Nov 2, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 25 Comments

THỰC CHẤT CỦA THIỀN ĐỊNH THÔNG QUA CẦU NGUYỆN LÀ GÌ?

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý! Con chân thành cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết này, đồng thời con cảm ơn đạo hữu đã dịch bài viết của Thầy sang tiếng Anh. Con đọc và suy nghĩ rất nhiều về bài viết của Thầy và con sẽ chiêm nghiệm những lời dạy của Thầy thông qua những trải nghiệm của bản thân. Con nghĩ rằng, khi Thầy đã chỉ cho chúng con con đường đúng để thực hành, sự tiến tu của chúng con trên con đường giác ngộ phụ thuộc vào chính sự nỗ lực tinh tấn của chúng con. Những bài viết của Thầy giúp con suy ngẫm rất nhiều, giúp con mở mang kiến thức Phật đà và con có ước nguyện được theo chân Thầy với sự tận tụy, nỗ lực hành pháp.  Con nhận thấy rằng có hai nhóm người khi học Phật. Nhóm thứ nhất


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status