Sep 7, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 19 Comments

Thư từ Thanh Hóa: Mật Linh Nguyên “tâm sự” với thầy Thích Thiện Thuận

Hay quá, bài viết đầy nội lực và tràn ánh quang minh chánh kiến Phật đà, dưới ánh sáng này kẻ tà sư kia sẽ không thể thốt nổi một lời nào. Cảm ơn thiện hạnh noi gương vị Thầy thực hành nhiêu ích hữu tình giới vì lợi ích của chúng sinh của huynh. Con tạ ơn Thầy tôn quý đã dẫn dắt chúng con theo quỹ đạo chánh pháp Phật đà ! Có một điều không còn gì lạ nữa là các tu sĩ bây giờ kiểu gì cũng thuyết pháp được, nó không khác mấy với việc quảng bá thương hiệu và kinh doanh pháp. Chao ôi! Sao mà Giáo pháp Phật đà giờ đây lại rẻ rúng vậy không biết? Trong quá khứ, trên ngôi cao cửu trùng Võ Tắc Thiên Hoàng đế phải bàng hoàng thốt lên : Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Bá


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status