. Mật Hồng Thức says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của đạo hữu Tantra Sutradaka. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu, qua đây con hiểu được rằng chiến thắng lớn nhất là chiến thắng bản thân mình, chiến thắng được bản ngã và tham, sân, si.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của huynh Mật Huệ Pháp.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 78. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy  !
  Con đã đọc : Thư Ấn Độ  ” Nước Hay Máu ” của đạo hữu Tantra Sutradaka rồi ạ .
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka và thiện hạnh chuyển ngữ bài viết sang tiếng việt của huynh Mật Huệ Pháp.
  Qua những dòng cảm niệm chân thành sâu sắc của đạo hữu Tantra Sutradaka đã giúp con hiểu được những lời dạy quý báu của Đức Phật rằng ” Thắng vạn quân không bằng tự thắng lòng mình ” bởi nguyên nhân cũng là do bản ngã , cái tôi vị kỷ trỗi dậy nếu như con người không vượt thắng được lòng mình thì đó mới chính là kẻ thù đáng sợ nhất ngăn cản ta đến với sự giải thoát, an vui .
  Qua đó con càng thêm trân quý cơ hội được hạnh ngộ vị Thầy và được Thầy trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn để nhận biết được bản chất , chân thật của sự vật hiện tượng mà từ đó chuyển hóa tâm thức, vượt qua bản ngã ; tham , sân , si mạn đố , giữ tâm quân bình và thái độ hân hưởng thong dong ,an trú trong cuộc sống hiện tại .
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka đã viết bài chia sẻ.
  Cầu nguyện cho đạo hữu và gia đình nhiều sức khỏe , hanh thông thế sự ,viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho đại dich vi rút corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 79. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka. Con hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ bài viết sang tiếng việt của huynh Mật Huệ Pháp. Qua bài viết con hiểu được chiến thắng được bản ngã để không rơi vào vòng xoáy tham, sân, si, giữ tâm quân bình và thái độ hân thưởng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 80. Mật Thái Hòa says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu Tantra Sutra Daka đã chia sẻ bài viết ” Nước hay máu”.
  Qua đó con hiểu được. Máu tượng trưng cho thân người quý hiếm. Nước tượng trưng cho dục lạc của thế gian. Con người  vì sự cám dỗ của dục lạc và che lắp bởi màn đêm vô minh nên con người càng muốn sở hữu được dục lạc càng bất chấp mọi hành vi thân, ngữ, tâm kể cả việc sử dụng bạo lực để hại đến sự sống của người khác, cũng như trả giá bằng chính sự sống của bản thân mình. ” Dục lạc cũng như nước muối, càng uống càng thêm khác” ( khai thị của ngài Thogme Zangpo).
  Vì vậy, con người sẽ không làm chủ được tâm thức của mình mà luôn mang tâm phân biệt, rơi vào vòng xoáy của bát phong. Bản ngã của con người trở thành phương tiện thổi bùng lên ngọn lửa tham, sân, si vì tâm thức luôn chìm đắm trong dục vọng và vô minh.
  Chính vì vậy, mà  Đức Phật đã từ bi chỉ dạy cho chúng sanh đừng vì sự ham muốn dục vọng nhất thời mà đánh mất sự sống của mình, cướp sự sống của người khác, đánh mất cơ hội được tu tập Phật pháp khi được sở hữu thân người quý hiếm.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 81. Mật Giác Đăng says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ này của đạo hữu Tantra Sutradaka, qua phần chuyển ngữ của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Những cảm niệm của đạo hữu sau khi đọc bài viết của Thầy giúp con thêm trân quý hiện tại với ơn phước được theo học vị Đạo sư Thanh Trí, được diễn tập, thực hành pháp để dần chuyển hóa tâm thức, hướng tới đời này hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và đời sau cực lạc. Con ấn tượng với câu hỏi trong bài “Tại sao vì nước mà phải đổ máu?” và những liên hệ trong comment của đạo huynh Mật Từ về nước, và máu. Qua đây con tự nhắc nhở bản thân cần phân biệt được đâu là nước, đâu là máu, đâu là trận chiến quan trọng nhất, để không dại dột đánh đổi sức lực, của cải, thời gian, trí tuệ đáng ra nên dành cho việc thực hành chánh pháp mà lại đem lãng phí vào những cám dỗ của ngũ dục, những mối bận tâm thế tục, những ngọn gió thế gian vốn chỉ mang lại phiền não. Con cầu nguyện cho bản thân con cùng các huynh đệ kim cang sẽ đều có được sự quả cảm thực sự để chiến thắng trong trận chiến gian nan nhất, trận chiến với chính mình. Cầu nguyện cho chúng con luôn giữ được tĩnh thức, chánh niệm và chú tâm để quán xét, điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm về đúng quỹ đạo chánh pháp, để luôn được theo bước chân Thầy trên hành trình tìm về thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 82. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bản dịch Việt ngữ bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Daka do đạo huynh Mật Huệ Pháp dịch. Qua bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka, con thấy được rằng, khi một sự việc đã xảy ra, hay một dự trù trong tương lai đều không đem lại giá trị thực tiễn ở thời điểm  hiện tại. Bằng phương cách tập trung vào hiện tại thì chúng con sẽ dễ nhận diện ra được thay đổi theo chiều tích cực hay tiêu cực. Nhờ nhận diện được được đúng trạng thái tâm thức, thì ngay lúc đó chúng con dễ có phương cách để kích hoạt năng lượng tích cực hay tiêu giảm những cảm xúc tiêu cực để sớm đạt được cân bằng trong các hành vi của bản thân. Qua những phương pháp Thầy chỉ dạy, với việc liên tục quán xét hành động trong trạng thái tĩnh thức, bằng những phương pháp liên tục không gián đoạn qua các hành động thường ngày, đọc bài hay viết cảm nhận nên chúng con có nhiều cơ hội để nhìn nhận ra trạng thái tâm của mình, vì lẽ đó chúng con có thể điều phục ở trạng thái cân bằng nhanh chóng và hiệu quả hơn .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 83. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con hoan hỷ với những chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka, thiện hạnh chuyển ngữ của huynh Mật Huệ Pháp. Con hiểu được rằng thời gian là dòng chảy liên tục các khoảng khắc quá khứ và vị lai được kết nối hiện tại, quá khứ không thay đổi được còn tương lai thì chưa đến, hiện tại thì có hiện tại nào là đứng yên đâu. Con người chạy theo chấp ngã bởi màn vô minh vọng thức chạy theo trần cảnh ô nhiễm của tham sân si luôn sống trong điên đảo những mối bận tâm thế sự, khổ đau của bát phong nguồn gốc sinh tử luân hồi. Chúng con thật may mắn khi được là học trò, đệ tử của vị Thầy, chúng con được tiếp cận ánh sáng đạo pháp thông qua bộ môn Yoga Thanh trí, phương tiện thiện xảo không bị ngăn cách bởi khoảng cách, thời gian và không gian. Giúp chúng con ngày ngày được nương tựa nơi Thầy, Phật, Pháp và Tăng chúng con dần có được sự chuyển hóa tâm kì diệu giúp, luôn đi trên con đường trung đạo dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của vị Thầy, không vọng tưởng quá khứ, không nghĩ đến tương lai mà an trú trong hiện tại với tâm quân bình hân hưởng cuộc sống trên tinh thần “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp” phát truyển tư duy, rèn luyện tỉnh thức, quán xét hành vi thân ngữ tâm của bản thân không đi lệch quỹ đạo chánh pháp giúp chúng con chiến thắng được bản thân và thong dong trên đạo trình giải thoát giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 84. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc “Thư Ấn Độ: Nước hay máu? ” của đạo hữu Tantra Sutra Daka. Bài chia sẻ giúp con thấy rõ hơn lợi lạc của việc nhìn thấu bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng. Cụ thể là nhờ hiểu rõ được giá trị của máu nên có thể thấy không ai dại gì chịu đổ máu để đổi lấy nước cả. Cũng vậy, một khi tỉnh thức, nhìn nhận rõ mà liên hệ được rằng “máu” tựa như sức lực, thời gian, trí tuệ, “nước” tựa như bát phong, ngũ dục thì sẽ không ai quyết định đổi “máu” để mang về những giọt “nước” độc kia, ngược lại sẽ tận dụng “máu” tích lũy thất Thánh tài. Con hoan hỷ với bài chia sẻ và comment của đạo huynh Mật Từ. Con cũng hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã phát lồ Chánh kiến Quang minh Tam muội để chúng con có cơ hội trang bị chánh kiến, trạch pháp nhãn mà nhìn rõ bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng từ đó có thể xả ly những gì đáng xả ly, trân quý những gì đáng trân quý. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
 85. Mật Bảo Châu says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka và thiện hạnh chuyển ngữ bài viết sang tiếng việt của huynh Mật Huệ Pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 86. Mật Ánh Dương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thư từ Ấn Độ: “Nước hay máu?”

  Tiêu đề bài viết nhắc đến câu chuyện Thầy đã kể về sự giao tranh của hai gia tộc chung huyết thống Shakya và Koliya để dành lấy một dòng sông. Nếu không nhờ trí huệ và lòng từ bi của Đức Phật đã hóa giải cuộc chiến này, thì có lẽ rất nhiều sự hy sinh vô nghĩa đã diễn ra vì ngọn lửa tham, sân, si ngự trị nơi con người. Cũng vậy, giống như không phải họ không nhận diện được máu và nước điều gì quan trọng hơn, người hành giả cũng không phải không nhận thức được đâu mới là “máu” thật sự giữa hạnh phúc thế gian và xuất thế gian, vấn đề là vì tham đắm với hạnh phúc mộng ảo trước mắt (tài, sắc, danh, thực, thùy), hành giả đành lựa chọn lạnh nhạt thậm chí quên lãng, quay lưng với hạnh phúc xuất thế gian mà mình đã từng trân quý (quan hệ quyến thuộc Bồ đề, giáo Pháp cao diệu), vốn là nguồn máu nuôi dưỡng thân căn, huệ mạng nhiều kiếp của bản thân.

  Bài viết này một lần nữa nhắc lại con bài học muôn đời mà hành giả phải luôn luôn nằm lòng và nỗ lực thực hành “Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lòng mình”.

  Con cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka đã chia sẻ bài viết lợi lạc, ý nghĩa.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô khỏe mạnh và trường thọ vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho nạn dịch covid 19 sẽ nhanh chóng tiêu trừ.

  Om Mani Pad Me Hum.

 87. Mật Bích Liên says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc thư từ Ấn độ: ” Nước hay máu” rồi ạ.
  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài pháp này.
  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh của huynh Tantra Sutra Daka đã chia sẻ những cảm niệm chân thành, lòng biết ơn vị Thầy đã giúp huynh vén màn đêm vô minh trong tâm thức, thoát khỏi những ảo tưởng, ỳ trề của bản thân. Qua lời dạy của Đức Phật “Thắng vạn quân không bằng tự thắng lòng mình” con hiểu rằng bản ngã vì vô minh chính là khởi thủy cho những nổi khổ đau trong hiện kiếp. Khó thắng được lòng mình một khi sự đố kỵ, vọng tưởng, tham lam, si mê … trỗi dậy thì sẽ có sự xung đột, bùng phát mãnh liệt trong tâm thức. Khiến cho tâm ta luôn bất an với những niệm tưởng tiêu cực. Nếu không làm chủ được nó, không chiến thắng được tâm mình có thê dẫn đến nguy hại cho bản thân và cho những người khác như trong câu chuyện ” Máu và nước “. Con hoan hỉ may mắn vả cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn đơn giản, diệu dụng vô song. Giúp chúng con thay đổi số phận bằng nổ lực tự thân thông qua những pháp tu vị Thầy ban. Đó là tinh tấn đọc và comment bài trên CTD.com để đối trị những tư duy tiêu cực, nâng cao chánh kiến, đẩy lùi tà kiến. Giúp con luôn quán xét bản thân, trực diện xoay chuyển tâm mình trước bát phong, ngũ dục của thế sự đa đoan vả từ đó con dần dần có sự chuyển hóa tâm, vượt qua bản ngã của mình, giữ tâm quân bình và thái độ hân thưởng thong dong trên đường đời lẫn đướng đạo. Cảm ơn huynh Tantra Sutra Daka đã viết bài chia sẻ. Cầu nguyện cho mọi ước nguyện của huynh được viên thành.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 88. Mật Huệ Như says:
  Kính bạch Thầy.
  Con rất hoan hỷ được đọc bài viết “Nước hay máu” của đạo hữu Tantra Sutra Daka qua phần chuyển ngữ của đạo huynh Mật Huệ Pháp ạ.
  Như lời Đức Phật đã dạy trong kinh “Người biết sống một mình”:
  “Hãy quán chiếu sự sống
  Trong giờ phút hiện tại
  Kẻ thức giả an trú
  Vững chãi và thảnh thơi
  Phải tinh tiến hôm nay
  Kẻo ngày mai không kịp”
  Tuy nhiên, nếu không có vị Thầy từ bi và trí tuệ cùng với Lục diệu pháp môn Thanh Trí của Ngài thì giờ đây, chúng con vẫn đang mải miết lao vào một cuộc chiến vô nghĩa đổi “máu” lấy “nước” chứ không thể an trú “vững chãi và thảnh thơi” trong hiện tại.
  Nhờ ơn Thầy mà chúng con được nương tựa chân thật, vững chãi nơi bóng lành Tam Bảo. Như một chiếc thuyền tuy bấp bênh nhưng đã được neo đậu vững chắc, cho dù tâm thức chúng con còn đó nhiều bất an, nhiễu loạn thì vẫn không xa rời quỹ đạo Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Đồng thời, sự giản đơn và tinh túy của bộ môn Yoga Thanh Trí đã giúp chúng con được thảnh thơi khi thực hành pháp liên tục, đều đặn mà không rơi vào tình trạng phải “gắng tu”, “khổ tu” đầy căng thẳng.
  Từ đó, con nhận ra rằng: Được diễn tập, thực hành Yoga Thanh Trí theo bước chân của vị Thầy là duyên lành hy hữu mà kiếp này con may mắn có được và con cần phải trân quý hiện tại, tận dụng cơ hội quý giá này để chuẩn bị đầy đủ hành trang về với Thành phố Giải Thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka đã chia sẻ bài viết thật ý nghĩa. Cầu nguyện đạo hữu mạnh khỏe và được viên thành ước nguyên chính đáng.
  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết này. Cầu nguyện huynh được viên thành ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái Giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.
 89. Mật Hoàng Đăng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này.

  Con hoan hỷ với cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutra Daka.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ bài viết sang Việt ngữ của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy.

  Kính bạch Thầy!

  Từ cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutra Daka đã giúp cho con hiểu về lời dạy của vị Thầy và trân quý hơn cuộc sống hiện tại. Thầy dạy chúng con tránh hai thái cực( hồi tưởng về quá khứ, nghĩ tưởng tới tương lai) để hân thưởng cuộc sống hiện tại với tâm quân bình.

  ” Đạo sư là người dẫn đường cho con

  Phật là cuộc sống của con

  Pháp là con đường của con

  Tăng là tinh thần của con.”

  Con cầu nguyện Thầy và Cô thân, tâm an tịnh. Sự trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc cho chúng sanh  hữu tình.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm kết thúc.

  Om mani padme hum!

 90. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư từ Ấn Độ của đạo hữu Tantra Sutradaka “Nước hay máu”. Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ Pháp của đạo hữu Tantra Sutradaka, cũng như thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của đạo huynh Mật Huệ Pháp. Qua bài viết con hiểu rằng loài người vốn dĩ ương nghạnh, bởi sự tham lam và vô minh, nên thường thể hiện bản ngã của mình, mà không biết điều gì là quan trọng nhất khi có được thân người quí hiếm. Do vậy mà thế giới thường xảy ra chiến tranh giữa các dân tộc với nhau. Qua sự liên hệ về câu chuyện từ thời Đức Phật, hai gia tộc có cùng huyết thống là Shakya và Koliya quyết đấu đến đổ máu, cũng chỉ vì tranh giành một dòng sông. Câu hỏi mà Đức Phật dành cho cả hai bên là nước hay máu cái nào quí hơn. Một câu hỏi hết sức đơn giản để trả lời, thế nhưng cũng bởi vô minh và tham lam che khuất mà không dễ để nhận ra cho đến khi nhận được câu hỏi. Cũng vậy liên hệ qua đạo pháp để thấy rằng là một Hành giả thực hành chánh pháp, nhưng chúng con vẫn bị chao đảo giữa hạnh phúc thế gian và hạnh phúc xuất thế gian. Nếu không có vị Thầy từ bi trí tuệ kịp thời hướng dẫn, uốn nắn bằng nhiều hình thức cả từ bi và phẫn nộ, thì chúng con rất dễ rơi vào sự thất bại trầm trọng mà ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng của mình.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutradaka và đạo huynh Mật Huệ Pháp viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho dịch bệnh Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 91. Mật Huệ Như says:
  Kính bạch Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Om Mani Padme Hum.

 92. Mật Huệ Minh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã được đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutra Daka.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ bài viết sang Việt ngữ của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Qua bài viết chia sẽ cảm niệm sâu sắc của đạo hữu giúp con hiểu được và luôn giữ tâm quân bình, luôn tránh hai thái cực “hồi tưởng quá khứ, nghỉ tưởng tương lai” để hân thưởng với cuộc sống hiện tại với những tư duy tích cực luôn nảy nở trong ta, để từ đó có thể làm chủ được bản thân, có được sự an yên trong tâm thức.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy Bồ đề tâm và trí tuệ đã luôn tạo ra bằng nhiều phương tiện thiện xảo giúp cho chúng con có cơ hội thành người hữu dụng, có cơ hội quý báu được diễn tập thực hành Yoga Thanh Trí giúp chúng con chiến thắng được bản ngã của mình để được thong dong trên đạo lộ trình giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka đã chia sẽ bài viết nhiều ý nghĩa sâu sắc. Cầu nguyện cho đạo hữu luôn mạnh khỏe và viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết này. Cầu nguyện cho huynh luôn tinh tấn và viên thành mọi ước nguyện của mình.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 93. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán những dòng chia sẻ của được hữu Tantra Sutradaka. Qua bài viết con hiểu rằng sự vô minh tà kiến là khởi thuỷ gây đau khổ cho chúng con trong kiếp hiện hữu vì vậy chúng con cần thay đổi số phận bằng nỗ lực tu tập của mình. Việc cần làm ở đây là chúng con thực hành pháp không gián đoạn, liên tục như dòng chảy của con sông và vượt qua được ái ngã của bản thân, luôn giữ sự quân bình trong tâm thức. Thật may mắn khi chúng con được học tâm pháp Thanh Trí của vị Thầy để chuyển hoá tâm, được hạnh phúc tự tâm và tích tập công đức, trí tuệ làm hành trang tiến về thành phố giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp đã việt dịch bài viết.

  Cầu nguyện dịch bệnh cho corona sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum

 94. Mật Thuận Phong says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 95. Mật Mạnh Đạt says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 96. Mật Đăng Tâm says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Câu chuyện “Nước hay máu ?” khiến con ấn tượng. Dầu nhận thức máu trực tiếp duy trì sống còn của chúng con nhưng chúng con lại xả thân đổi máu lấy nước, thứ giúp chúng con có thể được mát dịu bên ngoài nhưng không thể cứu sống vận mạng mỏng manh của chúng con. Máu âm thầm bên trong nuôi dưỡng, bảo vệ chúng con nhưng dường như chúng con luôn quên mất, chẳng trân quý giọt máu quý giá, thậm chí sẵn sàng để “bán máu” để đổi lấy êm ái, mát dịu của nước trong một khoảnh khắc mà tưởng rằng sự êm dịu ấy là vĩnh cửu. Sự đánh đổi ấy thật chẳng khác gì đổi viên ngọc như ý lấy đống phân dê vậy. Con chợt liên tưởng đến đặc ân mà chúng con được vị Thầy ban, “máu” giúp chúng con duy trì, nuôi dưỡng huệ mạng tâm linh của mình để chúng con có thể đi được đến đích giải thoát mà nhiều khi chúng con điên rồ hiến đổi lấy “nước” vô dụng kia. Cầu nguyện bản thân con mau chóng chuyển hóa tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp, cầu nguyện bản thân con cùng các huynh đệ kim cang kiên cường , không chịu khuất phục và chiến thắng kẻ thù nguy hiểm nhất là chính mình dưới sự dẫn dắt của vị Thầy.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Sutradaka đã viết bài. Cầu nguyện đạo hữu thành tựu mọi ước nguyện thầm kín chính đáng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid – 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum
 97. Mật Như Pháp says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Bài viết con thấy được việc cảm nhận những sự việc và đưa ra lựa chọn theo cảm tính của một người bình thường, với một người được vị Thầy tâm linh chỉ dạy từ những lời dạy của đức Phật là hoàn toàn khác nhau và sẽ cho ra hai kết quả trái ngược nhau. Tất nhiên khi được chỉ dạy và một mực nghe theo vị Thầy của mình, người học trò sẽ có được những hanh thông, hay tinh thần luôn thoải mái trước những tịnh hoá.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 98. Mật Quỳnh Nguyên says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết và những dòng cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Sutra Daka trong bài viết này.

  Qua bài viết này của đạo hữu Tantra Sutra Daka đã giúp cho con cảm nhận và hiểu rằng  chúng con nên nhìn và trân quý đến hiện tại  tránh hồi tưởng về quá khứ, nghĩ tưởng đến tương lai để  hân thưởng cuộc sống hiện tại với tâm quân bình. Nếu như chúng ta luôn niệm tưởng về quá khứ – tương lai thì việc này sẽ vô tình làm hủy hoại đến cuộc sống hiện tại của chính ta, dễ nảy lên xúc tình tiêu cực và ngăn cản những tư duy tích cực đang nảy nở.

  Con hiểu được rằng một người  phải làm chủ được tâm thức của mình và chiến thắng được chính bản thân mình vì nếu như không làm chủ được tâm thức thì sẽ mang tâm phân biệt, dễ rơi vào bản ngã trở thành phương tiện thổi bùng lên ngọn lửa tham, sân, si với cao trào là sự xung đột với chính bản thân mình, tự mang khổ đau phiền não cho chính mình và rơi vào tà kiến vô minh.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi đã luôn quan tâm, dạy bảo chúng con với lòng Bồ đề tâm không ngừng nghỉ, đã luôn tạo ra những phương tiện thiện xảo giúp cho chúng con có cơ hội được chuyển hoá tâm thức, có cơ hội quán xét hành vi Thân – Ngữ – Tâm của mình để trở về đúng quỹ đạo chánh pháp, đẩy lùi những bóng đen tà kiến vô minh.

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh và cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài viết này sang tiếng việt.

  Mật Quỳnh Nguyên cảm ơn đạo hữu Tantra Sutra Daka đã viết bài viết này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch virus Corona được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 99. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài viết, con hiểu rằng câu hỏi “Nước hay máu?” không chỉ được hỏi trong hoàn cảnh chiến tranh, xung đột và thù hận giữa các nước như câu chuyện được đạo hữu Tantra Sutradaka nhắc đến giữa hai dòng họ Shakya và Koliya mà còn là câu hỏi mà chúng con tự hỏi trong trận chiến với bản thân mình. Nếu đánh đổi “máu” là toàn bộ thời gian, tâm trí vào những mối bận tâm thế sự để đánh đổi những mục tiêu tầm thường thế gian hay vị kỷ cho bản thân mình, trong khi câu trả lời là “máu” thì chẳng khác nào hoài phí tính mạng chỉ để đổi lấy những điều bất an. Trong tất cả các trận chiến, người chiến thắng có thể đổi lấy sự trọng vọng của những kẻ khác hay bất cứ thứ gì, song hạnh phúc tự tâm chỉ đến với người chiến thắng chính bản thân mình. Nhờ sự chỉ dạy của Thầy, chúng con mới được biết đến trận chiến thực sự và được dần chuyển hoá tâm theo quỹ đạo chánh pháp bằng việc thực hành pháp và các phương tiện thiện xảo của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí huệ của Thầy. Con cũng hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức chia sẻ pháp của đạo hữu Tantra Sutradaka.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 100. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ với những chia sẽ của đạo hữu Tantra Sutradaka qua những dòng cảm niệm từ Thư Ấn Độ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Qua bài viết con hiểu và trân quý hiện tại khi được nương tựa bậc Tuệ tri thức trong đời này, người giúp con đi trên con đường trung đạo Đức Phật đã chỉ ra với tâm quân bình thái độ hân hưởng vì an trú với hiện tại. Đồng thời qua cách so sánh nước hay là máu, chúng con hiểu giá trị của máu sẽ quan trọng và quí giá hơn. Tịnh tiến sang đạo pháp, con hiểu rằng được hạnh ngộ và theo học vị Thầy chân chính là điều ơn phước trong thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng. Cũng vậy như được học, diễn tập, thực hành các phát kiến tâm linh trong bộ môn Yoga Thanh Trí  với sự cho phép của vị Thầy là “lao động tâm linh” mới là giá trị chứ không nên lơ là mà mải mê lao động thể sự vốn là hoạt động luân hồi dài đằng đẵng.  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội được diễn tập thực hành Yoga Thanh Trí, để trân quý hiện tại và mỗi ngày trôi qua đều được sống thật hữu dụng.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutradaka luôn tinh tấn, thế sự hanh thông.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 101. Mật Khánh Văn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Thư từ Ấn Độ: Nước hay máu?” của đạo hữu Tantra Sutra Daka rồi ạ.

  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu khi được đọc Thư của vị Thầy trên chanhtuduy.com. Trong bài viết này vừa chứa đựng lòng sùng kính Đạo sư chân thành, vừa biểu lộ sự chuyển hóa tâm thức của đạo hữu. Những điều Thầy dạy chúng con bằng tất cả sự từ bi và tấm lòng Bồ đề tâm đã giúp chúng con vén bức màn đềm vô minh trong tâm thức mỗi chúng con. Chúng con được thực hành Pháp mỗi ngày, được kết nối với từ trường tâm linh thanh tịnh, duy trì mạch Pháp liên tục như một dòng sông chảy mãi. Tất cả đều là những ơn Phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy ban cho chúng con.

  Chúng con cảm tạ ơn Thầy!

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum!

 102. Mật Nhã Nguyệt says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Tantra Sutra Daka, hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Qua bài viết con đã hiểu được rằng” người chiến thắng thật sự không phải là người thắng cuộc trong hàng ngàn trận chiến mà là người chinh phục được bản thân”. Và khi làm chủ được bản thân thì chúng con sẽ có được sự bình yên trong tâm thức. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tạo ra nhiều phương tiện thiện xảo giúp chúng con chuyển hoá tâm theo quỹ đạo chánh pháp , ban cho chứng con những liều thuốc quý báu để chữa trị căn bệnh tâm, vượt qua ái ngã bản thân.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm bị tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 103. Phan thị Bạch Tuyết says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Phong Tuyết( Phan thị Bạch Tuyết) đã đọc bài viết này rồi ạ .Con hoan hỉ với những cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Tantra Sutradaka sau khi đọc thư gửi học trò 219 của vị Thầy .Bài viết giúp con hiểu mình cần phải biết trân quý cuộc sống hiện tại,vượt qua bản ngã ,tham ,sân , si ,giữ được tâm quân bình ,thì đó mơi chính là chiến thắng vang dội nhất của bản thân.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con có cơ hội quý báu được diễn tập yoga Thanh Trí ,giúp chúng con thắng được bản ngã của mình ,để được thong dong trên đạo trình giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cảm ơn đạo huynh Tantra Sutradaka đã chia sẻ bài viết thật lợi lạc .Cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp đã việt dịch bài viết.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trang thái giác ngộ và thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu diệt.

  Om mani padme hum.

   

   

   

   

   

 104. Mật Thanh Quang says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutra Daka và phần viết dịch của huynh Mật Huệ Pháp. Qua bài viết con hiểu được rằng con người thường hay không điều khiển được chính bản thân mình. Từ thân, ý, tâm khởi lên những thứ xấu xí khiến bản thân chìm đắm trong màn trình diễn “con rối vô minh”. Cũng chính vì không điều khiển được bản thân nên thường du lịch thời gian về quá khứ và mang về hiện tại một núi hoài niệm đau thương, thù hận, cay đắng, nhớ nhung; du hành về tương lai và mang về hiện tại một mớ những cánh diều bay trong gió được thả bằng những sợi dây mỏng manh hão huyền. Cuộc đời như vậy thật mệt mỏi vì là con người nhưng bản năng lại chiếm phần lớn, thân, ý, tâm chẳng thể kiểm soát. Vì vậy cần đến Định. Chỉ khi định lại được, con người mới có thể sống trọn vẹn và hạnh phúc từng giây phút hiện tại.

  Thưa Thầy, trước kia bản thân con cũng là một người mang hàng tấn suy nghĩ vào đầu, lúc nào cũng nghĩ lan man mà không thể dừng lại được. Kết quả con bị đau đầu và đi khám từng bị nghi ngờ rối loạn thần kinh thực vật. Nhưng khi được vị Thầy cho phép thực hành chánh kiến quang minh tam muội, con nhận ra rằng mình có thể học được cách định tâm lại. Mỗi khi đọc bài để có thể hiểu được nội dung  bài viết ( mặc dù Thầy viết rất thực nghĩa ) thì cần sự tập trung. Con đã dần dần học cách cân bằng suy nghĩ của bản thân và tập trung vào vấn đề đang diễn ra. Thông qua đó con có thể hiểu sâu hơn những viên kim cương Thầy ban trong từng bài viết. Đôi lúc con tự hỏi “mình đang làm gì ?” để nhắc nhở bản thân tập trung hơn. Việc định lại bản thân mình giúp con biết được hành động nào là cảm tính sắp diễn ra và kiềm chế lại, từ đó trong cuộc sống hàng ngày sẽ ít xảy ra sự cố hơn, cuộc sống ít lo âu phiền não hơn.

  Thưa Thầy, con nhận thấy mình là một người may mắn, đó là khi được  tiếp xúc chánh kiến, được phát triển trí tuệ trên nền tảng chánh kiến. Cội nguồn của việc con có thể tiếp cận những kho tàng vượt xa báu vật thế gian này chính là việc bén duyên lành với vị Thầy. Nhờ Thầy mà con dần hiểu được cuộc sống và không còn bị điều khiển như con rối trong rạp xiếc vô minh nữa.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 105. Mật Khả Phúc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc những dòng chia sẻ cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutradaka.
  Vì bát phong ngũ dục và vô minh mà con người đánh đổi sức lực, trí tuệ, thời gian và cả thân căn huệ mạng của mình, vì dòng nước mát nhất thời mà con người đánh đổi bằng dòng máu ấm nóng, nguồn sống chính của bản thân. Nếu không được hạnh ngộ vị Thầy từ bi và được học bộ môn Yoga Thanh Trí thì con vẫn còn thoi thóp trong khổ đau như chúng sanh ngoài kia khi liên tục “bán” Máu cho những dục tưởng tầm thường. Nhờ có vị Thầy và lục diệu pháp môn, đặc biệt là Chánh kiến quang minh tam muội mà chúng con được tiếp cận với hàng ngàn bài viết chánh kiến ngút ngàn, từ đó chúng con được trang bị Trạch pháp nhãn biết phân định được Máu và Nước, biết xả ly những gì đáng xả ly và trân quý những gì đáng trân quý. Con cảm niệm ơn phước của bản thân khi được trở thành đệ tử của vị Thầy, con cần trân quý hiện tại, tận dụng thân người và cơ hội quý báu mà nỗ lực, tinh tấn thực hành pháp để được theo bước chân vị Thầy đến Thành phố Giải thoát. Con hoan hỉ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy. Con cảm tạ vị Thầy luôn quan tâm đến chúng con, ban cho chúng con “nộ pháp kim cương” kịp thời để cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng con không rơi vào cuộc chiến “đổi máu lấy nước” vô nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 106. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka trong bài viết này. Khi cảm nhận từ những trải nghiệm thực tế, đối chiếu với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutradaka trong bài viết này, con thấy trân quý hơn lời dạy, lời nhắc nhở của vị Thầy. Đặc biệt là những lời cảnh tỉnh của vị Thầy dành cho đệ tử, học trò chúng con cần trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư như lời dạy của Thánh giả Mã Minh. Hay cũng như Kinh Người cày ruộng, con hiểu người hành giả cũng như một người nông dân cày ruộng, cần phải tưới nước đầy đủ, hợp lý thì hạt cây giác ngộ mới nảy mầm và phát triển. Tuy nhiên, để có thể hứng được những hạt nước từ cơn mưa ơn phước của Bổn tôn, con cần có kênh vận chuyển trung gian vị Thầy, cụ thể là các tu pháp Yoga Thanh Trí mà vị Thầy đã từ bi phát lồ. Do đó, để trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, con hiểu rằng trân quý và tinh tấn thực hành pháp, quán xét bản thân theo lời dạy của vị Thầy là điều thực cần thiết.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Tantra Sutradaka hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ và mọi khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum!

 107. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc “Thư từ Ấn Độ: NƯỚC HAY MÁU? ” rồi ạ .

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con trạch pháp nhãn nhà phật giúp cho chúng con xóa tan bóng tối  của vô minh mà phân biệt được mọi sự vật hiện tượng để chuyển hóa theo đúng quỹ đạo chánh pháp .

  Con hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Huệ Pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị  Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ  .

  Con Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  OM AH HUM

   

   

 108. Mật Đoan Hạnh says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Đoan Hạnh đã đọc bài này rồi ạ , con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu Tantra Sutra Daka chia sẻ .
  Qua những dòng cảm niệm của đạo hữu Tantra Sutra Daka giúp con hiểu được rằng người chiến thắng thực sự không phải là người chiến thắng được trong mọi trận chiến vì bản ngã và vô minh mà là người chiến thắng được bản thân mình . Một người làm chủ được bản thân sẽ giữ được bình yên trong tâm thức .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn quan tâm và bảo vệ chúng con với lòng Bồ đề tâm không ngừng nghỉ vì lợi lạc chúng sanh .
  Đệ hoan hỷ tán thiện hạnh và cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài viết sang tiếng việt .
  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu nguyện covid -19 sớm được tiêu trừ

  Om mani padme hum

 109. Mật Tuyết Mai says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bào viết rồi ạ. Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra Sutra Daka ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng hành vi thân, ngữ, tâm nếu chúng ta không kiểm soát và làm chủ được nó thì nó sẽ biến thành chiến tranh ngay trong suy nghĩ của chúng ta hàng ngày. Cũng không nên hoài niệm về quá khứ hay mơ tưởng về tương lai mà hãy trân trọng hoan hỷ với những gì đang có ở hiện tại, bởi nếu cả ngày chỉ nghĩ về quá khứ rồi lại ước gì mình đã không làm như thế hay là mơ tưởng tương lai mình sẽ như thế nào thì những gì đang có ở hiện tại cũng bị nhấn chìm trong những suy nghĩ ấu trĩ đó mà không nhận ra giá trị thật sự bản thân có được ở hiện tại. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn từ bi chỉ dạy và kham nhẫn với chúng con rất nhiều lần.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Cầu nguyện đại dịch covid sớm được tiêu trừ

  Om Mani Padme Hum.

 110. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẽ sùng kính Đạo sư, trân quý giáo pháp của đạo hữu Tantra Sutra Daka.

  Qua bài viết, con hiểu rằng thông qua việc diễn tập, thực hành Yoga Thanh trí đệ tử chúng con sẽ dần điều phục được tâm mình, từ đó hân thưởng từng phút giây hiện tại, pháp là cuộc sống mà cuộc sống cũng là pháp, tận dụng thân người quý hiếm để đạt giải thoát chứ không đánh đổi để bị cuốn vào vòng xoáy bát phong, đoạ lạc trong lục đạo luân hồi.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Tantra Sutra Daka luôn tinh tấn & thành tựu mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 111. Mật Thái Lâm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ với những cảm niệm của huynh Tantra Sutradaka về khái niệm thời gian và khái niệm bản ngã và sự tranh đấu.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Huệ Pháp đã có thiện hạnh chuyển ngữ sang tiếng Việt để các huynh đệ cùng nhau tu tập và hưởng ánh dương dẫn đường từ chanhtuduy.com.

  Qua những cảm niệm của huynh Tantra Sutradaka, con được hiểu thêm khái niệm về thời gian, và khái niệm về bản ngã và sự tranh đấu. Con hiểu rằng để con người thường vì quá khứ mà buồn khổ, vì tương lai mà lo lắng. Con người cũng vì bát phong mà tranh đấu, làm đủ việc hại người…rốt cục đều không có được tâm quân bình.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu cho đại dịch Covid sớm Tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 112. Nguyễn Hoàng Thơ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 113. Mật Ly says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc Thư từ Ấn Độ “NƯỚC HAY MÁU “của đạo hữu Tantra Sutradaka chuyển hóa tâm đúng quỹ đạo chánh kiến,khi thực hành bộ môn yoga thanh trí vị Thầy phát kiến,phù hợp với quốc độ thời đại dân tộc,tiến đến 3 mục tiêu,thành đạt xã hội hạnh phúc gia đình,thanh thông thế sự.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm  được tiêu trừ .

  Om mani padme hum

 114. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Mật Mai hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo hữu Tantra Sutradaka  về tấm lòng sùng kính Đạo Sư và trân quý giáo pháp. Mật Mai hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Huệ Pháp đã chuyển ngữ bài viết này.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy cho chúng con được diễn tập và thực hành yoga thanh trí.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.  Om Mani Padme Hum!

 115. Mật Pháp Ngân says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Thư từ Ấn Độ: NƯỚC HAY MÁU? rồi ạ!

  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ chân thành của đạo hữu Tantra Sutra Daka, hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt của huynh Mật Huệ Pháp.

  Qua bài viết con hiểu được rằng “người chiến thắng thật sự không phải là người thắng cuộc trong hàng ngàn trận chiến mà là người chinh phục được bản thân”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 nhanh bị tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 116. Trần thị thu Hường _ Diệu Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này như là lời sách tấn cho mình” không thế tắm hai lần trên một dòng sông” để con được dừng lại những suy nghĩ, toàn tính liên miên mà quay trở về với thực tại ngay lúc này, buông bỏ quá khứ và ko nghĩ đến những gì chưa đến…

  Cảm ơn  rất nhiều.

  Cầu cho thế giới  hoà bình, chúng sinh an lạc!
  Om Mani Padmehum.

 117. Mật Huệ Thành says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư gửi Ấn Độ ” Máu hay Nước” rồi ạ, qua bài viết con cảm nhận sự sâu sắc khi liên tưởng tới đạo Pháp và cuộc sống thường nhật của con người cũng như khi mỗi chúng ta chỉ biết yêu thích sự sa hoa của vật chất, sự cám dỗ của danh tài, nhưng không biết đâu là điểm đến những thú đó không phải là không cần cho cuộc sống mà như vị Thầy dạy đó là ” biết đủ” đó mới là phương tiện để giúp con người tiến đến đạo pháp. Nhưng ở đây con người cứ xoáy theo tài danh, lợi dưỡng mà quên mất sự đau khổ của vô thường cuộc đời ngắn lại hơi thở bất chợt dừng, sự quay lại luân hồi đau khổ của tâm đó là máu mà bài viết muốn đề cập tới, sự chưa trân quý cuộc sống, giáo pháp được ban truyền, thân mạng bỏ uổng cũng là máu mà bài viết đề cập tới, Nước là những thứ ngoài thân mà con người coi đó là quý giá mà thực ra đó chỉ là phương tiện để mỗi người đủ điều kiện phù hợp mà học Pháp.

  Qua bài viết con cũng cảm tạ ân Thầy đã cho chúng con có được cơ hội học và hiểu trong mọi môi trường, mọi nơi và cảm nhận cuộc sống trong các góc nhìn khác nhau thông qua Chanhtuduy.com đó là phương tiện thiết thực của mỗi người gọc đạo.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Huệ Pháp đã dịch bài.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe an trụ dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 118. Mật Huệ Thành says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ân Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  Om mani padme hum!

 119. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Qua bài viết con cảm nhận rằng máu tượng trưng cho sinh mạng, sức khỏe. Nước tượng trưng cho tiền tài, danh vọng, quyền lực… Con người khi còn sống, có sức khỏe thì có thể tạo ra mọi thứ, nhưng ngược lại người dù có được mọi thứ nhưng không có sức khỏe, mạng sống như đèn sắp cạn dầu thì  dù cho có mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum.

 120. Mật Hoa Pháp ( 9 tuổi ) says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 121. Mật Diệu Hà (Nguyễn Hồng Hà 10 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi ạ .

  Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho mọi đau khổ của chúng sanh được lắng dịu.

  Om mani padme hum.

 122. Mật Văn Pháp says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài, con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum

 123. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.
 124. Mật Đăng Toàn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status