Apr 24, 2017

Posted by in BÀI MỞ | 74 Comments

Thư từ Bhutan: LỜI VÀNG THẦY TÔI (The Words of My Perfect Guru)

Thư từ Bhutan: LỜI VÀNG THẦY TÔI (The Words of My Perfect Guru) Chanhtuduy.com: Sau khi đọc bài “Đôi dòng về chanhtuduy.com” trò Sonam Norbu bày tỏ cảm niệm của mình. Thầy hoan hỷ vì sự sùng kính Đạo sư nhưng cũng tự xét mình chưa xứng đáng với những lời kính ngữ và giọng văn tha thiết ấy. Tuy nhiên, để làm gương cho các trò Mật gia Song Nguyễn, Thầy đăng tải nguyên văn được dịch bởi Mật Diệu Hằng: “Đại diện cho sự thanh tịnh và Phật tánh Ngài nắm quyền cao nhất của tất cả các đại dương của ngàn vị Phật, Vua pháp của thế giới, Ngài nắm giữ dòng truyền thừa Nyingma của Mật Gia Song Nguyễn, Đạo sư Thinley Nguyên Thành từ bi, Con xin đảnh lễ dưới chân Ngài, Cầu nguyện Ngài ban phước cho con. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được giác ngộ tối thượng. Kính bạch vị Thầy tôn kính,

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status